torstai 14. huhtikuuta 2016

Valmistautukaa!

Korkeamman Itsemme Neuvostoja kanavoinut Ronald Head

Varsin suurella todennäköisyydellä teidän lähitulevaisuudessanne tulee tapahtumaan sellaisia asioita, jotka saattavat meidän tämänpäiväisen aiheemme ajankohtaiseksi,  vaikka tällä hetkellä ei välttämättä vaikuta siltä. Haluamme syventyä sellaiseen asiaan, jonka olemme maininneet muutaman kerran aikaisemminkin, mutta joka ei ole koskaan ollut kokonaisen viestin pääsisältönä.

Puhumme nyt suurelle joukolle ihmisiä ympäri maailman. Monet teistä ovat seuranneet viestejämme jo hyvinkin pitkän aikaa. Mutta samalla myös monet teistä asuvat sellaisilla alueilla, joilla olette näennäisesti yksin tai teitä, joita voisi kutsua valotyöntekijöiksi, on hyvin vähän. Syy tähän selviää kohta.

Te olette kuluttaneet erimittaisia ajanjaksoja tutkimalla henkisyyteen pohjautuvaa informaatiota ja sitä, mitä kutsutte muinaiseksi tiedoksi. Meidän kannaltamme se on ikuista Totuutta (isolla etukirjaimella kirjoitettuna). Teitä ei ole niinkään opetettu vaan autettu muistamaan. Ja siihen on syy, miksi olette siellä missä nyt olette. 

Me olemme aikaisemmin puhuneet lähestyvästä muutoksesta. Olemme myös puhuneet siitä, että suuri osa lähestyvästä muutoksesta on jo tapahtunut jonkin aikaa pienin askelin ja laajalle levinneillä alueilla. Muutokset eivät ole olleet erityisen näkyviä jos niitä ei ole etsinyt. Me olemme aikaisemmin myös puhuneet lumipalloefektistä.

Muutosten määrä ja laatu on kohta muuttumassa varsin radikaalisti. Lähitulevaisuuden tapahtumat tulevat olemaan niin moninaisia, niin tärkeitä ja niin vaikuttavia, että kukaan ei pysty pakenemaan niiden vaikutusta. Teitä, jotka tiedätte mitä ja miksi on tapahtumassa,  on miljoonia.  Mutta niitä, jotka tulevat yllättymään täydellisesti, on miljardeja.

Nyt pitäisi olla varsin selvää, miksi te olette siellä missä nyt olette. Joten voimme jättää väliin itsestäänselvyydet. Mutta on otettava huomioon muutakin kuin maantietellinen sijainti.

Melkein jokainen teistä on ollut mukana niin kauan, että olette kokeneet sisimmässänne selvää kasvua. Joskus yllätytte itsekin reaktioistanne eri asioihin. Me näemme teidän ihmetyksenne, kun huomaatte sanovanne tai tekevänne jotain sellaista, mitä olette aina halunneet, mutta tunteneet alemmuutta kun ette ole pystyneet. Kuulemme teidän sanovan itsellenne: "Wow, olinko se minä!"

Ette kuitenkaan ole vielä päässeet sisäisen kehityksenne loppuun asti ja sen lisäksi teidän joukossanne on useita, jotka ovat vielä untuvikkoja tällä matkalla. Tästä syystä haluamme sanoa varoituksen sanan.

Kun lukemattomat ihmiset ympärillänne alkavat kysellä asioista, joille he eivät aikaisemmin olisi lotkauttaneet korvaansakaan, olkaa hyvin varovaisia siinä, miten vastaatte. Ymmärtäkää, että sanojenne lisäksi puhutte äänensävyillänne, ruumiinkielellänne ja tunteillanne,  joita jokainen lukee vaikka eivät tietäisikään sitä. Älkää antako itsenne sanoa: "Tiedän. Minähän yritin kertoa sinulle."  Ei myöskään: "Minähän kerroin sinulle."  Ymmärtäkää, että on täysin riittävää, kun vain vastaatte kysymyksiin - olkaa varovaisia, että ette ala luennoida. Vastaus kysymykseen, jota ei ole kysytty, tippuu harvoin otolliseen maaperään.

Jos teistä tuntuu, että pystytte jakamaan neuvoja jostakin sellaisesta asiasta, jota toiset ihmiset haluavat saada, niin se on eri asia ja hyvin tehty. Jos lähdette tälle tielle, pitäkää huoli siitä, että olette kunnolla valmistautuneita. Silloin teille on kysyntää.

Nyt on aika alkaa miettiä tätä vakavasti. Tosin teistä kaikki eivät ole siellä tätä tarkoitusta varten,  vaikka suurin osa onkin. Tiedätte kuuluvanne joukkoon, kun mietitte, miltä tämä asia teistä tuntuu. Älkää ajatelko, että teidän on pakko tehdä jotain sellaista, mikä ei tunnu oikealta juuri itsellenne.  Sanomme aina, että te tiedätte aina mikä on teille oikeaa sen perusteella, miltä se tuntuu. Se ei tietenkään tarkoita, että asiat eivät voisi muuttua sen mukaan kun te itse muututte ja kasvatte.

Nyt olemme tuoneet tarpeeksi asiaa teidän tietoonne. Kiitämme teitä ja - kuten aina - lähetämme teille rakkautemme ja siunauksemme.


Copyright Ronald Head. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä materiaalia saa kopioida ja jakaa sillä ehdolla ettei sitä muuteta millään tavalla, sisältö säilyy yhtenäisenä ja mukaan liitetään linkki sivulle http://ronahead.com/

sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Ihmiskunta kokee toisen maailmojen jakautumisen syksyllä

Adama Telokselta sanoo: 

"Tervehdys, rakkaat! Meille tuottaa kovasti iloa olla teidän kanssanne tänään ja lähetämme teille suurimman rakkautemme Teloksen sydämestä.

Haluamme tänään kertoa, miten ihmeellinen teidän todellisuutenne on.

Te olette luoneet tämän maailmanne jokaisella ajatuksellanne, tunteellanne, sanallanne, teollanne ja reaktiollanne. Ihmiskunnan voimakas halu luoda parempi maailma ja todellisuus koskettaa meitä syvästi. Teidän sisäisen maailmanne kuvastuminen ulkoisen maailmanne olosuhteisiin tapahtuu nykyään yhä nopeammin ja nopeammin.  Se johtuu teidän parantuneesta valmiudestanne oppia, miten pystytte sopeuttamaan ajatuksenne, tunteenne, sananne, tekonne ja reaktionne.

Tämä universaali laki koskee kaikkia haluamianne kokemuksia ja myös niitä, joita ette halua tapahtuviksi.
Aina kun teidän ulkoinen maailmanne alkaa kuvastaa kokemuksia, joita ette haluaisi itsellenne, teidän kannattaa pysähtyä, keskittyä hengitykseenne ja asettaa kätenne sydänkeskuksellenne. 
Nämä toimet hidastavat luomiskykyänne,  jolloin pystytte yhdistymään rakkauteen,  hyvinvoinnin luovaan elämänvoimaan.

Hengittäkää rakkauttaa sisään ja ulos syvin hitain hengenvedoin.

Me kannustamme teitä harjoittamaan tällaista rakkausenergian syvähengitystä joka aamu muutaman minuutin ajan. Samalla voitte keskittyä ajattelemaan miellyttäviä asioita ja kuvia, lapsianne ja eläinkumppaneitanne, jos teillä on sellaisia.

Tämä harjoitus keskittää teidät ja teidän energianne hyvinvointiin.
Ja aina kun päivän mittaan asiat alkavat hiertää, voitte palata tähän tilaan ja muokata luomisenergiaanne hengittämällä rakkautta hitaasti ja syvään.

Jokaisen ihmisen panos teidän todellisuutenne tietoiseen luomiseen on äärettömän tärkeä. 
Ihmiskunta tulee jälleen kokemaan uuden maailmojen jakautumisen,  samanlaisen mitä tapahtui 21.12.2012.

Tuolloin ne ihmiset, jotka eivät olleet valmiita ylösnousemukseensa, siirtyivät alemman tiheyden todellisuuteen. Ne, jotka olivat valmiita, siirtyivät korkeammalle värähtelytasolle.
Ette ehkä tunteneet sisimmässänne tätä maailmojen jakautumista,  mutta ulkoisissa olosuhteissa tapahtui valtava ero.

Koska nyt luette näitä sanoja, te olette ylösnousemuksen todellisuudessa. (Teidän ei olisi mahdollista lukea tätä tekstiä, jos ette olisi siinä)

Olemme tänään tulleet kertomaan teille, että teidän ajanlaskunne mukaan syksyllä 2016 tapahtuu taas suuri ulottuvuuksien muutos. Se nostaa teidät ylöspäin hyvin nopeasti.

Suosittelemme, että valmistaudutte tähän tapahtumaan kiinnittämällä yhä enemmän huomiota syyn ja seurauksen lakiin. 

Syyn ja seurauksen laki merkitsee sitä, että jokaisella teolla on vaikutuksensa tai seurauksensa. "Mitä kylvämme, sitä niitämme".  
Teidän tehtävänne on nyt harjoitella syyn ja seurauksen lakia. Me olemme täällä, yhdessä muiden Valon olentojen kanssa, auttamassa teitä oppimaan. 
Viljelkää ystävällisiä ajatuksia, sanoja, tekoja ja ennen kaikkea reaktioita niin pitkälle kuin vain pystytte, jolloin purjehditte helposti läpi tulevan syksyn tuomien muutosten.
Suosittelemme tätä lämpimästi tällä hetkellä, sillä tulevien viikkojen ja kuukausien aikana annamme teille lisää tietoa.
Lähetämme teille kaikille paljon rakkautta...
Teitä kannetaan enkelten siivillä toteuttamaan uutta maailmaa. 
Tietäkää sydämessänne, että enkelit, ylösnousseet mestarit, oppaanne, valon galaktiset perheenne sekä tietenkin myös ystävänne ja perheenne Telokselta ovat aina teidän kanssanne.
Rakkaat, me kävelemme teidän rinnallanne tällä matkalla ja rakastamme teitä määrättömästi - aina. Minä olen teidän veljenne Adama, Telokselta.  


Lähde