sunnuntai 22. syyskuuta 2013

Vaurausportaali 21.-25.9.Universaali energia liikkuu pyöreänä tulipallona teidän aurinkoanne kohti ja niin myös avautuu äkkinäisesti 37 asteteen pohjoisen leveyspiirin tukea antava kulma planeetallanne. 37. leveysaste teidän mitta-asteikkonne mukaan edustaa maapallolla itsensä löytämistä ja innovatiivisia ideoita, se on portti vaurauden toteutumiseen ja sisäiseen tietoon.

37. leveyspiirin voi saavuttaa fyysisesti matkustamalla sellaiseen paikkaan, joka on kyseisen energialinjan päällä maapallollanne. Se voidaan saavuttaa myös kristalleilla, joka on asetettu maapalloa esittävän kartan päälle. Tähän käytetään aventuriinia, goethiittia, Himalajan kristallia ja sinistä agaattia, jotka asetellaan kolmion muotoon.


Ylhäällä vaaleanpunainen Himalajan kristallisuola,  kolmion keskellä goethiitti, vasemmalla alhaalla sininen agaatti ja oikealla alhaalla aventuriini.

Jos haluatte lähettää liikkeelle tulevaisuuteen taianomaisen vaurauden junan, luokaa tällainen kolmio. Voitte myös tehdä sen mielessänne yksinkertaisesti vain ajattelemalla tätä aluetta ja 37. leveysastetta, pyytämällä eetteriruumistanne viemään teidät sinne niin että voitte seisoa jalat kuvion päällä ja portaali sen sisällä.

Yltäkylläisyys, jota etsitte, on helposti saavutettavissa sieltä käsin. Ja kun löydätte itsenne seisomasta tämän 37. leveyspiirin päältä, toistamme että se on nimenomaan 37. leveysaste, sillä numero 37 on todella maaginen numero, pyydämme teitä muistamaan sen. 37 tuo vaurauden,  37 tuo totuuden. Teidän tulee meditoida numeroa 37 koko ajan pitäen mielessänne, että teitä on siunattu kaikkien tasojen yltäkylläisyydellä, sillä tosiasiassa näin on!

Tänä erittäin tärkeänä hetkenä teidän maapallonne historiassa me kutsumme teitä, rakkaat kauniit maan mestarit, ymmärtämään totuuden omasta mahtavuudestanne ja totuuden omasta olemassaolostanne. Me kutsumme teitä, jotka seisotte jalat maassa käyttämään hyväksenne kaikkia alkemian maagisia ominaisuuksia, joita teillä on fyysisen kulkuneuvonne sisällä ja 37. leveyspiirissä, jotta saatte avattua ovet yhä suuremmalle taikuudelle.

Joten meditoikaa tätä numeroa,  ajatelkaa kaikkea mitä haluatte toivottaa tervetulleeksi elämäänne ja tehostakaa ajatteluprosessianne kristallienergioilla, jotka olemme maininneet. Kiihdyttäkää vaurauden saapumista elämäänne ajattelemalla numeroa 37 seuraavien kolmen päivän ajan! Sillä seuraavat kolme päivää tarjoavat valtavan mahdollisuuden vetää puoleenne kaikkea sitä, mitä toivotte luovanne elämäänne seuraavien seitsemän kuukauden aikana.

Muovatkaa tämä hetki ajassa, mitä tahansa haluatte saapuvaksi elämäänne, mihin tahansa keskitätte huomionne seuraavien kolmen päivän ajaksi, saapuu elämäänne seuraavien seitsemän kuukauden sisällä!

Ja niin, kun portaali avautuu tänään ja pysyy auki seuraavat kolme vuorokautta, muistakaa, ajatelkaa, tuntekaa ja olkaa numero 37 - ajatelkaa vain sitä mitä haluatte elämäänne. Älkää ajatelko mitään minkä haluatte poistuvan elämästänne.

Sen jälkeen sallikaa kaikkien synkronisaatioiden täyttää tietoisuutenne. Sallikaa itsenne huomata ja tunnistaa asioiden synkronisuus, joka avautuu edessänne johtaen teidät vaurautenne onnistuneeseen luomiseen.

Me, Plejadien korkea neuvosto, seisomme rinnallanne tänä tärkeänä hetkenä ihmiskunnan historiassa. Tuomme viestin rakkaudesta ja valosta. Tuomme viestin valaistumisesta ja tiedosta;  tiedosta miten voitte hyödyntää universaalin totuuden vaurautta.

Rakastamme teitä. Olemme kanssanne. Näkemiin tällä kertaa.

Plejadien korkeaa neuvostoa kanavoinut Anna Merkaba 21.9.2013

lauantai 21. syyskuuta 2013

Viesti Valkoiselta pilveltä & Valon kollektiivilta Tazjiman kautta 13.9.


Kun syksyn kultaiset säteet valaisevat taivaanne pohjoisella pallonpuoliskolla, olette todistamassa vanhan paradigman kuolemaa sodasta, riitaisesta politiikasta, taloudellisesta manipulaatiosta, pelosta ja ahneudesta. Niin paljon on muuttunut niin lyhyessä ajassa;  silti se ei ole tarpeeksi joillekin, jotka pontevasti jatkavat vaatimista, että muut "tekisivät" enemmän. Me esitämme kunnioittaen, että tämä käytös ja ajatustapa ovat vielä egon sanelemaa. Kyllä, on paljon tehtävää, mutta vie jonkin aikaa tottua uusiin energioihin. Muutoksia on ollut niin paljon, että monet ihmiset ovat varsin ymmällään, väsyneitä ja uupuneita. Tietäkää, että jos heillä on aikomus ja halu kokea ylösnousemus tämän elämän aikana,  he tulevat tekemään niin. Monet eivät halua; se on heidän vapaan tahtonsa valinta, jota tulee kunnioittaa.

Kirjurimme on kamppaillut viime viikon läpi saavuttaakseen tasapainon altistuttuaan painaville energioille, joiden kanssa hän toimii päivittäin työssään. Hän tekee osan tehtävästään vain olemalla paikallaan, valonsäteenä, kohdellen potilaitaan kunnioittaen ja myötätunnolla. Ihmisenkeli valepuvussa, hän yksinkertaisesti on olemassa omana itsenään kun hän tekee työtään. Se on aivan tarpeeksi tekemistä juuri nyt ja tarpeeksi haastavaa ilman, että hän osallistuisi protesteihin ja muihin "ulkoisiin" mielenilmauksiin.

Jokaisella teistä on syy olla siinä mistä löydätte itsenne elämästä juuri nyt, olipa se puolison kanssa, suurperhe tai yksin ilman perhettä. Olette siinä missä teidän tulee olla, tai muuten olisitte aktiivisesti muuttamassa tilannetta ...  tai tulette pian muuttamaan paikkaa / työtä / olosuhteita, kun sisäinen halunne jyrää ylitse kaiken pelon, jota ihmisegonne saattaa vielä säilyttää koskien elämässänne tapahtuvia muutoksia.

Planeetalle ruumiillistuneiden valotyöntekijöiden muodostama sateenkaari on todellakin hyvin värikäs. Te olette kotoisin niin monista eri maailmoista, ulottuvuuksista, galakseista ja universumeista. Jotkut teistä eivät ole koskaan ennen olleet olemassa muodossa; on haaste vain kävellä ympäriinsä ja olla suhteellisen "normaali". Toiset teistä ovat viettäneet useita elämiä planeetalla ja ovat hyvin perehtyneitä sen painaviin energioihin,  jotka - onneksi - ovat muuttumassa "kevyemmiksi" päivä päivältä. Joka ikinen teistä on ainutlaatuinen ja ainoa, joka voi tehdä sen mitä varten tulitte tänne, teidän kutsumuksenne. Teidän tehtävänne on löytää oma kutsumuksenne ja kuten monet kanavoidut olennot ovat sanoneet ennenkin, saatatte täyttää kutsumustanne yksinkertaisesti vain olemalla täällä.

Kun valokehonne laajenee ja kun fyysinen ruumiinne pystyy pidättämään enemmän valoa ja toimimaan kokonaisuutena, pystytte tekemään enemmän. Joillekin vanhemmista valotyöntekijöistä jatkuvat valon ja koodien lataukset ja päivitykset ovat muuttuneet rasittavaksi prosessiksi,  koska he ovat viettäneet kirjaimellisesti vuosikymmeniä ja vuosia käyttäen fyysisiä ruumiitaan muuntajina, virrattamalla valoa alas jotta se voidaan onnistuneesti ankkuroida tänne. Seuraavilla sukupolvilla on erilaiset tehtävät ja sisäiset ohjelmat. Etsikää sisältänne sitä, mikä kiinnostaa teitä, mikä tuo teille iloa, mikä saa teidät innostumaan ja ilahtumaan,  ja täten löydätte mahdollisen kutsumuksenne.

Ymmärtäkää myös, että joskus "kutsumuksenne" suorittaminen vaatii siirtymistä ulos mukavuusalueeltanne. Eläen ihmisenä monet valotyöntekijät ovat mukautuneet menestyksellä siihen materialismiin, joka on ajanut vanhaa paradigmaa;  jotkut eivät ole. Jotkut kamppailevat rahallisesti, henkisesti, psyykkisesti ja fyysisesti;  kaikilla näillä kokemuksilla on oma arvonsa ja sielu on ne räätälöinyt mahdollisuuksiksi ennen ruumiillistumista. On hyvin tärkeää olla tuomitsematta ketään siitä mitä he tekevät tai jättävät tekemättä, koska tuomitsemalla toimitte edelleen kaksinaisuudesta ja egosta käsin.

Joidenkin eturivin valotyöntekijöiden tietoisuuteen on tulossa, että heidän vastustamansa pimeät voimat ovat työskennelleet  valon hyväksi. Ilman räikeää yletöntä, agressiivista sodan lietsontaa, hullua taloudellista manipulaatiota, taantuvia ja sortavia lakeja, yleisen poliisitoiminnan sotilaallistumista, keskitettyjä hyökkäyksiä tapaoikeutta ja perustuslakia vastaan sekä muuta vallassa olleiden teeskentelyä, ihmiset eivät olisi heräämässä. Jokainen ihminen, joka on uhrannut elämänsä, elantonsa tai terveytensä, jokaisen haavoittuneen sotilaan näkeminen, jokainen epätoivoinen kodinomistaja, jokainen työtön kansalainen on pakottanut maailman ihmiset - tiedostamalla jotain itsensä ulkopuolelta - katsomaan paperitiikeriä silmiin ja näkemään mitä se todella on:  kauhukuva, illuusio joka on luotu vain yhtä tarkoitusta varten - maailman kontrolloimiseksi tuhon, pimeyden ja kaaoksen avulla. Ihmiset ovat huomaamassa, että he ovat voimakkaita itsessään ja itsestään, ja he ovat ottamassa takaisin omaa voimaansa. Se on heidän kutsumuksensa.

Valotyöntekijöinä voitte valita osallistuvanne mielenosoituksiin, protesteihin ja poliittiseen toimintaan, tai voitte valita tekevänne valotyönne keskittymällä rakentamaan ja yhdistämään valokehoanne sekä rakentamaan planeettaanne suorittamalla positiivisia ja uudistavia toimintoja, kuten puutarhanhoito, yhteisön rakentaminen, tarinoiden kertominen, bloggaus ja kirjoittaminen, luovat harrastukset, parantaminen ja vasta heränneiden opettaminen. Monien valotyöntekijöiden on tarkoitus opettaa niitä, jotka tulevat kysymysten kanssa, ja heitä tulee, ensin satoja ja sitten tuhansia ja sitten miljoonia. Valmistamalla itsenne parhaan kykynne mukaan, muuntamalla omat "rojunne", löytämällä oman sisäisen opettajanne, valmistaudutte tapaamaan ne, joilla ei ole teidän taustaanne henkisyydessä, ainakaan tässä elämässä.

Monet valotyöntekijöistä ovat valmistautuneet tähän muutoskauteen usean eliniän ajan. Toiset ovat tulleet tänne mukanaan kehittyneemmät henkiset kyvyt, kyky ohjata uniaan tai nähdä selkounia, kanavoida tai kommunikoida vapaasti henkien kanssa, selvänäkö, selväkuuloisuus, selvätuntoisuus sekä muut vielä erittelemättömät aistit ja lahjat. Jokaisella teistä on jotain tarjottavaa; älkää vähätelkö itseänne vertaamalla itseänne niihin, jotka näyttävät olevan "edellä" omaa kehitystänne, voimaanne, suosiotanne ja tietotasoanne. Te kehitätte ne kyvyt, joita tarvitsette tehtävänne suorittamiseksi, säilyttämällä uskon ja luottamuksen itseenne sekä 24/7 saamanne ohjauksen avulla, olittepa tai ette ole siitä tietoinen tällä hetkellä, ja antamalla itsellenne anteeksi kaikki havaitsemanne puutteet. Te olette täydellisiä Äiti/Isä Jumalanne silmissä, koska he näkevät teidät sellaisina kuin olette, kauniina valo-olentoina.

Monien vuosien ajan ainoa asia, jonka avulla kirjurimme jaksoi eteenpäin, oli henkisen tyytymättömyyden tunne. Hän jatkoi puskemista eteenpäin niillä alueilla, jotka kiinnostivat häntä: ensin henkiparannus, sitten lukeminen ja ylösnousseista mestareista opiskeleminen, ensikäden kanavoitujen viestien kokeminen ja kaikkein eniten astuminen ulos mukavuusalueeltaan kirjaimellisesti keräämällä tavaransa ja muuttamalla kahden osavaltion päähän perheestään ja ystävistään. Joten näettekö, että hän on jo tehnyt ne asiat, joita monet ihmiset havaitsevan tekevänsä pakon edestä näinä päivinä kun valo virtaa vahvana tähän maailmaan ja ihmisten on kohdattava omat pelkonsa sekä riittämättömyyden tunteensa. Hän saattaa siirtyä eteenpäin sitten kun aika on oikea, mutta nyt se ei ole. Internetin voiman avulla hän pystyy tavoittamaan etsijöitä ja muita, jotka resonoivat samalla tai lähellä olevalla aallonpituudella, kirjoitetun sanan sisältämän taian avulla. Ei, maailmanrauha ei synny hänen työnsä avulla, mutta ehkäpä pieniä muutoksia tapahtuu niiden yksilöiden kautta, joita hän koskettaa energioilla, joita olemme istuttaneet hänen kirjoituksiinsa. Joskus pelkästään tunne kannustavista, rakastavista energioista vaikean päivän jälkeen on kaikki mitä ihminen tarvitsee saadakseen motivaatiota tehdä vähän enemmän itselleen oman henkisen matkansa jatkamiseksi.

Me emme pyri synnyttämään uskontoa tai muuttamaan ihmisten mieliä tai vaikuttamaan heihin jotta he tekisivät asioita; jokainen näistä asioista riippuu kyseisen yksilön vapaasta tahdosta ja sielunsopimuksesta. Me myös työskentelemme niiden kanssa, jotka kurottavat meidän puoleemme oppiakseen, laajentuakseen, parantuakseen ja kasvaakseen. Niiden ihmisten osalta, jotka eivät ole valmiita kommunikoimaan kanssamme tai edes uskomaan meihin, me kunnioitamme heidän vapaata tahtoaan ja valintaansa. Jokaisen yksilön tulee päättää koska hän siirtyy eteenpäin sekä päättää koska hän on valmis jatkamaan ja avautumaan tullakseen mukaan paluumatkalle. Joskus tuo päätös syntyy pitkällisen pohdinnan jälkeen,  toisten osalta hetkessä - kun sydän aukeaa eikä ihminen enää koskaan katso taakse vanhaan elämäänsä.

Niille valotyöntekijöille, jotka elävät planeetalla mutta eivät ole vielä heränneet, tietäkää että heidän herätyssoittonsa saattaa olla vähän voimakkaampi kuin mitä te itse olette kokeneet, mutta älkää tuomitko. Kokemus on se, mitä jokainen sielu kaipaa, ja kokeminen tulee monessa eri muodossa. Yksikään ihminen ei ole parempi kuin toinen ja tämä yhtäläisyys koskee myös niitä, joita on kutsuttu pimeiksi voimiksi. Joidenkin oli ilmoittauduttava vapaaehtoisiksi leikkimään roistoja tässä pelissä ja he ovat tehneet sen antaumuksella.

Tuomitseminen on arvostelemista. Te kaikki olette pelanneet eri rooleja, tällä planeetalla tai muualla, eri aikoina matkanne kestäessä ja sama koskee niitä, jotka kokevat tällä hetkellä pitkäaikaisten toiveidensa, unelmiensa, uskojensa ja - kyllä - omien "totuuksiensa" äkillisen kaatumisen. Opetelkaa vapauttamaan itsenne tuomitsemisesta, toinen toistanne kohtaan ja erityisesti itseänne kohtaan. Kukaan ei pysty menemään eteenpäin ylösnousemukseen vapauttamatta sitä Jumalalle ja Violetin liekin rakastaville energioille muunnettaviksi.

Kaikki planeetalla elävät olemukset, mukaan lukien eläimet ja kaikki elävät olennot, ihmiskunta, elementaalit ja näkymättömät avustajat,  ne jotka elävät toisissa ulottuvuuksissa ja maailmoissa tämän maailman sisällä,  te kaikki luotte kollektiivisen tietoisuuden, joka on kaunis monimuotoisissa väreissään, valoissaan ja rakkaudessaan. Ne teistä, jotka elävät parhaillaan ihmismuodossa, työstävät prosessia poistuvaan paradigmaan liittyvien rajoittavien ajatusmuotojen hylkäämiseksi. Me kannustamme teitä sallimaan näkökantojenne ja ymmärryksenne itsestänne laajeta paljon, paljon laajemmalle kuin koskaan aikaisemmin eivätkä teidän unelmanne silti vedä vertoja sille, mitä vielä tullaan paljastamaan.

Te olette todella suurenmoisia keskellä kuohuntaanne ja pyrkimyksiänne. Ihmiskunnan kollektiivinen sydän laajenee ja sen kasvun myötä lisääntyy valon kyky laajentua ja tunkeutua maailman väestön nukkuvan enemmistön sydämeen. Jopa kaikkein skeptisimmän valotyöntekijän on ymmärrettävä, että nukkujat ovat heräämässä nopeasti. Viimeisimmän ydinsodan uhan myötä eri maiden kansat ympäri maailman ymmärtävät, että he myös olisivat vaarassa ja että sota ei ole enää mahdollinen vaihtoehto ongelmien ratkaisuksi. Todellakin vanhan paradigman jokainen osa on nyt nähty ja paljastettu täysin epäsopivaksi keinoksi jatkaa eteenpäin.

Ymmärtäkää, että aivan teidän perusluonteeseenne - mikä on painettu teidän DNA:hanne - kuuluu olla positiivinen ja rakastava olento. Niille jotka eivät tunne itseään tällaisiksi, ehkäpä teidän pitäisi katsoa sisäänpäin ennen kuin hyökkäätte naapurianne vastaan. Suuren opettajan sanoin: "Poistakaa malka omasta silmästänne ennen kuin yritätte poistaa rikkaa naapurinne silmästä."

Hengittäkää, rakkaat, ja tietäkää että teillä on sisällänne voima, luovuus ja mielikuvitus, joita tarvitaan minkä tahansa nykyisen ongelman ratkaisemiseksi riippumatta siitä miten näennäisen ylipääsemättömältä se saattaa nyt vaikuttaa. Kun jokainen tiennäyttäjä ja eturivin valotyöntekijä saapuu linjoille valokehoineen läpi ylösnousemusprosessin, tiestä tulee helpompi jokaiselle onnistuneelle ryhmälle;  tämän ovat todistaneet työllään ja kokemuksillaan opettajat, esimerkiksi Jim Self. Niitä jotka seuraavat teidän jalanjäljissänne, koska teidän henkilökohtaiset ponnistelunne yhdistyä itsen kanssa, avata sydämenne, päästä yhteyteen oman merkaba-valokehonne, kuutionne ja yhdistyneen kenttänne kanssa, auttavat toisia seuraamaan tiiviisti kannoillanne. Te ihmettelette sitä helppoutta, jolla he käyvät läpi ylösnousemusprosessin, kun te itse saatoitte tuskailla vuosikaudet omalla matkallanne. Sillä ei ole väliä; aina on partiolaisia ja tiennäyttäjiä, joiden tulee löytää tie eteenpäin, ja niitä, jotka raivaavat itselleen polun heidän perässään. Sitten emigranttien vaunukaravaanit saapuvat ja luovat tien sekä valon kaupungit, puutarhat ja ihmeitä yllin kyllin. Metsät istutetaan uudelleen, vuoret, virrat ja laaksot puhdistetaan saasteista. Se tulee tapahtumaan,  se on tapahtumassa. Unelmoi omat unelmasi ja mene eteenpäin omalla polullasi;  sinua tullaan seuraamaan. Sinua tullaan kunnioittamaan siitä mitä teet ja mitä olet - rohkeimmista rohkein, vahvimmista vahvin.

Rakkaat, rakastamme teitä pitelemänne valon vuoksi ja kunnioitamme teitä kun näytätte kamppailevan löytääksenne uusia tapoja tehdä asioita. Teitä ilahduttaa palapelien luominen itsellenne; tietäkää että tulette ratkaisemaan tämän. Nauttikaa siitä prosessista; se on yksi syy siihen miksi olette täällä, kokeaksenne tämän hämmästyttävän, haastavan ja tärkeän muutosajan kun pimennetty maailma on muuttumassa kauniiksi paratiisiksi jälleen kerran.

Vielä yksi asia ajateltavaksi - ilman pimeyttä ei olisi kasvua. Itsetyytyväisyys ja pysähtyneisyys ovat kaataneet useamman kuin yhden sivilisaation. Juuri pimeässä, kosteassa maaperässä siemen lepää kunnes keväisen auringon lämpö herättää sen kasvamaan, venymään ja tulemaan. Samoin on tämän maailman kanssa. Pimeys ja valo ovat todellakin vastakohdat, mysteeri ja paradoksi - jota kannattaa miettiä hiljaisena hetkenä. Nyt on aika valon palata tähän maailmaan, tähän galaksiin ja universumiin. Sen tulee alkaa pienestä, mutta sen väreet vaikuttavat näkymättömiin maailmoihin, kauas teidän nykyisen tietoisuutenne rajojen ulkopuolelle. Olkaa kuin siemen, vastatkaa valoon ilman sanoja tai tuomitsemista, uskomuksia tai ennakkoluuloja;  olkaa vain se joka te olette ja tulette kulkemaan kauaksi. Me uskomme teidän kykyihinne ja hengen lahjoihin, joita ette ole vielä avanneet mutta jotka makaavat teidän jokaisen sisällä.

Namaste. Menkää rauhassa, valossa ja rakkaudessa. Te olette rakkaus. Te olette valo. Te olette Kristus-energiaa, jokainen yksilö teistä.

Kiitos, Valkoinen pilvi ja valon kollektiivi.

Copyright © 2013 by Elizabeth Ayres Escher. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin saa kopioida ja jakaa edellyttäen että sisältö kopioidaan kokonaisuudessaan ja muuttumattomana, jaetaan ilman korvausta sekä tämä lauseke ja linkit liitetään mukaan. http://bluedragonjournal.com/

perjantai 20. syyskuuta 2013

Maailmanlaajuisen vaurauden odotettu saapuminen, osa 3

Osa 2 täällä

Globaalin valuuttauudistuksen ja vaurausohjelmien esittely jatkuu

Voimme nähdä, kuinka paljon taivaan joukot ovat viime aikoina keskustelleet tästä aiheesta - tai ehkä kuinka paljon me olemme pyytäneet heitä keskustelemaan siitä - tämän kirjoitussarjan perusteella, jossa hahmotellaan pääpiirteittäin vaurauden saapumista.

Päätän sarjan tähän osaan, annan lukijoille päivän aikaa vetää henkeä ja aloitan sitten globaalin vaurausohjelman muista aspekteista.

Tämän sarjan päätöskirjoitus on pitkä, mitä pyydän anteeksi. Juhlia kuitenkin odotetaan alkavaksi joka päivä ja haluaisin saada ainakin tämän esittelyjakson valmiiksi ennen kuin ne iskevät päälle. Kun niin tapahtuu, alkaa jälleen kiire.

6.8. Sheldan Nidlen lähteet kuvasivat niitä monia tapahtumia, joita voimme odottaa pian, ja sanoi että vauraus on niistä ensimmäinen.

 "Ensimmäinen tapahtuma tässä ketjussa on tietenkin erilaisten varojen vapauttaminen, mikä merkitsee teidän maapallonne valuuttavarantojen järjestyksen uudistusta epärehellisistä fiat-valuutoista, jotka ovat alttiita hillittömälle spekulaatiolle,  arvometallikantaisiin valuuttoihin. Nämä uudet oikea-arvoiset valuutat antavat lähtöpotkun maailmanlaajuiselle revalvaatiolle ja todellakin,  ensimmäinen niistä on jo lähtökuopissaan."

"Edelleen, ensimmäiset vaurauden maksatukset ovat jo valmiina julkaistaviksi. Nämä taloudelliset uudistukset ajavat tehokkaasti vanhat intressit pois vallasta ja mahdollistavat laillisuuteen perustuvien de jure -hallitusten synnyn. Kuten tiedätte, nämä ovat vain alkusoittoa sille mitä tulee tapahtumaan."

15.8. ohjelmassa "Tunti enkelin kanssa" pyysin St.Germainea kuvaamaan, mitä globaali valuuttauudistus pitää sisällään.

"Teillä on sanontatapa,  luulen että se on vielä voimassa, ja se kuuluu "hyödyllistä taikuutta" (Practical Magic, amerikkalainen elokuva, suom.huom.). Noniin, se mitä te pidätte taloudellisten arvojen uudelleenjärjestelynä, on ollut työn alla hyvin pitkän aikaa ja monet ovat olleet mukana tässä dongin tai dinaarin projektissa, tai mitä teillä sitten onkaan - valuuttakauppiaiksi heitä kutsutaan - sanotaanko, vuosikymmeniä. Jotkut ovat käyttäneet koko elämänsä vain tähän asiaan keskittyen."

"Joten tässä ei ole mitään uutta. Se mikä on uutta, se mikä on kohonnut, on henkisten arvojen yhdistyminen siihen käytännön asiaan, mitä te nimitätte rahaksi. Sen historia - ja te tiedätte että se on ollut harvinaisen kivikkoista! - sen historia on ollut kirjaimellisesti sidottu myös arkkienkeli Mikaelin strategiseen rauhanaloitteeseen maapallolla."

"Ja minkä tiedämme olevan totta, että kun on yhdenmukaisuutta, on vähemmän, vähentynyt halu luoda sotaa ja sekasortoa. Emme sano, että fanatismi menee ulos ikkunasta, mutta emme myöskään rahoita sotaa emmekä sekasortoa."

Hän kuvasi maailmanlaajuista uudistusta valotyöntekijöiden osalta "viivästyneenä saatavana" siitä työstä, jota on tehty vuosikymmenien ajan.

"Se mitä rahoitamme monilla eri tavoilla - ei kokonaan - ovat valotyöntekijät, jotka toivovat ja ovat ansainneet - haluan olla hyvin selkeä tämän kanssa; monet niistä jotka tulevat saamaan tämän siunauksen, ovat tehneet tätä työtä vuosikymmenet. Joten se on vain ollut, jollakin tapaa, viivästynyt korvaus."

"Se mitä tulemme myös näkemään -  emme toivomaan, vaan näkemään - että kun nämä uudistukset, uudelleenarvioinnit, joita te nimitätte valuutoiksi, tapahtuvat, niin ne vähentävät levottomuuksia joissakin maissa."

Hän mainitsi esimerkkinä Irakin:

"Esimerkiksi juuri nyt on paljon siiviilien levottomuuksia ja sanoisimmeko, että esimerkiksi Irak on sisällissodan partaalla. Toivomme ja odotamme näkevämme, että tämä vaikuttaa rauhoittavasti muihinkin kuin valotyöntekijöiden yhteisöön - koska kun yhteisö kokoontuu ja ymmärtää, että maailman finanssipiirit tunnustavat heidän arvonsa, se muuttaa ajattelutapaa. Tällöin epätoivon tunne alkaa hälvetä kuin savuna ilmaan."

Valotyöntekijöiden osallisuus muutoksessa tuo heille, heidän perheilleen ja muille valotyöntekijöille helpotuksen tunteen.

"Niin monien valotyöntekijöiden osallisuuden tarkoituksena tässä, mitä voitte ajatella yhtenä kultaisista virroista, on se että he pystyvät, aivan kuin olen sanonut, pitämään huolta itsestään, perheistään, ystävistään, mutta myös alkavat luoda juuri mitä olet kertonut kirjassasi, rakas sielu, maailman joka toimii ... "

"Kuten Mikael totesi viime viikonloppuna, niiden ihmisten jotka tuntevat puutteen olevan osa elämäänsä, on aika päästää irti tästä illuusiosta! Sallikaa yltäkylläisyyden  - ja kun sanomme "yltäkylläisyyden" niin tarkoitamme sitä sanan jokaisessa tarkoituksessa - sallikaa yltäkylläisyyden virrata!"

Kysyin häneltä, miten valtaosa väestöstä, joka ei osta Vietnamin tai Irakin valuuttaa tai ei ole kirjoilla vaurausohjelmissa, saisi yltäkylläisyyttä. Hän vastasi:

"Sillä ei ole väliä eikö roolinne, tehtävänne ja tarkoituksenne ole hankkia dinaareja, dongeja tai Ranskan valuuttaa - joka on minun suosikkini - sillä ei ole väliä jos ette ole mukana vaurausohjelmassa. Se ei tarkoita että ette voisi vastaanottaa yltäkylläisyyttä. Koko idean ydin on jakaminen."

"Kun jaatte, kun teillä on timantti muovisella tabletilla /viittaus hänen tapaansa jättää timantti jokaisen vieraan kattaukselle hänen 1700-luvun päivälliskutsuillaan/ teillä ei ole tarvetta hankkia asetta ja mennä ryöstämään pankkia. Ette tunne tarvetta tuntea oloanne pahaksi koska ette pysty lähettämään lastanne uimaleirille, tai ette pysty ostamaan tarpeeksi leipää, tai maksamaan lainanlyhennyksiänne."

"Kun teillä on tarpeeksi, ja te kaikki olette tulleet tänne sen alkuperäisen sopimuksen kanssa, että teillä olisi tarpeeksi, niin . . . jotkut teistä kokisivat puutetta niin että kun puutetta esiintyisi, te potkisitte sen ulos ovesta! Nyt te sanotte: "Mutta Germaine, koska?" Ja mitä minä vastaan teille, on se mitä te inhoatte kuulla: hyvin, hyvin, hyvin pian."

Kysyin häneltä, mihin hän viittasi kun hän puhui varallisuusohjelmasta kokonaisuutena.

"Te puhutte koko planeetan vauraudesta ja se mistä te puhutte . . .  on erilaiset kultaiset joet, jotka virtaavat varsin nopeasti kaikkialla maapallollanne, kaikkialla planeetallanne. Ja kyllä, olemme puhuneet laajasti viime marraskuussa erilaisista vaurausohjelmista,  ja erityisesti Rahastosta."

 "Mutta kerrataanpa, mitä olemme puhuneet ja missä olemme."

Joten hän aloitti ihmeellisen tarinan kullasta, joka on tuotu tänne muilta planeetoilta, luotu alkemian avulla, otettu laittomista kaupoista jne.

"Aikojen kuluessa, planeettojen välisen liikenteen avulla, luomisen avulla, sanotaanko, alkemian avulla tai yksinkertaisesti laittamalla sivuun - teillä on tämä ilmaisu yhteiskunnassanne - on kerääntynyt valtavia rikkauksia."

"Nyt kun ajattelette vaurausohjelmia, niin silloin tapananne on myös ajatella maailman vallankumousta. Kyllä, teidän yhteiskunnallisen rakenteenne kuvauksessa käytetään sellaisia sanoja kuin evoluutio ja revoluutio sekä vaurauden jakaminen - ja tarkoitan että se on konkreettinen toimenpide tällä kertaa."

"Mutta se mihin te ette useinkaan katso ja mihin minä viittasin marraskuussa, ovat ne vauraudet jotka ovat suoraan edessänne. Entäpä ne jalokiviä, kultaa, rahaa ja muita esineitä sisältävät varastot?

"Joten katsokaa myös - ja tämä on sivussa - niille alueille, joilla on ollut teidän kaikkien tuntemia varastoja täynnä rikkauksia, jotka on yksinkertaisesti laitettu sivuun muutamaa etuoikeutettua varten."

Kysyin häneltä, miten galaktiset pääsisivät käsiksi aarteisiin, jotka on upotettu laivoissa Mariaanien hautaa vastaaviin paikkoihin. Hän vastasi:

"Se ei ole ollut ollenkaan hankala prosessi. Älä unohda, että me työskentelemme energian avulla. Niiden, joita pidät tähtiveljinäsi ja -siskoinasi, teknologia on energian erilaisia käyttötapoja."

"Yritän nyt puhua hyvin selkeästi. Amerikkalaiset eivät ole ainoita joilla on - hmmm - sanoisimmeko, laitettu talteen rahaa, kultaa, aarteita, vesimassojen alle. Se on ollut tapana satoja ja satoja vuosia, joissakin tapauksissa tuhansia vuosia. Ja se on avoin salaisuus sekä ylhäällä että alhaalla."

"Joten se on melko huvittavaa. Nyt . . . hyvin monia avaruusasemia on sijoitettu itse asiassa niiden alapuolelle, mitä te nimitätte valtameriksi tai suuriksi vesistöiksenne. Joten kyseessä ei ole pelkästään teidän tähtiveljienne ja -sisartenne palaaminen takaisin. He ovat jo siellä ja heidän kykynsä teleportata erilaisiin kohteisiin on yhtä yksinkertaista kuin teidän sormienne napsauttaminen. Joten se kerta kaikkiaan ei ole mikään ongelma..."

"Onko kulta, onko erilaiset rikkaudet saatu palautettua? Jotkut on ja osa on vielä työn alla. Mutta älä ole huolissasi, rakas sielu. Me tiedämme tarkalleen, missä tavarat ovat."

Sheldanin lähde palasi tähän aiheeseen 20.8. kertomalla, että kaikki on laitettu valmiiksi.

"Tärkeimmät sopimukset uuden rahajärjestelmän perustamiseen liittyen on tehty ja asiakirjat tullaan allekirjoittamaan pian, mikä vahvistaa prosessin, jolla maailman fiat-valuutat korvataan kovilla valuutoilla. Nämä sopimukset julkaistaan heti kun vaaditut allekirjoitukset on saatu. Jokainen kansakunta tulee saamaan osuuden kultaharkoista, joita säilytetään laajoissa salaisissa varastoissa ja tämä tulee takaamaan kovan valuutan vaatimuksen."

"Toinen asia, joka tuli päättää, oli se päivämäärä, mihin mennessä tämä oli tehtävä. Se on nyt päätetty. Aikataulu pidetään kuitenkin salassa siihen asti kunnes tapahtumat ovat ohi."

Sheldan lisäsi myöhemmässä viestissään:

"Julkaistavat uudet kovat valuutat ovat omissa maailmanlaajuisissa jakelukeskuksissaan ja niin fiat-rahan aika sekä sen mukanaan tuoma väärä verotus ovat lopussa. Olemme saapumassa aikaan, jolloin kaikkien ihmisten vauraus on normaalia ja vanhat tavat muuttuvat kauhukertomuksiksi, joita kukaan ei rakasta."

Arkkienkeli Mikael palasi tähän aiheeseen 21.8. ja kuvasi vaurausohjelmaa samalla tavalla kuin St.Germaine, viivästettynä maksuna valotyöntekijöiden työstä.

"Olisi välinpitämätöntä jollemme sanoisi hyvin selkeästi, että olemme täysin tietoisia taloudellisesta stressistä, rasituksesta, paineesta ja epätoivosta, jota monet valotyöntekijät kokevat rahaongelmien vuoksi. Aloitamme siitä mutta puhumme myös asian ytimestä ... joka on kaksitahoinen asia. "

"Ensimmäinen asia on, onko teidän anomuksenne kuultu ja vastataanko niihin? Ja toinen asia on, pidetäänkö teistä huolta? Huolehditaanko teistä?"

"Rakkaat sielut, ja puhun kaikille teille jotka olette työskennelleet valon puolesta ei vain kaksi tai kymmenen tai kaksikymmentä tai kolmekymmentä tai kahdeksankymmentä vuotta, koska teitä on monta jotka ovat valon puolesta useita aikakausia."

"Mutta ollaksemme selkeitä. Te, moni teistä, olette työskennelleet uutterasti tehtävässä . . .  kyllä se on ollut tehtävä. Mitä luulette "palvelun" tarkoittavan? Te olette työskennelleet tehtävässä - ei ilman maksua, ja teillä on ollut monia etuja, näkyviä ja näkymättömiä, mutta te olette työskennelleet tehtävässä ilman palkkashekkiä."

"Rakas Steve, se mitä kysyt minulta, on että tuleeko meille mahdolliseksi aloittaa virrattaa palkkashekkejä, myöhässä olevia palkanmaksuja?"

"Ja vastaus on kyllä."

Vauraus on aihe, josta korkeampivärähteiset olennot keskustelevat varsin vapaasti ja kattavasti tällä hetkellä. Joten levätään päivä ja palataan sitten - jälleen tuo pelätty sana - pian lähestyvän ja odotetun yltäkylläisyyden muihin puoliin. Jos kuitenkin uudistus tapahtuu tässä välissä, minun on palattava asiaan aikaisemmin ja seurattava sen luomia tapahtumia.

Steve Beckow,  Golden Age of Gaia

sunnuntai 15. syyskuuta 2013

Syyspäiväntasaus, portti sulkeutuu

Näen asioita astraali- ja eteerisellä tasolla,  ja sitten yritän kääntää ne parhaani mukaan. Asiat ovat olleet viime aikoina hyvin epävakaita sillä joitakin valtavia asioita on tapahtunut kun maailma tekee päätöksen siitä, mihin suuntaan kulkea ja tietenkin se on tehnyt oikean päätöksen!


Yksi viikko aikaa syyspäiväntasaukseen . . . meille ihmisille tärkeimmät tapahtumat tulevana vuonna on sijoitettava ja lukittava akaasiseen arkistoon ennen syyspäiväntasausta, jos ne tapahtuvat tulevan vuoden aikana fyysisinä ilmiöinä. Teknisesti täysikuu on viimeinen maaliviiva torstaina ja paineita päästellään pois viimeisten päivien aikana. Tunnemme tärkeimpien tapahtumien loksahtavan paikalleen juuri ennen täysikuuta.

Joten ottakaa huomioon, että monien kriittisten tapahtumien tarvitsee tapahtua alkavan viikon aikana. Gaian tarvitsee tehdä joitakin viimeisiä säätöjä ja me näemme ne säätilan vaihteluina ympäri maailman. Älkää ihmetelkö jos näette joitakin viime hetken säätöjä.

Inhimillisellä ja sosiaalisella tasolla tulee Syyrian tilanteeseen viime minuuttien yritykset välttää sodankäynti. Ihmiskunta on niiiiiiin väsynyt sotaan ja väkivaltaan . . . silti jotkut ihmiset yrittävät vieläkin aloittaa kolmannen maailmansodan. Hyvät uutiset ovat, että diplomaattinen ratkaisu näyttäisi olevan mahdollinen. Israel ja Palestiina keskustelevat vakavissaan . . .

Näyttää siltä, että sota onnistutaan välttämään. Tällä hetkellä akaasisissa todellisuuksissa ei ole suuren mittakaavan sotaa ajoitettuna ensi vuodelle. Se on suuri ja tärkeä siunaus, joka merkitsee voittoa valon ja rakkauden joukoille.

Olen kirjoittanut aikaisemmin, että uusi yksilöllinen verkko toimii yksilöiden energialla eikä massaenergialla. Epäonnistuneet yritykset manipuloida massoja osoittavat, että ihmiset eivät hyppää ensimmäiseen saapuvaan junavaunuun. Me olemme oppimassa myös kollektiivisesti, että sota maksaa rahaa!

Se mitä yritän sanoa, on että kun asiat vihdoin loksahtavat paikoilleen ennen syyspäiväntasausta, voimme odottaa helpotusta vastakohtaisten voimien armottomaan paineeseen -  voimien jotka ovat toimineet Gaiaa vastaan ja vastustaneet sen ylösnousemusta. Syyspäiväntasauksen jälkeen ei enää tule olemaan vastustusta noiden elämän vihollisten taholta, ketä he sitten ovatkin. Heillä tulee olemaan kiire kerätä karmisia saataviaan.

Huomatkaa, että viime vuoden syyspäiväntasauksena Gaian ylösnousemus oli varmaa ja tapahtui marraskuussa uuden energian ensimmäisinä virtauksina talvipäivänseisauksena. Joten viime vuoden syyspäiväntasauksesta lähtien kaikki karma jäädytettiin ja lukittiin akaasisiin arkistoihin sitä varten mitä tapahtui tänä vuonna. Se oli vähän sotkuista koska ne kolme kuukautta loka-marras-joulukuu sallivat vielä tiettyjen ihmisten liukua ympäri ja kiertää fyysisen ilmentämisen uusia sääntöjä. Se salli noiden muutaman päästä luiskahtamaan pois sellaisista asioista, joista heidän ei olisi pitänyt.

Tämä porsaanreikä on nyt tukittu eikä enää ole pakomahdollisuutta. Kaikki karma oikaistaan takaisin tähän hetkeen ajassa vuosi taaksepäin. Tämä tärkeä oikeuden jako tapahtuu syyspäiväntasauksen ja talvipäivänseisauksen välissä tänä vuonna ennen kuin jouluna saapuu seuraava uusi energiavirta. Varautukaa auttamaan ja tarjoamaan tukea monille, joilta yksinkertaisesti loppuu energia / valo / toivo ja auttakaa heitä pääsemään näiden kolmen kuukauden läpi.

Suurin osa ihmisistä ei ole kerännyt vakavaa karmaa, mutta saattaa silti kärsiä väärän ajatettelutavan vuoksi: heidän vaalimansa uskomukset Kristuksen toisesta tulemisesta, kolmannesta maailmansodasta, maapallon napojen siirtymisestä ja ihmeellisistä tapahtumista tulevat kasvokkain jäykän todellisuuden kanssa. Älkää ymmärtäkö väärin,  ihmeitä on tapahtunut ja niitä tulee tapahtumaan, mutta ne tapahtuvat siten että aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa.

Ne jotka ovat käyttäytyneet väärin kuluneen vuoden aikana,  tehneet rikoksia ihmiskuntaa vastaan ja muuta vastaavaa, tulevat näkemään maailmansa murenevan nopeasti, kun yksilöllinen verkko jauhaa heidät kuin lihamylly. Väkivalta aiheuttaa väkivaltaa,  rakkaus aiheuttaa rakkautta. On aika valita.

Itse asiassa suurin osa meistä on jo valinnut eikä yllätyksiä tule olemaan:  olemme turvassa.

2013 Fall Equinox kirjoittanut Anarchistbanjo 13.9.2013

lauantai 14. syyskuuta 2013

Maan ylösnousemus - päivitys

Kun luen joitakin nykyisiä kirjoituksia maan ylösnousemuksesta ja erityisesti niitä, jotka koskevat 22.9.2013 syyspäiväntasausta, tunnen itseni ärsyyntyneeksi jatkuvista tuomionennustajista sekä kuoleman ja onnettomuuksien paljastuksista. Ensinnäkin haluaisin selittää, että minä näen nämä tasot tai tiheydet, joten minun tarvitsee tulkita näkemäni parhaalla mahdollisella kyvylläni. Vaikka se ei ole varsinaisesti kanavointia, se kuitenkin on korkeamman viisauden vastaanottamista ja kommunikointia.

Koska elän lujasti fyysisessä kehossa, ei ole yllättävää, että havaitsen asiat eri tavalla kuin kanavoidut olemukset, jotka eivät ole ankkuroituneina fyysiseen kehoon. Nämä olemukset eivät yleensä huomaa asioita, jotka tapahtuvat alemmilla, fyysistä lähellä olevilla tasoilla, ja uskovat itsepintaisesti että me olemme ylösnousemassa heitä kohti eivätkä he ole laskeutumassa meitä kohti!

Useita vuosia sitten päätettiin, ettei koko maapallon elämän ole tarpeellista kuolla äkillisesti, jotta voidaan tehdä siirtymä uuteen elämään. Olisi tarpeeksi, kun jokainen yksilö saisi elää loppuun valitsemansa elämänkaaren ja sallia vain sellaisten sielujen syntyä, jotka olisivat yhteensopivia uusien energioiden kanssa. Näin meillä olisi luonnollinen ylösnousemus, kun oppositio kuolisi hiljalleen pois vanhuuttaan ja uudet sielut kypsyisivät pikkuhiljaa uusiin asemiinsa vallassa ja vaikuttajina.

Jotta asiat olisivat vielä monimutkaisempia, viimeisten kahdenkymmenen tai kolmenkymmenen vuoden aikana syntyneet uudet sielut ovat jakaututuneet kahteen leiriin. Ensimmäinen leiri sisältää sielut, jotka ovat kulkeneet Gaian mukana tämän pitkän hienon, lopuillaan olevan kierroksen  ja ovat palanneet viimeisen kerran auttamaan Gaiaa sekä kaikkia sen elämänmuotoja kulkemaan läpi tämän vaikean ylösnousemusprosessin. Kun nämä sielut ja elämänmuodot kuolevat normaalisti pois fyysisestä muodosta, he jatkavat olemassaoloaan seuraavassa suuressa kierrossa ei-fyysisissä todellisuuksissa ja heistä tulee "uusia enkeleitä" sekä "ryhmäsieluja", jotka valvovat uutta kokeilua. Tämän väliajan he pysyttelevät nykyisessä fyysisessä ruumiissaan kauemmin kuin normaalin ihmisiän. Fantasian harrastajat voisivat sanoa, että he ovat pitkäikäisiä ja maagisia kykyjä omaavia "haltijoita", jotka katoavat hitaasti nykyisestä kuolevaisten maailmasta.

Tarinaa Edenin puutarhasta kerrotaan uudelleen. Nämä ovat ne jumalat ja jumalattaret, jotka luovat sen paratiisin uudelle ihmiskunnalle. Sen jälkeen he lähtevät.

Toinen ryhmä ovat ne vastatulleet ja tähtilapset, jotka ovat olleet jonossa pitkän aikaa odottamassa päästä pelaamaan tätä uutta peliä. Heidän sielunsa ovat parhaillaan laskeutumassa ja ankkuroitumassa fyysisyyteen, mutta ne eivät pysty ankkuroitumaan täydellisesti sekä sieluun että maahan. Nämä ihmiset pysyvät normaaleina kuolevaisina tulevan suuren kierroksen ajan.

Sanoakseni saman toisella tavalla:  ensimmäinen ryhmä on oppinut yhdistämään sekä varjo-olemuksensa että korkeamman itsensä normaaliin terveeseen egoon ja heistä on tullut jotain muuta kuin ihmisiä. Toisella ryhmällä ei ole tätä kykyä ja se pyrkii kehittämään sen tutkimalla kaksinaisuutta, elämänkokemuksia sekä miehen että naisen ruumiissa. Tätä tulee tapahtumaan koko seuraavan suuren kierron ajan.

Se mitä tapahtuu, on että "ylösnousemusprosessi" on jo vanha juttu. "Uusi peli" on alkanut. Yhä uudelleen näemme näiden väsyneiden vanhojen paljastusten ja odotusten osuvan "hutiin" kun ne törmäävät todellisuuden muuriin.

Sama tulee tapahtumaan myös 22.9.2013 tietämillä kun niin monet odottavat jotain mahtavaa tapahtuvaksi. Se mitä tulee tapahtumaan, on varmasti mahtavaa, kun todellisuus tapahtuu ja jälleen kerran yksi väärä profeetta iskeytyy tomuun. Vanhat tavat ovat lopussa! Fyysinen ilmentyminen seuraa uusia lakeja ja uutta Eedenin puutarhaa luodaan koko ajan, juuri tässä, juuri nyt. Kukaan ei mene minnekään, paitsi ne jotka eivät sopeudu uusiin energioihin, joten he lähtevät luonnollisella tavalla kun he vanhenevat tai sairastuvat ja kuolevat, tai kun he tappavat itsensä sodankäynnissä.

Toinen ihmisryhmä, ne uudet sielut ja tähtilapset jotka ovat tulleet pelaamaan uutta peliä, toimivat edelleen ei-kristallisella kolmannen ulottuvuuden ajattelumallilla. He uskovat olevansa luovia ja että heillä on kyky muuttaa maailmaa. He uskovat voivansa pelastaa maailman siltä, mitä ensimmäinen ryhmä on tehnyt.

Onneksi tämä ei ole totta. Toinen ihmisryhmä pystyy luomaan ja he ovat voimakkaita korkeammilla tasoilla. He pystyvät luomaan mitä kauneimman maailman;  mutta se on uuden aikakauden työtä. He eivät ole vielä oppineet, miten luoda kristallisessa 3D:ssä. Suoraan sanoen he elävät itse luomassaan kuvitteellisessa maailmassa, jolla ei ole mitään tekemistä nykyisen todellisuuden kanssa.

Ensimmäinen sieluryhmä, joka on kärsinyt ja oppinut hitaasti hallitsemaan kristallisen kolmannen ulottuvuuden, on valmistunut ja pitää nyt upeat juhlat uusille tulokkaille. He luovat uuden Eedenin puutarhan, jossa uudet tulokkaat voivat leikkiä. Sitä nyt tapahtuu.

Nämä ovat varmasti vaikeita aikoja. Ajanjakso tästä eteenpäin syyspäiväntasaukseen asti tulee olemaan yksi haastavimmista, jonka olemme kokeneet tähän mennessä,  mutta meidän haasteemme ovat henkilökohtaisia ja yksilöllisiä, eivät maailmanlaajuisia. Pienet kädet saavat valon toimimaan ja monet pienet kädet tekevät oman osansa puhdistaakseen omat takapihansa. Jos sinun takapihasi on siisti,  tulet pärjäämään hyvin. Jos et ole työskennellyt omien rojujesi kanssa, niin ne lentävät suoraan sinun naamallesi. Muutokset tapahtuvat elimistössä ja solutasolla,  eivät näyttävästi eivätkä äkillisesti. Maailmanlaajuisella tasolla asiat tulevat pysymään kasassa ja tekemään niin sujuvan muutoksen kuin mahdollista uudelle kultaiselle ihmiskunnalle,  mutta on mahdollista että yksilöt tippuvat railoista itse luomiinsa kuoppiin.

Kuinka monta kertaa paljastuksen pitää tapahtua? Viidennen ulottuvuuden olennot eivät pysty ilmestymään fyysisesti kristallisessa kolmannessa ulottuvuudessa. Eivät ole koskaan pystyneet eivätkä tule pystymään. He ovat olemassa omasta halustaan viidennessä ulottuvuudessa ja sen yläpuolella. Me voimme aktivoida omat 5D-ruumiimme ja tavata heitä, kommunikoida heidän kanssaan,  mutta he eivät voi tulla meidän luoksemme fyysisesti emmekä me jätä omia fyysisiä ruumiitamme lopullisesti muuten kuin kuoleman kautta. Uusi peli sisältää kaikki tiheydet  ja kaikkien ulottuvuuksien olennot voivat osallistua siihen, jokaisella on siinä oma osansa. Mutta kristallinen 3D ei mene pois! Uutta peliä pelaavia ei tulla petkuttamaan pois kolmannen ulottuvuuden kristallikokemuksista. Siinä voi myös valita, uskooko tällaiseen kommunikaatioon ja muiden ulottuvuuksien olentoihin.

Yhteenvetona:  asiat liikkuvat eteenpäin melko nopeasti ottaen huomioon kaiken mitä tulee tehdä. Lopulliset tuhoamiset / vapauttamiset tulevat tapahtumaan tämän hetken ja talvipäivänseisauksen välillä. Energeettisesti elokuun täysikuu merkitsee energioiden kärjistymistä. Ajanjakso siitä varsinaiseen syyspäiväntasaukseen tulee olemaan tyhjiö. Sen aikana asiat tulevat lopullisesti kärjistymään seuraavaa vuotta varten akaasisessa mielessä. Ajanjakso syyspäiväntasauksesta talvipäivänseisaukseen tulee olemaan totuuden ensimmäistä sadonkorjuuta ja vanhojen akanoiden lopullista poisputoamista.

Earth’s Ascension Update Aug 2013 kirjoittanut Anarchistbanjo 3.8.2013

perjantai 13. syyskuuta 2013

Maailmanlaajuisen vaurauden odotettu saapuminen, osa 2

Osa 1 täällä

Globaalin valuuttauudistuksen ja vaurausohjelmien esittely jatkuu

11.6.2013 arkkienkeli Mikael muistutti meitä seuraavin sanoin: "tämä vaurauden ja taloudellisen vapauden lahja . . . on osa uudistuspakettia". Ennen kuin tulemme kokemaan tietoisuuden uudistuksen, jos tulkitsen häntä oikein, meidän tulee selviytyä velasta sekä kaikesta siihen liittyvästä huolesta ja stressistä.

12.6.2013 Ashtar, Philippin kanavoimana, peilasi sitä riemua, jota tuntisimme vaurauden saapuessa:

"Teille kerrottiin, että teidän taloudellisen järjestelmänne muutos on valmis ja vain odottaa täytäntöönpanoa. Lisäksi teille kerrottiin, että pimeillä voimilla ei ole enää voimia viivästyttää tai estää sitä enempää. Tämän me voimme vahvistaa ja näette myös, miksi se on niin tärkeää. "

"Tulevina päivinä ja viikkoina tulette oppimaan lisää siitä ja - mikä vielä parempaa - te tulette kokemaan sen. Odotamme innoissamme, että näemme teidän hierovan silmiänne epäuskoisina ja kysyvän itseltänne: "Tapahtuuko tämä todella? Uneksinko minä?"

"Tämän lyhyen ajanjakson jälkeen te tulette olemaan ylitsevuotavan onnellisia ja totaalisen innostuneita. Tämä itsessään nostaa teitä paljon ja teidän värähtelyänne tullaan kohottamaan korkeammalle asteelle."

Hän paljasti, että taloudellinen vauraus helpottaa tietä Paljastukseen:

"Siis miksi minä, Ashtar, kerron teille tämän? Koska se ilo, jonka tulette kokemaan uuden talousjärjestelmän esittelyn myötä, on ehdottoman kriittistä Paljastusta varten ja se tulee muodostamaan pohjan Paljastukselle.

Me kaikki olemme katsoneet päättymättämänä sarjana pelottavia avaruusolento-elokuvia, joten voimme arvostaa niitä syitä miksi galaktiset tuntevat tarvetta helpottaa Paljastuksen tekemistä antamalla taloushelpotuksen järjestyä ensin.

St.Germaine kertoi meille Valerie Donnerin kautta heinäkuussa:

"On paljon sellaisia parannuksia, mitä toivoisimme näkevämme ja mikä vaikuttaa teihin materiaalisessa mielessä. Ne tekisivät teidän elämänne helpommaksi ja te olette pyytäneet tätä vaurautta. Te ansaitsette sen. Minä olen myös toivonut sitä teille."

"Haluaisin nähdä vaurauden virtojen avautuvan teille niin että kaikilla ihmisillä olisi kaikki mitä he tarvitsevat tai haluavat."

Kuten myös arkkienkeli Mikael, hän totesi, että "tavalla tai toisella tämä on osa sitä toteutussuunnitelmaa, jolla palautetaan tasapaino ja oikeudenmukaisuus rutikuivalle planeetalle".

Sheldan Nidle maalasi kuvan luovasta räjähdyksestä, joka tapahtuisi ihmiskunnalle sen jälkeen kun vauraus alkaisi virrata vapaasti.

"Teidän maailmassanne monet tekevät päivittäin hyviä palveluksia laittaakseen täytäntöön sen suuren muutoksen, josta kerromme teille. Nämä ryhmät ja pyhät perheet tekevät sen osana omaa tehtäväänsä auttaakseen tuomaan tämän uuden aikakauden todeksi ihmiskunnalle."

"Juuri nyt on menossa valtavan aktiivinen valmistelutyö, jotta teille kaikille saadaan toimitettua suurta runsautta. Tämä rikkaus tulee käyttää uuden salassa pidetyn teknologian tuottamiseen, jonka tuloksena on suuri paljastus. Se tulee näyttämään kaikki ihmeelliset edistysaskeleet, jotka ihmiskunta on tehnyt vuosien kuluessa mutta jotka on varastettu tai eristetty."

Se avaa uuden totuuden ja vapauden ajan. Hän myös näkee, että liitymme galaktiseen perheeseemme tuona aikana.

"Näiden keksintöjen paljastus on vain sivutuote sille, mitä teidän vaurautenne tuo: meillä ihmisinä on kykyjä, joita tämän todellisuuden pimeät lordit pelkäävät suuresti ja tekivät kaikkensa tukahduttaakseen. Tämä tukahduttaminen loppuu nyt. Totuus, suuri oppiminen, vapaus ja itsenäisyys tulevat olemaan teidän vaurautenne ensisijaiset tulokset. "Ennen kaikkea tämä aika tuo meille perheen sekä ilon, jota emme ole koskaan ennen kokeneet".

Goldenlightin kanavoima Company of Heaven vakuuttaa meille, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan ja rahavirtojen vapautusta voidaan odottaa pian.

"Älkää murehtiko,  asiat järjestyvät ja muuttuvat teidän maailmassanne. Kaikki sujuu kuten suunniteltu. Teidän ylösnousemuksenne, mikä on yksinkertaisesti harmonisointia korkeampien ulottuvuuksien kanssa, tapahtuu hitaasti ajan kanssa . . . nopeampi tahti olisi shokki teidän elimistöllenne."

"Suuren rahavaraston vapauttamista on myös suunniteltu monia maailmankausia, niin että se tapahtuisi samaan aikaan ihmiskunnan tietoisuuden nousun kanssa . . . lähetämme teille mentaalikuvan nyt - kyllä,  se on valon voimistuminen ja kääntyminen pois pimeydestä. Jopa ne, jotka joskus kuuluivat salaliittoon, kääntyvät nyt siitä pois, koska heidän värähtelytasoaan nostetaan virrattamalla korkeampien ulottuvuuksien energioita."

He ennustavat, että vaurauden vapauttaminen johtaa maailman yhtenäistymiseen ja rajojen kaatumiseen, mikä on yksi puoli NESARA-suunnitelmaa.

"Kyllä, vauraus tullaan jakamaan uudelleen ja se tulee lopultakin sarastamaan ihmiskunnalle sitä, että me kaikki olemme yhtä ja että tulee olemaan uudet hallitukset eikä ole rajoja,  sillä kaikki ymmärtävät että he ovat tässä yhdessä - yksi kansa,  yksi maaplaneetta, työskentelemässä yhdessä kaikkien hyödyksi,  ei muutamien valtaapitävien eduksi."

Myöhemmässä viestissään Sheldan palaa vaurauden aiheeseen ja kuvaa muutosta Fiat-rahasta varallisuuteen perustuvaan rahaan ja talouseliitin kaatumiseen. Hän ennustaa meidän kumppanuuttamme hallituksen kanssa, mikä johtaa uuteen muutosaaltoon.

"Poissa tulee olemaan vallanhimoisen eliitin ylivalta ja koskemattoman korporatokratian aikomus ajaa maapallo raunioiksi. Kuten tiedätte, nämä pimeät liittoumat ovat määränneet laittomia vero- ja velkamääriä kontrolloidakseen ja heikentääkseen teitä. Uuden hallintotavan tarkoitus on oikaista nämä laittomuudet ja vapauttaa teidät vuosikymmenten velkaorjuudesta."

"Tulee olemaan uusi kovan valuutan järjestelmä, joka lopettaa fiat-rahajärjestelmään liittyvän manipulaation ja sorron. Tämä rahajärjestelmän mätäpaise muutetaan nopeasti maailmanlaajuisiksi valuutoiksi, joiden vakuutena on arvometalleja. Teidän uuden hallintonne tehtävänä on tukea ja edistää sekä kovan valuutan järjestelmää että myös yleishyödyllisiä sosiaalisia ohjelmia, jotka liittyvät siihen."

"Kun nämä ydinkohdat on saatu pyörimään, teidän nopea sisäinen kasvunne sallii teidän tehdä merkityksellistä työtä hallituksen kanssa, muotoilla ja valvoa niitä muutoksia, joita toivotte näkevänne nopeasti vaihtuvassa maailmassanne."

Ashtar palasi heinäkuun lopussa ennustamaan maailmanlaajuista valuuttauudistusta.

"Tämä nyt käsillä oleva hetki on todella intensiivinen aikakausi. Monia asioita on varastossa teitä varten;  ne tuovat teille kaipaamanne varmistukset. Valuuttauudistus - kuten myös talousjärjestelmänne muutos - ovat vain kaksi tärkeää asiaa, jotka tulevat pikaisesti."

"Käyttääksemme yhtä teidän omista ilmaisuistanne, voisimme kertoa teille että "kaikki on valmiina". Tarvittavat valmistelut on suoritettu ja odotamme oikeaa hetkeä aloittaa täytäntöönpano - ja tämä hetki lähestyy pian."

"Muutokset todella keräävät vauhtia ja tulette olemaan iloisesti yllättyneitä siitä mitä teille on tulossa. Kaikki sujuu suunnitelmien mukaan ja meidän kertomamme mukaan."

Ja hän lisää vielä maininnan "Tapahtumasta", jonka hän ennustaa tulevan syyskuun lopulla ja joka merkitsee askelta eteenpäin tietoisuudessa,  ennen palauttamista joka tulee myöhemmin.

"Tämän kolmen kuukauden jakson lopussa verho ei yllättäen nouse - teidän paluunne kotiin täyteen tietoisuuteen on prosessi. Mutta matkallanne tulee olemaan kohta, jossa otatte eteenpäin ison askeleen, joka antaa mahdollisuuden tukeutua tähän askeleeseen, sisäistää kaiken mitä olette saavuttaneet tähän mennessä jokaisella olemuksenne solulla ja sallii teidän edetä matkallanne takaisin kotiin, minne kuuluttekin."

"Ja hetki, jolloin voitte ottaa tämän askeleen, on aivan kulman takana. Tulette tekemään valtavaa edistystä ja olemaan iloisesti yllättyneitä omista saavutuksistanne."

Voitte nähdä, että taivaan joukot tekevät kaikkensa valmistaakseen meidät siihen, mitä pian tapahtuu. Huomenna tarkastelemme heidän elokuussa antamiaan viestejä.

Huomenna on syyskuun ensimmäinen päivä. (alkuperäinen teksti on kirjoitettu 31.8., suom.huom.) Huomenna on ensimmäinen päivä, jolloin paavi poisti immuniteetin Vatikaanin virkailijoilta,  Janet Napolitano väistyy USA:n kotimaan turvallisuusviraston päällikön paikalta ja Ben Bernanke USA:n keskuspankin johtajan paikalta. Kuka tietää mitä sitten tapahtuu? Huhuja on liikkeellä paljon.

Iloisia asioita seuraavat pettymykset ja jälleen iloiset asiat. Niille, jotka ovat väsyneet tähän vuoristorataan, antoivat Arcturuslaiset vakaan neuvon:

"Jokainen normaalin päivittäisen elämän ongelma on henkistä aktiivisuutta, jonka päälle on kääritty kolmannen ulottuvuuden vaatteet. Tästä syystä ei ole tarpeen erotella henkistä elämäänne jokapäiväisestä elämästänne kuten monet tekevät -  kaikki on henkistä. Tehtävänä on nähdä kaikkien asioiden alla oleva todellisuus."

Tuo alla oleva todellisuus on löydettävissä keskuksessa, jossa asuu kaiken ydin,  joka on itsessään ainoa pysyvä asia, jota kohden kaikki nämä asiat pyrkivät. Vastaus kaikkiin tapahtumiin on minulle olemassa tässä keskuksessa kun lähestymme valtavaa maailman muutoskautta.

jatkuu osassa 3

Steve Beckow, Golden Age of Gaia

Enkeliviisautta Sharon Taphornilta - kärsivällisyys

Nauti tästä ajastaNauti tästä odottamisen ajasta. Nauti siitä, että sinulla on tilaisuus vain olla tässä hetkessä sen aikaa kun kaikki loksahtaa omalle paikalleen niin että sitten kun kaikki on kunnossa ja sinä olet valmiina toimintaan, tulet olemaan virkeä, nuorentunut ja voimakas. Tämä on sinun aikasi kasvaa ja laajentua eikä miettiä tai huolehtia, mitä muut tekevät. Ole vain itsesi ja nauti sen olemisen tuomasta rauhasta.

Luota siihen, että tulet tietämään mitä tehdä sitten kun aika on oikea ja tiedä, että enkelisi ovat kanssasi, auttaen sinua ja antaen sinulle rohkeutta tehdä ne elämänmuutokset, jotka auttavat sinua olemaan enemmän tarkoituksessasi ja tekemään sen mitä tulit tänne tekemään. Olet täsmälleen siinä missä sinun tuleekin olla juuri nyt, joten löydä ilo siitä missä olet juuri nyt ja mitä olet tekemässä. Mitä enemmän iloa löydät elämästäsi juuri nyt, sitä sujuvammaksi elämä muuttuu ja tiedät, että mikä tahansa ja kaikki on mahdollista ja sen kuuluukin olla.

Voimalause: "Minä koen ja vedä puoleeni nykyisiä ja tulevia hetkiä korkeimmilla mahdollisilla tasoilla ja olen juuri siinä missä minun kuuluukin olla saadakseni asiat tapahtumaan elämässäni."

Ja niin se on.

Sinua rakastetaan ja tuetaan suuresti, aina, enkelit.

Universal Copyright ©2013 by Sharon Taphorn. Kaikki oikeudet pidätetään.
Artikkeleita voi jakaa sillä ehdolla, että tekijänoikeudet ja yhteystiedot liitetään mukaan, kun viesti on täydellinen ja alkuperäinen kirjoittaja mainitaan. www.playingwiththeuniverse.com


torstai 12. syyskuuta 2013

Enkeliviisautta Sharon Taphornilta - Täydellinen ajoitus

Luota jumalalliseen kaitselmukseenEi ole tarpeen kiirehtiä tai pakottaa asioita tapahtumaan. Kaikki tapahtuu omalla täydellisellä ajallaan. Kunnioita ja seuraa omaa sisäistä viisauttasi ja ohjaustasi. Luota siihen mitä on sydämessäsi. Kun päästät irti ja seuraat tätä ohjausta, etsimäsi muutokset ilmestyvät polullesi.

Käytä voimalauseiden voimaa auttamaan itseäsi keskittymään ja pitämään mielialasi korkealla. Kirjoita haluamiasi voimalauseita pienille korteille ja kanna niitä mukanasi. Usko siihen, että toivomasi muutokset ovat jo täällä ja kanssasi, avaa portit luodaksesi aikomuksesi todeksi.

Ole rehellinen itsellesi ja näe asioita omien enkeltesi silmin. Anna todellisen luontosi paistaa läpi. Sinua kunnioitetaan niin syvästi rohkeudestasi astua eteenpäin tekemiisi sopimuksiin. Olet turvassa ja asiat ovat täydellisessä järjestyksessä. Toista rakastavia ajatuksia ja tunteita varmistaaksesi niiden korkeimman potentiaalin. Anna niiden lentää vaivatta itseäsi kohti ja itsesi läpi.

Voimalause: "Kaikille elämäni tapahtumille on syy. Valan rakastavia ajatuksiani kaikkeen siihen mitä teen ja luotan siihen, että aikomukseni, unelmani ja toiveeni toteutuvat."

Ja niin se on.

Sinua rakastetaan ja tuetaan suuresti, aina, enkelit.

Universal Copyright ©2013 by Sharon Taphorn. Kaikki oikeudet pidätetään.
Artikkeleita voi jakaa sillä ehdolla, että tekijänoikeudet ja yhteystiedot liitetään mukaan, kun viesti on täydellinen ja alkuperäinen kirjoittaja mainitaan. www.playingwiththeuniverse.com


lauantai 7. syyskuuta 2013

Rauhaa, rakkautta ja perhosia

Enkelin silmin. Kanavoinut Bella Capozzi 5.9.2013

❀ Hyvää huomenta, ystävät! Ennen kuin aloitan päiväni, haluan varata hetkisen jakaakseni kanssanne kauniin näyn ja viestin, joka annettiin minulle kun työskentelin asiakkaan kanssa yhtenä päivänä. Keskityimme hänen huoliinsa yhteiskunnan yleisestä nykytilasta ja sen aiheuttamista stressitiloista, joita ovat esimerkiksi maailmanlaajuiset poliittiset levottomuudet, sodan uhka Syyriassa, maamme taloustilanne ja muut energeettistä epätasapainoa aiheuttavat asiat. Hänen pelkonsa vaikuttivat syvälle melkein kaikkiin hänen elämänsä alueisiin. Hän tunsi itsensä toivottomaksi,  lyödyksi, ja ihmetteli: "Mikä on tämän kaiken merkitys?"

❀ Istunnon puolivälissä alkoi silmieni edessä hahmottua kuva. Minulle näytettiin maaplaneetta ja kaikkialla sen ympärillä oli ihmisiä seisomassa vieri vieressä pitämässä toisiaan kädestä. Heitä oli tuhansia ja ymmärsin, että he seisoivat suoraan ja täydellisesti kristalliverkon päällä. En voinut juuri kuulla mitään, mutta näytti aivan kuin he laulaisivat! Sitten aivan äkkiä ihmiset muuttuivat kauniiksi sinisiksi perhosiksi. Ne räpyttivät siipiään ja lensivät ylöspäin, pois maasta. Ne muodostivat läpikuultavan sinisen pilven planeetan ympärille ja sitten pilvi muuttui kristallisiksi valkoisiksi tähdiksi, jotka putosivat kuin rankkasade ja peittivät täydellisesti maan pinnan. Silloin kuulin lempeän naisäänen sanovan:

"Taisteleminen vaatii niin paljon työtä. On hyvin vaikeaa pysytellä vihaisena ja vastustaa jatkuvasti toinen toistaan. Oletko tietoinen siitä, millaisen määrän energiaa se vaatii? Sodan ylläpitäminen itsensä sisällä on suuri työ ja energeettisesti puhuen se on eri ttäin tehotonta. Ei ole mikään ihme, että olet jatkuvasti uupunut. Mutta rauhassa eläminen vaatii hyvin vähän tai ei ollenkaan työtä, koska se on asioiden luonnollinen tapa. Se on, mitä me yksinkertaisesti olemme. Näetkö, miten vähän järkeä on valita kärsivänsä? (naurua) Miten me katsomme, odotamme ja ihmettelemme tätä! Mutta valitettavasti se kaikki on osa matkaa, vain yksi oppitunti. Ja kun rauha on saavutettu, ja se varmasti saavutetaan, et edes muista että koskaan olisi ollut toisin. Ymmärrätkö? Sinä et pysty muistamaan sitä."

❀ Asiakkaani enkelin rohkaisevat sanat koskettivat minua syvästi ja olen muistellut niitä monta kertaa viime päivien aikana kun olen käynyt läpi muutoksia ja järjestelyjä omassa elämässäni. Ollakseni rehellinen myönnän, että olen tuntenut oloni hieman irralliseksi viime aikoina - mikä johtaa toiseen viestiin. Sain sen unessani ja sen antoi yksi oman tiimini jäsen - kaksoisliekkini Declan. Hän näytti minulle kuvan keraamisesta liedestä. Yksi levyistä oli käännetty täysille ja se hehkui kirkkaan punaisena. Sitten hänen kätensä laski alas,  asetti kuumalla levyllä olevan metallipannun päälle kannen ja piti sen siinä. Hän sanoi: "Ymmärräthän, että tämä ei voi jatkua paljon pidempään, ymmärräthän Em (hän kutsuu minua sillä nimellä). Et voi jatkaa näin. Me emme voi jatkaa näin. Kukaan ei voi jatkaa paljon pidempään. Sen on loputtava."  Sitten hän nosti pannun pois liedeltä ja levy muuttui kylmäksi.

❀ Luulen että asian ydin on se, että meidän ei tule menettää toivoa vaan meidän tulee jatkuvasti keskittyä uuden maailman luomiseen, jossa on rauha, vauraus ja tasa-arvo. Se todella tulee tapahtumaan! Ja juuri kuten enkeli sanoi, kun olemme saapuneet sinne, emme pysty muistamaan että maailma olisi ollutkaan mitenkään toisin!

Copyright © Bella Capozzi. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä materiaalia voi kopioida ja jakaa vapaasti sillä ehdolla, että sitä ei muuteta millään tavalla, sisältö pysyy täydellisenä ja tekstiin lisätään tämä copyright-ehto.  http://cupcakesandangels.wordpress.com/

torstai 5. syyskuuta 2013

Maailmanlaajuisen vaurauden odotettu saapuminen, osa 1

Maailmanlaajuinen valuuttauudistus ja hyvinvointiohjelmat

Kun Gaia saapui viidenteen ulottuvuuteen 21.12.2012, sen väestö aloitti marssinsa tietoisuuden täydelliseen palauttamiseen. Alkoi kuulua keskustelua yhdestä marssin elementistä - odotetusta vaurauden saapumisesta planeetallemme.

Vaurauden saapuminen on maailmanlaajuinen operaatio. Korkeampien ulottuvuuksien olennot, jotka ohjaavat sitä, eivät puutu meidän vapaaseen tahtoomme, joten vaurauden tarkat ehdot eivät ole asia, jonka he voivat tai haluavat pakottaa meille.

On totta että tietyt menneisyyden henkiset aikarajat tapahtumille, jotka saivat alkunsa Maaäidin suunnitelmista kun vaurautta, paljastuksia, ylösnousemusta ja muita vastaavia tapahtumia vastustavien vapaa tahto voidaan kumota, niin korkeampien ulottuvuuksien olennot eivät mielellään toimi niin vaan yrittävät päästä sopimukseen mikäli mahdollista. Joten meidän pitäisi miettiä tätä kun ihmettelemme, miksi globaalit muutokset kestävät niin kauan.

Koska tämä aihe on monimutkainen, aion kirjoittaa siitä suoran historiallisen tilityksen tässä sarjan osassa. Vaikkakin se on pituudeltaan kaksi tai kolme osaa.

Melkein välittömästi 21.12.2012 jälkeen Enkelien neuvosto muistutti meitä Goldenlightin kautta:

"Jokaisen ihmisen tarpeista tullaan huolehtimaan ja kaikki ihmiset uudella maapallolla tulevat elämään vauraudessa, rauhassa ja ilossa. "

"NESARA ja vaurausohjelmat ovat yksinkertaisesti henkisten tai viidennen ulottuvuuden suunnitelmien ilmentymiä, jotka ovat perustaneet korkeampien ulottuvuuksien olennot ja Saint Germaine, joka on yksi Valaistuksen kultaiseen aikaan siirtymisen valvojista."

NESARAsta, National Economic Security And Reformation Act (Laki kansantalouden turvasta ja uudistuksesta) -vaurausohjelmasta on runsaasti artikkeleita täällä: NESARA eli vaurausohjelma

1.2.2013 SaLuSa sanoi, että galaktiset ovat tietoisia meidän halustamme saada vaurausohjelman varat vapautettua, asia josta suurin osa väestöstä ei tiedä mitään.

"Me olemme luonnollisesti tietoisia yhä kasvavasta vaatimuksesta vapauttaa vaurausohjelman varat, paljastuksen julkaisemisesta ja rauhan aikaansaamisesta. Voitte olla varmoja, että se tapahtuu piakkoin ja järjestelyt ovat edenneet hyvin. Iloa ja onnea tulee aikanaan teille runsaasti,  syvällä sisimmässänne tiedätte olevanne voitokkaita."

 "Vaikka teidän ajankulkunne on nopeutunut, joillakin tavoilla se näyttää myös laahaavan jalkojaan, ja te alatte tulla ahdistuneiksi tai kärsimättömiksi. Pitäkää silmänne tiukasti tulevaisuudessa ja muistakaa, että suurin osa teistä on paremmassa asemassa tietämään varmemmin, mitä tulee tapahtumaan."

Kuukautta myöhemmin hän sanoi, että osa NESARAa olisi täydellinen velkojen anteeksiantaminen. Minulla on kuitenkin sellainen käsitys, että tämä koskee vain velkoja, joissa on laittoman korkea korko tai muuten epärehelliset ehdot.

"Kun maailmassa on niin paljon velkaa, on selvää että teidän ongelmiinne on vain yksi ratkaisu, ja se on täydellinen velkojen anteeksianto. Se on osa suunnitelmaa, jonka tunnette nimellä NESARA, ja yhdessä vaurauden kanssa luodaan pian kukoistava yhteiskunta."

"Todelliset vastaukset teidän ongelmiinne ovat varsin yksinkertaisia, mutta oikeiden ihmisten löytäminen esittelemään niitä ei ole niin helppoa."

Kun kysyin arkkienkeli Mikaelilta henkilökohtaisessa lukemuksessa, milloin muutokset saapuisivat, hän vastasi että ne ovat jo matkalla.

"Muutokset ovat jo alkaneet. Kulissien takana on tapahtumassa paljon sellaista, mitä pidät muutoksena, koulutuksena, järjestelmien uudelleenasentamisena. Vallanpitäjät, mukaan lukien tietyt finanssialan instituutiot, ovat erittäin hyvin selvillä siitä, että horisontissa on massiivinen muutos. Ne ovat ottamassa askelia ja mitä heille on tarpeen, jotta eivät jäisi täysin suojattomiksi tai tehottomiksi."

"Joten he ovat saaneet eri hallituksilta ja vallan tasoilta, sinun ymmärryksesi mukaan talousvallan tasoilta, osoitukset siitä että nämä muutokset ovat jo tekeillä, ja suuria siirtymiä - luullakseni sinä kutsuisit niitä uudelleenjärjestelyiksi - on tapahtumassa kulissien takana, mukaan lukien henkilökunnan koulutuksen."

Hän kertoi, että tulisimme näkemään "vaurauden uudelleenjaon. Mutta en sano enempää, koska se tulee olemaan hyvin mieluisa yllätys. Mutta odottakaa massiivista vaurauden uudelleenjakoa."

Hän viittasi dinaarin revalvaatioon yrityksenä lopettaa väkivalta ja sodat maailmassamme.

" Väkivallan teidän yhteiskunnassanne, onpa se sotaa tai mies naista vastaan (raiskaus), on loputtava. Se ei voi jatkua."

"Nyt dinaarin (ja muiden valuuttojen) revalvaatio liittyy kaikkeen tähän. Se ei ole ainoastaan taloudellinen päätös. Se on maailman yhteenliittymä taloudellisen sodan lopettamiseksi ja se on maailman yhteenliittymä uudelleenarviointia varten. "

"Ja me olemme sanoneet teille, että valuutta jatkaisi olemassaoloaan jonkin aikaa muutoksen jälkeen, muutaman vuoden ehkä, mutta emme ole koskaan sanoneet, että se olisi olemassa samalla tavalla kuin mitä se on nyt teillä käytössä. Joten tämä uudelleenarviointi on jo matkalla. Emmekä tarkoita pian, vaan tarkoitamme sitä aivan kirjaimellisesti. Joten se tarkoittaa vaurauden uudelleentasapainottamista monille."

Linda Dillonin kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan hän kieltäytyi antamasta päivämääriä.

"Tiedätte, että minä en eikä minun tule antaa päivämääriä. Mutta kerron teille, että se on jo matkalla. Ylä- ja alapuolella ovat monet sitoutuneet tähän."

Ja lopulta, toukokuun 2013 lopulla, planeettahallitsija Sanat Kumara sanoi, että olemme matkanneet 70 prosenttia ensimmäisestä virstanpylväästä prosessissa, jossa vapautetaan vauraus maailmaan, mitä odotamme päivittäin - nimittäin maailmanlaajuista valuuttauudistusta.

Sanat Kumara:
"(Vaurausohjelma) etenee aikataulussa. Olen iloinen voidessani tuoda teille tämän hyvän uutisen. Se jatkuu täsmälleen suunnitelman mukaan. Ja se on hyvin ajankohtainen kysymys. Se on jo matkalla."

"Syy siihen, miksi jotkut teistä eivät tiedä tästä eikä se ole yleisesti tunnettu asia, on se että siinä on joitakin varauksia, joita te ette pidä salaisuuksina, koska teidän kielellänne salaisuudella on melko ilkeä sävy. En tarkoita niitä sillä tavalla. Mutta on joitakin asioita, joita tapahtuu ja tehdään suljettujen ovien takana yksinkertaisesti koska se on osa meidän suunnitelmaamme ettei niihin puututa millään tavalla ennen kuin kaikki on paikallaan."

Steve Beckow: "Miten pitkällä olemme siihen että kaikki on paikallaan? Minkä asteen olemme nyt saavuttaneet?"

Sanat Kumara: "Kuten sanomme, se on jo matkalla. Olette ohittaneet noin 70 prosenttia."

Jatkamme tätä artikkelia kattamaan ajanjakson kesäkuusta 2013 tähän päivään saakka.

Steve Beckow 31.8.2013

osa 2 

sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Puhumme tänä aamuna kanavoinnista - Ron Head kanavoi arkkienkeli Mikaelia

Puhumme tänä aamuna kanavoinnista. Näemme, että monia kiinnostaa yritys oppia tämä taito. Se on upea asia sekä se on tarve yhdistyä henkeen ja asioihin, jotka ovat tuttuja jostakin elämästä. Monet kuitenkin saavat siitä tuloksia, joita eivät ole odottaneet. Annamme muutaman selityksen sille miksi näin voi tapahtua sekä ehdotuksia, miten ne voi välttää tulevaisuudessa. Ensimmäiseksi haluamme kuitenkin todeta, että emme missään tapauksessa väitä, että minkään kokemuksen pitäisi luoda syyllisyyttä tai itsesyytöksiä. Hyvin todennäköisesti vapautatte asioita elämistä, joita ette edes tunnista. Menetelmä, jonka annamme teille, ja joka teille on todennäköisesti annettu jo aikaisemmin mutta johon ette ole kiinnittäneet tarpeeksi huomiota, ratkaisee helposti kaikki nämä ongelmat.

Ensimmäiseksi katsotaan joitakin ongelmia. Voitte kokea häirintää joltakin omalta aikaisemmalta ajatusmuodoltanne, joka - kuten olemme sanonut - ei välttämättä ole peräisin tästä elämästä. Voitte myös kokea häiriöitä, jotka aiheuttaa teidän oma pelkonne tätä prosessia kohtaan,  eikä taas välttämättä tämän elämän aikainen, joten ei niin tietoinen. Voitte kokea energioita, jotka vapautuvat nykyisestä maailmastanne ja jotka yrittävät epätoivoisesti löytää tavan jäädä. Nämä eivät ole kaikki mahdolliset vaihtoehdot, mutta painotamme että pelko ei ole vastaus. Itse asiassa pelko on kaikkein huonoin vastaus.

Näiden asioiden ratkaisemiseksi on olemassa kaikenlaisia tapoja, joita on kokeiltu erilaisella menestyksellä. Mutta paras tapa on välttää niitä kokonaan. Emme pysty painottamaan tarpeeksi, ettei ole mitään - kerta kaikkiaan mitään - mitä tarvitsisi pelätä,  koska ei ole olemassa mitään voimakkaampaa kuin te olette, jos seuraatte muutamaa helppoa askelmaa, ja jos muistatte kuka ja mitä olette.

Kuka ja mitä olette? Tässä kasvunne vaiheessa teidän olisi pitänyt jo oppia, että te olette Kaiken Mitä On - Luojan luomuksia - ja itse asiassa olette osa häntä - kutsuittepa tätä ylivoimaista voimaa millä nimellä tahansa. Teidän pitäisi jo olla sisäistänyt tämä asia. Tässä asemassa teidän pitäisi jo pystyä ymmärtämään ja tunnustamaan se asia, että olette itsenäinen olento, jonka vapaata tahtoa ei voida häiritä. On myös toivottavaa, että olette löytäneet sisältänne, ehkäpä aivan äskettäin, suuren itsearvostuksen tunteen. Jos ette, se ei haittaa, koska tulemme pian saattamaan teidät siihen pisteeseen. Jokainen teistä saavuttaa sen joka tapauksessa, jos pysytte tällä ylösnousemuksen tiellä.

Nyt siirrymme siihen menetelmään, jolla tällaiset ongelmat voidaan välttää kokonaan. Jos ette ole yksi niistä, jotka pystyvät kommunikoimaan hengen kanssa, voitte kuitenkin harkita seuraavien ohjeiden käyttämistä joka päivä.

Tässä ei ole mitään sellaista, mitä ette olisi kuullut jo aikaisemmin, olemme varma siitä. Menkää takaisin alkuun ja antakaa enemmän arvoa näille asioille. Käyttäkää niitä joka kerta kun alatte ottaa yhteyttä henkeen. Älkää antako itsenne tuntea, että ette enää tarvitse niitä.

Kun aloitatte jokaisen istunnon, menkää niin syvälle sydäntilaanne kuin pystytte. Kun olette tehneet meditaatiorutiininne, ottakaa voimakkaasti kontaktia Luojaan, Jumalaan, Allahiin tai kaikkein korkeimpaan voimaan, mitä nimeä käytättekään siitä. Muutama kiitollisuuden hetki tuntuu hyvältä, olemme siitä varmoja. Jatkakaa tästä tilasta eteenpäin käyttämällä mitä tahansa suojausta, jota olette tottuneet käyttämään. Jos teillä ei ole mitään suojausta, voimme ehdottaa, että käytätte Luojan varauksetonta rakkautta sekä itsemme (Arkkienkeli Mikaelin) sinistä ja valkoista valoa. Käskekää,  älkää pyytäkö, käskekää ettei mikään häiriö saa estää kommunikaatiotanne. Sitten käskekää, että tapaatte ja keskustelette kenen tahansa kanssa valitsette. Rajoittakaa kommunikaatio millä tahansa tavalla, jonka haluatte. Lupaamme teille, että kun olette yhteydessä kaikkein korkeimpaan olemassaolon olemukseen ja kun ilmaisette käskynne YHDESSÄ hänen kanssaan, mikään ei pysty ylittämään sen voimaa. Tässä vaiheessa voitte jatkaa normaalin tapanne mukaan. Sallikaa voiman tunteen, jota opitte odottamaan, olla kanssanne. Teidän kanssanne ei ole leikkimistä.

Tehkää tästä rutiinia ja tehkää siitä yhä voimakkaampaa joka kerta käyttäessänne sitä. Vakuutamme teille, että tunnette kasvavanne yhä voimakkaammaksi joka kerta.

Palaamme huomenna puhumaan muista asioista. Hyvää päivää.

Copyright © Ronald Head. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä materiaalia saa kopioida ja jakaa sillä ehdolla, ettei sitä muuteta mitenkään, sisältö pysyy kokonaisena ja linkki annetaan tähän sivustoon.
http://oraclesandhealers.wordpress.com/