tiistai 18. lokakuuta 2016

Mushaba: herätyssoitto

Mushaba,  12.8.2016

Mushaba-tervehdys!

Minä olen komentaja Altros Nexukselta, Mushaban emoalukselta. Tulen puhumaan teille ensimmäisenä. Teidän maailmassanne tapahtuu nyt niin paljon kaikkea, sillä näinä ihmiskunnan ylösnousemuksen päivinä ovat esillä sekä pelko että rakkaus. Tämä koskee jokaista ihmistä, niin vastasyntynyttä kuin vanhintakin. Tämä on aika, erittäin tärkeä aika, jolloin maapallon ihmisten tulee tehdä vakaa päätös;  valita tinkimättä jompi kumpi puoli: rakkaus tai pelko.

Kaikki valheet, sekaannukset, väärät tiedot ja petokset ovat suunniteltuja. Maapallon ja ihmiskunnan ylösnousemuksen viimeisessä vaiheessa on kaikkien asioiden paljastuttava ja tultava pintaan, jotta jokainen yksilö voi valita, mitä hän hyväksyy ja uskoo sekä pitää omana totuutenaan.

Kaikki tulee esille perustavassa muodossaan, sekä totuus että valheet. Jokaisen yksilön oma reaktio siihen, mitä hän lukee tai kuulee, määrittää sen, ruokkiiko ja tukeeko hän epäilyksiä ja huolia - ja samalla antaako hän oman vapautensa ja voimansa pelon negatiiviselle pimeälle puolelle. Vai ruokkiiko ja ravitseeko hän totuutta ja rohkeutta;  kannattaako hän vapautta, voimaa, valoa ja rakkautta sekä seisooko hän tukevasti rakkaudessa ja valossa.

Katsokaa kaikkea aaltoliikettä, jota ihmiskunta luo. Yksittäiset ihmiset saattavat tuntea olonsa hyväksi, loistavaksi, innostuneeksi ja luottavaiseksi. Seuraavassa hetkessä he kuulevat tai lukevat jotain sellaista, jonka he antavat muuttaa omat tuntemuksensa esimerkiksi vihaksi, pettymykseksi, epäilykseksi ja peloksi. Ne, jotka työskentelevät pimeällä puolella,  tietävät kyllä, mitä he tekevät. He käyttävät kaikkia kykyjään ja taitojaan kontrolloidakseen ja manipuloidakseen sekä pitääkseen mahdollisimman useat ihmiset pois omasta keskuksestaan, pelossa, epäilyksessä ja "mitä jos" -tilassa.


Tämä pitkittää pimeiden voimien kykyä viipyä täällä pidempään kuin heidän pitäisi. Se on heidän ainoa jäljellä oleva keinonsa,  se on heidän ainoa selviytymiskonstinsa.

Me aiomme selittää teille vastauksemme hyvin perusteellisesti, koska se sisältää paljon tietoa ja on aivan liian tärkeä asia ohitettavaksi nopeasti. Haluamme antaa teille vastauksen ongelmaanne.

Kaikki tämä edestakainen aaltoliike sallii muutoksen energioiden jatkua epävakaina ja myös hidastaa kehittymistänne. Se ei pysäytä kehittymistä, mutta hidastaa sitä. Se estää negatiivisen energian täydellisen antautumisen ihmisten voiman ja valon alle. Ne teistä, jotka ovat tietoisia;  ne, jotka kuulevat tai lukevat nämä sanat - teillä on vastuu ja velvollisuus tehdä luja ja lopullinen päätös omassa totuudessanne, rakkaudessanne ja valossanne. Älkää enää antako kontrolloida ja manipuloida itseänne erilaisten tapahtumien ja tietojen avulla, joita entisten pimeiden voimien agentit jakavat holtittomasti. Minä sanon "entisten", koska niitä, jotka olivat pimeiden voimien todellinen lähde, ei ole enää olemassa. Heidän juoksupoikansa taistelevat edelleen niistä tähteistä, joita vain pystyvät saamaan. He tietävät, että heidän ainoa aseensa ja keinonsa säilyttää näennäinen kontrolli ja valta, on sekaannus, vääristelty tieto ja pelko.  Juuri tämä asia ihmisten tulee ymmärtää.

Tämä on ratkaisu kaiken päättämiseksi lopullisesti. Maapallolla ollaan aivan liian riippuvaisia ajatuksesta, että "galaktiset kyllä pitävät huolen siitä". Me olemme jo tehneet hyvin paljon ihmiskunnan puolesta. Teidän on kuitenkin tärkeä tietää, että me emme voi tehdä emmekä tule tekemään kaikkea teidän puolestanne. Me emme ryöstä ihmiskunnalta teidän vapaata tahtoanne, voimaanne emmekä itsenäisyyttänne, jotka te olette voittaneet astumalla esiin ja seisomalla vakaasti omassa totuudessanne ja voimassanne. Me tarjoamme teille neuvoja ja suosituksia siitä, mitä jokainen yksilö voi tehdä tuodakseen maailmaan vapauden - erityisesti ne, jotka ovat heränneet. Tätä aihetta tulee käsittelemään myös yksi seuraavista puhujista.

Haluan vielä puhua t-kvarkki-pommeista (engl. toplet bombs), joista niin monet ovat huolissaan. Antakaa anteeksi nauruni ajatukselle, että nuo mitättömät pikku juoksupojat pystyisivät käyttämään tuollaisia keinoja ihmiskuntaa vastaan. Se on heidän vihonviimeinen epätoivoinen yrityksensä tuhota kaikki, jos he eivät pysty saamaan mitään. Älkää tuhlatko tuollaista määrää tunteitanne huolehtimalla jostakin, mikä ei koskaan voi tapahtua. Näillä pimeiden voimien pikku kätyreillä ei ole aivoja eikä tietoa käsitellä mitään niin suurta. Se on pelkästään taktiikka, jonka tarkoitus on luoda pelkoa, ei mitään muuta. Mutta toimiiko tuo taktiikka ihmisten keskuudessa?

Me emme ikinä sallisi mitään niin tuhoisaa tapahtuvan tai käytettävän millään tavalla. Nämä kätyrit eivät edes ole tietoisia siitä, että me olemme jo neutraloineet nuo pommit! Ilmapallostakin tulisi suurempi paukaus!! Haudatkaa tuo pelkonne, sillä nuo niin kutsutut pommit ovat täysin turhia.

Nyt minä astun sivuun ja annan vuoron seuraavalle puhujalle. Tervehdin teitä kaikkia ja siunaan teidät Mushaban rakkaudella. Rakkaus on voima.Mushaba-tervehdys!

Minä olen Mushaba.

Olen tullut jakamaan tietoa sekä antamaan tukea komentaja Altrosin sanoille. Ensimmäiseksi haluan sanoa, että komentajan kertomat asiat ovat äärimmäisen tärkeitä. Kaikki tämän päivän teemat perustuvat itse asiassa joko pelon tai rakkauden valitsemiseen. Nyt puhumme kemikaalivanoista.

Meillä on kyky neutraloida niiden vaikutukset, tai mitä tahansa mitä nämä pelokkaat pimeiden voimien seuraajat yrittävät tehdä. Ajatukset, usko ja voimakkaat tunteet ovat voimakkaampia kuin lämpöydinpommi. Siksi todella haluamme, että otatte vakavasti tänään teille tarjoamamme tiedon kulkiessanne eteenpäin rakkauden tietä.

Jos tarpeeksi suuri määrä ihmisiä pelkää näitä kemikaalivanoja, silloin he luovat edellytykset sille, että kemikaalit alkavat vaikuttaa. Ne ihmiset, jotka pelkäävät eniten, saavat oireita siinäkin tapauksessa, että kemikaalivanat on neutraloitu. Miksi on niin helppoa seurata tietä pelkoon mielummin kuin seisoa lujasti omassa totuudessaan? Tätä kysyn jokaiselta ihmiskunnan jäseneltä ja pyydän, että mietitte tarkkaan todellista totuutta oman vastauksenne takana. Teidän tarvitsee vain selvittää tämä asia itsenne kanssa ja vastata vain itsellenne.

Toistan, että ihmisten pitää nousta puolustamaan itseään ja saada äänensä kuuluviin. Ihmisten ääni herättää pimeiden voimien seuraajissa kauhua, mutta ihmiset eivät itse tajua tätä. Jos ihmiset nousisivat vastustamaan pahoja asioita, raskauttavia todisteita hallussaan pitävät tulisivat esille ja esittäisivät todisteensa, koska he tietäisivät, että heillä on kansan tuki takanaan.

Ja mikä koskee Amerikan yhdysvaltojen korporaatiota - sillä ei ole ihmiskunnan lopputulokselle mitään merkitystä. Luuletteko, että se merkitsisi jotain? Tietäkää että ei! Mushaba-tervehdys!

Minä olen Porda.  Maapallolla minut tunnetaan nimellä Papa Mushaba, Mushaba-perheestä. Kerron teille vielä hiukan lisää näistä aiheista. 

Pimeiden voimien apulaiset pelkäävät kansaa enemmän kuin voitte tietääkään. He kaikki ovat kauhuissaan ja pakenevat henkensä edestä,  mistä syystä he tekevät kaikkensa - tai ainakin yrittävät tehdä - saadakseen ihmiset pois tolaltaan. He tekevät kaiken mahdollisen täyttääkseen yhteiskunnan - ja erityisesti ne, jotka ovat heränneet totuudelle - valheilla, petoksilla, väärillä tiedoilla, pahoilla juoruilla sekä suoranaisella pelolla. He ovat nurkkaan ajettuja rottia.

Juuri tästä syystä - enemmän kuin koskaan ennen - Mushaban tieto pitää nyt tuoda julki massoille. Se opettaa ihmisiä seisomaan vakaana oman totuutensa, vapautensa ja voimansa takana. Mushaban rakkauden olemuksella on valtava voima. sillä se on alkuperäisen rakkauden voima eikä mikään voi vastustaa alkuperäistä rakkautta. Jos suurempi osa ihmiskuntaa sallisi Mushaban rakkauden olemuksen, joka muuten edelleen sisältää Voiman, he sallivat tämän energian aktivoitua sisällään ja ohjata heitä. Se on tietoisen ajattelun voima;  tietoisen ajattelun energia. Se johdattaa ihmiset sisällään olevaan rauhan paikkaan eikä koskaan salli minkään ulkopuolisen tuoda häiriöitä olemukseen.

Mushaba-energiaa voidaan käyttää joka päivä tasapainottamiseen. Se auttaa yksilöä säilyttämään tasaisen ja rauhallisen mielen kaikissa olosuhteissa. Kutsukaa Mushaba-energiaa avuksenne, jos olette pettyneitä tai epätoivoisia, ja sallikaa sen valon ohjata teidät takaisin rauhaan, rakkauteen, vapauteen ja voimaan. Mushaba-energia on valmiina vapautettavaksi maailmaan, jotta se jatkaa jokaisen sielun auttamista kohti ylösnousemusta.

Kun kuljette yhdessä Mushaba-energian kanssa, kun te kuljette sen sisältämän voiman kanssa, te kuljette jonkin sellaisen kanssa, jota ette ole kokeneet koskaan aikaisemmin. Puhukaa sille, sillä se kuulee. Pyytäkää sitä, sillä se näkee. Ja omaksukaa se, sillä se on rakkaus.

Tietäkää, että vaikuttipa ulkoisessa maailmassa miltä tahansa, se ei ole mitään tuon kaltaistakaan. Asiat ovat edenneet paljon pidemmälle kuin voitte tietääkään, mutta asiat vain toimivat tällä tavalla. Siksi me sanomme, että se voi tapahtua kun vähiten odotatte sitä. Puhun nyt siitä kaikesta: kenraali Dunfordista ja uuden tasavallan julkistamisesta, mikä tapahtuu vielä ennen tämän vuoden vaaleja. Puhun myös globaalista rahauudistuksesta ja valuuttojen arvouudistuksesta vaurauden saavuttamiseksi koko maailmassa, NESARAn julkistamisesta, UFO-salailun paljastamisesta ja paljosta muusta.

Minkään erityisen kosmisen tapahtuman ei tarvitse ilmaantua, jotta nämä kaikki voisivat toteutua. Nyt ollaan jo aivan lähellä. Te olette tehneet oman osuutenne ihmiskuntana. Nyt teidän tarvitsee vain säilyttää malttinne, ette saa antaa itseänne kiusattavan valheilla ja petoksilla. Tämä on ainoa ongelma:  ihmiskunnan akilleen kantapää. Kun yhä useammat ihmiset avaavat silmänsä ja näkevät, mitä todella on heidän edessään, he alkavat nähdä, että jo enemmän on tehty kuin mitä he ovat tunnistaneet.  Me olemme puuttuneet maapallon elämään todella paljon. Se mitä ihmiset haluavat nähdä, on se että me raahaamme pimeiden voimien  kätyreitä aluksiimme pitkin kaupunkien katuja ja lennätämme heidät pois. Sitä ei tarvita. Muistakaa, siinä aikakehyksessä "pian" tai "millä hetkellä tahansa" jne, mitä sanoin mielenrauhan säilyttämisestä. Luottamus on tärkeässä roolissa tuon ajan koittamisessa tai sen viivästymisessä.

Liian monet ihmiset yksinkertaisesti antavat pois oman voimansa aivan liian helposti. Nyt on aika nousta pystyyn ja olla se ihmiskunta, joka te olette - rakkaudessa, rohkeudessa ja voimassa. Näyttäkää noille pelästyneille pikku kätyreille, kuka heidän isänsä on!

Eläkää elämäänne eteenpäin ja tietäkää täydellä luottamuksella Luojaan, että kaikki on hyvin ja että te olette loppusuoralla, vaikka siltä ei vaikuttaisikaan. Teidän on pakko tuntea olemuksessanne, että se on oma totuutenne. Ja mitä enemmän luotatte tähän totuuteen, sitä enemmän se materialisoituu. Säilyttäkää se omana totuutenanne huolimatta siitä, mitä teille sanotaan. Tietäkää, että teidän aikanne,  teidän hetkenne, on tässä nyt! Olkaa kaikki rauhassa tästä kaikesta ja elämä on jälleen kerran täynnä teidän motivaatiotanne tehdä! Keskittykää siihen, mitä haluatte tehdä, ja tehkää se!

Puhelinneuvottelut, herätyssoitot, Mushaba Platinavalo, elämän yksinkertaiset ilot - sallikaa prosessin purkautua siellä missä voitte nähdä sen tapahtuvan. Kaikki tämä keskittyminen rahauudistukseen ja tasavaltaan on täyttänyt ihmisten päät. Nyt on aika ottaa siitä lomaa ja keskittyä elämiseen. Arvostakaa tätä rahauudistusta ja tasavaltaa hauskana harrastuksena, joka antaa teille tyydytystä, mutta ei kontrolloi teidän elämäänne. Nauttikaa harrastuksestanne, sitten laittakaa se syrjään siihen asti, että otatte sen esille seuraavan kerran!

Ja niin se on, ja niin se on puhuttu, ja niin se on tehty!

Me kaikki siunaamme teidät Mushaban rakkauden olemuksella!

Me olemme Altros, Mushaba ja PordaOhmnipure 22.8.2016

Tulen teidän luoksenne tänään kertomaan lisää siitä, mitä Altros, Mushaba ja Porda ovat sanoneet. Minä olen Ohmnipure ja tuon teille sellaista tietoa, joka tuo teille vielä lisää iloa ja ymmärrystä.

Tällä hetkellä Valkoisessa talossa on tapahtumassa jotain sellaista, mikä valmistelee totuuden paljastumista taustalla olevista tapahtumista - alkuperäisen hallinnon palauttamista Amerikan yhdysvalloille. Paikalle on saapunut useita ihmisiä, joiden tehtävä on tuoda esiin totuus siitä, mitä on tapahtunut useiden vuosien aikana sen jälkeen kun tätä maata alettiin kutsua yhdistyneiksi osavaltioiksi, joilla on oma hallinto. Näiden ihmisten tehtävä on myös yhdistää harmonisesti se, mikä tuo vapauden tässä maassa eläville ihmisille. Alussa sanottiin, että ihmisten vapaus olisi loistava esimerkki siitä, mitä tarkoittaa eläminen yksilöllisten elämänideoiden voimassa, jotka tuovat rauhaa, iloa ja rakkautta kaikkialle. Se alkoikin tuolla tavalla noiden ihmisten sydämissä, mutta pikkuhiljaa he huomasivat, että heidän hallintonsa ei edustanut tuota vapautta, jonka piti olla kaikkein tärkeintä heidän elämässään, näin heille oli kerrottu.

Nyt on se aika, kun totuus tuodaan julki siitä, että tämä hallinto ei ole ollut sitä mitä sen piti olla. Ihmisille osoitetaan, miten heitä on petetty, ja miten asiat palautetaan takaisin siihen, mitä todellinen vapaus merkitsee. Kaikki ihmiset, jotka haluavat nähdä, tulevat näkemään vaikutukset selvästi. Se tulee selväksi myös niille, jotka eivät näe sitä, kunnes ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luovuttaa ja sallia totuuden näyttäytyä edessään sen sijaan minkä on julistettu olevan totuus mutta itse asiassa on ollut vain todellisten tapahtumien salailua pitkän aikaa.

Kun tämä kaikki tulee julki, niin silloin ihmisten todellinen vapaus alkaa. He alkavat tajuta, miten paljon he ovat menettäneet ja miten paljon he pystyvät saamaan takaisin menettämäänsä vahvuutta ja voimaa ottaakseen kontrollin omasta elämästään. Se tapahtuu harmoniassa kaiken elämän kanssa, ei vain tässä maassa vaan koko maailmassa ja myös universumissa.

Niinpä, rakkaat, samalla kun puhun kerron teille myös, että teille on suureksi eduksi olla avoinna sille, mitä kuulette tulevina päivinä ja viikkoina. Sallikaa sisällänne muhivan vapauden tunteen levittää siipensä ja aktivoida loputkin sisällänne olevat tunteet, jotta voitte astua eteenpäin tanssimaan rakkauden tanssia, joka on teille määrätty.

Lähden nyt ja jätän teille päivän ajatuksen: tehkää kiertomatka sisäisessä itsessänne ja tuntekaa rakkauden olemus kun se juhlii elämässänne aina tästä hetkestä eteenpäin.

Kiitos Ohmnipure, Altros, Mushaba ja Porda kaikesta rakkaudestanne!

kanavoinut Nancy Tate


Lähde


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti