perjantai 24. tammikuuta 2014

Mestaruuden oppitunti voi alkaa, tuletteko mukaan?

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Marc Gamma

Rakkaat ihmiset, tässä arkkienkeli Mikael välittää teille uuden viestin jälleen tämän saman kanavan kautta, joka taas tästä päivästä lähtien on virallisessa yhteistyössä meidän kanssamme. Veljeni arkkienkeli Rafael ei enää tule puhumaan tämän kanavan kautta, koska haluamme antaa kanavallemme enemmän tilaa hänen omaa henkistä kehitystään varten.

Viime viikot ja kuukaudet ovat olleet kanavallemme hyvin raskaita ja ne edustavat myös yleistä tilannetta, jossa te kaikki olette nyt. Kaikilla tasoilla tapahtuu nyt paljon, minkä asian tulee olla oikein kohdistettu ja työstetty. Tämä työstäminen tapahtuu eri tasoilla ja kanavamme on yhä uudelleen tehnyt saman virheen, jota hänen ei oikeastaan olisi pitänyt tehdä enää.

Myös meidän kanavamme epäilee itseään eikä hän pysty kokonaan ja täydellisesti hyväksymään omaa todellista suuruuttaan kun hän kulkee tämän tulisen laakson halki päästääkseen itsestään irti kaikki vanhat energiat. Kuten tiedätte, on kanavallamme ollut tapana aina viitata omiin heikkouksiinsa varsin avoimesti eli hän on kirjoittanut niistä, millä tavalla hän on pystynyt osoittamaan teille, että myöskään valon kanava ei ole sen parempi tai huonompi kuin muutkaan.

Hän vetoaa teidän suuruuteenne yhä uudelleen ja siten auttaa muita ihmisiä tunnistamaan oman suuruutensa. Ihmiset tulevat aina uudestaan kanavamme luokse pyytämään henkistä ohjausta. Hän pystyy antamaan sitä, mutta myös hänen kaltaisensa kanavan tulee hyväksyä se asia, että hänen pitää kulkea myös omaa henkistä tietään ja tehdä se täysin itsenäisesti.

Hän on nyttemmin hyväksynyt tämän tosiasian, joten paljon on muuttunut ja me pystymme taas jatkamaan työskentelyä hänen kanssaan eteenpäin. Ilman näitä muutoksia emme olisi pystyneet jatkamaan viestintää hänen kanssaan. Ilman näitä muutoksia hän ei olisi ollut valmis ottamaan vastaan tätä energiaa, joka virtaa tästä viestistä. Se olisi ollut liian voimakasta hänelle ja olisi uuvuttanut hänet kokonaan.

Joten, rakkaat ihmiset, jätetään nyt kanavamme rauhaan ja keskitytään teihin, jotka olette tällä planeetalla. Haluamme kertoa teille niitä asioita, joita kanavamme on oppinut, sillä ne eivät koske pelkästään häntä itseään vaan teitä kaikkia. Haluamme arvioida esimerkinomaisesti koko asian uudelleen ja osoittaa teille, että teidän kaikkien tulee kohdistaa tarkkaavaisuutenne tiettyihin asioihin. Ne ovat yksinkertaisia ja nopeasti selitettyjä, mutta toisaalta niiden ratkaiseminen ja hyväksyminen vaativat jonkin verran vaivaa.

Mikäli te olette halukkaita hyväksymään nämä asiat sekä sisäistämään nämä näkökannat ja selitykset, voitte jatkaa eteenpäin. Mikäli ette kuitenkaan tunne niiden koskettavan itseänne, en halua pidätellä teitä enempää, sillä tämä on ja sen tulee aina olla teidän itsenne päätettävissä. Te yksin päätätte, mitä tietä haluatte kulkea. Kukaan muu ei tiedä, mikä on teille itsellenne oikein tai vaikuttaa hyvältä. Mikä tässä tilanteessa on teille itsellenne oikein, sitä minä en pysty sanomaan, sillä teillä kaikilla on kuljettavananne yksilöllinen tie, jolla on aina poikkeamia verrattuna toisiin ihmisiin.

Mutta mennäänpä nyt tämän päivän teemaan!

Oman todellisen suuruutensa hyväksyminen. Tunnetteko sen? Nyt minun kanavani tuntee tämän asian eikä se ole hänen lempiasiansa. Siksi hänen pitää seurata minua sen läpi ja teidät kaikki kutsutaan mukaan. Te voitte oppia siitä paljon ja huomata, mikä sen asian ydin todella on.

Kanavamme on joku. Kuten jokainen teistä hän on suuri valo-olento. Se mitä hän tarkalleen on, ei ole merkityksellistä tällä oppitunnilla.

Kun hän oppi mitä hän on, hän hyväksyi sen välittömästi. Kun hän oppi, että hän on vielä paljon sitäkin enemmänkin, hän hyväksyi senkin. Kun hän sitten kohtasi vielä lisää tietoa itsestään, hän näytti hyväksyneen sen tai ainakin käyttäytyi samalla tavalla, mutta tämä uusi viesti ei ole saavuttanut hänen todellista sisäistä ymmärrystään. Hän ei ole koskaan pystynyt todella sisäistämään tätä asiaa. Ja tämä teidän kaikkien tulee tehdä, rakkaat ihmiset. Teidän tulee omaksua ja hyväksyä oma valtava suuruutenne sen kaiken kanssa, mitä te olette. Vain tämä kokonaisvaltainen hyväksyminen vie teidät eteenpäin tiellänne. Vain tämä todellisen suuruutenne sisäistäminen pystyy edistämään teidän kehitystänne.

Kanavamme on ymmärtänyt tämän, mutta hänellä on vielä pitkä tie kuljettavanaan ja täten me haluamme näyttää teille, että jopa kanavan pitää kulkea tämä tie aivan samoin kuin teidän kaikkien. Jumalan, Luojan edessä te kaikki olette samanarvoisia. Sillä ei ole mitään merkitystä, mistä te tulette, mikä on ihonvärinne ja mihin uskontokuntaan te kuulutte. Te kaikki olette samassa asemassa ja teidän tulee hyväksyä tämä asia syvällä sisimmässänne.

Tulemme nyt tämän viestin loppuun ja teemme yhteenvedon.

Teidän itsenne pitää hyväksyä oma todellinen suuruutenne. Teidän tulee hyväksyä se syvällä sydämessänne, jotta pystytte jatkamaan henkistä tietä eteenpäin. Mikäli ette tee tätä, ette pysty jatkamaan eteenpäin. Me todella rakastamme teidän uskomatonta ja upeaa suuruuttanne - ja tunnustamme sen aina. Te kaikki olette meille niin tärkeitä ja myös tämä asia teidän tulee ankkuroida syvälle sydämeenne. Ainoastaan siten pystytte ottamaan vastaan sen kaiken, mitä teille annetaan tulevaisuudessa. Vain siten pystytte ottamaan sen askeleen, joka on välttämätön. 

Tulevaisuudessa menemme vielä syvemmälle tähän aiheeseen siten, että kanavamme sukeltaa siihen pää edellä. Välittämällä teille uusia viestejä meiltä hänen pitää vielä kerran elää läpi elämänsä vaikeimmat ajat  ja tunnistaa, mitä hänestä on tullut. Te rakkaat ihmiset saatatte nyt nauraa, mutta se menee ohi hyvin nopeasti kun huomaatte olevanne samanlaisessa tilanteessa.

Kirjoittaminen ja puhuminen on helppoa, mutta sen eläminen ja kokeminen on jotain aivan muuta. Jos joku teistä on jo kokenut, miten sielu johdattaa teidät omiin syvimpiin vikoihinne, hän tietää mistä puhun. Joka on kokenut sen, on muuttunut aivan eri ihmiseksi. Joka on kokenut tämän, hän ymmärtää. Se joka pystyy hyväksymään, että ei ole yksinkertaista saavuttaa mestaruutta, sillä on hyvät edellytykset säilyä avoimena kaikille tuleville haasteille.

Haluatteko kohdata oman mestaruutenne? Jos vastaatte myöntävästi, tulkaa mukaan tälle matkalle, rakkaani. Minä seuraan mukananne ja voin vakuuttaa, että siitä tulee hauskaa. Te tulette nauttimaan siitä, mitä on edessä. Se mikä teitä odottaa ja tulee ilmenemään, tuo teille paljon iloa. Sitten kun kaikki on ohi, tulette huomaamaan että minä Mikael olin oikeassa. Tosin siihen saakka kunnes olette perillä, ette pidä kaikkea hauskana, koska elämän oppitunnit ja mestaruuden läksyt eivät ole missään tapauksessa yksinkertaisia. Ne ovat kovalla työllä ansaittua elämän leipää ja tästä teidän pitää olla tietoisia, rakkaat ihmiset.

Ensi viikolla jatkamme eteenpäin ja puhumme lisää mestaruudesta. Aika ja energia sopivat hyvin tämän aiheen aloittamiseen. Tuletteko mukaan vai haluatteko jäädä vanhaan energiaan? Odotan teitä ja olen iloinen saattaessani teitä eteenpäin, rakkaat ihmiset.

Arkkienkeli Mikael

Käännetty yhdistellen englannin- ja saksankielisiä tekstejä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti