perjantai 17. tammikuuta 2014

Enkelitervehdys, joka suojelee teitä kommunikoidessanne Valon voimien kanssa

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Marc Gamma 14.1.2014


Esittely

Rakkaat ihmiset maapallolla. Olen erittäin iloinen voidessani puhua tämän kanavan kautta. Tulemme hyvin pian taas tuomaan lisää valon viestejä tämän kanavan kautta. Hän on edistynyt nyt niin pitkälle, että pystyy taas jatkamaan askeleen eteenpäin teidän puolestanne, mikä oli välttämätöntä, jotta hän voi käsitellä uusia aiheita.

Tänään haluamme antaa teille erittäin voimakkaan työkalun. Se on ollut tunnettu jo jonkin aikaa ja varsin monet ihmiset ovat käyttäneet sitä. Tänään haluamme taas muistuttaa teitä tästä työkalusta.

Tämä työkalu on annettu meidän kanavallemme ja se on auttanut häntä käsittelemään omia ongelmakohtiaan. Tämä työkalu pitäisi antaa käyttöön myös teille kaikille, koska se kuuluu teille kaikille. Olen hyvin iloinen tietäessäni, että näin voimakas työkalu on lopultakin annettu teidän käsiinne suojelemaan teitä ja varmistamaan, että olette suojassa aina kun olette yhteydessä valon valtakuntaan.

Tätä suojakilpeä ei mikään voima voi rikkoa koskaan eikä ikinä koko universumissa. Se on kaikkein voimakkain suojaus, sillä se yhdistää teidät Jumalan valtaistuimeen. Sillä on korkein mahdollinen värähtelytaajuus, joten se auttaa teitä suojaamaan itsenne osalla jumalallisen valtaistuimen energiaa. Tätä suojaa suositellaan käytettäväksi aina silloin, kun pyritte yhteyteen valon olentojen kanssa. Se auttaa teitä myös nostamaan omaa värähtelyänne niin paljon, että jopa teidän ruumiinne tuntee olonsa paremmaksi.

Kaikki negatiiviset energiat hajoavat tämän energian vaikutuksesta ja poistuvat ruumiista.Teidän ruumiiseenne jäävät jäljelle vain sellaiset energiat, joiden on jäätävä karmisista syistä tai teille kuuluviin tehtäviin liittyen.

Tulemme nyt siihen osaan, miten tämä energia toimii, rakkaat ihmiset. Ennen kuin aloitamme, haluamme teidän tietävän, miten valtavan lahjan annamme teille! Olkaa tietoisia, miten suuresta ja voimakkaasta enkelilahjasta on kyse, jotta voitte säätää oman sisäisen asenteenne sitä kohtaan ja saada tämän erityisen lahjan toimimaan itsellänne. Ilman erityistä sisäistä valmiutta ei tällä meidän lahjallamme ole teihin minkäänlaista vaikutusta.

Kuvaan nyt tarvittavat toimenpiteet, jotta te voitte tunnistaa kaiken tarpeellisen käyttääksenne tätä enkelitervehdystä oikealla tavalla. Tämä enkelitervehdys tehdään hyvin erityisellä tavalla ja se myös vahvistetaan tietyssä järjestyksessä. Tämä enkelitervehdys manifestoituu teille - tarkoittaen että te saatte siihen liittyvän vahvistuksen, kun se on luovutettu teille.

Ja nyt menemme itse toimitukseen:


Menettelytapa

Ensin tulee valmistella heiluri, jota tarvitaan tässä enkelitervehdyksessä. Hankkikaa itsellenne heiluri tai ottakaa ketju, jonka alaosassa roikkuu sormus. Nyt tämä heiluri pitää virittää.

Seuraavaksi kutsukaa minua - arkkienkeli Mikaelia - jotta voin suojella teitä sillä aikaa kun valmistelette heiluria tähän tarkoitukseen. Sanokaa näin:

"Kutsun luokseni arkkienkeli Mikaelia ja hänen sinistä liekkiään. Ole hyvä ja kääri minut siniseen liekkiisi ja suojele minua niin kauan kuin valmistelen tätä heiluria sen erityistä tehtävää varten. Kiitän sinua ja näin se on." 

Kun minun suojelukseni on aktiivinen, seuraa heilurin aktivoiminen.

Aktivointi on välttämätöntä, koska heilureita voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi puhdistamiseen tai tiettyjen asioiden selkeyttämiseen. Joitakin heilureita käytetään tiedon saamiseen. Tämän heilurin käyttöön liittyen voidaan laittaa käyttöön hieman eri asetuksia. Tämä tehdään seuraavasti:

Kutsukaa luoksenne Taivaan valtiaita seuraavalla rukouksella ja kertokaa heille, mitä pitää tehdä:

"Kutsun luokseni Taivaan Herrojen voimia ja pyydän teitä valmistamaan tämän heilurin sen tarkasti määriteltyyn tehtävään!"

Ottakaa nyt heiluri joko oikeaan tai vasempaan käteenne ja olkaa valmiina ohjelmoimaan enkelitervehdys. Antakaa heilurin roikkua vapaana alaspäin ja odottakaa kunnes se alkaa kiertää oikealle. Odottakaa niin kauan kunnes heilurin oikealle kiertävä liike loppuu täysin,  mikä osoittaa että se on valmisteltu nyt tehtäväänsä varten.

Mikäli heiluri ei lähde kiertämään oikealle ollenkaan,  siihen saattaa olla tiettyjä syitä.

Joko te ette ole koko sydämestänne tarpeeksi valmistautunut vastaanottamaan tätä arvokasta lahjaa syistä, joita minä en nyt ala eritellä. Tai jotain ei ole tehty täysin oikealla tavalla niin että enkelitervehdystä ei voida ohjelmoida nyt. Yrittäkää tehdä koko prosessi alusta asti uudestaan siten kuin tässä ohjeessa on neuvottu, mikäli ette onnistu ensimmäisellä yrittämällä.

Sitten tulee seuraava askel, joka on tehtävä tiukasti annetussa järjestyksessä, sillä muuten te ette voi saada haluamaanne suojausta.

Kutsukaa Taivaan valtiaita seuraavilla sanoilla samalla kun annatte heilurin roikkua vapaana lattiaa kohti joko oikeassa tai vasemmassa kädessänne:

"Minä kutsun Taivaan valtiaita seisomaan vieressäni ja auttamaan enkelitervehdyksessäni!"

 Ja nyt sanokaa ääneen kuuluvalla äänellä kolme kertaa:

"Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tsebajoth!"   (ks. YouTube linkki artikkelin lopusta)

Nyt olette sanoneet rukouksen, joten suojaus on vahvistettu. Saatte vahvistuksen suojauksen onnistumisesta ja vastauksen siihen siten, että heiluri alkaa taas kiertää oikealle. Odottakaa niin kauan, että heiluri pääsee selkeään oikealle suuntautuvaan kiertoliikkeeseen,  älkää keskeyttäkö tätä prosessia liian aikaisin, sillä muuten ette saa toivottua suojausta.

Nyt olette enkelitervehdyksen suojauksen alaisena eikä kukaan pysty häiritsemään kommunikaatiotanne Valon voimien kanssa.

Heti kun lopetatte kommunikaationne Valon voimien kanssa, tämä suojaus katoaa, sillä se vaatii paljon energiaa eikä teidän ruumiinne pysty vielä kantamaan niin korkeata energiatasoa pysyvästi. Se vaurioittaisi tehdän ruumistanne, mikä ei palvele sen alkuperäistä tarkoitusta. Heti kun olette lopettaneet, voitte lähteä tekemään mitä haluatte, suojaus ei ole enää päällä.


Yhteenveto

Kerron tässä vielä pari tärkeää selitystä, jotka teidän tulisi muistaa:

Käyttäkää tätä suojausta ainoastaan silloin, kun todella haluatte kommunikoida Valon voimien kanssa. Älkää kutsuko tätä enkelitervehdystä, jos haluatte vain vahvistaa päivittäistä suojaustanne. Jokapäiväiseen käyttöön on olemassa muita työkaluja, jotka on käännetty tämän blogin kategoriaan Henkinen työkalupakki.

Lisäksi painotan sellaista seikkaa, että on olemassa ihmisiä, jotka eivät saa tätä suojausta, koska heidän sydämensä ei ole puhdas tai he olisivat taipuvaisia aiheuttamaan ympäristölleen vahinkoa, jos heillä olisi tällainen suoja. Tätä suojaa voidaan käyttää myös vääriin tarkoituksiin väärissä käsissä, mitä ei ole tarkoituksenmukaista selittää tarkemmin tässä viestissä.

Jos joku haluaa lukea ja ymmärtää lisätietoja tästä suojauksesta, suosittelemme katsomaan seuraavia sivuja:
http://www.keysofenoch.org/
http://www.lightparty.com/Spirituality/Kodoish.html

Toivomme tämän, meidän Luojamme ja taivaallisten enkelimestariemme hienon suojauksen tuovan teille menestystä ja nautintoa.

Arkkienkeli Mikael

http://soul4free.wordpress.com
Käännetty yhdistellen englannin- ja saksankielistä tekstiä.
Linkki artikkelissa olevaan rukoukseen, josta kuulee miten sanat äännetään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti