lauantai 21. syyskuuta 2013

Viesti Valkoiselta pilveltä & Valon kollektiivilta Tazjiman kautta 13.9.


Kun syksyn kultaiset säteet valaisevat taivaanne pohjoisella pallonpuoliskolla, olette todistamassa vanhan paradigman kuolemaa sodasta, riitaisesta politiikasta, taloudellisesta manipulaatiosta, pelosta ja ahneudesta. Niin paljon on muuttunut niin lyhyessä ajassa;  silti se ei ole tarpeeksi joillekin, jotka pontevasti jatkavat vaatimista, että muut "tekisivät" enemmän. Me esitämme kunnioittaen, että tämä käytös ja ajatustapa ovat vielä egon sanelemaa. Kyllä, on paljon tehtävää, mutta vie jonkin aikaa tottua uusiin energioihin. Muutoksia on ollut niin paljon, että monet ihmiset ovat varsin ymmällään, väsyneitä ja uupuneita. Tietäkää, että jos heillä on aikomus ja halu kokea ylösnousemus tämän elämän aikana,  he tulevat tekemään niin. Monet eivät halua; se on heidän vapaan tahtonsa valinta, jota tulee kunnioittaa.

Kirjurimme on kamppaillut viime viikon läpi saavuttaakseen tasapainon altistuttuaan painaville energioille, joiden kanssa hän toimii päivittäin työssään. Hän tekee osan tehtävästään vain olemalla paikallaan, valonsäteenä, kohdellen potilaitaan kunnioittaen ja myötätunnolla. Ihmisenkeli valepuvussa, hän yksinkertaisesti on olemassa omana itsenään kun hän tekee työtään. Se on aivan tarpeeksi tekemistä juuri nyt ja tarpeeksi haastavaa ilman, että hän osallistuisi protesteihin ja muihin "ulkoisiin" mielenilmauksiin.

Jokaisella teistä on syy olla siinä mistä löydätte itsenne elämästä juuri nyt, olipa se puolison kanssa, suurperhe tai yksin ilman perhettä. Olette siinä missä teidän tulee olla, tai muuten olisitte aktiivisesti muuttamassa tilannetta ...  tai tulette pian muuttamaan paikkaa / työtä / olosuhteita, kun sisäinen halunne jyrää ylitse kaiken pelon, jota ihmisegonne saattaa vielä säilyttää koskien elämässänne tapahtuvia muutoksia.

Planeetalle ruumiillistuneiden valotyöntekijöiden muodostama sateenkaari on todellakin hyvin värikäs. Te olette kotoisin niin monista eri maailmoista, ulottuvuuksista, galakseista ja universumeista. Jotkut teistä eivät ole koskaan ennen olleet olemassa muodossa; on haaste vain kävellä ympäriinsä ja olla suhteellisen "normaali". Toiset teistä ovat viettäneet useita elämiä planeetalla ja ovat hyvin perehtyneitä sen painaviin energioihin,  jotka - onneksi - ovat muuttumassa "kevyemmiksi" päivä päivältä. Joka ikinen teistä on ainutlaatuinen ja ainoa, joka voi tehdä sen mitä varten tulitte tänne, teidän kutsumuksenne. Teidän tehtävänne on löytää oma kutsumuksenne ja kuten monet kanavoidut olennot ovat sanoneet ennenkin, saatatte täyttää kutsumustanne yksinkertaisesti vain olemalla täällä.

Kun valokehonne laajenee ja kun fyysinen ruumiinne pystyy pidättämään enemmän valoa ja toimimaan kokonaisuutena, pystytte tekemään enemmän. Joillekin vanhemmista valotyöntekijöistä jatkuvat valon ja koodien lataukset ja päivitykset ovat muuttuneet rasittavaksi prosessiksi,  koska he ovat viettäneet kirjaimellisesti vuosikymmeniä ja vuosia käyttäen fyysisiä ruumiitaan muuntajina, virrattamalla valoa alas jotta se voidaan onnistuneesti ankkuroida tänne. Seuraavilla sukupolvilla on erilaiset tehtävät ja sisäiset ohjelmat. Etsikää sisältänne sitä, mikä kiinnostaa teitä, mikä tuo teille iloa, mikä saa teidät innostumaan ja ilahtumaan,  ja täten löydätte mahdollisen kutsumuksenne.

Ymmärtäkää myös, että joskus "kutsumuksenne" suorittaminen vaatii siirtymistä ulos mukavuusalueeltanne. Eläen ihmisenä monet valotyöntekijät ovat mukautuneet menestyksellä siihen materialismiin, joka on ajanut vanhaa paradigmaa;  jotkut eivät ole. Jotkut kamppailevat rahallisesti, henkisesti, psyykkisesti ja fyysisesti;  kaikilla näillä kokemuksilla on oma arvonsa ja sielu on ne räätälöinyt mahdollisuuksiksi ennen ruumiillistumista. On hyvin tärkeää olla tuomitsematta ketään siitä mitä he tekevät tai jättävät tekemättä, koska tuomitsemalla toimitte edelleen kaksinaisuudesta ja egosta käsin.

Joidenkin eturivin valotyöntekijöiden tietoisuuteen on tulossa, että heidän vastustamansa pimeät voimat ovat työskennelleet  valon hyväksi. Ilman räikeää yletöntä, agressiivista sodan lietsontaa, hullua taloudellista manipulaatiota, taantuvia ja sortavia lakeja, yleisen poliisitoiminnan sotilaallistumista, keskitettyjä hyökkäyksiä tapaoikeutta ja perustuslakia vastaan sekä muuta vallassa olleiden teeskentelyä, ihmiset eivät olisi heräämässä. Jokainen ihminen, joka on uhrannut elämänsä, elantonsa tai terveytensä, jokaisen haavoittuneen sotilaan näkeminen, jokainen epätoivoinen kodinomistaja, jokainen työtön kansalainen on pakottanut maailman ihmiset - tiedostamalla jotain itsensä ulkopuolelta - katsomaan paperitiikeriä silmiin ja näkemään mitä se todella on:  kauhukuva, illuusio joka on luotu vain yhtä tarkoitusta varten - maailman kontrolloimiseksi tuhon, pimeyden ja kaaoksen avulla. Ihmiset ovat huomaamassa, että he ovat voimakkaita itsessään ja itsestään, ja he ovat ottamassa takaisin omaa voimaansa. Se on heidän kutsumuksensa.

Valotyöntekijöinä voitte valita osallistuvanne mielenosoituksiin, protesteihin ja poliittiseen toimintaan, tai voitte valita tekevänne valotyönne keskittymällä rakentamaan ja yhdistämään valokehoanne sekä rakentamaan planeettaanne suorittamalla positiivisia ja uudistavia toimintoja, kuten puutarhanhoito, yhteisön rakentaminen, tarinoiden kertominen, bloggaus ja kirjoittaminen, luovat harrastukset, parantaminen ja vasta heränneiden opettaminen. Monien valotyöntekijöiden on tarkoitus opettaa niitä, jotka tulevat kysymysten kanssa, ja heitä tulee, ensin satoja ja sitten tuhansia ja sitten miljoonia. Valmistamalla itsenne parhaan kykynne mukaan, muuntamalla omat "rojunne", löytämällä oman sisäisen opettajanne, valmistaudutte tapaamaan ne, joilla ei ole teidän taustaanne henkisyydessä, ainakaan tässä elämässä.

Monet valotyöntekijöistä ovat valmistautuneet tähän muutoskauteen usean eliniän ajan. Toiset ovat tulleet tänne mukanaan kehittyneemmät henkiset kyvyt, kyky ohjata uniaan tai nähdä selkounia, kanavoida tai kommunikoida vapaasti henkien kanssa, selvänäkö, selväkuuloisuus, selvätuntoisuus sekä muut vielä erittelemättömät aistit ja lahjat. Jokaisella teistä on jotain tarjottavaa; älkää vähätelkö itseänne vertaamalla itseänne niihin, jotka näyttävät olevan "edellä" omaa kehitystänne, voimaanne, suosiotanne ja tietotasoanne. Te kehitätte ne kyvyt, joita tarvitsette tehtävänne suorittamiseksi, säilyttämällä uskon ja luottamuksen itseenne sekä 24/7 saamanne ohjauksen avulla, olittepa tai ette ole siitä tietoinen tällä hetkellä, ja antamalla itsellenne anteeksi kaikki havaitsemanne puutteet. Te olette täydellisiä Äiti/Isä Jumalanne silmissä, koska he näkevät teidät sellaisina kuin olette, kauniina valo-olentoina.

Monien vuosien ajan ainoa asia, jonka avulla kirjurimme jaksoi eteenpäin, oli henkisen tyytymättömyyden tunne. Hän jatkoi puskemista eteenpäin niillä alueilla, jotka kiinnostivat häntä: ensin henkiparannus, sitten lukeminen ja ylösnousseista mestareista opiskeleminen, ensikäden kanavoitujen viestien kokeminen ja kaikkein eniten astuminen ulos mukavuusalueeltaan kirjaimellisesti keräämällä tavaransa ja muuttamalla kahden osavaltion päähän perheestään ja ystävistään. Joten näettekö, että hän on jo tehnyt ne asiat, joita monet ihmiset havaitsevan tekevänsä pakon edestä näinä päivinä kun valo virtaa vahvana tähän maailmaan ja ihmisten on kohdattava omat pelkonsa sekä riittämättömyyden tunteensa. Hän saattaa siirtyä eteenpäin sitten kun aika on oikea, mutta nyt se ei ole. Internetin voiman avulla hän pystyy tavoittamaan etsijöitä ja muita, jotka resonoivat samalla tai lähellä olevalla aallonpituudella, kirjoitetun sanan sisältämän taian avulla. Ei, maailmanrauha ei synny hänen työnsä avulla, mutta ehkäpä pieniä muutoksia tapahtuu niiden yksilöiden kautta, joita hän koskettaa energioilla, joita olemme istuttaneet hänen kirjoituksiinsa. Joskus pelkästään tunne kannustavista, rakastavista energioista vaikean päivän jälkeen on kaikki mitä ihminen tarvitsee saadakseen motivaatiota tehdä vähän enemmän itselleen oman henkisen matkansa jatkamiseksi.

Me emme pyri synnyttämään uskontoa tai muuttamaan ihmisten mieliä tai vaikuttamaan heihin jotta he tekisivät asioita; jokainen näistä asioista riippuu kyseisen yksilön vapaasta tahdosta ja sielunsopimuksesta. Me myös työskentelemme niiden kanssa, jotka kurottavat meidän puoleemme oppiakseen, laajentuakseen, parantuakseen ja kasvaakseen. Niiden ihmisten osalta, jotka eivät ole valmiita kommunikoimaan kanssamme tai edes uskomaan meihin, me kunnioitamme heidän vapaata tahtoaan ja valintaansa. Jokaisen yksilön tulee päättää koska hän siirtyy eteenpäin sekä päättää koska hän on valmis jatkamaan ja avautumaan tullakseen mukaan paluumatkalle. Joskus tuo päätös syntyy pitkällisen pohdinnan jälkeen,  toisten osalta hetkessä - kun sydän aukeaa eikä ihminen enää koskaan katso taakse vanhaan elämäänsä.

Niille valotyöntekijöille, jotka elävät planeetalla mutta eivät ole vielä heränneet, tietäkää että heidän herätyssoittonsa saattaa olla vähän voimakkaampi kuin mitä te itse olette kokeneet, mutta älkää tuomitko. Kokemus on se, mitä jokainen sielu kaipaa, ja kokeminen tulee monessa eri muodossa. Yksikään ihminen ei ole parempi kuin toinen ja tämä yhtäläisyys koskee myös niitä, joita on kutsuttu pimeiksi voimiksi. Joidenkin oli ilmoittauduttava vapaaehtoisiksi leikkimään roistoja tässä pelissä ja he ovat tehneet sen antaumuksella.

Tuomitseminen on arvostelemista. Te kaikki olette pelanneet eri rooleja, tällä planeetalla tai muualla, eri aikoina matkanne kestäessä ja sama koskee niitä, jotka kokevat tällä hetkellä pitkäaikaisten toiveidensa, unelmiensa, uskojensa ja - kyllä - omien "totuuksiensa" äkillisen kaatumisen. Opetelkaa vapauttamaan itsenne tuomitsemisesta, toinen toistanne kohtaan ja erityisesti itseänne kohtaan. Kukaan ei pysty menemään eteenpäin ylösnousemukseen vapauttamatta sitä Jumalalle ja Violetin liekin rakastaville energioille muunnettaviksi.

Kaikki planeetalla elävät olemukset, mukaan lukien eläimet ja kaikki elävät olennot, ihmiskunta, elementaalit ja näkymättömät avustajat,  ne jotka elävät toisissa ulottuvuuksissa ja maailmoissa tämän maailman sisällä,  te kaikki luotte kollektiivisen tietoisuuden, joka on kaunis monimuotoisissa väreissään, valoissaan ja rakkaudessaan. Ne teistä, jotka elävät parhaillaan ihmismuodossa, työstävät prosessia poistuvaan paradigmaan liittyvien rajoittavien ajatusmuotojen hylkäämiseksi. Me kannustamme teitä sallimaan näkökantojenne ja ymmärryksenne itsestänne laajeta paljon, paljon laajemmalle kuin koskaan aikaisemmin eivätkä teidän unelmanne silti vedä vertoja sille, mitä vielä tullaan paljastamaan.

Te olette todella suurenmoisia keskellä kuohuntaanne ja pyrkimyksiänne. Ihmiskunnan kollektiivinen sydän laajenee ja sen kasvun myötä lisääntyy valon kyky laajentua ja tunkeutua maailman väestön nukkuvan enemmistön sydämeen. Jopa kaikkein skeptisimmän valotyöntekijän on ymmärrettävä, että nukkujat ovat heräämässä nopeasti. Viimeisimmän ydinsodan uhan myötä eri maiden kansat ympäri maailman ymmärtävät, että he myös olisivat vaarassa ja että sota ei ole enää mahdollinen vaihtoehto ongelmien ratkaisuksi. Todellakin vanhan paradigman jokainen osa on nyt nähty ja paljastettu täysin epäsopivaksi keinoksi jatkaa eteenpäin.

Ymmärtäkää, että aivan teidän perusluonteeseenne - mikä on painettu teidän DNA:hanne - kuuluu olla positiivinen ja rakastava olento. Niille jotka eivät tunne itseään tällaisiksi, ehkäpä teidän pitäisi katsoa sisäänpäin ennen kuin hyökkäätte naapurianne vastaan. Suuren opettajan sanoin: "Poistakaa malka omasta silmästänne ennen kuin yritätte poistaa rikkaa naapurinne silmästä."

Hengittäkää, rakkaat, ja tietäkää että teillä on sisällänne voima, luovuus ja mielikuvitus, joita tarvitaan minkä tahansa nykyisen ongelman ratkaisemiseksi riippumatta siitä miten näennäisen ylipääsemättömältä se saattaa nyt vaikuttaa. Kun jokainen tiennäyttäjä ja eturivin valotyöntekijä saapuu linjoille valokehoineen läpi ylösnousemusprosessin, tiestä tulee helpompi jokaiselle onnistuneelle ryhmälle;  tämän ovat todistaneet työllään ja kokemuksillaan opettajat, esimerkiksi Jim Self. Niitä jotka seuraavat teidän jalanjäljissänne, koska teidän henkilökohtaiset ponnistelunne yhdistyä itsen kanssa, avata sydämenne, päästä yhteyteen oman merkaba-valokehonne, kuutionne ja yhdistyneen kenttänne kanssa, auttavat toisia seuraamaan tiiviisti kannoillanne. Te ihmettelette sitä helppoutta, jolla he käyvät läpi ylösnousemusprosessin, kun te itse saatoitte tuskailla vuosikaudet omalla matkallanne. Sillä ei ole väliä; aina on partiolaisia ja tiennäyttäjiä, joiden tulee löytää tie eteenpäin, ja niitä, jotka raivaavat itselleen polun heidän perässään. Sitten emigranttien vaunukaravaanit saapuvat ja luovat tien sekä valon kaupungit, puutarhat ja ihmeitä yllin kyllin. Metsät istutetaan uudelleen, vuoret, virrat ja laaksot puhdistetaan saasteista. Se tulee tapahtumaan,  se on tapahtumassa. Unelmoi omat unelmasi ja mene eteenpäin omalla polullasi;  sinua tullaan seuraamaan. Sinua tullaan kunnioittamaan siitä mitä teet ja mitä olet - rohkeimmista rohkein, vahvimmista vahvin.

Rakkaat, rakastamme teitä pitelemänne valon vuoksi ja kunnioitamme teitä kun näytätte kamppailevan löytääksenne uusia tapoja tehdä asioita. Teitä ilahduttaa palapelien luominen itsellenne; tietäkää että tulette ratkaisemaan tämän. Nauttikaa siitä prosessista; se on yksi syy siihen miksi olette täällä, kokeaksenne tämän hämmästyttävän, haastavan ja tärkeän muutosajan kun pimennetty maailma on muuttumassa kauniiksi paratiisiksi jälleen kerran.

Vielä yksi asia ajateltavaksi - ilman pimeyttä ei olisi kasvua. Itsetyytyväisyys ja pysähtyneisyys ovat kaataneet useamman kuin yhden sivilisaation. Juuri pimeässä, kosteassa maaperässä siemen lepää kunnes keväisen auringon lämpö herättää sen kasvamaan, venymään ja tulemaan. Samoin on tämän maailman kanssa. Pimeys ja valo ovat todellakin vastakohdat, mysteeri ja paradoksi - jota kannattaa miettiä hiljaisena hetkenä. Nyt on aika valon palata tähän maailmaan, tähän galaksiin ja universumiin. Sen tulee alkaa pienestä, mutta sen väreet vaikuttavat näkymättömiin maailmoihin, kauas teidän nykyisen tietoisuutenne rajojen ulkopuolelle. Olkaa kuin siemen, vastatkaa valoon ilman sanoja tai tuomitsemista, uskomuksia tai ennakkoluuloja;  olkaa vain se joka te olette ja tulette kulkemaan kauaksi. Me uskomme teidän kykyihinne ja hengen lahjoihin, joita ette ole vielä avanneet mutta jotka makaavat teidän jokaisen sisällä.

Namaste. Menkää rauhassa, valossa ja rakkaudessa. Te olette rakkaus. Te olette valo. Te olette Kristus-energiaa, jokainen yksilö teistä.

Kiitos, Valkoinen pilvi ja valon kollektiivi.

Copyright © 2013 by Elizabeth Ayres Escher. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin saa kopioida ja jakaa edellyttäen että sisältö kopioidaan kokonaisuudessaan ja muuttumattomana, jaetaan ilman korvausta sekä tämä lauseke ja linkit liitetään mukaan. http://bluedragonjournal.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti