maanantai 28. marraskuuta 2016

Mike Quinsey - kanavointi 11.11.16

Amerikkalaisille oli presidentinvaalien tulos täydellinen yllätys, koska lopputulos oli ennustettua paljon tasaisempi, ja Trump sai viime metrien äänivyöryn lähinnä niiltä äänestäjiltä, jotka eivät olleet pystyneet päättämään kantaansa viimeisiin päiviin asti. Kumpikaan kahdesta kandidaatista ei ollut erityisen suosittu Yhdysvaltojen presidentin hyvin tärkeään virkaan. Lähimpien vajaan kolmen kuukauden aikana tulee kuitenkin tapahtumaan jotain sellaista, joka jättää varjoonsa kaiken tähän asti koetun. Uusi Amerikan Yhdysvallat tullaan julistamaan voimaan, mikä tarkoittaa sitä että vaalien tuloksella ei ole mitään merkitystä. Näin ollen Trumpin odotetaan väistyvän sivuun ja antavan tietä uusille kandidaateille ja uusille vaaleille. Täten Paul Ryan on kaikkein todennäköisin väliaikainen presidentti siihen asti, kunnes uudet vaalit on pidetty.

Nämä tapahtumat olivat väistämättömiä eikä merkittävien muutosten tapahtumista voida estää, sillä ne on jo kirjoitettu tapahtuviksi tulevaisuudessa ja tulevat tapahtumaan varsin pian. Se tulee olemaan koko ihmiskunnan käännekohta,  joka kääntää tien vapauteen pois pimeiden voimien vallasta. Muutos antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden ottaa eteenpäin valtavia harppauksia hyödyllisiin ja tervetulleisiin muutoksiin, joita on pidetty piilossa hyvin pitkän aikaa. Niin monet tapahtumat ovat odottaneet mahdollisuutta paljastaa maapallon ja sen ihmiskunnan todellinen tulevaisuus.

Elämme nyt auringon kiertoajan loppua, joka on kestänyt yli 25 000 vuotta. Tänä aikana suurin osa ihmisistä on elänyt useita elämiä maapallolla. Olette kehittyneet niiden aikana paljon suuremmiksi sieluiksi kuin mitä olitte syklin alussa. Evoluutio on avain teidän kokemuksiinne, kun oppiläksyt ovat usein toistuneet, jotta ne opittaisiin perusteellisesti. Vaikka aikaisemmat syklit ovat päättyneet epäonnistumisiin, nyt ovat sielunryhmät oppineet läksynsä hyvin. Jokaisella aikaisemmalla kerralla ne sielut, jotka eivät olleet valmiit ylösnousemukseen, jatkoivat oppiläksyjen kokemista uudessa syklissä ja toivoivat vähitellen kehittyvänsä ja täten luovansa itselleen uuden mahdollisuuden ylösnousemukseen. Heitä ei painostettu mitenkään, vaan jokaisen sielun sallitaan kehittyvän omaan tahtiinsa. He saavat tukea toisilta sieluilta, jotka ovat laskeutuneet ylemmistä ulottuvuuksista tätä tarkoitusta varten. Jotkut myös tulevat toisista siviisaatioista ja kaikki ovat vapaaehtoisia. Tämä on hyvin yleistä niiden joukossa, jotka ovat jo ylösnousseet.

Kun julkisesti aletaan tehdä paljastuksia teidän todellisesta itsestänne, monien on vaikea uskoa niitä. Monet tulevat olemaan shokissa tai iloitsemaan suuresti. Tietäkää kuitenkin, että ne tahot, jotka on valtuutettu tuomaan esiin totuus, eivät jätä pienintäkään epäilyksen sijaa siitä että he kertovat totuuden. Maapallolla tapahtuvat muutokset saavat varmasti aikaan teidän elämänlaatunne huomattavan paranemisen. Siitä tulee aikakausi, jolloin te saavutatte kaikki tarpeelliset keinot varmistamaan itsellenne viihtyisän elämäntason. Teidän ei enää tarvitse huolehtia elämänlaadustanne, sillä elämäntaso tulee olemaan paljon aikaisempaa korkeampi. Monet vanhat kulkuneuvot tulevat häviämään ja tekemään tilaa luotettavammille ja saasteettomille muodoille, jotka eivät rasita ilmaa eivätkä maaperää. Teidän merenne ja verivarantonne tullaan myös puhdistamaan hyvin nopeasti uusien teknologioiden avulla. Sairaanhoito tulee viime kädessä tapahtumaan pelkästään äänen ja valon avulla, joten tällä alalla on odotettavissa täydellinen vallankumous. Niinpä tulevaisuus tulee sisältämään paljon asioita, jotka ilahduttavat ja ällistyttävät teitä. Te tulette imemään itseenne korkeampia värähtelyjä ja säilymään täydellisen terveinä.

Kun alatte "unelmoida" tulevaisuuden hyvistä asioista, niin samalla alatte vetää niitä puoleenne. Mitä useammat sielut tekevät niin, sitä nopeammin te pystytte saamaan ne käyttöönne. Kannattaa myös mainita, että lopullisessa vaiheessa kenenkään ei tarvitse käyttää parasta osaa elämästään työntekoon, koska suurin osa siitä mitä te nyt teette manuaalisesti, tulee tulevaisuudessa robottien tehtäväksi. Jo nyt robotit ovat kehittyneet merkittävästi ja ne pystyvät jo suorittamaan pieniä tehtäviä. Se mikä viime vuosisadalla oli science fictionia, on nyt nopeasti muuttumassa teidän todellisuudeksenne - ja sillä on voima muuttaa teidän elämäntapanne nopeasti. Myös kaikki se, mitä teiltä on pidetty salassa pitkän aikaa, on saavuttamassa teidän todellisuutenne ja nämäkin paljastukset lisääntyvät sitä mukaan kun niitä estävät pimeät voimat on poistettu maapallolta.

Jos haluatte kehittyä nopeammin, teidän on hyvä suhtautua avoimin mielin teille esitettyihin uusiin ideoihin ja tosiasioihin. Yksi asia, joka saattaa askarruttaa monia, on uuden perheenjäsenen syntyminen. Te tulette oppimaan, että vauvan ruumiiseen astuu sisään henki, joka ennen syntymäänsä on valinnut omat vanhempansa. Valinta tehdään sillä perusteella, minkälaisia elämänkokemuksia henki haluaa saada ennen aikuisikäänsä, jolloin se voi alkaa elää omaa elämäänsä. Henki valitsee ne oppiläksyt, jotka se haluaa oppia, ja joskus se toistuu useamman kerran, jolloin henki saattaa syntyä monta kertaa samoille vanhemmille. Kaikki ei kuitenkaan ole kielteistä ja kovaa työtä,  vaan karma sisältää myös elämänne hyvät ajat, kun saavutatte suuria asioita ja pääsette tavoitteisiinne. Muistakaa myös, että teidän elämänsuunnitelmanne otetaan huomioon, jolloin teidän valintanne omiksi vanhemmiksenne sopivat kaikkein parhaiten antamaan teille ne kokemukset, joita kaipaatte menestyäksenne.

Jotkut lukijoista saattavat epäillä, että he olisivat itse valinneet omat vanhempansa, jos heillä on ollut vaikea lapsuus. Haluan vakuuttaa teille, että näissäkään tapauksissa ei ole virhettä. Valitsittepa omat vanhempanne mistä syistä tahansa, ainoa tarkoitus oli antaa teille tarvitsemanne kokemukset. Myös karma saattaa liittyä asiaan, jos teillä on ollut keskeneräisiä asioita, jotka on pitänyt selvittää. Kun alatte miettiä asiaa karman kannalta, se saattaa auttaa teitä löytämään syyn omille elämänkokemuksillenne. Kaikella on arvonsa ja joillakin asioilla on mitä tärkein arvo teidän kehityksellenne. Te ette pysty pakenemaan sitä muuten paitsi päättämällä itse oman elämänne ennenaikaisesti, mutta tämänkaltainen menettely vain lisää teidän omia ongelmianne. Ottakaa elämä vakavasti ja tehkää parhaanne jokaisena hetkenä. Toivottavasti pystytte näin toimien puhdistamaan karmanne lopullisesti. Jotkut teistä saattavat epäillä, että olisitte itse valinneet omat vanhempanne, jos teillä on ollut vaikea lapsuus,  mutta tietäkää että asia toimii molemmin päin, sillä vanhemmilla saattaa myös olla oppiläksyjä opittavana.

Koska nyt eletään loppuaikoja, sieluilla on hyvin kiire yrittää nostaa omaa värähtelytasoaan ja lisätä mahdollisuuksiaan nousta ylös alemmista värähtelyistä. Monet onnistuvatkin tässä ja he tietävät intuitiivisesti, koska he ovat onnistumisen polulla. Olkaa ystävällisiä ja hyviä muille sieluille ja suhtautukaa armollisesti, mikäli he eivät ymmärrä rakastaa muita ihmisiä. Kaikki sielut ovat kanssakäymisessä maapallolla ja kaikki oppivat toisiltaan, joten pankaa merkille jos menetätte kontrollinne. Kun olette löytäneet syyn siihen, varmistakaa että se ei toistu.

Asiat ovat nyt saavuttamassa sen pisteen, jossa merkittävien tapahtumien pitää avautua hyvin nopeasti, koska ne ihmiset, joilla ei ole mitään aavistusta tai joilla on vain heikko aavistus tapahtumien kulusta, alkavat kehittää massalevottomuuksia. He alkavat olla hyvin reunalla, mikä saattaa johtaa tilanteen karkaamiseen pois käsistä. He tarvitsevat ohjausta ja riittävää apua tietääkseen, että tulevaisuus on ihana ja muuttaa heidän käsityksensä elämästä hyvin miellyttäväksi.

Toivotan teille rakkautta ja siunauksia. Kirkastakoon Valo teidän päivänne ja teidän polkunne. Tämä viesti on välitetty minun korkeammalta itseltäni.

Rakkaudella ja valolla,
Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk

Lähde

sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Mike Quinsey - kanavointi 18.11.16

Maapallo ja sen asukkaat kokevat parhaillaan merkittävää muutosta, joka tapahtuu sellaisella vauhdilla, että sen mukana on miltein mahdoton pysyä. Mutta olipa teillä muutoksista millainen mielipide tahansa, muistakaa, että ne ovat välttämättömiä, jotta ihmiskunta voi siirtyä uuteen aikaan. Ilmassa on paljon tyytymättömyyttä, sillä monet ihmiset näkevät vain muutosten seuraukset,  eivätkä ymmärrä niiden todellisia syitä. Vanhan järjestelmän "ravistelu" synnyttää kaaosta, mutta on välttämätöntä uudistusten synnyttämiseksi. Sopivia muutoksia tarvitaan uuden ajan luomiseksi. Muistakaa, että Kultainen aika koittaa jonkin ajan kuluttua, ja sen saavuttamiseksi tarvitaan paljon työtä. Viivästyneitä muutoksia pitää saada toteutettua, koska ne ovat tärkeitä polun luomiseksi siihen uuteen maailmaan, joka vie teidät korkeampiin ulottuvuuksiin. Mikään alemmalla värähtelytasolla oleva ei pysty menemään eteenpäin, vaan tipahtaa pois kyydistä. Sama koskee kaikkia sieluja, joten jossakin pisteessä vain ne, jotka ovat valmiita, voivat nousta ylöspäin.

Monet ovat huolissaan siitä, mitä heidän pitää tehdä edetäkseen ja ollakseen valmiina ylösnousemiseen. Vastaus on yksinkertainen: jos ylläpidätte korkeampia värähtelyjä ja levitätte rakkautta poikkeuksetta kaikille, teillä ei ole mitään pelättävää. Vain vahvaluontoinen sielu pystyy olemaan keskittynyt, kun kaikki asiat muuttuvat ympärillä ja kun tulevaisuus näyttää epävarmalta. Uskokaa itseenne ja pitäkää kiinni uskomuksistanne, sillä ajan mittaan näette tulevaisuuden muuttuvan kirkkaammaksi. Vanhat energiat häviävät pikkuhiljaa ja niiden tilalle tulee kirkas tulevaisuus, joka on vapaa vanhoista ongelmista. Siinä ei enää ole matalavärähteisiä sieluja, jotka haluavat kontrolloida teidän elämäänne ja tulevaisuuden mahdollisuuksianne. Heidän aikansa oli vääjäämättä lopussa, kun tuli selväksi, että heidän toimistaan huolimatta Uusi aika tulee toteutumaan täydellisesti.

Kuten jo mainittiin, nyönteiset muutokset ottavat aikansa, mutta sitten kun ne toteutuvat ja teidän odotuksenne on ohi, te nautitte päästyänne siihen aikaan ja osallisuudestanne tiettyihin tapahtumiin. Teidän kokemuksenne tulevat olemaan paljon miellyttävämpiä ja kaikki toteutunut hyvä työ tulee hyödyttämään jokaista. Kun valuuttojen arvon muutokset on saatu päätökseen, on rohkaisevaa tietää, että mitkä tahansa toteutettavat projektit voidaan rahoittaa asianmukaisesti. Tietäkää, että ne sielut, jotka tulevat käsittelemään massiivisia humanitaarisia ja kehittämisrahastoja, on kutsuttu tehtäväänsä. He ovat omistautuneita ja luotettavia henkilöitä, jotka toimivat ihmiskunnan korkeammaksi parhaaksi.

On luonnollista, että ihmiset haluavat tietää kauan odotettujen ja ennustettujen tärkeiden tapahtumien tarkan ajankohdan. Korkeammissa ulottuvuuksissa kaikki kuitenkin toimii nyt-hetkessä, joten tapahtumia on vaikea tulkita samalla tavalla kuin te teette kolmiulotteisessa maailmassanne. Asiat voivat myös muuttua ja eri reittejä voidaan ottaa käyttöön. Tästä syystä teitä kannustetaan aina keskittymään lopputulokseen, siihen mitä haluatte saavuttaa. Kuten jo tähän mennessä tiedätte, tarvitaan vain suhteellisen pieni määrä ihmisiä saamaan aikaan muutoksia. Joten pitäkää jalkanne maassa, mutta toiveenne ja pyrkimyksenne pilvissä, jolloin voitte lopulta poimia päättäväisyytenne ja sitkeytenne kantamat palkkiot. Olette niin lähellä vuosituhansien aikaisien unelmienne toteutumista - ja ansaitusti!

Hyvin pieni osa todellisista uutisista saavuttaa teidät normaalien lähteiden kautta, jotka ovat vielä erittäin tarkassa valvonnassa. Internet on edelleen teidän paras tietolähteenne ja luotettavia uutisia raportoi useampikin kuin yksi lähde. On kuitenkin vaikea löytää linkkejä kaikkiin uutisiin, koska joitakin niistä pidetään liian salaisina yleisesti julkaistaviksi. Teidän pitäisi kuitenkin pystyä saamaan kohtuullinen kuva maailman tapahtumista. Suurimmat esteet totuuden edessä ovat vääristellyt raportit, joiden ainoa tarkoitus on johdattaa teitä harhaan. Joten olkaa varovaisia siinä, mitä hyväksytte totuutena. Jos olette intuitiivisia, saatatte ehkä tunnistaa ne artikkelit ja uutiset, jotka kantavat sisällään alempia värähtelyjä.

Muistakaa, että kulissien takana tapahtuu paljon ja monet sielut ovat omistautuneet varmistamaan, että valo voittaa hyvien ja pahojen voimien välisen taistelun. Vaikka valon voitto on ennustettu, lopputulos ei ole koskaan ollut täysin varma vaan riippuu niistä, jotka tekevät oman osuutensa valon joukoissa. Onneksi olkoon teille, jotka olette säilyttäneet asemanne monen vuoden epävarmuuden aikana ettekä koskaan ole horjuneet riippumatta siitä, mitä maapallolla on tapahtunut. Te tulette saamaan runsaat palkkiot ja olette ylösnousseiden joukossa nauttimassa korkeammista ulottuvuuksista. Te tulette olemaan mukana juhlimassa valon voittoa monien vuosien ajan. Mutta vielä on työtä tehtävänä, vaikka pimeät voimat eivät enää kauaa pystykään vaikuttamaan eivätkä kontrolloimaan tulevia tapahtumia.

Asiat ovat edistyneet nyt niin hyvin, että kaikki valotyöntekijät voivat avautua enemmän omasta työstään ja auttaa muita ymmärtämään, mitä maapallolla tapahtuu. Monet ihmiset ovat epätietoisia ja huolissaan tulevaisuudesta,  he tarvitsevat vakuutuksia siitä, että maapallolla käynnissä olevat tapahtumat päättyvät hyvin. Tulevaisuus tulee olemaan paljon parempi kuin mitä suurin osa ihmisistä pystyy kuvittelemaankaan, sillä yhteiskunta tulee muuttumaan täydellisesti ja aivan erilaiseksi. Se tulee olemaan yhtenäinen ja vastaamaan kaikkien ihmisten tarpeita. 

Toistaiseksi asiat etenevät normaalisti kunnes lopullinen tulos on saavutettu. Se antaa ihmiskunnan siirtyä eteenpäin ja perustaa Yhdysvaltojen uuden tasavallan ja Uuden ajan. Ihmiset, jotka toteuttavat nämä asiat, ovat jo maan päällä ja täysin valmistautuneita toimeenpanemaan tehtävänsä. Se alkaa pienillä askelilla mutta etenee nopeasti, kun tarpeelliset varat on saatu. Varat saadaan GESARAn avulla, jolloin massiiviset rahoitukset ovat mahdollisia. Tämä on yksi ensimmäisistä tapahtumista, joka käynnistyy välittömästi sen jälkeen kun kaikki tarpeelliset suunnitelmat on saatu lyötyä lukkoon. Jotkut muut projektit ovat massiivisia, ne kattavat kansalaisten kaikkein kiireellisimmät tarpeet.

USA:n presidentinvaalien vaikutukset tuntuvat yhä selvästi. Ne ovat herättäneet suuren määrän ihmisiä unestaan. Vaalien mukana on tullut julki monia paljastuksia, jotka ovat valottaneet pimeiden voimien toimia. Kysymys kuuluu: aiotteko te vastata niihin tuomalla maailmaan lisää valoa vai sallitteko, että teidän vapauttanne edelleen syödään pois. Jos haluatte poistaa omaa olemassaoloanne koskevat uhat, nyt on aika toimia.  Vapauden vastustus kasvaa eikä ole pitkää aikaa siitä, kun pimeät voimat suunnittelivat perustavansa yhden koko maapallon laajuisen hallituksen, joka toimisi heidän alaisuudessaan. Totuus heidän toiminnastaan tulee kuitenkin ilmi ja ihmiset tulevat olemaan shokissa kaikesta, mitä he saavat tietää.

Toivotan teille rakkautta ja siunauksia. Kirkastakoon Valo teidän päivänne ja teidän polkunne. Tämä viesti on välitetty minun korkeammalta itseltäni.

Rakkaudella ja valolla,
Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk

Lähde

lauantai 26. marraskuuta 2016

Mike Quinsey - kanavointi 25.11.16

Pimeät voimat ja heidän joukkonsa suunnittelevat viimeistä merkittävää yritystään vallata takaisin menettämänsä jalansijat. He yrittävät järjestää esityksen, jossa ulkoavaruuden oliot hyökkäävät ihmisten kimppuun. Se olisi erittäin realistinen hyökkäys, jossa olisi mukana avaruusaluksia ja tutun näköisiä avaruusolentoja. Osa aluksista olisi hologrammeja, jotka näyttäisivät täysin aidoilta. Siksi teitä nyt varoitetaan, jotta pystyisitte pitämään pelkonne minimissä tai pois kokonaan mikäli mahdollista. Tällaisen tapahtuman tarkoitus on lietsoa pelkoa. Se on heidän viimeinen oljenkortensa ja saattaisi helposti huijata niitä, jotka eivät odota tällaista tai jotka eivät tiedä tästä. Jos tällainen yritys tapahtuisi koskaan, ne teistä, jotka tietävät siitä etukäteen, voivat auttaa ihmiskuntaa suunnattomasti ehkäisemällä massahysteriaa.

Voitte kuitenkin olla huoleti. Minkään tapahtumien ei anneta päästä käsistä, sillä Valon joukot ovat valmiina. Karmisista syistä he eivät kuitenkaan pysty suoraan puuttumaan tällaisiin tapahtumiin tai estämään niiden tapahtumista. Tämä on ainoa kerta, kun te voitte joutua kokemaan tämänkaltaisen tilanteen. Se saattaisi todella aukaista silmät niiltä, jotka ovat antaneet pois oman vapautensa tietämättään ja sallineet pimeiden voimien vapaasti toteuttaa omia suunnitelmiaan koko maailman dominoimiseksi.

Pitkällä tähtäimellä tapahtumat tulevat etenemään juuri niin kuin teille on etukäteen kerrottu, joten muistakaa, että valo voittaa aina pimeyden voimat. Jopa tällä hetkellä heitä poistetaan maapallolta ja viedään sellaiseen paikkaan, jossa he eivät enää voi aiheuttaa teille harmeja. Pimeyden ja Valon välisen taistelun maapallon hallitsemisesta on määrä loppua pian. Taistelun lopputulos on aina ollut ennalta määrätty, vaikka pimeys ajoittain olisi näyttänyt olevan voitolla. Asioita ei silti voi ottaa itsestäänselvyyksinä, vaan valon puolella olevien tarvitsee silti keskittyä lopputuloksen saavuttamiseen.

Teidän ympärillänne on monia auttajia omien oppaittenne lisäksi. Vaikka saatatte olla tietämättömiä heidän läsnäolostaan, he tietävät teistä paljon ja varmistavat, että te noudatatte omaa elämänsuunnitelmaanne. Kun rukoilette tai meditoitte, he pystyvät tulemaan lähemmäksi ja istuttamaan ajatuksia mieleenne. Suuri osa teidän työstänne tapahtuu "ruumiinne ulkopuolella" kun olette unessa. Saatatte muistaa joitakin kokemuksianne, mutta yleensä ette pysty palauttamaan mieleenne yksityiskohtia. Saatatte esimerkiksi tavata muita Valon olentoja ja järjestellä joitakin työhönne liittyviä yksityiskohtia etukäteen. Ajoittain saattaa tuntua, että taistelette aivan yksin kaikkia muita vastaan, mutta tietäkää, että se on kaukana totuudesta.

Te olette osa historiallista aikaa, jota tullaan muistelemaan merkittävänä käännekohtana ihmiskunnan kehityksessä takaisin Valoon. Suuri kokeilu alkoi monia aikakausia sitten ja te olette erittäin todennäköisesti eläneet useita elämiä maapallolla. Monet muut sielut seuraavat teidän edistymistänne ylösnousemuksen tiellä, joka on avautumassa teistä useimpien elämässä, jotta teidän kokemuksianne voidaan käyttää teidän jäljessänne tulevien hyväksi. Teistä itsestänne ei ehkä tunnu siltä, että te kaikki olette suuria sieluja, koska teidän heräävä tietoisuutenne rajoittuu maapallolla oleviin kokemuksiinne. Teillä on hyvin vähän tai ei ollenkaan muistikuvia todellisesta itsestänne,  mikä on tarkoituksellista, jotta pystyisitte keskittymään evoluutionne täydellisesti. Muuten olisi liian helppoa suistaa teidät pois toteuttamasta omaa elämänsuunnitelmaanne.

Mikään asia, millä on merkitystä teidän elämässänne, ei tapahdu sattumalta, joten olkaa varmoja siitä, että vaikka teillä on vapaa tahto, te tunnette aina johdatusta sille polulle, jonka suunnittelitte itsellenne ennen syntymäänne. Jopa sellaiset tapahtumat, jotka olisitte itse jättäneet kokematta, ovat osa elämänsuunnitelmaanne,  minkä tulette huomaamaan sen jälkeen kun olette palanneet takaisin korkeampaan ulottuvuuteen ja käytte läpi maapallolla kokemaanne elämää. Normaalisti te tuntisitte vetoa ihmisiin, joiden energiat ovat hyvin samanlaisia kuin itsellänne, mutta silloin kun teidän kuuluu karmisista syistä tavata toinen sielu, jonka tulee näytellä roolia teidän elämässänne, tällä sielulla saattaa olla täysin erilainen värähtelytaso kuin teillä itsellänne. Usein tämä tapahtuu pariskunnille, joiden keskinäinen suhde näyttää olevan täysin väistämätön. Silloinkin, kun tuttavuus tuntuu olevan virhe eikä suhde kestä kauan, jokainen kokemus - olipa se millainen tahansa - hyödyttää molempien elämää.

Teidän pitää tietää, että kaikki tilanteet eivät ole sellaisia, miltä ne näyttävät ulospäin. Joskus niitä käytetään luomaan jotain aivan uutta. Esimerkiksi Trumpin voiton tarkoitus oli estää Hillary Clintonia voittamasta, vaikka äänestyksen tulosta oli suunniteltu vääristeltäväksi Clintonin eduksi. Tästä syystä Trumpin odotetaan väistyvän varsin pian ja Paul Ryan, joka on jo virassa oleva Tasavallan presidentti, nousee väliaikaiseksi presidentiksi uusiin vaaleihin asti. Hänestä tulee myös erittäin todennäköisesti uusi vaaleilla valittu presidentti. Tämän pitäisi todistaa teille, että te ette ole yksinäinen taistelija pimeyttä vastaan. Huolimatta siitä, mitä tulee tapahtumaan, lopputulos on aina varmasti Valon joukkojen voitto.

Parhaillaan menossa olevien tapahtumien avainasiana ovat Maaäidin tarpeet, sillä hänen tulee olla valmiina ylösnousemiseen. Mikään muutos tai viivytys ei tule kysymykseenkään. Kosmisessa mittakaavassa tiettyjen asioiden pitää tapahtua tarkasti oikeaan aikaan ja Maaäiti käynnistää tapahtumat pakolla tilanteen niin vaatiessa. Teidän pitäisi nyt pystyä ymmärtämään, miksi ylösnousemus tulee tapahtumaan aivan varmasti. Tähän mennessä teillä pitäisi jo olla tarpeeksi tietoa, jotta ymmärrätte mitä on edessäpäin, vaikka tarkkaa aikataulua onkin vaikea ennustaa. Tunnette olonne huomattavasti helpommaksi sen jälkeen, kun pimeät voimat eivät enää pysty sekaantumaan teidän kehityskulkuunne. Sen jälkeen tulee olemaan niin paljon helpompaa mennä sujuvasti eteenpäin niissä asioissa, joita nyt on jouduttu pidättelemään.

Huolimatta siitä, miltä maapallon tapahtumat vaikuttavat nyt, kaikki asiat sujuvat itse asiassa hyvin. Teidän ei tarvitse kantaa epäilyä, vaan tietäkää, että korkeimmat voimat varmistavat tulevien tapahtumien sisältävän mahdollisimman vähän ongelmia. On kuitenkin selvää, että Maaäiti joutuu "ravistelemaan" muutamia alueita valmistautuessaan ylösnousemukseen. Muutama perusteellinen muutos on vääjäämättä tulossa ja ne ovat tarpeen, jotta Uusi maailma saadaan synnytettyä. Teidän matkanne on ollut pitkä ja haastava, mutta te olette oppineet paljon ja tämä asia on äärettömän tärkeä niille, jotka seuraavat teidän perässänne.

Pitäkää katseenne suunnattuna eteenpäin polullanne ja muistakaa, että kaikki on hyvin huolimatta siitä, miltä asiat näyttävät. Kyse ei ole pelkästään teidän kokemuksistanne, vaan myös niiden, jotka ovat seuranneet teitä suurella mielenkiinnolla. Te olette menestyneet kun toiset ovat epäonnistuneet ja te ansaitsette kaikki mahdolliset tunnustukset. Ei kuitenkaan ole häpeäksi, että joudutte edelleen elämään alemmissa ulottuvuuksissa, vaan se itse asiassa vahvistaa teitä. Jotkut teistä jopa ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi palaamaan takaisin kolmanteen ulottuvuuteen auttamaan muita heidän käydessään läpi omia kokemuksiaan. Kun teidän värähtelytasonne nousee, tulette huomaamaan että muiden palveleminen on monien sielujen päämäärä.

Toivotan teille rakkautta ja siunauksia. Kirkastakoon Valo teidän päivänne ja teidän polkunne. Tämä viesti on välitetty minun korkeammalta itseltäni.

Rakkaudella ja valolla,
Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk
 
Lähde

tiistai 18. lokakuuta 2016

Mushaba: herätyssoitto

Mushaba,  12.8.2016

Mushaba-tervehdys!

Minä olen komentaja Altros Nexukselta, Mushaban emoalukselta. Tulen puhumaan teille ensimmäisenä. Teidän maailmassanne tapahtuu nyt niin paljon kaikkea, sillä näinä ihmiskunnan ylösnousemuksen päivinä ovat esillä sekä pelko että rakkaus. Tämä koskee jokaista ihmistä, niin vastasyntynyttä kuin vanhintakin. Tämä on aika, erittäin tärkeä aika, jolloin maapallon ihmisten tulee tehdä vakaa päätös;  valita tinkimättä jompi kumpi puoli: rakkaus tai pelko.

Kaikki valheet, sekaannukset, väärät tiedot ja petokset ovat suunniteltuja. Maapallon ja ihmiskunnan ylösnousemuksen viimeisessä vaiheessa on kaikkien asioiden paljastuttava ja tultava pintaan, jotta jokainen yksilö voi valita, mitä hän hyväksyy ja uskoo sekä pitää omana totuutenaan.

Kaikki tulee esille perustavassa muodossaan, sekä totuus että valheet. Jokaisen yksilön oma reaktio siihen, mitä hän lukee tai kuulee, määrittää sen, ruokkiiko ja tukeeko hän epäilyksiä ja huolia - ja samalla antaako hän oman vapautensa ja voimansa pelon negatiiviselle pimeälle puolelle. Vai ruokkiiko ja ravitseeko hän totuutta ja rohkeutta;  kannattaako hän vapautta, voimaa, valoa ja rakkautta sekä seisooko hän tukevasti rakkaudessa ja valossa.

Katsokaa kaikkea aaltoliikettä, jota ihmiskunta luo. Yksittäiset ihmiset saattavat tuntea olonsa hyväksi, loistavaksi, innostuneeksi ja luottavaiseksi. Seuraavassa hetkessä he kuulevat tai lukevat jotain sellaista, jonka he antavat muuttaa omat tuntemuksensa esimerkiksi vihaksi, pettymykseksi, epäilykseksi ja peloksi. Ne, jotka työskentelevät pimeällä puolella,  tietävät kyllä, mitä he tekevät. He käyttävät kaikkia kykyjään ja taitojaan kontrolloidakseen ja manipuloidakseen sekä pitääkseen mahdollisimman useat ihmiset pois omasta keskuksestaan, pelossa, epäilyksessä ja "mitä jos" -tilassa.


Tämä pitkittää pimeiden voimien kykyä viipyä täällä pidempään kuin heidän pitäisi. Se on heidän ainoa jäljellä oleva keinonsa,  se on heidän ainoa selviytymiskonstinsa.

Me aiomme selittää teille vastauksemme hyvin perusteellisesti, koska se sisältää paljon tietoa ja on aivan liian tärkeä asia ohitettavaksi nopeasti. Haluamme antaa teille vastauksen ongelmaanne.

Kaikki tämä edestakainen aaltoliike sallii muutoksen energioiden jatkua epävakaina ja myös hidastaa kehittymistänne. Se ei pysäytä kehittymistä, mutta hidastaa sitä. Se estää negatiivisen energian täydellisen antautumisen ihmisten voiman ja valon alle. Ne teistä, jotka ovat tietoisia;  ne, jotka kuulevat tai lukevat nämä sanat - teillä on vastuu ja velvollisuus tehdä luja ja lopullinen päätös omassa totuudessanne, rakkaudessanne ja valossanne. Älkää enää antako kontrolloida ja manipuloida itseänne erilaisten tapahtumien ja tietojen avulla, joita entisten pimeiden voimien agentit jakavat holtittomasti. Minä sanon "entisten", koska niitä, jotka olivat pimeiden voimien todellinen lähde, ei ole enää olemassa. Heidän juoksupoikansa taistelevat edelleen niistä tähteistä, joita vain pystyvät saamaan. He tietävät, että heidän ainoa aseensa ja keinonsa säilyttää näennäinen kontrolli ja valta, on sekaannus, vääristelty tieto ja pelko.  Juuri tämä asia ihmisten tulee ymmärtää.

Tämä on ratkaisu kaiken päättämiseksi lopullisesti. Maapallolla ollaan aivan liian riippuvaisia ajatuksesta, että "galaktiset kyllä pitävät huolen siitä". Me olemme jo tehneet hyvin paljon ihmiskunnan puolesta. Teidän on kuitenkin tärkeä tietää, että me emme voi tehdä emmekä tule tekemään kaikkea teidän puolestanne. Me emme ryöstä ihmiskunnalta teidän vapaata tahtoanne, voimaanne emmekä itsenäisyyttänne, jotka te olette voittaneet astumalla esiin ja seisomalla vakaasti omassa totuudessanne ja voimassanne. Me tarjoamme teille neuvoja ja suosituksia siitä, mitä jokainen yksilö voi tehdä tuodakseen maailmaan vapauden - erityisesti ne, jotka ovat heränneet. Tätä aihetta tulee käsittelemään myös yksi seuraavista puhujista.

Haluan vielä puhua t-kvarkki-pommeista (engl. toplet bombs), joista niin monet ovat huolissaan. Antakaa anteeksi nauruni ajatukselle, että nuo mitättömät pikku juoksupojat pystyisivät käyttämään tuollaisia keinoja ihmiskuntaa vastaan. Se on heidän vihonviimeinen epätoivoinen yrityksensä tuhota kaikki, jos he eivät pysty saamaan mitään. Älkää tuhlatko tuollaista määrää tunteitanne huolehtimalla jostakin, mikä ei koskaan voi tapahtua. Näillä pimeiden voimien pikku kätyreillä ei ole aivoja eikä tietoa käsitellä mitään niin suurta. Se on pelkästään taktiikka, jonka tarkoitus on luoda pelkoa, ei mitään muuta. Mutta toimiiko tuo taktiikka ihmisten keskuudessa?

Me emme ikinä sallisi mitään niin tuhoisaa tapahtuvan tai käytettävän millään tavalla. Nämä kätyrit eivät edes ole tietoisia siitä, että me olemme jo neutraloineet nuo pommit! Ilmapallostakin tulisi suurempi paukaus!! Haudatkaa tuo pelkonne, sillä nuo niin kutsutut pommit ovat täysin turhia.

Nyt minä astun sivuun ja annan vuoron seuraavalle puhujalle. Tervehdin teitä kaikkia ja siunaan teidät Mushaban rakkaudella. Rakkaus on voima.Mushaba-tervehdys!

Minä olen Mushaba.

Olen tullut jakamaan tietoa sekä antamaan tukea komentaja Altrosin sanoille. Ensimmäiseksi haluan sanoa, että komentajan kertomat asiat ovat äärimmäisen tärkeitä. Kaikki tämän päivän teemat perustuvat itse asiassa joko pelon tai rakkauden valitsemiseen. Nyt puhumme kemikaalivanoista.

Meillä on kyky neutraloida niiden vaikutukset, tai mitä tahansa mitä nämä pelokkaat pimeiden voimien seuraajat yrittävät tehdä. Ajatukset, usko ja voimakkaat tunteet ovat voimakkaampia kuin lämpöydinpommi. Siksi todella haluamme, että otatte vakavasti tänään teille tarjoamamme tiedon kulkiessanne eteenpäin rakkauden tietä.

Jos tarpeeksi suuri määrä ihmisiä pelkää näitä kemikaalivanoja, silloin he luovat edellytykset sille, että kemikaalit alkavat vaikuttaa. Ne ihmiset, jotka pelkäävät eniten, saavat oireita siinäkin tapauksessa, että kemikaalivanat on neutraloitu. Miksi on niin helppoa seurata tietä pelkoon mielummin kuin seisoa lujasti omassa totuudessaan? Tätä kysyn jokaiselta ihmiskunnan jäseneltä ja pyydän, että mietitte tarkkaan todellista totuutta oman vastauksenne takana. Teidän tarvitsee vain selvittää tämä asia itsenne kanssa ja vastata vain itsellenne.

Toistan, että ihmisten pitää nousta puolustamaan itseään ja saada äänensä kuuluviin. Ihmisten ääni herättää pimeiden voimien seuraajissa kauhua, mutta ihmiset eivät itse tajua tätä. Jos ihmiset nousisivat vastustamaan pahoja asioita, raskauttavia todisteita hallussaan pitävät tulisivat esille ja esittäisivät todisteensa, koska he tietäisivät, että heillä on kansan tuki takanaan.

Ja mikä koskee Amerikan yhdysvaltojen korporaatiota - sillä ei ole ihmiskunnan lopputulokselle mitään merkitystä. Luuletteko, että se merkitsisi jotain? Tietäkää että ei! Mushaba-tervehdys!

Minä olen Porda.  Maapallolla minut tunnetaan nimellä Papa Mushaba, Mushaba-perheestä. Kerron teille vielä hiukan lisää näistä aiheista. 

Pimeiden voimien apulaiset pelkäävät kansaa enemmän kuin voitte tietääkään. He kaikki ovat kauhuissaan ja pakenevat henkensä edestä,  mistä syystä he tekevät kaikkensa - tai ainakin yrittävät tehdä - saadakseen ihmiset pois tolaltaan. He tekevät kaiken mahdollisen täyttääkseen yhteiskunnan - ja erityisesti ne, jotka ovat heränneet totuudelle - valheilla, petoksilla, väärillä tiedoilla, pahoilla juoruilla sekä suoranaisella pelolla. He ovat nurkkaan ajettuja rottia.

Juuri tästä syystä - enemmän kuin koskaan ennen - Mushaban tieto pitää nyt tuoda julki massoille. Se opettaa ihmisiä seisomaan vakaana oman totuutensa, vapautensa ja voimansa takana. Mushaban rakkauden olemuksella on valtava voima. sillä se on alkuperäisen rakkauden voima eikä mikään voi vastustaa alkuperäistä rakkautta. Jos suurempi osa ihmiskuntaa sallisi Mushaban rakkauden olemuksen, joka muuten edelleen sisältää Voiman, he sallivat tämän energian aktivoitua sisällään ja ohjata heitä. Se on tietoisen ajattelun voima;  tietoisen ajattelun energia. Se johdattaa ihmiset sisällään olevaan rauhan paikkaan eikä koskaan salli minkään ulkopuolisen tuoda häiriöitä olemukseen.

Mushaba-energiaa voidaan käyttää joka päivä tasapainottamiseen. Se auttaa yksilöä säilyttämään tasaisen ja rauhallisen mielen kaikissa olosuhteissa. Kutsukaa Mushaba-energiaa avuksenne, jos olette pettyneitä tai epätoivoisia, ja sallikaa sen valon ohjata teidät takaisin rauhaan, rakkauteen, vapauteen ja voimaan. Mushaba-energia on valmiina vapautettavaksi maailmaan, jotta se jatkaa jokaisen sielun auttamista kohti ylösnousemusta.

Kun kuljette yhdessä Mushaba-energian kanssa, kun te kuljette sen sisältämän voiman kanssa, te kuljette jonkin sellaisen kanssa, jota ette ole kokeneet koskaan aikaisemmin. Puhukaa sille, sillä se kuulee. Pyytäkää sitä, sillä se näkee. Ja omaksukaa se, sillä se on rakkaus.

Tietäkää, että vaikuttipa ulkoisessa maailmassa miltä tahansa, se ei ole mitään tuon kaltaistakaan. Asiat ovat edenneet paljon pidemmälle kuin voitte tietääkään, mutta asiat vain toimivat tällä tavalla. Siksi me sanomme, että se voi tapahtua kun vähiten odotatte sitä. Puhun nyt siitä kaikesta: kenraali Dunfordista ja uuden tasavallan julkistamisesta, mikä tapahtuu vielä ennen tämän vuoden vaaleja. Puhun myös globaalista rahauudistuksesta ja valuuttojen arvouudistuksesta vaurauden saavuttamiseksi koko maailmassa, NESARAn julkistamisesta, UFO-salailun paljastamisesta ja paljosta muusta.

Minkään erityisen kosmisen tapahtuman ei tarvitse ilmaantua, jotta nämä kaikki voisivat toteutua. Nyt ollaan jo aivan lähellä. Te olette tehneet oman osuutenne ihmiskuntana. Nyt teidän tarvitsee vain säilyttää malttinne, ette saa antaa itseänne kiusattavan valheilla ja petoksilla. Tämä on ainoa ongelma:  ihmiskunnan akilleen kantapää. Kun yhä useammat ihmiset avaavat silmänsä ja näkevät, mitä todella on heidän edessään, he alkavat nähdä, että jo enemmän on tehty kuin mitä he ovat tunnistaneet.  Me olemme puuttuneet maapallon elämään todella paljon. Se mitä ihmiset haluavat nähdä, on se että me raahaamme pimeiden voimien  kätyreitä aluksiimme pitkin kaupunkien katuja ja lennätämme heidät pois. Sitä ei tarvita. Muistakaa, siinä aikakehyksessä "pian" tai "millä hetkellä tahansa" jne, mitä sanoin mielenrauhan säilyttämisestä. Luottamus on tärkeässä roolissa tuon ajan koittamisessa tai sen viivästymisessä.

Liian monet ihmiset yksinkertaisesti antavat pois oman voimansa aivan liian helposti. Nyt on aika nousta pystyyn ja olla se ihmiskunta, joka te olette - rakkaudessa, rohkeudessa ja voimassa. Näyttäkää noille pelästyneille pikku kätyreille, kuka heidän isänsä on!

Eläkää elämäänne eteenpäin ja tietäkää täydellä luottamuksella Luojaan, että kaikki on hyvin ja että te olette loppusuoralla, vaikka siltä ei vaikuttaisikaan. Teidän on pakko tuntea olemuksessanne, että se on oma totuutenne. Ja mitä enemmän luotatte tähän totuuteen, sitä enemmän se materialisoituu. Säilyttäkää se omana totuutenanne huolimatta siitä, mitä teille sanotaan. Tietäkää, että teidän aikanne,  teidän hetkenne, on tässä nyt! Olkaa kaikki rauhassa tästä kaikesta ja elämä on jälleen kerran täynnä teidän motivaatiotanne tehdä! Keskittykää siihen, mitä haluatte tehdä, ja tehkää se!

Puhelinneuvottelut, herätyssoitot, Mushaba Platinavalo, elämän yksinkertaiset ilot - sallikaa prosessin purkautua siellä missä voitte nähdä sen tapahtuvan. Kaikki tämä keskittyminen rahauudistukseen ja tasavaltaan on täyttänyt ihmisten päät. Nyt on aika ottaa siitä lomaa ja keskittyä elämiseen. Arvostakaa tätä rahauudistusta ja tasavaltaa hauskana harrastuksena, joka antaa teille tyydytystä, mutta ei kontrolloi teidän elämäänne. Nauttikaa harrastuksestanne, sitten laittakaa se syrjään siihen asti, että otatte sen esille seuraavan kerran!

Ja niin se on, ja niin se on puhuttu, ja niin se on tehty!

Me kaikki siunaamme teidät Mushaban rakkauden olemuksella!

Me olemme Altros, Mushaba ja PordaOhmnipure 22.8.2016

Tulen teidän luoksenne tänään kertomaan lisää siitä, mitä Altros, Mushaba ja Porda ovat sanoneet. Minä olen Ohmnipure ja tuon teille sellaista tietoa, joka tuo teille vielä lisää iloa ja ymmärrystä.

Tällä hetkellä Valkoisessa talossa on tapahtumassa jotain sellaista, mikä valmistelee totuuden paljastumista taustalla olevista tapahtumista - alkuperäisen hallinnon palauttamista Amerikan yhdysvalloille. Paikalle on saapunut useita ihmisiä, joiden tehtävä on tuoda esiin totuus siitä, mitä on tapahtunut useiden vuosien aikana sen jälkeen kun tätä maata alettiin kutsua yhdistyneiksi osavaltioiksi, joilla on oma hallinto. Näiden ihmisten tehtävä on myös yhdistää harmonisesti se, mikä tuo vapauden tässä maassa eläville ihmisille. Alussa sanottiin, että ihmisten vapaus olisi loistava esimerkki siitä, mitä tarkoittaa eläminen yksilöllisten elämänideoiden voimassa, jotka tuovat rauhaa, iloa ja rakkautta kaikkialle. Se alkoikin tuolla tavalla noiden ihmisten sydämissä, mutta pikkuhiljaa he huomasivat, että heidän hallintonsa ei edustanut tuota vapautta, jonka piti olla kaikkein tärkeintä heidän elämässään, näin heille oli kerrottu.

Nyt on se aika, kun totuus tuodaan julki siitä, että tämä hallinto ei ole ollut sitä mitä sen piti olla. Ihmisille osoitetaan, miten heitä on petetty, ja miten asiat palautetaan takaisin siihen, mitä todellinen vapaus merkitsee. Kaikki ihmiset, jotka haluavat nähdä, tulevat näkemään vaikutukset selvästi. Se tulee selväksi myös niille, jotka eivät näe sitä, kunnes ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luovuttaa ja sallia totuuden näyttäytyä edessään sen sijaan minkä on julistettu olevan totuus mutta itse asiassa on ollut vain todellisten tapahtumien salailua pitkän aikaa.

Kun tämä kaikki tulee julki, niin silloin ihmisten todellinen vapaus alkaa. He alkavat tajuta, miten paljon he ovat menettäneet ja miten paljon he pystyvät saamaan takaisin menettämäänsä vahvuutta ja voimaa ottaakseen kontrollin omasta elämästään. Se tapahtuu harmoniassa kaiken elämän kanssa, ei vain tässä maassa vaan koko maailmassa ja myös universumissa.

Niinpä, rakkaat, samalla kun puhun kerron teille myös, että teille on suureksi eduksi olla avoinna sille, mitä kuulette tulevina päivinä ja viikkoina. Sallikaa sisällänne muhivan vapauden tunteen levittää siipensä ja aktivoida loputkin sisällänne olevat tunteet, jotta voitte astua eteenpäin tanssimaan rakkauden tanssia, joka on teille määrätty.

Lähden nyt ja jätän teille päivän ajatuksen: tehkää kiertomatka sisäisessä itsessänne ja tuntekaa rakkauden olemus kun se juhlii elämässänne aina tästä hetkestä eteenpäin.

Kiitos Ohmnipure, Altros, Mushaba ja Porda kaikesta rakkaudestanne!

kanavoinut Nancy Tate


Lähde


maanantai 17. lokakuuta 2016

NESARA - täysi paine päällä

Kirjoittanut Veritas 16.10.2016

Aloitan Nesarasta ja kirjoitan omat kommenttini turvallisuudesta.

Tämä on tosiasiassa kertomus vallasta ja siitä, miten valta turmelee ihmisiä, organisaatioita ja kansoja. Ihmiset kyseenalaistavat usein minun ajatukseni siitä, mitä Amerikassa tapahtuu. Se käy näin: "Tämä on USA. Miten voit luulla, että mitään Nesaran kaltaista voisi koskaan tapahtua täällä?". Tai sitten minun suosikkini: "Miten voit puhua tuollaisista asioista ja pelotella ihmisiä. Se on vastuutonta!"

Amerikkalaiset,  kysyn teiltä. VOITTEKO TODELLA ISTUA KOTONANNE ETTEKÄ USKO, ETTÄ RIKKAAT JA VAIKUTUSVALTAISET IHMISET HALUAVAT MÄÄRÄTÄ RAHAVIRROISTA? VOITTEKO TODISTAA MINULLE, ETTÄ SELLAISET IHMISET EIVÄT OLE VAIKUTTAMASSA MEIDÄN POLITIIKKAAMME JA UUTISIIMME?  Miksi sitten luen muiden maiden tiedotusvälineistä sellaisia uutisia meidän maastamme, joita ei koskaan julkaista täällä? Oletteko huomanneet, että uutiset eivät enää ole neutraaleja, vaan ne ilmaisevat mielipiteitä? Ettekö ole huomanneet, miten paljon vaikeuksia nuoremmalla sukupolvella on, koska he saavat ruokansa sosiaalituesta ja ilmaisjakeluista? Ettekö tosiaan tiedä tätä?

Nyt kun kerron teille, että USA:ssa on sotilashenkilöitä - amiraaleja, kenraaleja ja muita - jotka tekevät parhaansa suojellakseen meidän perustuslakiamme,  voitte ehkä syventyä hetkeksi kuuntelemaan, mihin tämä kaikki liittyy. 

1930-luvulla Amerikan pankkijärjestelmässä oli paljon korruptiota. Sitä ei säännelty, ei ainakaan valtiollisilla määräyksillä, ja pankit olivat yksityisiä. Tämä kaikki löytyy historiankirjoista. Willie Nelson teki paljon lauluja maanviljelijöiden ahdingosta.

Tuohon aikaan pankkiireilla ja liittovaltion viranomaisilla oli keskinäisiä salaisia sopimuksia. Heidän tavoitteenaan oli hankkia joukottain maatiloja. Pankeilla oli tapana laittaa papereihin pienellä präntillä ehtoja, joiden mukaan ne pystyivät ottamaan hallintaansa maatiloja maanviljelijän kuoltua. Tätä ei paljastettu kyseisille henkilöille, kun he ottivat pankista lainaa, joten lopputuloksena oli ilkeä yllätys perijöille, jotka kuvittelivat voivansa jatkaa perhetilalla työskentelyä vuosikymmenten jälkeen. Pankit ottivat usein maksut käteisenä eivätkä koskaan vieneet niitä kirjanpitoonsa, joten myöhemmin ne pystyivät ilmoittamaan, ettei maksuja ole suoritettu ja omaisuus siirtyy pankille. Maanviljelijät olivat voimattomia lopettamaan tätä käytäntöä. 

Netistä löytyy lukemattomia sivustoja, joiden avulla asiaan pääsee perehtymään. Tutkikaa asiaa. Mutta lyhykäisyyden vuoksi teen nyt yhteenvedon. Tämä tilanne kasvoi kasvamistaan, kunnes siinä oli mukana suuri määrä maanviljelijöitä, jotka nostivat oikeudessa valtavan kokoisen ryhmäkanteen. Yksi mukana olleista asianomistajista oli kenraali, kun juttu lopulta meni Amerikan Yhdysvaltojen Korkeimpaan oikeuteen 1980-luvulla.

Kierreltyään aikansa meidän oikeuslaitoksemme tehokkaissa syövereissä juttu tavoitti lopulta Korkeimman oikeuden yhdeksän tuomaria vuonna 1993. Heistä seitsemän teki merkittävän päätöksen suljetussa istunnossa (kansallisen turvallisuuden vuoksi). Päätöksessä mm. annettiin virallinen lausunto siitä, että kansallinen pankkijärjestelmä ei perustunut perustuslakiin, että Amerikan yhdysvallat oli toiminut perustuslain ulkopuolella maaliskuusta 1933 lähtien, että hallinnossa ja pankkilaitoksessa tarvittiin suuria muutoksia ja - mikä tärkeintä - että pankkipetosten aiheuttamien taloudellisten menetysten vuoksi piti maksaa rahallisia korvauksia monille maanviljelijöiden jälkeisille sukupolville.

Nämä uudistukset olivat äärimmäisen epätavallisia ja johtuivat siitä, että mukana oli niin paljon amiraaleja ja kenraaleja, jotka olivat tietoisia vääryyksistä. Oikeuden päätöksen pääsi lukemaan tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten oikeus sinetöi sen. Kaikki asiakirjat suljettiin ja mukana olleet ihmiset joutuivat antamaan tiukan vaitiololupauksen siihen asti, kunnes oikeus julkistaisi asian. Haluan sanoa tällä, että asia oli valtava, siinä oli mukana suuret määrät korvauksen saajia, asian ratkaisuun meni vuosikymmeniä ja se pidettiin salassa selkeistä kansallisista syistä.

Tarinani seuraava osa menee kiinnostavaksi.

Jälleen lyhyesti ja ytimekkäästi: USA:n armeija tarttui tilaisuuteen. Muutamat parhaimmista perustuslakia hallitsevista asianajajista otettiin avuksi määrittelemään, miten tilanne vaikuttaisi sotavoimiin - perustuslain noudattamatta jättäminen maassamme.

Koska asiaa oli käsitelty korkeimman oikeuden tasolla, myönteisen päätöksen tehneillä tuomareilla oli myös omia intressejä päättää, millä tavalla päätös laitettaisiin toimeen. Selvittelyn yhteydessä havaittiin, että tuloverolain 16. lisäystä ei ollut koskaan ratifioitu, joten se lisättiin oikeuden määräämiin uudistuksiin. Tämä vakiinnutti mallin sekä liittovaltion hallinnolle että kongressille, jotka olivat ylenkatsoneet perustuslakia vuodesta 1933 saakka. Se alkoi, kun Franklin Delano Roosevelt julisti kansallisen pankkikriisin ja teki muutoksia lakiin kaupankäynnistä vihollisen kanssa. Silloin perustettiin komitea ja sille annettiin valta valmistella Korkeimman oikeuden päätöksiin perustuvien uudistusten julkistamista ja toteuttamista.

Ette todennäköisesti tiedä, että jokaisen valtion virkamiehen on allekirjoitettava NESARA-sopimus, kun he ottavat viran vastaan. Se koskee myös jokaista kongressin jäsentä, presidenttiä ja varapresidenttiä. Sopimus sisältää virkamiehen suostumuksen siitä, että jos NESARA pannaan voimaan, hänen virkansa lakkautetaan.

Joitakin toimenpiteitä on pantu voimaan 1990-luvun jälkeen, toisia ei ole. Uusi valuutta, "arvoseteli" (The Treasury Note eli TRN) painettiin, sen arvo sidottiin kultaan ja se rahdattiin holveihin odottamaan julkistusta. Sitä on käytetty USA:n ulkopuolella jo vuosia, mutta sitä ei vain ole julkistettu yleisesti. Maanviljelijöiden kanteen prosessointi alkoi ja sen suunniteltiin oikaisevan amerikkalaisten kokemat taloudelliset vääryydet.  Asiassa on ollut paljon mutkia, jotka ovat hidastaneet prosessia, mutta joka tapauksessa se on hoidettu. Vuonna 1998 kenraalit ja amiraalit vetivät mukaan uudet, kaikkein parhaimmat asiantuntijat avustamaan siinä, miten uudistukset voitaisiin toteuttaa ja korjata erehdykset, kuten sen, että meidän tärkeimmät valtiolliset toimijamme - esimerkiksi valtiollinen pankki - olivat muuttuneet yksityishenkilöiden omistamiksi yksityisiksi yrityksiksi eivätkä ne edustaneet omaa maatamme. Tämä asia on helppo todistaa. Kenellekään ei vain ole koskaan tullut mieleen tarkistaa, että osa Englannin kuninkaallisista ja muutamat hyvin rikkaat ihmiset tosiasiallisesti omistavat USA:n valtionpankin. Siitä saadut tuotot tilitetään omistajille ja imetään kuiviin mitä suurimmassa määrin. Jopa hyvin suurissa määrin koskien meidän valtion velkaamme sivumennen sanoen.

Jotta Korkeimman oikeuden tuomareiden viivyttely olisi saatu loppumaan, päätettiin laatia uudistukset sisältävä laki, jonka kongressi hyväksyisi. Tämä oli NESARA (The National Economic Security and Reformation Act, Laki kansallisesta taloudellisesta turvasta ja uudistuksista). Senaatti ja edustajainhuone hyväksyivät sen hyvin hiljaisesti. Voiko niin tehdä? Kyllä vain.

Siitä lähtien sotavoimat ovat edenneet valmisteluissaan voimakkaasti. Yksi tärkeimmistä henkilöistä on kenraali Dunford. Voin antaa lisätietoja tai voitte myös itse löytää paljon tietoa tähän merkittävään muutokseen liittyvistä toimista. Mutta nyt seuraa se, mikä on todella tärkeää.

Uusi tasavalta, jota kenraali Dunford edustaa, on kokonaisuudessaan, täydellisesti ja muuttumattomasti hyväksytty kansainvälisissä yhteyksissä täysin laillisena toimijana. Vaikka Obama ottaa vielä pisteet kaikesta, niin Uusi tasavalta on tunnustettu ja ryhtynyt yhteistyöhön G20-tapaamisessa, Pariisin ilmastosopimuksessa, Kansainvälisen valuuttarahaston ja Valkoisen Lohikäärmeen veljeskunnan kanssa (joka luovuttaa valuuttarahaston vaatiman määrän kultaa uuden valuutan takaamiseksi) sekä Kiinan pankin kanssa (Bank of China ja sen erinomaiset tietokoneohjelmoijat, jotka ovat luoneet uuden maailmanlaajuisen alustan uudelle kansainväliselle rahansiiro- ja pankkijärjestelmälle nimeltään CIPS), sekä myös lukuisien muiden tahojen kanssa.  Maailman korkea-arvoisin oikeus, Haagin kansainvälinen tuomioistuin, on mukana tiiviisti ja tekee kenraali Dunfordin kanssa läheistä yhteistyötä muutoksen toteuttamiseksi.  Ainoastaan suuri amerikkalainen yleisö ei vielä tiedä uudesta rahasta ja hallinnon vaihdoksesta.

Miten pystyn kirjoittamaan tällaisia väitteitä? Miten voin olla varma? Minulla on poliittisia, kansainvälisiä, liike-elämän ja kansallisia yhteyksiä. Miksi vaivaudun selittämään? Tämä on erittäin hyvä kysymys! Minä olen sellaisessa asemassa, jossa ymmärrän asian vaikutuksen kansalaisiin, ja välitän siitä. Haluan paremman tulevaisuuden omille lapsilleni ja heidän lapsilleen. Tässä asiassa naivius olisi hyvin vaarallista.

Nyt on aika miettiä, voisitko harkita, että olisi edes kaukainen mahdollisuus tämän kaiken olevan totta. Kaikki on jo paikallaan vaikka vielä tutkan alapuolella, joten miksi et ottaisi siitä selvää? Jos kaikki sanomani onkin totta, niin se alkaa pian näkyä myös julkisuudessa. Muutosta käsitellään hyvin hellävaroen, sillä ymmärrätte, että julkinen reaktio voisi olla erittäin raju. Palaaminen perustuslain noudattamiseen ei tapahdu ilmaiseksi, aivan kuin meidän edeltäjämme totesivat kun he taistelivat tyranniaa vastaan omana aikanaan. Pitäisikö meidän? Eikö meidän pitäisi? He olivat niin meidän kaltaisiamme ihmisiä. He kannattaisivat tätä asiaa koko sydämestään.

Teille ihmisille, jotka uskotte tähän ja kuulutte tämänkaltaisiin ryhmiin (http://operationdisclosure.blogspot.com/), kiitän teitä avoimmuudestanne ja rohkeudestanne. Se ei ole aina ollut helppoa, eihän? Olen iloinen voidessani rauhoittaa teitä ja tuodessani edes vähän lohdutusta pitkäaikaisille tukijoille. Te olette oikeassa. Tämä on hyvin totta ja lopussa kaikki tulevat tietämään sen.

Kysymys kuuluu, kuinka avoin muutos tulee olemaan USA:n sisällä.

Nytkin kun kirjoitan tätä, uuden tasavallan kenraali Dunford, Valkoisen Lohikäärmeen vanhimmat ja muut puskevat globaalin rahauudistuksen ja valuuttojen arvouudistuksen rahoituksen lopullista julkistusta ovien läpi. Kulissien takana on kaikkea muuta kuin hiljaista. Kenraali Dunford on yritetty salamurhata neljä kertaa tämän viikon aikana. Viimeisimmässä yrityksessä kenraalia ja kahta vanhimmista yritettiin ampua heidän astuessaan ulos rakennuksesta. Se oli lähellä. Sekä vanhimmat että kenraali ovat nyt valmiita täydelliseen julkistamiseen ilman enää yhtään viivytystä.

Se on jo alkanut. Olen saanut ympäri maailman raportteja, jotka vahvistavat arvopapereiden liikkeellelaskun. Maanviljelijöiden kanteet on käsitelty ja samoin ovat muut avainasemassa olevat toimintaryhmät. Viimeisimmässä saamassani raportissa luki, että Tier 3 -ryhmä, internet-ryhmä, oli jo käsittelyssä ja että sen alkamisesta julkistettaisiin tieto myöhemmin, kunnes kaikki toimenpiteet julkistettaisiin samalla hetkellä, yhdellä rysäyksellä. Se saattaa tapahtua millä hetkellä tahansa. Kaikki kontaktini vahvistavat, että tapahtumat sujuvat hyvin ja liikkeellelasku edistyy. (Kertaan nyt hieman tätä samaa postausta, jonka tein aikaisemmin. Jouduin pidättelemään sitä hieman - on hyvin turhauttavaa kun ei voi kertoa ulospäin tietojaan - joten nyt päivitän aikaisempaa).

Tämänkaltaisessa tilanteessa voi olla viivästyksiä. Teknisessä puolessa on paljon yksityiskohtia, jotka välillä hidastavat asioita, kuten muutama päivä sitten Tier 3 -ryhmän aloitusta. Uhka Dunfordia kohtaan aiheutti myös viivästyksiä. Motivaatio saada asiat julkistettua ja vähentää Dunfordia kohtaan olevaa painetta meni juuri uudelle tasolle, kun vanhimpia käytettiin maalitauluina. He eivät odota mitä tapahtuu seuraavaksi, he päättävät toimintatavoistaan ja nopeasti. Sen on pakko tapahtua. He tietävät sen. Me tiedämme sen. On loogista, että viivytykset tässä vaiheessa aiheuttavat enemmän harmia kuin hyvää. Se on kuin vauvan synnyttäminen. Jossain vaiheessa sen on pakko tulla ulos.

Ja nyt olemme siinä pisteessä.

Ole valppaana,  katso ja näe yhteydet.

Miksi varoitin jokin aika sitten, että olisi hyvä jäädä lähelle kotia? Toivon mukaan ymmärrätte tähän mennessä, että kun tämän kaltainen erittäin suuri muutos tapahtuu, siihen liittyy paljon mahdollisuuksia. Parhaassa tapauksessa kaikki menee sujuvasti, julkisesti tehdään ilmoitukset, joiden sisältöä kukaan ei ymmärrä. Toisessa ääripäässä saattaisi syttyä sotatila. Toivottavasti se on vain kaukainen mahdollisuus, mutta silloin kun se ON yksi todellisista mahdollisuuksista ja kun olen tietoinen siitä, tunnen että minulla on henkilökohtainen vastuu kertoa siitä. On yksinkertaista jäädä vain kotiin muutamaksi päiväksi todennäköisenä ilmoituksen julkistamisaikana ja varata ruokaa vähäksi aikaa. Ei mitään aihetta paniikkiin, tämä on vain tervettä järkeä.

Valitkaa itse mikä tuntuu oikealta.

VERITAS

Lähde

maanantai 12. syyskuuta 2016

Lääkkeetöntä hoitoa: NEUROFEEDBACK

Mielenkiintoinen artikkeli Kemikaalicocktail-blogissa
www.kemikaalicocktail.fi/2016/09/laakkeetonta-hoitoa-neurofeedback/

Mikä on NESARA?

St. Germain
Mikä NESARA on ja mitä se tarkoittaa?

Sana NESARA on lyhenne termistä National Economic Security and Reformation Act (Laki kansallisesta taloudellisesta turvallisuudesta ja uudistuksista). Lakia käsiteltiin USA:n kongressissa vuonna 2000, mutta sitä ei ole koskaan julkaistu syistä, joista puhumme kohta.

NESARAA voidaan tarkastella useista eri näkökulmista.

Henkisiin periaatteisiin pohjautuvana rahoitusohjelmana sen alkuperänä voidaan pitää St.Germainin ja kolmen muun ylösnousseen mestarin tekemää työtä, joka alkoi 1400-luvulla. Työn tarkoitus oli luoda maailmaan uusi talousjärjestelmä nykyisenä muutosten aikakautena.

Näiden mestareiden työtä ja sen tuloksia on kuvattu Sheldan Nidle ja Galactic Federation -sivuilla. Tässä joitakin otteita teksteistä:

"Meidän aikamme tunnusmerkkinä on suuren runsauden levittäminen. Tästä vauraudesta saamme suurimmaksi osaksi kiittää omalla maapallollamme elävien liittolaisten sitkeyttä sekä loistavia strategioita, jotka ylösnousseet mestarit kreivi St. Germain, Mestari Hilarion, Seraphis Bey ja Paul Venetsialainen käynnistivät useita vuosisatoja sitten."

"Nämä pyhät mestarit saivat tuotua tähän maailmaan talous- ja rahasuunnitelman, jonka salainen tarkoitus on varmistaa suuren yltäkylläisyyden levittäminen oikeaan aikaan. Vaikka St.Germain on viime kädessä vastuussa suunnitelman onnistumisesta, jokaisella mainituista ylösnousseista mestareista on merkittävä osuus nykyisissä valmisteluissa."

"Lyhyesti sanottuna Turkin Ottomaanit, Itävallan Hapsburgit, Ranskan Bourbonit ja Vatikaanin Pyhä istuin solmivat menneisyydessä salaliiton, jolla he loivat aina meidän aikaamme asti jatkuneen pankki- ja varainhoitojärjestelmän."

"Heidän luomansa vähimmäisvarantojärjestelmän alkujuuret pohjautuvat muinaisten Rooman, Persian, Intian ja Kiinan rikkauksiin sekä moniin uuden maailman valtakuntiin."

"Euroopan keskiajalla tämän järjestelmän valvojina toimivat paavi ja hänen liittolaisinaan olevat hallitsijasuvut. Kun Ottomaanien valta vahvistui Lähi-Idässä ja he valtasivat Konstantinopolin, paavi liittolaisineen tunsi itsensä vakavasti uhatuksi, joten he tarvitsivat uusia järjestelyjä."

"Paul Venetsialainen ja Seraphis Bey johtivat neuvotteluja uusista salaisista sopimuksista, mutta he vain valmistelivat tietä suunnitelman loppusilaukselle. St.Germain suoritti asian loppuun tyylikkäästi, yhdessä mestari Hilarionin kanssa. Heidän työnsä tuloksena syntyi maailmanlaajuinen rahasto kaikkia tämän maailman valotyöntekijöitä varten."

"Varat piti alunperin jakaa kristikunnan toisen vuosituhannen alla. Kun määräaika alkoi lähestyä, alkoi olla erittäin selvää, että pimeät voimat, jotka hallitsivat maailmaa, halusivat estää varojen jaon."

"Joukko ihmisiä, joka oli irtaantunut pimeistä hallitsijoista ja salaa kannatti kreivi St.Germainin alkuperäistä suunnitelmaa, keksi tavan kiertää aikaisempien pimeiden liittolaistensa salaiset manipulaatiot."

"Suunnitelman tuloksena syntyi ryhmä maapallolla eläviä liittolaisia sekä tavattoman monimutkainen strategia, jonka toteuttamiseen on kulunut vuosisatoja. Prosessin aluksi varmistettiin, että kreivi St.Germainin lupaama varallisuus tulisi todellakin maailman valotyöntekijöiden käyttöön."

"Ensimmäiseksi varat jaettiin lukuisiin rahastoihin, joiden todellinen tarkoitus pidettiin salassa. Muutamaa vuosikymmentä myöhemmin perustettiin Kansainvälisen valuuttarahaston hyväksymä humanitaarinen projekti. Myöhemmin se johti useisiin valtiollisiin, taloudellisiin ja poliittisiin liittoutumiin, joiden suojelijoina toimivat ylösnousseet mestarit."

"He myös edistivät Valon Galaktisen Federaation liittämistä mukaan. Ensimmäisessä yhteydenotossa olisivat luonnollisesti mukana ne, jotka olivat niin rohkeasti kannustaneet julkistamaan Kreivi St.Germainin Maailmanrahaston. Tämä tapahtui virallisesti vuonna 1998, jolloin solmittiin sarja salaisia sopimuksia. Niiden mukaan UFO-salailu lopetettaisiin samalla kun varat laitettaisiin jakoon."

"Lähes vuosikymmenen kestänyt salainen konflikti tämän maailmanlaajuisen yhteenliittymän ja maapallolla olevien pimeiden voimien välillä kärjistyi 2000-luvun loppupuolella. Jäljellä olevat pimeät voimat ymmärsivät, että niille olisi elintärkeää vallata käsiinsä maailman viimeisen supervoiman hallinto."

"Niinpä ne kehittivät taktiikan, jonka kaltaista ne olivat käyttäneet Saksassa 1930-luvulla (nimittäin 9/11, jonka seurausten piti muistuttaa Saksan valtiopäivätalon tuhopolttoa). He toivoivat, että 9/11 auttaisi heitä estämään varojen maksamisen. Tärkeänä tavoitteena oli myös mahdollistaa loputon sota, joka auttaisi heitä purkamaan kaikki tämän supervoiman perusoikeudet."

"Aluksi tämä taktiikka näytti toimivan, mutta pahuus aiheuttikin rajun vastareaktion, joka lisäsi valon puolella olevien liittolaisten kykyä tasapainottaa voimasuhteita. Viime aikoina liittolaiset ovat käyttäneet laitonta Irakin sotaa apunaan viimeisenä keinona, jolla saadaan poistettua loputkin pimeät voimat vallan kahvasta."


Nyky-yhteiskunnassa NESARA pohjautuu USA:n korkeimman oikeuden kannanottoon, jolla se julisti laittomiksi pankkien ulosmittaamat maatilojen varat. 

Tarkastellessaan pankkien käytäntöjä korkein oikeus meni vielä pidemmälle ja määritti, että useat muutkin käytössä olevat pankki-, vero- ja hallinnolliset käytännöt olivat perustuslain vastaisia. Lisätietoja tästä asiasta löytyy englannin kielellä täältä (klik).

Lakialoitteena NESARA otti nimen National Economic Security and Reformation Act (Laki kansallisesta taloudellisesta turvallisuudesta ja uudistuksista), jonka USA:n kongressi hyväksyi vuonna 2000. Matthew Ward viittaa siihen seuraavasti:

"NESARAan liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan yhdessä USA:n alkuperäisen perustuslain kanssa."

"Koska USA määrittää niin suurelta osin sen, mitä koko maapallolla tapahtuu, NESARA luotiin tämän maan lakeihin perustuen mielummin kuin minkään muun maan."

NESARA piti alunperin julkistaa 11.9.2001 klo 10:00, mutta pimeät salaliittolaiset räjäyttivät World Trade Centerin tornit klo 9 estääksen julkistuksen. Matthew kirjoittaa:

"Pimeät voimat taistelevat kynsin ja hampain estääkseen jopa tietoisuuden NESARAsta, puhumattakaan sen käyttöönotosta. Tällä hetkellä ne viivyttävät sen julkistamista, joka tulee lain mukaan tehdä ennen kuin voidaan hyväksyä laaja-alaiset varallisuuden siirrot. Tämä on niiden viimeinen ase NESARAa vastaan."

"Tähän asti niiden on onnistunut järjestää erilaisia viivytyksiä: salamurhaamalla vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka pyrkivät ottamaan toimet välittömästi käyttöön tai työskentelevät näiden päämäärien hyväksi; uhkaamalla valotyöntekijöitä ja heidän perheitään;  soluttamalla kaksoisagentteja valotyöntekijöiden joukkoihin sekä terroristi-iskuilla. USA:ssa 9.11.2001 toteutettu terroristi-isku oli näistä taktiikoista dramaattisin."

Pimeä ryhmittymä myös varasti uuden valuutan takauksena olevan kultalastin, jota säilytettiin WTC-torneissa. Torni nro 7 oli tämän operaation keskeinen kohde ja se tuhottiin varkauden jälkeen.

Kaikkein laajimmasta mahdollisesta näkökulmasta katsottuna NESARA on henkisiin lakeihin perustuva ja henkisesti ohjattu järjestelmä, kuten Matthew kertoo: 

"NESARA on USA:n valtion lainsäädäntöä, jonka ovat suunnitelleet korkeat valo-olennot yhdessä planeetan henkisten yksilöiden kanssa. Sen tarkoitus on olla LAILLINEN keino näyttää tietä rauhan, rakkauden ja harmonian aikakaudelle maapallolla."

"Joidenkin mielestä NESARA on luonteeltaan poliittinen ja taloudellinen järjestelmä, kun taas toiset näkevät sen henkisenä, koska siinä on mukana korkea-arvoisia valo-olentoja. NESARA on molempia. Kun ihmisiä sorretaan vakavasti poliittisilla ja taloudellisilla olosuhteilla, joiden johdosta elämän olosuhteet ovat kurjat, terveydenhoitoa ja koulutusta ei ole saatavilla, luonnonvarat on yksityistetty, orjuus kukoistaa, lait ja oikeuslaitos ovat epäoikeudenmukaisia, nälänhätä ja tyrannimainen hallinto vallitsevat, niin silloin ei hengellinen ravinto ole riittävää."

"Kun ihmisten elämä on yhtä selviytymistaistelua, pelkkien henkisten viestien jakaminen ei saa aikaiseksi sellaisia maailmanlaajuisia uudistuksia, joita he tarvitsevat noustakseen ylös kurjuudestaan. Juuri sen vuoksi NESARAN varat ovat monumentaaliset ja niillä tullaan toteuttamaan kattavia uudistuksia maapallolla heti sen jälkeen kun lainsäädäntö on julkistettu virallisesti. Kun ihmiset tulevat tietoisiksi uudistuksista, heillä syntyy motivaatio osallistumiseen, kukin omien voimavarojensa mukaan."

"Aivan kuten kaikissa muissakin maapallolla vielä olemassaolevissa kaksinaisuuden puolissa, myös NESARA on janan toisessa äärimmäisessä päässä ja pimeät voimat, jotka kutsuvat itseään nimellä illuminati, ovat sen toisessa päässä."

"NESARAn tarkoitus on poistaa köyhyys ja kaikki siihen liittyvät epäkohdat koko maapallolta Ylösnousemusta edeltävän siirtymäkauden aikana, jotta planeetan itsenäiset asukkaat pystyvät keskittymään planeettatason muutokseen, kuten SaLuSa kertoo."

"Muutokset eivät tapahdu itsensä vuoksi, vaan ne ovat osa meidän suunnitelmaamme, jolla teille varmistetaan mukavuuksia ja suojaa. Ne taas kohottavat teidän elämänne kokonaan uudelle tasolle sekä tuovat teille iloa ja onnea. Tämän seurauksena te tulette olemaan oikeassa mielentilassa virittäytyäksenne Ylösnousemuksen valmisteluihin. Se on perimmäinen tavoite."

Ylösnousemuksen jälkeen maaplaneetalla ei enää käytetä rahaa, kuten SaLuSa mainitsee:
"Lopullinen tavoite on se, että te saavutatte tilan, jossa rahalla ei ole enää mitään käyttöä yhteiskunnassa, vaan kaikki perustuu jakamiselle."

Matthew vahvistaa, että Ylösnousemuksen jälkeen tulee aika, jolloin rahan käytöstä luovutaan:
"Maapallon kultaisella aikakaudella suuntaus tulee olemaan rahasta poispäin kohti järjestelmää, jossa jaetaan ja vaihdetaan. Sielujen valon voima johtaa siihen, että palveluista ja kaupoista suoritetut korvaukset tulevat yhtä tyydyttäviksi sekä yksilöiden että kansakuntien välillä."

Oli selvää, ettei NESARAn käyttöönotolla ollut mitään järkeä ennen kuin pimeät voimat olisi poistettu vallasta. Muuten ne käyttäisivät valtaansa ja pakottaisivat USA:n hallituksen takavarikoimaan ihmisten varat.

Matthewin mukaan pimeät voimat ovat pitäneet lujasti kiinni vallasta kaikkien maapallon instituutioiden ylimmällä portaalla.

"Illuminatin lonkerot ulottuvat valtionhallintojen, pankkilaitosten, kaikkien tiedotusvälineiden, kirkkojen, monikansallisten yritysten, kuninkaallisten perheiden, koulutuslaitosten, lääketieteellisten laitosten sekä laki- ja oikeuslaitosten ylimmille tasoille. MIKÄÄN vaikutusvaltainen taho maaplaneetalla ei ole vapaa illuminatin kontrollista."

Matthew selittää, mikä on heidän osuutensa:
"Vahva pimeä salaliitto on jo kauan tiennyt, että sen tulee pitää ihmiset tietämättöminä ja pelokkaina säilyttääkseen kontrollin maapallolla. Vuosituhansien ajan tämä taktiikka on ajanut hyvin vallassa olevien ja heidän pimeiden edeltäjiensä asiaa. Nyt he alkavat tajuta, että taktiikka ei pystykään enää toimimaan heidän edukseen kovin kauan, joten he eivät säästä mitään keinoa yrittäessään tarrata kiinni nopeasti hupenevaan valtaansa."

"He näkevät NESARAN kitkevän itsensä täydellisesti pois maaperästä, koska sen jälkeen kun ohjelman uudistukset on laitettu käytäntöön, pimeyden kontrolli murenee totaalisesti."

Monet ihmiset miettivät, miksi galaktinen ja henkinen liittoutuma ei pakota pimeitä salaliittolaisia hyväksymään NESARAa, mutta he eivät ehkä ymmärrä, että liittoutuma on asettanut vaatimuksekseen kunnioittaa vapaata tahtoa.

Jumalan lakien mukaisesti valon liittoutumaa sitoo - jumalallisen määräajan koittamiseen asti - määräys sallia jopa illuminatin noudattaa omaa vapaata tahtoaan,  mukaan lukien NESARA, kuten Matthew selittää:

"Luojan lakien mukaisesti sielun vapaata tahtoa pitää kunnioittaa kaikissa muissa asioissa paitsi avaruudessa tehtävissä ydinkokeissa. Tähän kuuluvat mukaan myös kaikki vapaan tahdon valinnat, joita pimeiden voimien jäsenet tekevät hidastaakseen ja heikentääkseen - mieluiten jopa estääkseen - NESARAa."

Toisen sekaannuksen aiheuttaa uskomuksemme, että valon yhtymän suunnitelmat ovat ennalta määrätyt ja sen vuoksi kiinteät. Mutta Kryon selvittää asiaa: "on asioita, joita kutsumme villeiksi korteiksi. Ne tarkoittavat sellaisia mahdollisuuksia, joita kukaan ei ole vielä ajatellut."

Matthew käsittelee asiaa koskien valon liittoutumaa:
"Me voimme kertoa teille, mitä on kehittymässä kulissien takana koskien totuutta maailmantaloudesta, mutta koska maapallon mahdollisuuksien energiakenttä on hyvin epävakaa, me emme pysty erottamaan, mikä tieto ilmaantuu esille ensimmäiseksi tai missä järjestyksessä muut seikat tulevat perässä."

Valon joukkojen tulee sallia vapaan tahdon valinnat,  sen vuoksi heidän suunnitelmiensa pitää vastata meidän toimiimme, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että niiden on oltava joustavia, kuten SaLuSa kertoo:
"Me säädämme jatkuvasti omia suunnitelmiamme riippuen maapallolla tapahtuvista muutoksista. Viikkotasolla voi tapahtua vaikka mitä, tämän vuoksi emme pysty kertomaan tarkemmin tulevista kuukausista".

SaLuSa tekee kuitenkin yhden ennustuksen koskien aikataulua. 1.1.2010 hän sanoi: "jos meidän pitäisi ennustaa, missä te voisitte olla tämän vuoden lopulla, me odottaisimme nähneemme hallintojen vaihtuneen ja vaurausohjelman ensimmäisten merkkien ilmaantuneen näköpiiriin."

Ennen vuotta 2001 oli suunnitelmana julkistaa NESARA aikaisemmin kuin paljastaa yhteydet maan ulkopuolisiin sivilisaatioihin. Mutta 2010 järjestys oli vaihtunut, kuten SaLuSa kertoi:
"Paljastuksen maan ulkopuolisesta elämästä pitää nyt tulla ennen vaurausohjelmia".
Minun ymmärrykseni mukaan galaktisen liiton joukot olivat aliarvioineet illuminatin sitkeyden. Heidän suostuttelunsa on kerta toisensa jälkeen epäonnistunut, joten galaktisen liiton jäsenet tekivät lopulta päätöksen ottaa pakkokeinot käyttöön, kuten SaLuSa ilmoitti:

"Illuminatin antautuminen olisi tervetullut, mutta heidän luonteeseensa ei kuulu tappion myöntäminen. Lopulta meidän on ehkä otettava käyttöön pakkokeinot, sillä meidän on saatava oma tehtävämme käyntiin tosissaan. Pakottaminen ei ole sana, josta pidämme, mutta se ei tarkoita fyysisten voimakeinojen käyttämistä,  vaan pikemminkin jotain teidän shakkipeliänne muistuttavaa, jossa lopputuloksena on shakkimatti."

Olemme nyt nähneet, että NESARAa voidaan tutkia useista eri näkökulmista ja sen tarkka käynnistämispäivämäärä on vielä epävarma. Taloudellisena toimena sen on tarkoitus olla väliaikainen. Henkisenä toimena se on suunniteltu inspiroimaan maapallon väestöä mahdollisimman laajasti niillä asioilla, jotka Ylösnousemus tulee lopullisesti paljastamaan. Kun NESARA saapuu, se vapauttaa maapallon väestön köyhyydestä ja raatamisesta. Se antaa ihmisten omistautua täydellisesti päämäärään, joka on planetaarinen muutos.

Lähde

torstai 25. elokuuta 2016

Piin sävel, 226 desimaalia, Jim Zamerskin valssi

On sanottu, että duodesimaalijärjestelmä, jonka kantalukuna on 12, olisi ihmiskunnan luonnollinen lukujärjestelmä. Ainakin piin lukuarvo sointuu siihen mukautettuna valssin tahtiin mukavasti. Kannattaa kuunnella!keskiviikko 24. elokuuta 2016

Eläinten ylösnousemusoireet
Lähde: in5d.com

Kiihtyvä Schumannin resonanssi

Netistä löytyy useita kirjoituksia, joissa käsitellään parhaillaan tapahtuvia energiamuutoksia, ja erityisesti sitä, miten maapallon kiihtyvä energiataajuus vaikuttaa ihmiskuntaan. Suurin osa näistä viittauksista ei kuitenkaan kerro, miten nämä muutokset vaikuttavat eläimiin. Sekä lemmikeillä että villeillä eläimillä on paljon vahvempi yhteys maahan kuin meillä ihmisillä. Tästä syystä on selvää, että eläimet kokevat omat ylösnousemusoireensa.

Oireet

Näyttääkö sinusta, että eläinystäväsi on vanhentunut silmissä? Näyttääkö sille äkkiä ilmaantuneen nivelvaivoja (kulkeeko se kankeasti, onko portaissa ongelmia)? Eikö se enää ole energinen tai onko se päinvastoin hyperaktiivinen? Onko karvalapsesi öisin aktiivinen, mutta nukkuu koko päivän? Jos eläinlääkäri vahvistaa, että lemmikkisi on terve eikä hän pysty löytämään mitään syytä tällaiselle käytökselle, on täysin mahdollista, että se johtuukin ylösnousemuksesta.

Eläimillä - kuten ihmisilläkin - on oma persoonallisuutensa, joten ne reagoivat muuttuviin energioihin omalla tavallaan. Jotkut niistä päättävät jättää maapallon tai puntaroivat mielessään, miten selviytyä muutoksista. Jotkut tulevat pelokkaiksi, mustasukkaisiksi ihmisistään tai epäsosiaalisemmiksi, jopa aggressiivisiksi, samalla kun ne yrittävät ymmärtää, mitä niille on tapahtumassa. Samalla kun ne kamppailevat omien oireidensa kanssa, ne näkevät miten heidän ihmisensä muuttuvat, eikä ole ihme, että ne alkavat käyttäytyä eri tavalla.

Tyypillisiä muutoksia
  • nivelvaivoja, jäykät nivelet, lihaskramppeja
  • uneliaisuus ja/tai hyperaktiivisuus
  • unikatkokset, painajaiset, levoton uni, lisääntynyt nukkuminen päiväsaikaan
  • shokinomainen käyttäytyminen (esim. herää äkillisesti ja singahtaa ulos huoneesta)
  • kyltymätön ruokahalu vaihtelee ruuasta kieltäytymisen kanssa
  • pahoinvointi, oksentelu, vatsavaivat
  • nestehukka, kuivuminen
  • ahdistus, aggressio, arkuus
  • masennus, mieluisat harrastukset eivät enää kiinnosta
  • lisääntynyt tarve liikkua

Miten voit auttaa

Parasta, mitä vastuuntuntoinen karvalapsen omistaja voi tehdä, on olla ymmärtäväinen, kärsivällinen, hellä ja rakastava. Liiku ja leiki eläimesi kanssa. Istu sen vieressä. Anna hierontaa ja rapsutuksia. Tee kaikkea sitä, mikä vahvistaa eläimen ja sinun yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se auttaa eläintäsi säilyttämään tasapainonsa ja tekee ihmeitä sinullekin!

Parantava harjoitus

Ota päivittäiseksi tavaksi laittaa oikea kätesi eläimesi sydämen päälle / sydänchakran päälle. Kanavoi sitten kaikki eläintä kohtaan tuntemasi rakkaus kättäsi pitkin sen sydämeen. Voit lisätä tunteeseen rauhoitusta sekä pelosta tai mistä tahansa lukkiutuneesta energiasta vapautumista. Ajattele antavasi eläimelle energiatuunauksen. Näin voitte auttaa toinen toisianne pääsemään ylösnousemusprosessin läpi helpommin.

sunnuntai 21. elokuuta 2016

Kouluruokailua JapanissaTämä 9 minuutin filmi saa hyvälle mielelle. Toivoisinpa, että Suomessakin opetettaisiin lapsia kunnioittamaan ruokaa, ruokailuhetkeä ja luokkatovereita samalla tavalla.