tiistai 18. lokakuuta 2016

Mushaba: herätyssoitto

Mushaba,  12.8.2016

Mushaba-tervehdys!

Minä olen komentaja Altros Nexukselta, Mushaban emoalukselta. Tulen puhumaan teille ensimmäisenä. Teidän maailmassanne tapahtuu nyt niin paljon kaikkea, sillä näinä ihmiskunnan ylösnousemuksen päivinä ovat esillä sekä pelko että rakkaus. Tämä koskee jokaista ihmistä, niin vastasyntynyttä kuin vanhintakin. Tämä on aika, erittäin tärkeä aika, jolloin maapallon ihmisten tulee tehdä vakaa päätös;  valita tinkimättä jompi kumpi puoli: rakkaus tai pelko.

Kaikki valheet, sekaannukset, väärät tiedot ja petokset ovat suunniteltuja. Maapallon ja ihmiskunnan ylösnousemuksen viimeisessä vaiheessa on kaikkien asioiden paljastuttava ja tultava pintaan, jotta jokainen yksilö voi valita, mitä hän hyväksyy ja uskoo sekä pitää omana totuutenaan.

Kaikki tulee esille perustavassa muodossaan, sekä totuus että valheet. Jokaisen yksilön oma reaktio siihen, mitä hän lukee tai kuulee, määrittää sen, ruokkiiko ja tukeeko hän epäilyksiä ja huolia - ja samalla antaako hän oman vapautensa ja voimansa pelon negatiiviselle pimeälle puolelle. Vai ruokkiiko ja ravitseeko hän totuutta ja rohkeutta;  kannattaako hän vapautta, voimaa, valoa ja rakkautta sekä seisooko hän tukevasti rakkaudessa ja valossa.

Katsokaa kaikkea aaltoliikettä, jota ihmiskunta luo. Yksittäiset ihmiset saattavat tuntea olonsa hyväksi, loistavaksi, innostuneeksi ja luottavaiseksi. Seuraavassa hetkessä he kuulevat tai lukevat jotain sellaista, jonka he antavat muuttaa omat tuntemuksensa esimerkiksi vihaksi, pettymykseksi, epäilykseksi ja peloksi. Ne, jotka työskentelevät pimeällä puolella,  tietävät kyllä, mitä he tekevät. He käyttävät kaikkia kykyjään ja taitojaan kontrolloidakseen ja manipuloidakseen sekä pitääkseen mahdollisimman useat ihmiset pois omasta keskuksestaan, pelossa, epäilyksessä ja "mitä jos" -tilassa.


Tämä pitkittää pimeiden voimien kykyä viipyä täällä pidempään kuin heidän pitäisi. Se on heidän ainoa jäljellä oleva keinonsa,  se on heidän ainoa selviytymiskonstinsa.

Me aiomme selittää teille vastauksemme hyvin perusteellisesti, koska se sisältää paljon tietoa ja on aivan liian tärkeä asia ohitettavaksi nopeasti. Haluamme antaa teille vastauksen ongelmaanne.

Kaikki tämä edestakainen aaltoliike sallii muutoksen energioiden jatkua epävakaina ja myös hidastaa kehittymistänne. Se ei pysäytä kehittymistä, mutta hidastaa sitä. Se estää negatiivisen energian täydellisen antautumisen ihmisten voiman ja valon alle. Ne teistä, jotka ovat tietoisia;  ne, jotka kuulevat tai lukevat nämä sanat - teillä on vastuu ja velvollisuus tehdä luja ja lopullinen päätös omassa totuudessanne, rakkaudessanne ja valossanne. Älkää enää antako kontrolloida ja manipuloida itseänne erilaisten tapahtumien ja tietojen avulla, joita entisten pimeiden voimien agentit jakavat holtittomasti. Minä sanon "entisten", koska niitä, jotka olivat pimeiden voimien todellinen lähde, ei ole enää olemassa. Heidän juoksupoikansa taistelevat edelleen niistä tähteistä, joita vain pystyvät saamaan. He tietävät, että heidän ainoa aseensa ja keinonsa säilyttää näennäinen kontrolli ja valta, on sekaannus, vääristelty tieto ja pelko.  Juuri tämä asia ihmisten tulee ymmärtää.

Tämä on ratkaisu kaiken päättämiseksi lopullisesti. Maapallolla ollaan aivan liian riippuvaisia ajatuksesta, että "galaktiset kyllä pitävät huolen siitä". Me olemme jo tehneet hyvin paljon ihmiskunnan puolesta. Teidän on kuitenkin tärkeä tietää, että me emme voi tehdä emmekä tule tekemään kaikkea teidän puolestanne. Me emme ryöstä ihmiskunnalta teidän vapaata tahtoanne, voimaanne emmekä itsenäisyyttänne, jotka te olette voittaneet astumalla esiin ja seisomalla vakaasti omassa totuudessanne ja voimassanne. Me tarjoamme teille neuvoja ja suosituksia siitä, mitä jokainen yksilö voi tehdä tuodakseen maailmaan vapauden - erityisesti ne, jotka ovat heränneet. Tätä aihetta tulee käsittelemään myös yksi seuraavista puhujista.

Haluan vielä puhua t-kvarkki-pommeista (engl. toplet bombs), joista niin monet ovat huolissaan. Antakaa anteeksi nauruni ajatukselle, että nuo mitättömät pikku juoksupojat pystyisivät käyttämään tuollaisia keinoja ihmiskuntaa vastaan. Se on heidän vihonviimeinen epätoivoinen yrityksensä tuhota kaikki, jos he eivät pysty saamaan mitään. Älkää tuhlatko tuollaista määrää tunteitanne huolehtimalla jostakin, mikä ei koskaan voi tapahtua. Näillä pimeiden voimien pikku kätyreillä ei ole aivoja eikä tietoa käsitellä mitään niin suurta. Se on pelkästään taktiikka, jonka tarkoitus on luoda pelkoa, ei mitään muuta. Mutta toimiiko tuo taktiikka ihmisten keskuudessa?

Me emme ikinä sallisi mitään niin tuhoisaa tapahtuvan tai käytettävän millään tavalla. Nämä kätyrit eivät edes ole tietoisia siitä, että me olemme jo neutraloineet nuo pommit! Ilmapallostakin tulisi suurempi paukaus!! Haudatkaa tuo pelkonne, sillä nuo niin kutsutut pommit ovat täysin turhia.

Nyt minä astun sivuun ja annan vuoron seuraavalle puhujalle. Tervehdin teitä kaikkia ja siunaan teidät Mushaban rakkaudella. Rakkaus on voima.Mushaba-tervehdys!

Minä olen Mushaba.

Olen tullut jakamaan tietoa sekä antamaan tukea komentaja Altrosin sanoille. Ensimmäiseksi haluan sanoa, että komentajan kertomat asiat ovat äärimmäisen tärkeitä. Kaikki tämän päivän teemat perustuvat itse asiassa joko pelon tai rakkauden valitsemiseen. Nyt puhumme kemikaalivanoista.

Meillä on kyky neutraloida niiden vaikutukset, tai mitä tahansa mitä nämä pelokkaat pimeiden voimien seuraajat yrittävät tehdä. Ajatukset, usko ja voimakkaat tunteet ovat voimakkaampia kuin lämpöydinpommi. Siksi todella haluamme, että otatte vakavasti tänään teille tarjoamamme tiedon kulkiessanne eteenpäin rakkauden tietä.

Jos tarpeeksi suuri määrä ihmisiä pelkää näitä kemikaalivanoja, silloin he luovat edellytykset sille, että kemikaalit alkavat vaikuttaa. Ne ihmiset, jotka pelkäävät eniten, saavat oireita siinäkin tapauksessa, että kemikaalivanat on neutraloitu. Miksi on niin helppoa seurata tietä pelkoon mielummin kuin seisoa lujasti omassa totuudessaan? Tätä kysyn jokaiselta ihmiskunnan jäseneltä ja pyydän, että mietitte tarkkaan todellista totuutta oman vastauksenne takana. Teidän tarvitsee vain selvittää tämä asia itsenne kanssa ja vastata vain itsellenne.

Toistan, että ihmisten pitää nousta puolustamaan itseään ja saada äänensä kuuluviin. Ihmisten ääni herättää pimeiden voimien seuraajissa kauhua, mutta ihmiset eivät itse tajua tätä. Jos ihmiset nousisivat vastustamaan pahoja asioita, raskauttavia todisteita hallussaan pitävät tulisivat esille ja esittäisivät todisteensa, koska he tietäisivät, että heillä on kansan tuki takanaan.

Ja mikä koskee Amerikan yhdysvaltojen korporaatiota - sillä ei ole ihmiskunnan lopputulokselle mitään merkitystä. Luuletteko, että se merkitsisi jotain? Tietäkää että ei! Mushaba-tervehdys!

Minä olen Porda.  Maapallolla minut tunnetaan nimellä Papa Mushaba, Mushaba-perheestä. Kerron teille vielä hiukan lisää näistä aiheista. 

Pimeiden voimien apulaiset pelkäävät kansaa enemmän kuin voitte tietääkään. He kaikki ovat kauhuissaan ja pakenevat henkensä edestä,  mistä syystä he tekevät kaikkensa - tai ainakin yrittävät tehdä - saadakseen ihmiset pois tolaltaan. He tekevät kaiken mahdollisen täyttääkseen yhteiskunnan - ja erityisesti ne, jotka ovat heränneet totuudelle - valheilla, petoksilla, väärillä tiedoilla, pahoilla juoruilla sekä suoranaisella pelolla. He ovat nurkkaan ajettuja rottia.

Juuri tästä syystä - enemmän kuin koskaan ennen - Mushaban tieto pitää nyt tuoda julki massoille. Se opettaa ihmisiä seisomaan vakaana oman totuutensa, vapautensa ja voimansa takana. Mushaban rakkauden olemuksella on valtava voima. sillä se on alkuperäisen rakkauden voima eikä mikään voi vastustaa alkuperäistä rakkautta. Jos suurempi osa ihmiskuntaa sallisi Mushaban rakkauden olemuksen, joka muuten edelleen sisältää Voiman, he sallivat tämän energian aktivoitua sisällään ja ohjata heitä. Se on tietoisen ajattelun voima;  tietoisen ajattelun energia. Se johdattaa ihmiset sisällään olevaan rauhan paikkaan eikä koskaan salli minkään ulkopuolisen tuoda häiriöitä olemukseen.

Mushaba-energiaa voidaan käyttää joka päivä tasapainottamiseen. Se auttaa yksilöä säilyttämään tasaisen ja rauhallisen mielen kaikissa olosuhteissa. Kutsukaa Mushaba-energiaa avuksenne, jos olette pettyneitä tai epätoivoisia, ja sallikaa sen valon ohjata teidät takaisin rauhaan, rakkauteen, vapauteen ja voimaan. Mushaba-energia on valmiina vapautettavaksi maailmaan, jotta se jatkaa jokaisen sielun auttamista kohti ylösnousemusta.

Kun kuljette yhdessä Mushaba-energian kanssa, kun te kuljette sen sisältämän voiman kanssa, te kuljette jonkin sellaisen kanssa, jota ette ole kokeneet koskaan aikaisemmin. Puhukaa sille, sillä se kuulee. Pyytäkää sitä, sillä se näkee. Ja omaksukaa se, sillä se on rakkaus.

Tietäkää, että vaikuttipa ulkoisessa maailmassa miltä tahansa, se ei ole mitään tuon kaltaistakaan. Asiat ovat edenneet paljon pidemmälle kuin voitte tietääkään, mutta asiat vain toimivat tällä tavalla. Siksi me sanomme, että se voi tapahtua kun vähiten odotatte sitä. Puhun nyt siitä kaikesta: kenraali Dunfordista ja uuden tasavallan julkistamisesta, mikä tapahtuu vielä ennen tämän vuoden vaaleja. Puhun myös globaalista rahauudistuksesta ja valuuttojen arvouudistuksesta vaurauden saavuttamiseksi koko maailmassa, NESARAn julkistamisesta, UFO-salailun paljastamisesta ja paljosta muusta.

Minkään erityisen kosmisen tapahtuman ei tarvitse ilmaantua, jotta nämä kaikki voisivat toteutua. Nyt ollaan jo aivan lähellä. Te olette tehneet oman osuutenne ihmiskuntana. Nyt teidän tarvitsee vain säilyttää malttinne, ette saa antaa itseänne kiusattavan valheilla ja petoksilla. Tämä on ainoa ongelma:  ihmiskunnan akilleen kantapää. Kun yhä useammat ihmiset avaavat silmänsä ja näkevät, mitä todella on heidän edessään, he alkavat nähdä, että jo enemmän on tehty kuin mitä he ovat tunnistaneet.  Me olemme puuttuneet maapallon elämään todella paljon. Se mitä ihmiset haluavat nähdä, on se että me raahaamme pimeiden voimien  kätyreitä aluksiimme pitkin kaupunkien katuja ja lennätämme heidät pois. Sitä ei tarvita. Muistakaa, siinä aikakehyksessä "pian" tai "millä hetkellä tahansa" jne, mitä sanoin mielenrauhan säilyttämisestä. Luottamus on tärkeässä roolissa tuon ajan koittamisessa tai sen viivästymisessä.

Liian monet ihmiset yksinkertaisesti antavat pois oman voimansa aivan liian helposti. Nyt on aika nousta pystyyn ja olla se ihmiskunta, joka te olette - rakkaudessa, rohkeudessa ja voimassa. Näyttäkää noille pelästyneille pikku kätyreille, kuka heidän isänsä on!

Eläkää elämäänne eteenpäin ja tietäkää täydellä luottamuksella Luojaan, että kaikki on hyvin ja että te olette loppusuoralla, vaikka siltä ei vaikuttaisikaan. Teidän on pakko tuntea olemuksessanne, että se on oma totuutenne. Ja mitä enemmän luotatte tähän totuuteen, sitä enemmän se materialisoituu. Säilyttäkää se omana totuutenanne huolimatta siitä, mitä teille sanotaan. Tietäkää, että teidän aikanne,  teidän hetkenne, on tässä nyt! Olkaa kaikki rauhassa tästä kaikesta ja elämä on jälleen kerran täynnä teidän motivaatiotanne tehdä! Keskittykää siihen, mitä haluatte tehdä, ja tehkää se!

Puhelinneuvottelut, herätyssoitot, Mushaba Platinavalo, elämän yksinkertaiset ilot - sallikaa prosessin purkautua siellä missä voitte nähdä sen tapahtuvan. Kaikki tämä keskittyminen rahauudistukseen ja tasavaltaan on täyttänyt ihmisten päät. Nyt on aika ottaa siitä lomaa ja keskittyä elämiseen. Arvostakaa tätä rahauudistusta ja tasavaltaa hauskana harrastuksena, joka antaa teille tyydytystä, mutta ei kontrolloi teidän elämäänne. Nauttikaa harrastuksestanne, sitten laittakaa se syrjään siihen asti, että otatte sen esille seuraavan kerran!

Ja niin se on, ja niin se on puhuttu, ja niin se on tehty!

Me kaikki siunaamme teidät Mushaban rakkauden olemuksella!

Me olemme Altros, Mushaba ja PordaOhmnipure 22.8.2016

Tulen teidän luoksenne tänään kertomaan lisää siitä, mitä Altros, Mushaba ja Porda ovat sanoneet. Minä olen Ohmnipure ja tuon teille sellaista tietoa, joka tuo teille vielä lisää iloa ja ymmärrystä.

Tällä hetkellä Valkoisessa talossa on tapahtumassa jotain sellaista, mikä valmistelee totuuden paljastumista taustalla olevista tapahtumista - alkuperäisen hallinnon palauttamista Amerikan yhdysvalloille. Paikalle on saapunut useita ihmisiä, joiden tehtävä on tuoda esiin totuus siitä, mitä on tapahtunut useiden vuosien aikana sen jälkeen kun tätä maata alettiin kutsua yhdistyneiksi osavaltioiksi, joilla on oma hallinto. Näiden ihmisten tehtävä on myös yhdistää harmonisesti se, mikä tuo vapauden tässä maassa eläville ihmisille. Alussa sanottiin, että ihmisten vapaus olisi loistava esimerkki siitä, mitä tarkoittaa eläminen yksilöllisten elämänideoiden voimassa, jotka tuovat rauhaa, iloa ja rakkautta kaikkialle. Se alkoikin tuolla tavalla noiden ihmisten sydämissä, mutta pikkuhiljaa he huomasivat, että heidän hallintonsa ei edustanut tuota vapautta, jonka piti olla kaikkein tärkeintä heidän elämässään, näin heille oli kerrottu.

Nyt on se aika, kun totuus tuodaan julki siitä, että tämä hallinto ei ole ollut sitä mitä sen piti olla. Ihmisille osoitetaan, miten heitä on petetty, ja miten asiat palautetaan takaisin siihen, mitä todellinen vapaus merkitsee. Kaikki ihmiset, jotka haluavat nähdä, tulevat näkemään vaikutukset selvästi. Se tulee selväksi myös niille, jotka eivät näe sitä, kunnes ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luovuttaa ja sallia totuuden näyttäytyä edessään sen sijaan minkä on julistettu olevan totuus mutta itse asiassa on ollut vain todellisten tapahtumien salailua pitkän aikaa.

Kun tämä kaikki tulee julki, niin silloin ihmisten todellinen vapaus alkaa. He alkavat tajuta, miten paljon he ovat menettäneet ja miten paljon he pystyvät saamaan takaisin menettämäänsä vahvuutta ja voimaa ottaakseen kontrollin omasta elämästään. Se tapahtuu harmoniassa kaiken elämän kanssa, ei vain tässä maassa vaan koko maailmassa ja myös universumissa.

Niinpä, rakkaat, samalla kun puhun kerron teille myös, että teille on suureksi eduksi olla avoinna sille, mitä kuulette tulevina päivinä ja viikkoina. Sallikaa sisällänne muhivan vapauden tunteen levittää siipensä ja aktivoida loputkin sisällänne olevat tunteet, jotta voitte astua eteenpäin tanssimaan rakkauden tanssia, joka on teille määrätty.

Lähden nyt ja jätän teille päivän ajatuksen: tehkää kiertomatka sisäisessä itsessänne ja tuntekaa rakkauden olemus kun se juhlii elämässänne aina tästä hetkestä eteenpäin.

Kiitos Ohmnipure, Altros, Mushaba ja Porda kaikesta rakkaudestanne!

kanavoinut Nancy Tate


Lähde


maanantai 17. lokakuuta 2016

NESARA - täysi paine päällä

Kirjoittanut Veritas 16.10.2016

Aloitan Nesarasta ja kirjoitan omat kommenttini turvallisuudesta.

Tämä on tosiasiassa kertomus vallasta ja siitä, miten valta turmelee ihmisiä, organisaatioita ja kansoja. Ihmiset kyseenalaistavat usein minun ajatukseni siitä, mitä Amerikassa tapahtuu. Se käy näin: "Tämä on USA. Miten voit luulla, että mitään Nesaran kaltaista voisi koskaan tapahtua täällä?". Tai sitten minun suosikkini: "Miten voit puhua tuollaisista asioista ja pelotella ihmisiä. Se on vastuutonta!"

Amerikkalaiset,  kysyn teiltä. VOITTEKO TODELLA ISTUA KOTONANNE ETTEKÄ USKO, ETTÄ RIKKAAT JA VAIKUTUSVALTAISET IHMISET HALUAVAT MÄÄRÄTÄ RAHAVIRROISTA? VOITTEKO TODISTAA MINULLE, ETTÄ SELLAISET IHMISET EIVÄT OLE VAIKUTTAMASSA MEIDÄN POLITIIKKAAMME JA UUTISIIMME?  Miksi sitten luen muiden maiden tiedotusvälineistä sellaisia uutisia meidän maastamme, joita ei koskaan julkaista täällä? Oletteko huomanneet, että uutiset eivät enää ole neutraaleja, vaan ne ilmaisevat mielipiteitä? Ettekö ole huomanneet, miten paljon vaikeuksia nuoremmalla sukupolvella on, koska he saavat ruokansa sosiaalituesta ja ilmaisjakeluista? Ettekö tosiaan tiedä tätä?

Nyt kun kerron teille, että USA:ssa on sotilashenkilöitä - amiraaleja, kenraaleja ja muita - jotka tekevät parhaansa suojellakseen meidän perustuslakiamme,  voitte ehkä syventyä hetkeksi kuuntelemaan, mihin tämä kaikki liittyy. 

1930-luvulla Amerikan pankkijärjestelmässä oli paljon korruptiota. Sitä ei säännelty, ei ainakaan valtiollisilla määräyksillä, ja pankit olivat yksityisiä. Tämä kaikki löytyy historiankirjoista. Willie Nelson teki paljon lauluja maanviljelijöiden ahdingosta.

Tuohon aikaan pankkiireilla ja liittovaltion viranomaisilla oli keskinäisiä salaisia sopimuksia. Heidän tavoitteenaan oli hankkia joukottain maatiloja. Pankeilla oli tapana laittaa papereihin pienellä präntillä ehtoja, joiden mukaan ne pystyivät ottamaan hallintaansa maatiloja maanviljelijän kuoltua. Tätä ei paljastettu kyseisille henkilöille, kun he ottivat pankista lainaa, joten lopputuloksena oli ilkeä yllätys perijöille, jotka kuvittelivat voivansa jatkaa perhetilalla työskentelyä vuosikymmenten jälkeen. Pankit ottivat usein maksut käteisenä eivätkä koskaan vieneet niitä kirjanpitoonsa, joten myöhemmin ne pystyivät ilmoittamaan, ettei maksuja ole suoritettu ja omaisuus siirtyy pankille. Maanviljelijät olivat voimattomia lopettamaan tätä käytäntöä. 

Netistä löytyy lukemattomia sivustoja, joiden avulla asiaan pääsee perehtymään. Tutkikaa asiaa. Mutta lyhykäisyyden vuoksi teen nyt yhteenvedon. Tämä tilanne kasvoi kasvamistaan, kunnes siinä oli mukana suuri määrä maanviljelijöitä, jotka nostivat oikeudessa valtavan kokoisen ryhmäkanteen. Yksi mukana olleista asianomistajista oli kenraali, kun juttu lopulta meni Amerikan Yhdysvaltojen Korkeimpaan oikeuteen 1980-luvulla.

Kierreltyään aikansa meidän oikeuslaitoksemme tehokkaissa syövereissä juttu tavoitti lopulta Korkeimman oikeuden yhdeksän tuomaria vuonna 1993. Heistä seitsemän teki merkittävän päätöksen suljetussa istunnossa (kansallisen turvallisuuden vuoksi). Päätöksessä mm. annettiin virallinen lausunto siitä, että kansallinen pankkijärjestelmä ei perustunut perustuslakiin, että Amerikan yhdysvallat oli toiminut perustuslain ulkopuolella maaliskuusta 1933 lähtien, että hallinnossa ja pankkilaitoksessa tarvittiin suuria muutoksia ja - mikä tärkeintä - että pankkipetosten aiheuttamien taloudellisten menetysten vuoksi piti maksaa rahallisia korvauksia monille maanviljelijöiden jälkeisille sukupolville.

Nämä uudistukset olivat äärimmäisen epätavallisia ja johtuivat siitä, että mukana oli niin paljon amiraaleja ja kenraaleja, jotka olivat tietoisia vääryyksistä. Oikeuden päätöksen pääsi lukemaan tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten oikeus sinetöi sen. Kaikki asiakirjat suljettiin ja mukana olleet ihmiset joutuivat antamaan tiukan vaitiololupauksen siihen asti, kunnes oikeus julkistaisi asian. Haluan sanoa tällä, että asia oli valtava, siinä oli mukana suuret määrät korvauksen saajia, asian ratkaisuun meni vuosikymmeniä ja se pidettiin salassa selkeistä kansallisista syistä.

Tarinani seuraava osa menee kiinnostavaksi.

Jälleen lyhyesti ja ytimekkäästi: USA:n armeija tarttui tilaisuuteen. Muutamat parhaimmista perustuslakia hallitsevista asianajajista otettiin avuksi määrittelemään, miten tilanne vaikuttaisi sotavoimiin - perustuslain noudattamatta jättäminen maassamme.

Koska asiaa oli käsitelty korkeimman oikeuden tasolla, myönteisen päätöksen tehneillä tuomareilla oli myös omia intressejä päättää, millä tavalla päätös laitettaisiin toimeen. Selvittelyn yhteydessä havaittiin, että tuloverolain 16. lisäystä ei ollut koskaan ratifioitu, joten se lisättiin oikeuden määräämiin uudistuksiin. Tämä vakiinnutti mallin sekä liittovaltion hallinnolle että kongressille, jotka olivat ylenkatsoneet perustuslakia vuodesta 1933 saakka. Se alkoi, kun Franklin Delano Roosevelt julisti kansallisen pankkikriisin ja teki muutoksia lakiin kaupankäynnistä vihollisen kanssa. Silloin perustettiin komitea ja sille annettiin valta valmistella Korkeimman oikeuden päätöksiin perustuvien uudistusten julkistamista ja toteuttamista.

Ette todennäköisesti tiedä, että jokaisen valtion virkamiehen on allekirjoitettava NESARA-sopimus, kun he ottavat viran vastaan. Se koskee myös jokaista kongressin jäsentä, presidenttiä ja varapresidenttiä. Sopimus sisältää virkamiehen suostumuksen siitä, että jos NESARA pannaan voimaan, hänen virkansa lakkautetaan.

Joitakin toimenpiteitä on pantu voimaan 1990-luvun jälkeen, toisia ei ole. Uusi valuutta, "arvoseteli" (The Treasury Note eli TRN) painettiin, sen arvo sidottiin kultaan ja se rahdattiin holveihin odottamaan julkistusta. Sitä on käytetty USA:n ulkopuolella jo vuosia, mutta sitä ei vain ole julkistettu yleisesti. Maanviljelijöiden kanteen prosessointi alkoi ja sen suunniteltiin oikaisevan amerikkalaisten kokemat taloudelliset vääryydet.  Asiassa on ollut paljon mutkia, jotka ovat hidastaneet prosessia, mutta joka tapauksessa se on hoidettu. Vuonna 1998 kenraalit ja amiraalit vetivät mukaan uudet, kaikkein parhaimmat asiantuntijat avustamaan siinä, miten uudistukset voitaisiin toteuttaa ja korjata erehdykset, kuten sen, että meidän tärkeimmät valtiolliset toimijamme - esimerkiksi valtiollinen pankki - olivat muuttuneet yksityishenkilöiden omistamiksi yksityisiksi yrityksiksi eivätkä ne edustaneet omaa maatamme. Tämä asia on helppo todistaa. Kenellekään ei vain ole koskaan tullut mieleen tarkistaa, että osa Englannin kuninkaallisista ja muutamat hyvin rikkaat ihmiset tosiasiallisesti omistavat USA:n valtionpankin. Siitä saadut tuotot tilitetään omistajille ja imetään kuiviin mitä suurimmassa määrin. Jopa hyvin suurissa määrin koskien meidän valtion velkaamme sivumennen sanoen.

Jotta Korkeimman oikeuden tuomareiden viivyttely olisi saatu loppumaan, päätettiin laatia uudistukset sisältävä laki, jonka kongressi hyväksyisi. Tämä oli NESARA (The National Economic Security and Reformation Act, Laki kansallisesta taloudellisesta turvasta ja uudistuksista). Senaatti ja edustajainhuone hyväksyivät sen hyvin hiljaisesti. Voiko niin tehdä? Kyllä vain.

Siitä lähtien sotavoimat ovat edenneet valmisteluissaan voimakkaasti. Yksi tärkeimmistä henkilöistä on kenraali Dunford. Voin antaa lisätietoja tai voitte myös itse löytää paljon tietoa tähän merkittävään muutokseen liittyvistä toimista. Mutta nyt seuraa se, mikä on todella tärkeää.

Uusi tasavalta, jota kenraali Dunford edustaa, on kokonaisuudessaan, täydellisesti ja muuttumattomasti hyväksytty kansainvälisissä yhteyksissä täysin laillisena toimijana. Vaikka Obama ottaa vielä pisteet kaikesta, niin Uusi tasavalta on tunnustettu ja ryhtynyt yhteistyöhön G20-tapaamisessa, Pariisin ilmastosopimuksessa, Kansainvälisen valuuttarahaston ja Valkoisen Lohikäärmeen veljeskunnan kanssa (joka luovuttaa valuuttarahaston vaatiman määrän kultaa uuden valuutan takaamiseksi) sekä Kiinan pankin kanssa (Bank of China ja sen erinomaiset tietokoneohjelmoijat, jotka ovat luoneet uuden maailmanlaajuisen alustan uudelle kansainväliselle rahansiiro- ja pankkijärjestelmälle nimeltään CIPS), sekä myös lukuisien muiden tahojen kanssa.  Maailman korkea-arvoisin oikeus, Haagin kansainvälinen tuomioistuin, on mukana tiiviisti ja tekee kenraali Dunfordin kanssa läheistä yhteistyötä muutoksen toteuttamiseksi.  Ainoastaan suuri amerikkalainen yleisö ei vielä tiedä uudesta rahasta ja hallinnon vaihdoksesta.

Miten pystyn kirjoittamaan tällaisia väitteitä? Miten voin olla varma? Minulla on poliittisia, kansainvälisiä, liike-elämän ja kansallisia yhteyksiä. Miksi vaivaudun selittämään? Tämä on erittäin hyvä kysymys! Minä olen sellaisessa asemassa, jossa ymmärrän asian vaikutuksen kansalaisiin, ja välitän siitä. Haluan paremman tulevaisuuden omille lapsilleni ja heidän lapsilleen. Tässä asiassa naivius olisi hyvin vaarallista.

Nyt on aika miettiä, voisitko harkita, että olisi edes kaukainen mahdollisuus tämän kaiken olevan totta. Kaikki on jo paikallaan vaikka vielä tutkan alapuolella, joten miksi et ottaisi siitä selvää? Jos kaikki sanomani onkin totta, niin se alkaa pian näkyä myös julkisuudessa. Muutosta käsitellään hyvin hellävaroen, sillä ymmärrätte, että julkinen reaktio voisi olla erittäin raju. Palaaminen perustuslain noudattamiseen ei tapahdu ilmaiseksi, aivan kuin meidän edeltäjämme totesivat kun he taistelivat tyranniaa vastaan omana aikanaan. Pitäisikö meidän? Eikö meidän pitäisi? He olivat niin meidän kaltaisiamme ihmisiä. He kannattaisivat tätä asiaa koko sydämestään.

Teille ihmisille, jotka uskotte tähän ja kuulutte tämänkaltaisiin ryhmiin (http://operationdisclosure.blogspot.com/), kiitän teitä avoimmuudestanne ja rohkeudestanne. Se ei ole aina ollut helppoa, eihän? Olen iloinen voidessani rauhoittaa teitä ja tuodessani edes vähän lohdutusta pitkäaikaisille tukijoille. Te olette oikeassa. Tämä on hyvin totta ja lopussa kaikki tulevat tietämään sen.

Kysymys kuuluu, kuinka avoin muutos tulee olemaan USA:n sisällä.

Nytkin kun kirjoitan tätä, uuden tasavallan kenraali Dunford, Valkoisen Lohikäärmeen vanhimmat ja muut puskevat globaalin rahauudistuksen ja valuuttojen arvouudistuksen rahoituksen lopullista julkistusta ovien läpi. Kulissien takana on kaikkea muuta kuin hiljaista. Kenraali Dunford on yritetty salamurhata neljä kertaa tämän viikon aikana. Viimeisimmässä yrityksessä kenraalia ja kahta vanhimmista yritettiin ampua heidän astuessaan ulos rakennuksesta. Se oli lähellä. Sekä vanhimmat että kenraali ovat nyt valmiita täydelliseen julkistamiseen ilman enää yhtään viivytystä.

Se on jo alkanut. Olen saanut ympäri maailman raportteja, jotka vahvistavat arvopapereiden liikkeellelaskun. Maanviljelijöiden kanteet on käsitelty ja samoin ovat muut avainasemassa olevat toimintaryhmät. Viimeisimmässä saamassani raportissa luki, että Tier 3 -ryhmä, internet-ryhmä, oli jo käsittelyssä ja että sen alkamisesta julkistettaisiin tieto myöhemmin, kunnes kaikki toimenpiteet julkistettaisiin samalla hetkellä, yhdellä rysäyksellä. Se saattaa tapahtua millä hetkellä tahansa. Kaikki kontaktini vahvistavat, että tapahtumat sujuvat hyvin ja liikkeellelasku edistyy. (Kertaan nyt hieman tätä samaa postausta, jonka tein aikaisemmin. Jouduin pidättelemään sitä hieman - on hyvin turhauttavaa kun ei voi kertoa ulospäin tietojaan - joten nyt päivitän aikaisempaa).

Tämänkaltaisessa tilanteessa voi olla viivästyksiä. Teknisessä puolessa on paljon yksityiskohtia, jotka välillä hidastavat asioita, kuten muutama päivä sitten Tier 3 -ryhmän aloitusta. Uhka Dunfordia kohtaan aiheutti myös viivästyksiä. Motivaatio saada asiat julkistettua ja vähentää Dunfordia kohtaan olevaa painetta meni juuri uudelle tasolle, kun vanhimpia käytettiin maalitauluina. He eivät odota mitä tapahtuu seuraavaksi, he päättävät toimintatavoistaan ja nopeasti. Sen on pakko tapahtua. He tietävät sen. Me tiedämme sen. On loogista, että viivytykset tässä vaiheessa aiheuttavat enemmän harmia kuin hyvää. Se on kuin vauvan synnyttäminen. Jossain vaiheessa sen on pakko tulla ulos.

Ja nyt olemme siinä pisteessä.

Ole valppaana,  katso ja näe yhteydet.

Miksi varoitin jokin aika sitten, että olisi hyvä jäädä lähelle kotia? Toivon mukaan ymmärrätte tähän mennessä, että kun tämän kaltainen erittäin suuri muutos tapahtuu, siihen liittyy paljon mahdollisuuksia. Parhaassa tapauksessa kaikki menee sujuvasti, julkisesti tehdään ilmoitukset, joiden sisältöä kukaan ei ymmärrä. Toisessa ääripäässä saattaisi syttyä sotatila. Toivottavasti se on vain kaukainen mahdollisuus, mutta silloin kun se ON yksi todellisista mahdollisuuksista ja kun olen tietoinen siitä, tunnen että minulla on henkilökohtainen vastuu kertoa siitä. On yksinkertaista jäädä vain kotiin muutamaksi päiväksi todennäköisenä ilmoituksen julkistamisaikana ja varata ruokaa vähäksi aikaa. Ei mitään aihetta paniikkiin, tämä on vain tervettä järkeä.

Valitkaa itse mikä tuntuu oikealta.

VERITAS

Lähde