maanantai 12. syyskuuta 2016

Mikä on NESARA?

St. Germain
Mikä NESARA on ja mitä se tarkoittaa?

Sana NESARA on lyhenne termistä National Economic Security and Reformation Act (Laki kansallisesta taloudellisesta turvallisuudesta ja uudistuksista). Lakia käsiteltiin USA:n kongressissa vuonna 2000, mutta sitä ei ole koskaan julkaistu syistä, joista puhumme kohta.

NESARAA voidaan tarkastella useista eri näkökulmista.

Henkisiin periaatteisiin pohjautuvana rahoitusohjelmana sen alkuperänä voidaan pitää St.Germainin ja kolmen muun ylösnousseen mestarin tekemää työtä, joka alkoi 1400-luvulla. Työn tarkoitus oli luoda maailmaan uusi talousjärjestelmä nykyisenä muutosten aikakautena.

Näiden mestareiden työtä ja sen tuloksia on kuvattu Sheldan Nidle ja Galactic Federation -sivuilla. Tässä joitakin otteita teksteistä:

"Meidän aikamme tunnusmerkkinä on suuren runsauden levittäminen. Tästä vauraudesta saamme suurimmaksi osaksi kiittää omalla maapallollamme elävien liittolaisten sitkeyttä sekä loistavia strategioita, jotka ylösnousseet mestarit kreivi St. Germain, Mestari Hilarion, Seraphis Bey ja Paul Venetsialainen käynnistivät useita vuosisatoja sitten."

"Nämä pyhät mestarit saivat tuotua tähän maailmaan talous- ja rahasuunnitelman, jonka salainen tarkoitus on varmistaa suuren yltäkylläisyyden levittäminen oikeaan aikaan. Vaikka St.Germain on viime kädessä vastuussa suunnitelman onnistumisesta, jokaisella mainituista ylösnousseista mestareista on merkittävä osuus nykyisissä valmisteluissa."

"Lyhyesti sanottuna Turkin Ottomaanit, Itävallan Hapsburgit, Ranskan Bourbonit ja Vatikaanin Pyhä istuin solmivat menneisyydessä salaliiton, jolla he loivat aina meidän aikaamme asti jatkuneen pankki- ja varainhoitojärjestelmän."

"Heidän luomansa vähimmäisvarantojärjestelmän alkujuuret pohjautuvat muinaisten Rooman, Persian, Intian ja Kiinan rikkauksiin sekä moniin uuden maailman valtakuntiin."

"Euroopan keskiajalla tämän järjestelmän valvojina toimivat paavi ja hänen liittolaisinaan olevat hallitsijasuvut. Kun Ottomaanien valta vahvistui Lähi-Idässä ja he valtasivat Konstantinopolin, paavi liittolaisineen tunsi itsensä vakavasti uhatuksi, joten he tarvitsivat uusia järjestelyjä."

"Paul Venetsialainen ja Seraphis Bey johtivat neuvotteluja uusista salaisista sopimuksista, mutta he vain valmistelivat tietä suunnitelman loppusilaukselle. St.Germain suoritti asian loppuun tyylikkäästi, yhdessä mestari Hilarionin kanssa. Heidän työnsä tuloksena syntyi maailmanlaajuinen rahasto kaikkia tämän maailman valotyöntekijöitä varten."

"Varat piti alunperin jakaa kristikunnan toisen vuosituhannen alla. Kun määräaika alkoi lähestyä, alkoi olla erittäin selvää, että pimeät voimat, jotka hallitsivat maailmaa, halusivat estää varojen jaon."

"Joukko ihmisiä, joka oli irtaantunut pimeistä hallitsijoista ja salaa kannatti kreivi St.Germainin alkuperäistä suunnitelmaa, keksi tavan kiertää aikaisempien pimeiden liittolaistensa salaiset manipulaatiot."

"Suunnitelman tuloksena syntyi ryhmä maapallolla eläviä liittolaisia sekä tavattoman monimutkainen strategia, jonka toteuttamiseen on kulunut vuosisatoja. Prosessin aluksi varmistettiin, että kreivi St.Germainin lupaama varallisuus tulisi todellakin maailman valotyöntekijöiden käyttöön."

"Ensimmäiseksi varat jaettiin lukuisiin rahastoihin, joiden todellinen tarkoitus pidettiin salassa. Muutamaa vuosikymmentä myöhemmin perustettiin Kansainvälisen valuuttarahaston hyväksymä humanitaarinen projekti. Myöhemmin se johti useisiin valtiollisiin, taloudellisiin ja poliittisiin liittoutumiin, joiden suojelijoina toimivat ylösnousseet mestarit."

"He myös edistivät Valon Galaktisen Federaation liittämistä mukaan. Ensimmäisessä yhteydenotossa olisivat luonnollisesti mukana ne, jotka olivat niin rohkeasti kannustaneet julkistamaan Kreivi St.Germainin Maailmanrahaston. Tämä tapahtui virallisesti vuonna 1998, jolloin solmittiin sarja salaisia sopimuksia. Niiden mukaan UFO-salailu lopetettaisiin samalla kun varat laitettaisiin jakoon."

"Lähes vuosikymmenen kestänyt salainen konflikti tämän maailmanlaajuisen yhteenliittymän ja maapallolla olevien pimeiden voimien välillä kärjistyi 2000-luvun loppupuolella. Jäljellä olevat pimeät voimat ymmärsivät, että niille olisi elintärkeää vallata käsiinsä maailman viimeisen supervoiman hallinto."

"Niinpä ne kehittivät taktiikan, jonka kaltaista ne olivat käyttäneet Saksassa 1930-luvulla (nimittäin 9/11, jonka seurausten piti muistuttaa Saksan valtiopäivätalon tuhopolttoa). He toivoivat, että 9/11 auttaisi heitä estämään varojen maksamisen. Tärkeänä tavoitteena oli myös mahdollistaa loputon sota, joka auttaisi heitä purkamaan kaikki tämän supervoiman perusoikeudet."

"Aluksi tämä taktiikka näytti toimivan, mutta pahuus aiheuttikin rajun vastareaktion, joka lisäsi valon puolella olevien liittolaisten kykyä tasapainottaa voimasuhteita. Viime aikoina liittolaiset ovat käyttäneet laitonta Irakin sotaa apunaan viimeisenä keinona, jolla saadaan poistettua loputkin pimeät voimat vallan kahvasta."


Nyky-yhteiskunnassa NESARA pohjautuu USA:n korkeimman oikeuden kannanottoon, jolla se julisti laittomiksi pankkien ulosmittaamat maatilojen varat. 

Tarkastellessaan pankkien käytäntöjä korkein oikeus meni vielä pidemmälle ja määritti, että useat muutkin käytössä olevat pankki-, vero- ja hallinnolliset käytännöt olivat perustuslain vastaisia. Lisätietoja tästä asiasta löytyy englannin kielellä täältä (klik).

Lakialoitteena NESARA otti nimen National Economic Security and Reformation Act (Laki kansallisesta taloudellisesta turvallisuudesta ja uudistuksista), jonka USA:n kongressi hyväksyi vuonna 2000. Matthew Ward viittaa siihen seuraavasti:

"NESARAan liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan yhdessä USA:n alkuperäisen perustuslain kanssa."

"Koska USA määrittää niin suurelta osin sen, mitä koko maapallolla tapahtuu, NESARA luotiin tämän maan lakeihin perustuen mielummin kuin minkään muun maan."

NESARA piti alunperin julkistaa 11.9.2001 klo 10:00, mutta pimeät salaliittolaiset räjäyttivät World Trade Centerin tornit klo 9 estääksen julkistuksen. Matthew kirjoittaa:

"Pimeät voimat taistelevat kynsin ja hampain estääkseen jopa tietoisuuden NESARAsta, puhumattakaan sen käyttöönotosta. Tällä hetkellä ne viivyttävät sen julkistamista, joka tulee lain mukaan tehdä ennen kuin voidaan hyväksyä laaja-alaiset varallisuuden siirrot. Tämä on niiden viimeinen ase NESARAa vastaan."

"Tähän asti niiden on onnistunut järjestää erilaisia viivytyksiä: salamurhaamalla vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka pyrkivät ottamaan toimet välittömästi käyttöön tai työskentelevät näiden päämäärien hyväksi; uhkaamalla valotyöntekijöitä ja heidän perheitään;  soluttamalla kaksoisagentteja valotyöntekijöiden joukkoihin sekä terroristi-iskuilla. USA:ssa 9.11.2001 toteutettu terroristi-isku oli näistä taktiikoista dramaattisin."

Pimeä ryhmittymä myös varasti uuden valuutan takauksena olevan kultalastin, jota säilytettiin WTC-torneissa. Torni nro 7 oli tämän operaation keskeinen kohde ja se tuhottiin varkauden jälkeen.

Kaikkein laajimmasta mahdollisesta näkökulmasta katsottuna NESARA on henkisiin lakeihin perustuva ja henkisesti ohjattu järjestelmä, kuten Matthew kertoo: 

"NESARA on USA:n valtion lainsäädäntöä, jonka ovat suunnitelleet korkeat valo-olennot yhdessä planeetan henkisten yksilöiden kanssa. Sen tarkoitus on olla LAILLINEN keino näyttää tietä rauhan, rakkauden ja harmonian aikakaudelle maapallolla."

"Joidenkin mielestä NESARA on luonteeltaan poliittinen ja taloudellinen järjestelmä, kun taas toiset näkevät sen henkisenä, koska siinä on mukana korkea-arvoisia valo-olentoja. NESARA on molempia. Kun ihmisiä sorretaan vakavasti poliittisilla ja taloudellisilla olosuhteilla, joiden johdosta elämän olosuhteet ovat kurjat, terveydenhoitoa ja koulutusta ei ole saatavilla, luonnonvarat on yksityistetty, orjuus kukoistaa, lait ja oikeuslaitos ovat epäoikeudenmukaisia, nälänhätä ja tyrannimainen hallinto vallitsevat, niin silloin ei hengellinen ravinto ole riittävää."

"Kun ihmisten elämä on yhtä selviytymistaistelua, pelkkien henkisten viestien jakaminen ei saa aikaiseksi sellaisia maailmanlaajuisia uudistuksia, joita he tarvitsevat noustakseen ylös kurjuudestaan. Juuri sen vuoksi NESARAN varat ovat monumentaaliset ja niillä tullaan toteuttamaan kattavia uudistuksia maapallolla heti sen jälkeen kun lainsäädäntö on julkistettu virallisesti. Kun ihmiset tulevat tietoisiksi uudistuksista, heillä syntyy motivaatio osallistumiseen, kukin omien voimavarojensa mukaan."

"Aivan kuten kaikissa muissakin maapallolla vielä olemassaolevissa kaksinaisuuden puolissa, myös NESARA on janan toisessa äärimmäisessä päässä ja pimeät voimat, jotka kutsuvat itseään nimellä illuminati, ovat sen toisessa päässä."

"NESARAn tarkoitus on poistaa köyhyys ja kaikki siihen liittyvät epäkohdat koko maapallolta Ylösnousemusta edeltävän siirtymäkauden aikana, jotta planeetan itsenäiset asukkaat pystyvät keskittymään planeettatason muutokseen, kuten SaLuSa kertoo."

"Muutokset eivät tapahdu itsensä vuoksi, vaan ne ovat osa meidän suunnitelmaamme, jolla teille varmistetaan mukavuuksia ja suojaa. Ne taas kohottavat teidän elämänne kokonaan uudelle tasolle sekä tuovat teille iloa ja onnea. Tämän seurauksena te tulette olemaan oikeassa mielentilassa virittäytyäksenne Ylösnousemuksen valmisteluihin. Se on perimmäinen tavoite."

Ylösnousemuksen jälkeen maaplaneetalla ei enää käytetä rahaa, kuten SaLuSa mainitsee:
"Lopullinen tavoite on se, että te saavutatte tilan, jossa rahalla ei ole enää mitään käyttöä yhteiskunnassa, vaan kaikki perustuu jakamiselle."

Matthew vahvistaa, että Ylösnousemuksen jälkeen tulee aika, jolloin rahan käytöstä luovutaan:
"Maapallon kultaisella aikakaudella suuntaus tulee olemaan rahasta poispäin kohti järjestelmää, jossa jaetaan ja vaihdetaan. Sielujen valon voima johtaa siihen, että palveluista ja kaupoista suoritetut korvaukset tulevat yhtä tyydyttäviksi sekä yksilöiden että kansakuntien välillä."

Oli selvää, ettei NESARAn käyttöönotolla ollut mitään järkeä ennen kuin pimeät voimat olisi poistettu vallasta. Muuten ne käyttäisivät valtaansa ja pakottaisivat USA:n hallituksen takavarikoimaan ihmisten varat.

Matthewin mukaan pimeät voimat ovat pitäneet lujasti kiinni vallasta kaikkien maapallon instituutioiden ylimmällä portaalla.

"Illuminatin lonkerot ulottuvat valtionhallintojen, pankkilaitosten, kaikkien tiedotusvälineiden, kirkkojen, monikansallisten yritysten, kuninkaallisten perheiden, koulutuslaitosten, lääketieteellisten laitosten sekä laki- ja oikeuslaitosten ylimmille tasoille. MIKÄÄN vaikutusvaltainen taho maaplaneetalla ei ole vapaa illuminatin kontrollista."

Matthew selittää, mikä on heidän osuutensa:
"Vahva pimeä salaliitto on jo kauan tiennyt, että sen tulee pitää ihmiset tietämättöminä ja pelokkaina säilyttääkseen kontrollin maapallolla. Vuosituhansien ajan tämä taktiikka on ajanut hyvin vallassa olevien ja heidän pimeiden edeltäjiensä asiaa. Nyt he alkavat tajuta, että taktiikka ei pystykään enää toimimaan heidän edukseen kovin kauan, joten he eivät säästä mitään keinoa yrittäessään tarrata kiinni nopeasti hupenevaan valtaansa."

"He näkevät NESARAN kitkevän itsensä täydellisesti pois maaperästä, koska sen jälkeen kun ohjelman uudistukset on laitettu käytäntöön, pimeyden kontrolli murenee totaalisesti."

Monet ihmiset miettivät, miksi galaktinen ja henkinen liittoutuma ei pakota pimeitä salaliittolaisia hyväksymään NESARAa, mutta he eivät ehkä ymmärrä, että liittoutuma on asettanut vaatimuksekseen kunnioittaa vapaata tahtoa.

Jumalan lakien mukaisesti valon liittoutumaa sitoo - jumalallisen määräajan koittamiseen asti - määräys sallia jopa illuminatin noudattaa omaa vapaata tahtoaan,  mukaan lukien NESARA, kuten Matthew selittää:

"Luojan lakien mukaisesti sielun vapaata tahtoa pitää kunnioittaa kaikissa muissa asioissa paitsi avaruudessa tehtävissä ydinkokeissa. Tähän kuuluvat mukaan myös kaikki vapaan tahdon valinnat, joita pimeiden voimien jäsenet tekevät hidastaakseen ja heikentääkseen - mieluiten jopa estääkseen - NESARAa."

Toisen sekaannuksen aiheuttaa uskomuksemme, että valon yhtymän suunnitelmat ovat ennalta määrätyt ja sen vuoksi kiinteät. Mutta Kryon selvittää asiaa: "on asioita, joita kutsumme villeiksi korteiksi. Ne tarkoittavat sellaisia mahdollisuuksia, joita kukaan ei ole vielä ajatellut."

Matthew käsittelee asiaa koskien valon liittoutumaa:
"Me voimme kertoa teille, mitä on kehittymässä kulissien takana koskien totuutta maailmantaloudesta, mutta koska maapallon mahdollisuuksien energiakenttä on hyvin epävakaa, me emme pysty erottamaan, mikä tieto ilmaantuu esille ensimmäiseksi tai missä järjestyksessä muut seikat tulevat perässä."

Valon joukkojen tulee sallia vapaan tahdon valinnat,  sen vuoksi heidän suunnitelmiensa pitää vastata meidän toimiimme, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että niiden on oltava joustavia, kuten SaLuSa kertoo:
"Me säädämme jatkuvasti omia suunnitelmiamme riippuen maapallolla tapahtuvista muutoksista. Viikkotasolla voi tapahtua vaikka mitä, tämän vuoksi emme pysty kertomaan tarkemmin tulevista kuukausista".

SaLuSa tekee kuitenkin yhden ennustuksen koskien aikataulua. 1.1.2010 hän sanoi: "jos meidän pitäisi ennustaa, missä te voisitte olla tämän vuoden lopulla, me odottaisimme nähneemme hallintojen vaihtuneen ja vaurausohjelman ensimmäisten merkkien ilmaantuneen näköpiiriin."

Ennen vuotta 2001 oli suunnitelmana julkistaa NESARA aikaisemmin kuin paljastaa yhteydet maan ulkopuolisiin sivilisaatioihin. Mutta 2010 järjestys oli vaihtunut, kuten SaLuSa kertoi:
"Paljastuksen maan ulkopuolisesta elämästä pitää nyt tulla ennen vaurausohjelmia".
Minun ymmärrykseni mukaan galaktisen liiton joukot olivat aliarvioineet illuminatin sitkeyden. Heidän suostuttelunsa on kerta toisensa jälkeen epäonnistunut, joten galaktisen liiton jäsenet tekivät lopulta päätöksen ottaa pakkokeinot käyttöön, kuten SaLuSa ilmoitti:

"Illuminatin antautuminen olisi tervetullut, mutta heidän luonteeseensa ei kuulu tappion myöntäminen. Lopulta meidän on ehkä otettava käyttöön pakkokeinot, sillä meidän on saatava oma tehtävämme käyntiin tosissaan. Pakottaminen ei ole sana, josta pidämme, mutta se ei tarkoita fyysisten voimakeinojen käyttämistä,  vaan pikemminkin jotain teidän shakkipeliänne muistuttavaa, jossa lopputuloksena on shakkimatti."

Olemme nyt nähneet, että NESARAa voidaan tutkia useista eri näkökulmista ja sen tarkka käynnistämispäivämäärä on vielä epävarma. Taloudellisena toimena sen on tarkoitus olla väliaikainen. Henkisenä toimena se on suunniteltu inspiroimaan maapallon väestöä mahdollisimman laajasti niillä asioilla, jotka Ylösnousemus tulee lopullisesti paljastamaan. Kun NESARA saapuu, se vapauttaa maapallon väestön köyhyydestä ja raatamisesta. Se antaa ihmisten omistautua täydellisesti päämäärään, joka on planetaarinen muutos.

Lähde

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti