maanantai 28. marraskuuta 2016

Mike Quinsey - kanavointi 11.11.16

Amerikkalaisille oli presidentinvaalien tulos täydellinen yllätys, koska lopputulos oli ennustettua paljon tasaisempi, ja Trump sai viime metrien äänivyöryn lähinnä niiltä äänestäjiltä, jotka eivät olleet pystyneet päättämään kantaansa viimeisiin päiviin asti. Kumpikaan kahdesta kandidaatista ei ollut erityisen suosittu Yhdysvaltojen presidentin hyvin tärkeään virkaan. Lähimpien vajaan kolmen kuukauden aikana tulee kuitenkin tapahtumaan jotain sellaista, joka jättää varjoonsa kaiken tähän asti koetun. Uusi Amerikan Yhdysvallat tullaan julistamaan voimaan, mikä tarkoittaa sitä että vaalien tuloksella ei ole mitään merkitystä. Näin ollen Trumpin odotetaan väistyvän sivuun ja antavan tietä uusille kandidaateille ja uusille vaaleille. Täten Paul Ryan on kaikkein todennäköisin väliaikainen presidentti siihen asti, kunnes uudet vaalit on pidetty.

Nämä tapahtumat olivat väistämättömiä eikä merkittävien muutosten tapahtumista voida estää, sillä ne on jo kirjoitettu tapahtuviksi tulevaisuudessa ja tulevat tapahtumaan varsin pian. Se tulee olemaan koko ihmiskunnan käännekohta,  joka kääntää tien vapauteen pois pimeiden voimien vallasta. Muutos antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden ottaa eteenpäin valtavia harppauksia hyödyllisiin ja tervetulleisiin muutoksiin, joita on pidetty piilossa hyvin pitkän aikaa. Niin monet tapahtumat ovat odottaneet mahdollisuutta paljastaa maapallon ja sen ihmiskunnan todellinen tulevaisuus.

Elämme nyt auringon kiertoajan loppua, joka on kestänyt yli 25 000 vuotta. Tänä aikana suurin osa ihmisistä on elänyt useita elämiä maapallolla. Olette kehittyneet niiden aikana paljon suuremmiksi sieluiksi kuin mitä olitte syklin alussa. Evoluutio on avain teidän kokemuksiinne, kun oppiläksyt ovat usein toistuneet, jotta ne opittaisiin perusteellisesti. Vaikka aikaisemmat syklit ovat päättyneet epäonnistumisiin, nyt ovat sielunryhmät oppineet läksynsä hyvin. Jokaisella aikaisemmalla kerralla ne sielut, jotka eivät olleet valmiit ylösnousemukseen, jatkoivat oppiläksyjen kokemista uudessa syklissä ja toivoivat vähitellen kehittyvänsä ja täten luovansa itselleen uuden mahdollisuuden ylösnousemukseen. Heitä ei painostettu mitenkään, vaan jokaisen sielun sallitaan kehittyvän omaan tahtiinsa. He saavat tukea toisilta sieluilta, jotka ovat laskeutuneet ylemmistä ulottuvuuksista tätä tarkoitusta varten. Jotkut myös tulevat toisista siviisaatioista ja kaikki ovat vapaaehtoisia. Tämä on hyvin yleistä niiden joukossa, jotka ovat jo ylösnousseet.

Kun julkisesti aletaan tehdä paljastuksia teidän todellisesta itsestänne, monien on vaikea uskoa niitä. Monet tulevat olemaan shokissa tai iloitsemaan suuresti. Tietäkää kuitenkin, että ne tahot, jotka on valtuutettu tuomaan esiin totuus, eivät jätä pienintäkään epäilyksen sijaa siitä että he kertovat totuuden. Maapallolla tapahtuvat muutokset saavat varmasti aikaan teidän elämänlaatunne huomattavan paranemisen. Siitä tulee aikakausi, jolloin te saavutatte kaikki tarpeelliset keinot varmistamaan itsellenne viihtyisän elämäntason. Teidän ei enää tarvitse huolehtia elämänlaadustanne, sillä elämäntaso tulee olemaan paljon aikaisempaa korkeampi. Monet vanhat kulkuneuvot tulevat häviämään ja tekemään tilaa luotettavammille ja saasteettomille muodoille, jotka eivät rasita ilmaa eivätkä maaperää. Teidän merenne ja verivarantonne tullaan myös puhdistamaan hyvin nopeasti uusien teknologioiden avulla. Sairaanhoito tulee viime kädessä tapahtumaan pelkästään äänen ja valon avulla, joten tällä alalla on odotettavissa täydellinen vallankumous. Niinpä tulevaisuus tulee sisältämään paljon asioita, jotka ilahduttavat ja ällistyttävät teitä. Te tulette imemään itseenne korkeampia värähtelyjä ja säilymään täydellisen terveinä.

Kun alatte "unelmoida" tulevaisuuden hyvistä asioista, niin samalla alatte vetää niitä puoleenne. Mitä useammat sielut tekevät niin, sitä nopeammin te pystytte saamaan ne käyttöönne. Kannattaa myös mainita, että lopullisessa vaiheessa kenenkään ei tarvitse käyttää parasta osaa elämästään työntekoon, koska suurin osa siitä mitä te nyt teette manuaalisesti, tulee tulevaisuudessa robottien tehtäväksi. Jo nyt robotit ovat kehittyneet merkittävästi ja ne pystyvät jo suorittamaan pieniä tehtäviä. Se mikä viime vuosisadalla oli science fictionia, on nyt nopeasti muuttumassa teidän todellisuudeksenne - ja sillä on voima muuttaa teidän elämäntapanne nopeasti. Myös kaikki se, mitä teiltä on pidetty salassa pitkän aikaa, on saavuttamassa teidän todellisuutenne ja nämäkin paljastukset lisääntyvät sitä mukaan kun niitä estävät pimeät voimat on poistettu maapallolta.

Jos haluatte kehittyä nopeammin, teidän on hyvä suhtautua avoimin mielin teille esitettyihin uusiin ideoihin ja tosiasioihin. Yksi asia, joka saattaa askarruttaa monia, on uuden perheenjäsenen syntyminen. Te tulette oppimaan, että vauvan ruumiiseen astuu sisään henki, joka ennen syntymäänsä on valinnut omat vanhempansa. Valinta tehdään sillä perusteella, minkälaisia elämänkokemuksia henki haluaa saada ennen aikuisikäänsä, jolloin se voi alkaa elää omaa elämäänsä. Henki valitsee ne oppiläksyt, jotka se haluaa oppia, ja joskus se toistuu useamman kerran, jolloin henki saattaa syntyä monta kertaa samoille vanhemmille. Kaikki ei kuitenkaan ole kielteistä ja kovaa työtä,  vaan karma sisältää myös elämänne hyvät ajat, kun saavutatte suuria asioita ja pääsette tavoitteisiinne. Muistakaa myös, että teidän elämänsuunnitelmanne otetaan huomioon, jolloin teidän valintanne omiksi vanhemmiksenne sopivat kaikkein parhaiten antamaan teille ne kokemukset, joita kaipaatte menestyäksenne.

Jotkut lukijoista saattavat epäillä, että he olisivat itse valinneet omat vanhempansa, jos heillä on ollut vaikea lapsuus. Haluan vakuuttaa teille, että näissäkään tapauksissa ei ole virhettä. Valitsittepa omat vanhempanne mistä syistä tahansa, ainoa tarkoitus oli antaa teille tarvitsemanne kokemukset. Myös karma saattaa liittyä asiaan, jos teillä on ollut keskeneräisiä asioita, jotka on pitänyt selvittää. Kun alatte miettiä asiaa karman kannalta, se saattaa auttaa teitä löytämään syyn omille elämänkokemuksillenne. Kaikella on arvonsa ja joillakin asioilla on mitä tärkein arvo teidän kehityksellenne. Te ette pysty pakenemaan sitä muuten paitsi päättämällä itse oman elämänne ennenaikaisesti, mutta tämänkaltainen menettely vain lisää teidän omia ongelmianne. Ottakaa elämä vakavasti ja tehkää parhaanne jokaisena hetkenä. Toivottavasti pystytte näin toimien puhdistamaan karmanne lopullisesti. Jotkut teistä saattavat epäillä, että olisitte itse valinneet omat vanhempanne, jos teillä on ollut vaikea lapsuus,  mutta tietäkää että asia toimii molemmin päin, sillä vanhemmilla saattaa myös olla oppiläksyjä opittavana.

Koska nyt eletään loppuaikoja, sieluilla on hyvin kiire yrittää nostaa omaa värähtelytasoaan ja lisätä mahdollisuuksiaan nousta ylös alemmista värähtelyistä. Monet onnistuvatkin tässä ja he tietävät intuitiivisesti, koska he ovat onnistumisen polulla. Olkaa ystävällisiä ja hyviä muille sieluille ja suhtautukaa armollisesti, mikäli he eivät ymmärrä rakastaa muita ihmisiä. Kaikki sielut ovat kanssakäymisessä maapallolla ja kaikki oppivat toisiltaan, joten pankaa merkille jos menetätte kontrollinne. Kun olette löytäneet syyn siihen, varmistakaa että se ei toistu.

Asiat ovat nyt saavuttamassa sen pisteen, jossa merkittävien tapahtumien pitää avautua hyvin nopeasti, koska ne ihmiset, joilla ei ole mitään aavistusta tai joilla on vain heikko aavistus tapahtumien kulusta, alkavat kehittää massalevottomuuksia. He alkavat olla hyvin reunalla, mikä saattaa johtaa tilanteen karkaamiseen pois käsistä. He tarvitsevat ohjausta ja riittävää apua tietääkseen, että tulevaisuus on ihana ja muuttaa heidän käsityksensä elämästä hyvin miellyttäväksi.

Toivotan teille rakkautta ja siunauksia. Kirkastakoon Valo teidän päivänne ja teidän polkunne. Tämä viesti on välitetty minun korkeammalta itseltäni.

Rakkaudella ja valolla,
Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk

Lähde

sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Mike Quinsey - kanavointi 18.11.16

Maapallo ja sen asukkaat kokevat parhaillaan merkittävää muutosta, joka tapahtuu sellaisella vauhdilla, että sen mukana on miltein mahdoton pysyä. Mutta olipa teillä muutoksista millainen mielipide tahansa, muistakaa, että ne ovat välttämättömiä, jotta ihmiskunta voi siirtyä uuteen aikaan. Ilmassa on paljon tyytymättömyyttä, sillä monet ihmiset näkevät vain muutosten seuraukset,  eivätkä ymmärrä niiden todellisia syitä. Vanhan järjestelmän "ravistelu" synnyttää kaaosta, mutta on välttämätöntä uudistusten synnyttämiseksi. Sopivia muutoksia tarvitaan uuden ajan luomiseksi. Muistakaa, että Kultainen aika koittaa jonkin ajan kuluttua, ja sen saavuttamiseksi tarvitaan paljon työtä. Viivästyneitä muutoksia pitää saada toteutettua, koska ne ovat tärkeitä polun luomiseksi siihen uuteen maailmaan, joka vie teidät korkeampiin ulottuvuuksiin. Mikään alemmalla värähtelytasolla oleva ei pysty menemään eteenpäin, vaan tipahtaa pois kyydistä. Sama koskee kaikkia sieluja, joten jossakin pisteessä vain ne, jotka ovat valmiita, voivat nousta ylöspäin.

Monet ovat huolissaan siitä, mitä heidän pitää tehdä edetäkseen ja ollakseen valmiina ylösnousemiseen. Vastaus on yksinkertainen: jos ylläpidätte korkeampia värähtelyjä ja levitätte rakkautta poikkeuksetta kaikille, teillä ei ole mitään pelättävää. Vain vahvaluontoinen sielu pystyy olemaan keskittynyt, kun kaikki asiat muuttuvat ympärillä ja kun tulevaisuus näyttää epävarmalta. Uskokaa itseenne ja pitäkää kiinni uskomuksistanne, sillä ajan mittaan näette tulevaisuuden muuttuvan kirkkaammaksi. Vanhat energiat häviävät pikkuhiljaa ja niiden tilalle tulee kirkas tulevaisuus, joka on vapaa vanhoista ongelmista. Siinä ei enää ole matalavärähteisiä sieluja, jotka haluavat kontrolloida teidän elämäänne ja tulevaisuuden mahdollisuuksianne. Heidän aikansa oli vääjäämättä lopussa, kun tuli selväksi, että heidän toimistaan huolimatta Uusi aika tulee toteutumaan täydellisesti.

Kuten jo mainittiin, nyönteiset muutokset ottavat aikansa, mutta sitten kun ne toteutuvat ja teidän odotuksenne on ohi, te nautitte päästyänne siihen aikaan ja osallisuudestanne tiettyihin tapahtumiin. Teidän kokemuksenne tulevat olemaan paljon miellyttävämpiä ja kaikki toteutunut hyvä työ tulee hyödyttämään jokaista. Kun valuuttojen arvon muutokset on saatu päätökseen, on rohkaisevaa tietää, että mitkä tahansa toteutettavat projektit voidaan rahoittaa asianmukaisesti. Tietäkää, että ne sielut, jotka tulevat käsittelemään massiivisia humanitaarisia ja kehittämisrahastoja, on kutsuttu tehtäväänsä. He ovat omistautuneita ja luotettavia henkilöitä, jotka toimivat ihmiskunnan korkeammaksi parhaaksi.

On luonnollista, että ihmiset haluavat tietää kauan odotettujen ja ennustettujen tärkeiden tapahtumien tarkan ajankohdan. Korkeammissa ulottuvuuksissa kaikki kuitenkin toimii nyt-hetkessä, joten tapahtumia on vaikea tulkita samalla tavalla kuin te teette kolmiulotteisessa maailmassanne. Asiat voivat myös muuttua ja eri reittejä voidaan ottaa käyttöön. Tästä syystä teitä kannustetaan aina keskittymään lopputulokseen, siihen mitä haluatte saavuttaa. Kuten jo tähän mennessä tiedätte, tarvitaan vain suhteellisen pieni määrä ihmisiä saamaan aikaan muutoksia. Joten pitäkää jalkanne maassa, mutta toiveenne ja pyrkimyksenne pilvissä, jolloin voitte lopulta poimia päättäväisyytenne ja sitkeytenne kantamat palkkiot. Olette niin lähellä vuosituhansien aikaisien unelmienne toteutumista - ja ansaitusti!

Hyvin pieni osa todellisista uutisista saavuttaa teidät normaalien lähteiden kautta, jotka ovat vielä erittäin tarkassa valvonnassa. Internet on edelleen teidän paras tietolähteenne ja luotettavia uutisia raportoi useampikin kuin yksi lähde. On kuitenkin vaikea löytää linkkejä kaikkiin uutisiin, koska joitakin niistä pidetään liian salaisina yleisesti julkaistaviksi. Teidän pitäisi kuitenkin pystyä saamaan kohtuullinen kuva maailman tapahtumista. Suurimmat esteet totuuden edessä ovat vääristellyt raportit, joiden ainoa tarkoitus on johdattaa teitä harhaan. Joten olkaa varovaisia siinä, mitä hyväksytte totuutena. Jos olette intuitiivisia, saatatte ehkä tunnistaa ne artikkelit ja uutiset, jotka kantavat sisällään alempia värähtelyjä.

Muistakaa, että kulissien takana tapahtuu paljon ja monet sielut ovat omistautuneet varmistamaan, että valo voittaa hyvien ja pahojen voimien välisen taistelun. Vaikka valon voitto on ennustettu, lopputulos ei ole koskaan ollut täysin varma vaan riippuu niistä, jotka tekevät oman osuutensa valon joukoissa. Onneksi olkoon teille, jotka olette säilyttäneet asemanne monen vuoden epävarmuuden aikana ettekä koskaan ole horjuneet riippumatta siitä, mitä maapallolla on tapahtunut. Te tulette saamaan runsaat palkkiot ja olette ylösnousseiden joukossa nauttimassa korkeammista ulottuvuuksista. Te tulette olemaan mukana juhlimassa valon voittoa monien vuosien ajan. Mutta vielä on työtä tehtävänä, vaikka pimeät voimat eivät enää kauaa pystykään vaikuttamaan eivätkä kontrolloimaan tulevia tapahtumia.

Asiat ovat edistyneet nyt niin hyvin, että kaikki valotyöntekijät voivat avautua enemmän omasta työstään ja auttaa muita ymmärtämään, mitä maapallolla tapahtuu. Monet ihmiset ovat epätietoisia ja huolissaan tulevaisuudesta,  he tarvitsevat vakuutuksia siitä, että maapallolla käynnissä olevat tapahtumat päättyvät hyvin. Tulevaisuus tulee olemaan paljon parempi kuin mitä suurin osa ihmisistä pystyy kuvittelemaankaan, sillä yhteiskunta tulee muuttumaan täydellisesti ja aivan erilaiseksi. Se tulee olemaan yhtenäinen ja vastaamaan kaikkien ihmisten tarpeita. 

Toistaiseksi asiat etenevät normaalisti kunnes lopullinen tulos on saavutettu. Se antaa ihmiskunnan siirtyä eteenpäin ja perustaa Yhdysvaltojen uuden tasavallan ja Uuden ajan. Ihmiset, jotka toteuttavat nämä asiat, ovat jo maan päällä ja täysin valmistautuneita toimeenpanemaan tehtävänsä. Se alkaa pienillä askelilla mutta etenee nopeasti, kun tarpeelliset varat on saatu. Varat saadaan GESARAn avulla, jolloin massiiviset rahoitukset ovat mahdollisia. Tämä on yksi ensimmäisistä tapahtumista, joka käynnistyy välittömästi sen jälkeen kun kaikki tarpeelliset suunnitelmat on saatu lyötyä lukkoon. Jotkut muut projektit ovat massiivisia, ne kattavat kansalaisten kaikkein kiireellisimmät tarpeet.

USA:n presidentinvaalien vaikutukset tuntuvat yhä selvästi. Ne ovat herättäneet suuren määrän ihmisiä unestaan. Vaalien mukana on tullut julki monia paljastuksia, jotka ovat valottaneet pimeiden voimien toimia. Kysymys kuuluu: aiotteko te vastata niihin tuomalla maailmaan lisää valoa vai sallitteko, että teidän vapauttanne edelleen syödään pois. Jos haluatte poistaa omaa olemassaoloanne koskevat uhat, nyt on aika toimia.  Vapauden vastustus kasvaa eikä ole pitkää aikaa siitä, kun pimeät voimat suunnittelivat perustavansa yhden koko maapallon laajuisen hallituksen, joka toimisi heidän alaisuudessaan. Totuus heidän toiminnastaan tulee kuitenkin ilmi ja ihmiset tulevat olemaan shokissa kaikesta, mitä he saavat tietää.

Toivotan teille rakkautta ja siunauksia. Kirkastakoon Valo teidän päivänne ja teidän polkunne. Tämä viesti on välitetty minun korkeammalta itseltäni.

Rakkaudella ja valolla,
Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk

Lähde

lauantai 26. marraskuuta 2016

Mike Quinsey - kanavointi 25.11.16

Pimeät voimat ja heidän joukkonsa suunnittelevat viimeistä merkittävää yritystään vallata takaisin menettämänsä jalansijat. He yrittävät järjestää esityksen, jossa ulkoavaruuden oliot hyökkäävät ihmisten kimppuun. Se olisi erittäin realistinen hyökkäys, jossa olisi mukana avaruusaluksia ja tutun näköisiä avaruusolentoja. Osa aluksista olisi hologrammeja, jotka näyttäisivät täysin aidoilta. Siksi teitä nyt varoitetaan, jotta pystyisitte pitämään pelkonne minimissä tai pois kokonaan mikäli mahdollista. Tällaisen tapahtuman tarkoitus on lietsoa pelkoa. Se on heidän viimeinen oljenkortensa ja saattaisi helposti huijata niitä, jotka eivät odota tällaista tai jotka eivät tiedä tästä. Jos tällainen yritys tapahtuisi koskaan, ne teistä, jotka tietävät siitä etukäteen, voivat auttaa ihmiskuntaa suunnattomasti ehkäisemällä massahysteriaa.

Voitte kuitenkin olla huoleti. Minkään tapahtumien ei anneta päästä käsistä, sillä Valon joukot ovat valmiina. Karmisista syistä he eivät kuitenkaan pysty suoraan puuttumaan tällaisiin tapahtumiin tai estämään niiden tapahtumista. Tämä on ainoa kerta, kun te voitte joutua kokemaan tämänkaltaisen tilanteen. Se saattaisi todella aukaista silmät niiltä, jotka ovat antaneet pois oman vapautensa tietämättään ja sallineet pimeiden voimien vapaasti toteuttaa omia suunnitelmiaan koko maailman dominoimiseksi.

Pitkällä tähtäimellä tapahtumat tulevat etenemään juuri niin kuin teille on etukäteen kerrottu, joten muistakaa, että valo voittaa aina pimeyden voimat. Jopa tällä hetkellä heitä poistetaan maapallolta ja viedään sellaiseen paikkaan, jossa he eivät enää voi aiheuttaa teille harmeja. Pimeyden ja Valon välisen taistelun maapallon hallitsemisesta on määrä loppua pian. Taistelun lopputulos on aina ollut ennalta määrätty, vaikka pimeys ajoittain olisi näyttänyt olevan voitolla. Asioita ei silti voi ottaa itsestäänselvyyksinä, vaan valon puolella olevien tarvitsee silti keskittyä lopputuloksen saavuttamiseen.

Teidän ympärillänne on monia auttajia omien oppaittenne lisäksi. Vaikka saatatte olla tietämättömiä heidän läsnäolostaan, he tietävät teistä paljon ja varmistavat, että te noudatatte omaa elämänsuunnitelmaanne. Kun rukoilette tai meditoitte, he pystyvät tulemaan lähemmäksi ja istuttamaan ajatuksia mieleenne. Suuri osa teidän työstänne tapahtuu "ruumiinne ulkopuolella" kun olette unessa. Saatatte muistaa joitakin kokemuksianne, mutta yleensä ette pysty palauttamaan mieleenne yksityiskohtia. Saatatte esimerkiksi tavata muita Valon olentoja ja järjestellä joitakin työhönne liittyviä yksityiskohtia etukäteen. Ajoittain saattaa tuntua, että taistelette aivan yksin kaikkia muita vastaan, mutta tietäkää, että se on kaukana totuudesta.

Te olette osa historiallista aikaa, jota tullaan muistelemaan merkittävänä käännekohtana ihmiskunnan kehityksessä takaisin Valoon. Suuri kokeilu alkoi monia aikakausia sitten ja te olette erittäin todennäköisesti eläneet useita elämiä maapallolla. Monet muut sielut seuraavat teidän edistymistänne ylösnousemuksen tiellä, joka on avautumassa teistä useimpien elämässä, jotta teidän kokemuksianne voidaan käyttää teidän jäljessänne tulevien hyväksi. Teistä itsestänne ei ehkä tunnu siltä, että te kaikki olette suuria sieluja, koska teidän heräävä tietoisuutenne rajoittuu maapallolla oleviin kokemuksiinne. Teillä on hyvin vähän tai ei ollenkaan muistikuvia todellisesta itsestänne,  mikä on tarkoituksellista, jotta pystyisitte keskittymään evoluutionne täydellisesti. Muuten olisi liian helppoa suistaa teidät pois toteuttamasta omaa elämänsuunnitelmaanne.

Mikään asia, millä on merkitystä teidän elämässänne, ei tapahdu sattumalta, joten olkaa varmoja siitä, että vaikka teillä on vapaa tahto, te tunnette aina johdatusta sille polulle, jonka suunnittelitte itsellenne ennen syntymäänne. Jopa sellaiset tapahtumat, jotka olisitte itse jättäneet kokematta, ovat osa elämänsuunnitelmaanne,  minkä tulette huomaamaan sen jälkeen kun olette palanneet takaisin korkeampaan ulottuvuuteen ja käytte läpi maapallolla kokemaanne elämää. Normaalisti te tuntisitte vetoa ihmisiin, joiden energiat ovat hyvin samanlaisia kuin itsellänne, mutta silloin kun teidän kuuluu karmisista syistä tavata toinen sielu, jonka tulee näytellä roolia teidän elämässänne, tällä sielulla saattaa olla täysin erilainen värähtelytaso kuin teillä itsellänne. Usein tämä tapahtuu pariskunnille, joiden keskinäinen suhde näyttää olevan täysin väistämätön. Silloinkin, kun tuttavuus tuntuu olevan virhe eikä suhde kestä kauan, jokainen kokemus - olipa se millainen tahansa - hyödyttää molempien elämää.

Teidän pitää tietää, että kaikki tilanteet eivät ole sellaisia, miltä ne näyttävät ulospäin. Joskus niitä käytetään luomaan jotain aivan uutta. Esimerkiksi Trumpin voiton tarkoitus oli estää Hillary Clintonia voittamasta, vaikka äänestyksen tulosta oli suunniteltu vääristeltäväksi Clintonin eduksi. Tästä syystä Trumpin odotetaan väistyvän varsin pian ja Paul Ryan, joka on jo virassa oleva Tasavallan presidentti, nousee väliaikaiseksi presidentiksi uusiin vaaleihin asti. Hänestä tulee myös erittäin todennäköisesti uusi vaaleilla valittu presidentti. Tämän pitäisi todistaa teille, että te ette ole yksinäinen taistelija pimeyttä vastaan. Huolimatta siitä, mitä tulee tapahtumaan, lopputulos on aina varmasti Valon joukkojen voitto.

Parhaillaan menossa olevien tapahtumien avainasiana ovat Maaäidin tarpeet, sillä hänen tulee olla valmiina ylösnousemiseen. Mikään muutos tai viivytys ei tule kysymykseenkään. Kosmisessa mittakaavassa tiettyjen asioiden pitää tapahtua tarkasti oikeaan aikaan ja Maaäiti käynnistää tapahtumat pakolla tilanteen niin vaatiessa. Teidän pitäisi nyt pystyä ymmärtämään, miksi ylösnousemus tulee tapahtumaan aivan varmasti. Tähän mennessä teillä pitäisi jo olla tarpeeksi tietoa, jotta ymmärrätte mitä on edessäpäin, vaikka tarkkaa aikataulua onkin vaikea ennustaa. Tunnette olonne huomattavasti helpommaksi sen jälkeen, kun pimeät voimat eivät enää pysty sekaantumaan teidän kehityskulkuunne. Sen jälkeen tulee olemaan niin paljon helpompaa mennä sujuvasti eteenpäin niissä asioissa, joita nyt on jouduttu pidättelemään.

Huolimatta siitä, miltä maapallon tapahtumat vaikuttavat nyt, kaikki asiat sujuvat itse asiassa hyvin. Teidän ei tarvitse kantaa epäilyä, vaan tietäkää, että korkeimmat voimat varmistavat tulevien tapahtumien sisältävän mahdollisimman vähän ongelmia. On kuitenkin selvää, että Maaäiti joutuu "ravistelemaan" muutamia alueita valmistautuessaan ylösnousemukseen. Muutama perusteellinen muutos on vääjäämättä tulossa ja ne ovat tarpeen, jotta Uusi maailma saadaan synnytettyä. Teidän matkanne on ollut pitkä ja haastava, mutta te olette oppineet paljon ja tämä asia on äärettömän tärkeä niille, jotka seuraavat teidän perässänne.

Pitäkää katseenne suunnattuna eteenpäin polullanne ja muistakaa, että kaikki on hyvin huolimatta siitä, miltä asiat näyttävät. Kyse ei ole pelkästään teidän kokemuksistanne, vaan myös niiden, jotka ovat seuranneet teitä suurella mielenkiinnolla. Te olette menestyneet kun toiset ovat epäonnistuneet ja te ansaitsette kaikki mahdolliset tunnustukset. Ei kuitenkaan ole häpeäksi, että joudutte edelleen elämään alemmissa ulottuvuuksissa, vaan se itse asiassa vahvistaa teitä. Jotkut teistä jopa ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi palaamaan takaisin kolmanteen ulottuvuuteen auttamaan muita heidän käydessään läpi omia kokemuksiaan. Kun teidän värähtelytasonne nousee, tulette huomaamaan että muiden palveleminen on monien sielujen päämäärä.

Toivotan teille rakkautta ja siunauksia. Kirkastakoon Valo teidän päivänne ja teidän polkunne. Tämä viesti on välitetty minun korkeammalta itseltäni.

Rakkaudella ja valolla,
Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk
 
Lähde