maanantai 28. marraskuuta 2016

Mike Quinsey - kanavointi 11.11.16

Amerikkalaisille oli presidentinvaalien tulos täydellinen yllätys, koska lopputulos oli ennustettua paljon tasaisempi, ja Trump sai viime metrien äänivyöryn lähinnä niiltä äänestäjiltä, jotka eivät olleet pystyneet päättämään kantaansa viimeisiin päiviin asti. Kumpikaan kahdesta kandidaatista ei ollut erityisen suosittu Yhdysvaltojen presidentin hyvin tärkeään virkaan. Lähimpien vajaan kolmen kuukauden aikana tulee kuitenkin tapahtumaan jotain sellaista, joka jättää varjoonsa kaiken tähän asti koetun. Uusi Amerikan Yhdysvallat tullaan julistamaan voimaan, mikä tarkoittaa sitä että vaalien tuloksella ei ole mitään merkitystä. Näin ollen Trumpin odotetaan väistyvän sivuun ja antavan tietä uusille kandidaateille ja uusille vaaleille. Täten Paul Ryan on kaikkein todennäköisin väliaikainen presidentti siihen asti, kunnes uudet vaalit on pidetty.

Nämä tapahtumat olivat väistämättömiä eikä merkittävien muutosten tapahtumista voida estää, sillä ne on jo kirjoitettu tapahtuviksi tulevaisuudessa ja tulevat tapahtumaan varsin pian. Se tulee olemaan koko ihmiskunnan käännekohta,  joka kääntää tien vapauteen pois pimeiden voimien vallasta. Muutos antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden ottaa eteenpäin valtavia harppauksia hyödyllisiin ja tervetulleisiin muutoksiin, joita on pidetty piilossa hyvin pitkän aikaa. Niin monet tapahtumat ovat odottaneet mahdollisuutta paljastaa maapallon ja sen ihmiskunnan todellinen tulevaisuus.

Elämme nyt auringon kiertoajan loppua, joka on kestänyt yli 25 000 vuotta. Tänä aikana suurin osa ihmisistä on elänyt useita elämiä maapallolla. Olette kehittyneet niiden aikana paljon suuremmiksi sieluiksi kuin mitä olitte syklin alussa. Evoluutio on avain teidän kokemuksiinne, kun oppiläksyt ovat usein toistuneet, jotta ne opittaisiin perusteellisesti. Vaikka aikaisemmat syklit ovat päättyneet epäonnistumisiin, nyt ovat sielunryhmät oppineet läksynsä hyvin. Jokaisella aikaisemmalla kerralla ne sielut, jotka eivät olleet valmiit ylösnousemukseen, jatkoivat oppiläksyjen kokemista uudessa syklissä ja toivoivat vähitellen kehittyvänsä ja täten luovansa itselleen uuden mahdollisuuden ylösnousemukseen. Heitä ei painostettu mitenkään, vaan jokaisen sielun sallitaan kehittyvän omaan tahtiinsa. He saavat tukea toisilta sieluilta, jotka ovat laskeutuneet ylemmistä ulottuvuuksista tätä tarkoitusta varten. Jotkut myös tulevat toisista siviisaatioista ja kaikki ovat vapaaehtoisia. Tämä on hyvin yleistä niiden joukossa, jotka ovat jo ylösnousseet.

Kun julkisesti aletaan tehdä paljastuksia teidän todellisesta itsestänne, monien on vaikea uskoa niitä. Monet tulevat olemaan shokissa tai iloitsemaan suuresti. Tietäkää kuitenkin, että ne tahot, jotka on valtuutettu tuomaan esiin totuus, eivät jätä pienintäkään epäilyksen sijaa siitä että he kertovat totuuden. Maapallolla tapahtuvat muutokset saavat varmasti aikaan teidän elämänlaatunne huomattavan paranemisen. Siitä tulee aikakausi, jolloin te saavutatte kaikki tarpeelliset keinot varmistamaan itsellenne viihtyisän elämäntason. Teidän ei enää tarvitse huolehtia elämänlaadustanne, sillä elämäntaso tulee olemaan paljon aikaisempaa korkeampi. Monet vanhat kulkuneuvot tulevat häviämään ja tekemään tilaa luotettavammille ja saasteettomille muodoille, jotka eivät rasita ilmaa eivätkä maaperää. Teidän merenne ja verivarantonne tullaan myös puhdistamaan hyvin nopeasti uusien teknologioiden avulla. Sairaanhoito tulee viime kädessä tapahtumaan pelkästään äänen ja valon avulla, joten tällä alalla on odotettavissa täydellinen vallankumous. Niinpä tulevaisuus tulee sisältämään paljon asioita, jotka ilahduttavat ja ällistyttävät teitä. Te tulette imemään itseenne korkeampia värähtelyjä ja säilymään täydellisen terveinä.

Kun alatte "unelmoida" tulevaisuuden hyvistä asioista, niin samalla alatte vetää niitä puoleenne. Mitä useammat sielut tekevät niin, sitä nopeammin te pystytte saamaan ne käyttöönne. Kannattaa myös mainita, että lopullisessa vaiheessa kenenkään ei tarvitse käyttää parasta osaa elämästään työntekoon, koska suurin osa siitä mitä te nyt teette manuaalisesti, tulee tulevaisuudessa robottien tehtäväksi. Jo nyt robotit ovat kehittyneet merkittävästi ja ne pystyvät jo suorittamaan pieniä tehtäviä. Se mikä viime vuosisadalla oli science fictionia, on nyt nopeasti muuttumassa teidän todellisuudeksenne - ja sillä on voima muuttaa teidän elämäntapanne nopeasti. Myös kaikki se, mitä teiltä on pidetty salassa pitkän aikaa, on saavuttamassa teidän todellisuutenne ja nämäkin paljastukset lisääntyvät sitä mukaan kun niitä estävät pimeät voimat on poistettu maapallolta.

Jos haluatte kehittyä nopeammin, teidän on hyvä suhtautua avoimin mielin teille esitettyihin uusiin ideoihin ja tosiasioihin. Yksi asia, joka saattaa askarruttaa monia, on uuden perheenjäsenen syntyminen. Te tulette oppimaan, että vauvan ruumiiseen astuu sisään henki, joka ennen syntymäänsä on valinnut omat vanhempansa. Valinta tehdään sillä perusteella, minkälaisia elämänkokemuksia henki haluaa saada ennen aikuisikäänsä, jolloin se voi alkaa elää omaa elämäänsä. Henki valitsee ne oppiläksyt, jotka se haluaa oppia, ja joskus se toistuu useamman kerran, jolloin henki saattaa syntyä monta kertaa samoille vanhemmille. Kaikki ei kuitenkaan ole kielteistä ja kovaa työtä,  vaan karma sisältää myös elämänne hyvät ajat, kun saavutatte suuria asioita ja pääsette tavoitteisiinne. Muistakaa myös, että teidän elämänsuunnitelmanne otetaan huomioon, jolloin teidän valintanne omiksi vanhemmiksenne sopivat kaikkein parhaiten antamaan teille ne kokemukset, joita kaipaatte menestyäksenne.

Jotkut lukijoista saattavat epäillä, että he olisivat itse valinneet omat vanhempansa, jos heillä on ollut vaikea lapsuus. Haluan vakuuttaa teille, että näissäkään tapauksissa ei ole virhettä. Valitsittepa omat vanhempanne mistä syistä tahansa, ainoa tarkoitus oli antaa teille tarvitsemanne kokemukset. Myös karma saattaa liittyä asiaan, jos teillä on ollut keskeneräisiä asioita, jotka on pitänyt selvittää. Kun alatte miettiä asiaa karman kannalta, se saattaa auttaa teitä löytämään syyn omille elämänkokemuksillenne. Kaikella on arvonsa ja joillakin asioilla on mitä tärkein arvo teidän kehityksellenne. Te ette pysty pakenemaan sitä muuten paitsi päättämällä itse oman elämänne ennenaikaisesti, mutta tämänkaltainen menettely vain lisää teidän omia ongelmianne. Ottakaa elämä vakavasti ja tehkää parhaanne jokaisena hetkenä. Toivottavasti pystytte näin toimien puhdistamaan karmanne lopullisesti. Jotkut teistä saattavat epäillä, että olisitte itse valinneet omat vanhempanne, jos teillä on ollut vaikea lapsuus,  mutta tietäkää että asia toimii molemmin päin, sillä vanhemmilla saattaa myös olla oppiläksyjä opittavana.

Koska nyt eletään loppuaikoja, sieluilla on hyvin kiire yrittää nostaa omaa värähtelytasoaan ja lisätä mahdollisuuksiaan nousta ylös alemmista värähtelyistä. Monet onnistuvatkin tässä ja he tietävät intuitiivisesti, koska he ovat onnistumisen polulla. Olkaa ystävällisiä ja hyviä muille sieluille ja suhtautukaa armollisesti, mikäli he eivät ymmärrä rakastaa muita ihmisiä. Kaikki sielut ovat kanssakäymisessä maapallolla ja kaikki oppivat toisiltaan, joten pankaa merkille jos menetätte kontrollinne. Kun olette löytäneet syyn siihen, varmistakaa että se ei toistu.

Asiat ovat nyt saavuttamassa sen pisteen, jossa merkittävien tapahtumien pitää avautua hyvin nopeasti, koska ne ihmiset, joilla ei ole mitään aavistusta tai joilla on vain heikko aavistus tapahtumien kulusta, alkavat kehittää massalevottomuuksia. He alkavat olla hyvin reunalla, mikä saattaa johtaa tilanteen karkaamiseen pois käsistä. He tarvitsevat ohjausta ja riittävää apua tietääkseen, että tulevaisuus on ihana ja muuttaa heidän käsityksensä elämästä hyvin miellyttäväksi.

Toivotan teille rakkautta ja siunauksia. Kirkastakoon Valo teidän päivänne ja teidän polkunne. Tämä viesti on välitetty minun korkeammalta itseltäni.

Rakkaudella ja valolla,
Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk

Lähde

1 kommentti: