lauantai 11. tammikuuta 2014

Manifestaatioportaali 14.-18.1. - on aika toimia

Anna Merkaba kanavoi Andromedan Neuvostoa 10.1.2014


Syvästi rakastetut universumin lapset,

Tulemme tänään luoksenne esittelemään uuden todellisuuteen perustuvan ohjelmoinnin teidän tietoisuudessanne. Se on ohjelmointi, jota te olette todellakin vastaanottaneet DNA:n rakenteellisten pyörteiden koodauksista, jotka ovat saapuneet teidän maapallollenne jo vuosien ajan teidän ajanlaskunne mukaan.

DNA:n rakenneuudistus on nyt saatu päätökseen teissä kaikissa, jotka olette heränneet ymmärtämään tällaista säädöstä. Ne, jotka ovat todella täysin heränneet omalle todelliselle itselleen, ovat kulkeneet vuosisatojen ajan ihmiskunnalle tuntemattomaan voimaan. Yhä useammat teistä ymmärtävät oman itsenne sisällä olevan jumaluuden. Ja yhä useammat teistä kulkevat nyt lopultakin sen sisällä olevan sydämen ja mielen yhteyden puhtaaseen tilaan.

Monet teistä saavuttavat nirvanan tilan meditaatio- ja seurantatekniikoiden avulla, joita on tuotu teille ikimuistoisista ajoista asti. Monet teistä tuntevat ja tietävät ja kuulevat ja näkevät ja ymmärtävät, että te olette itse asiassa sekä kykeneviä kommunikoimaan suoraan meidän kanssamme että myös teidän oman jumalallisen itsenne kanssa ja jokaikisen yksittäisen olennon kanssa, joka elää maan päällä.

Teidän sielujenne DNA-perustainen ohjelmointi on nyt valmis. Nyt on aika tarttua toimeen ja toteuttaa kaikki oppimanne läksyt, käyttää niitä manifestoimaan sen, mitä haluatte synnyttää koko ihmiskunnalle ja omalle itsellenne.

Yritämme selittää teille maan päällä eläville ihmisille, että se mitä näette ympärillänne, ei ole sitä miltä se vaikuttaa. Maailma, jossa nyt elätte, on maailma, jonka teidän oma korkeampi itsenne on rakentanut useita aikakausia aikaisemmin, ja se on todellakin altistettu nyt tapahtuneille muutoksille.

Nyt on kuitenkin saapunut evoluution uuden kehitysasteen aika, jos niin haluatte, ihmisten psyykelle ja itse ihmisolennoille. Useita aikakausia ennen kuin te saavuitte tälle planeetalle monilla teistä on ollut yhteys piiriin, jossa te kaikki päätitte luoda maailman. Tässä maailmassa te olisitte täydellisesti ja kokonaan upoksissa muistinne menettäneinä, jolloin todellinen yhteys teidän omaan jumalalliseen itseenne olisi kadoksissa, jotta te pystyisitte kokemaan unohduksen verhon. Teidän piti todistaa itsellenne, että pystytte löytämään oman tienne jumaluuteen muistamattomuuden labyrintissa.

Ja niinpä maan asukkaat, jotka elävät siellä tässä nimenomaisessa ajassa, ovat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi tähän kokeiluun. He haluavat nähdä ja kokea sen jumaluuden ja kauneuden, joka syntyy siitä tietämättömyydestä, mitä he ovat voidakseen upottautua täydellisesti ja kokea täydellisesti kolmannen ulottuvuuden olosuhteissa olevan fyysisyyden.

Niinpä monet teistä valotyöntekijöistä olivat niitä vapaaehtoisia, jotka ovat astuneet ensin maapallolle. Monet teistä muistavat nyt itsensä ja näkevät itsensä seisomassa Suurilla pyramideilla ja Atlantiksen temppeleillä. Pioneerit, jotka ovat tulleet maapallolle ja rakentaneet kauniin elinympäristön muiden sielujen asuttavaksi, ovat lähteneet tältä planeetalta. He haluavat antaa niiden sielujen, jotka ovat valinneet inkarnoitua täysin muotoutuneeseen ihmisruumiiseen, ottaa osaa kosmisesti merkittävään kokeiluun, mutta vannovat palaavansa tulevaisuudessa valaistakseen sen, mikä oli kadoksissa niiltä ihmisiltä, jotka ovat päättäneet asua maapallolla.

Ne, jotka ovat asuneet toisessa ulottuvuudessa, ovat teidän tietämättänne muuttaneet asumaan maapallolle ja ymmärtäneet, että maan asukkaat ovat heikko laji, kykenemätön ymmärtämään sitä mikä on heidän syntymäoikeutensa ja mikä on heidän jumaluutensa ja voimansa. Niinpä maapallon uudet vierailijat - täysin ja kokonaan ymmärtämättä että asia on niin - ovat rikkoneet universumissa käytössä olevaa lakia teidän maapallonne suhteen. He ovat tulleet tälle alueelle ja tehneet sinne kotinsa ottamatta huomioon voimassa olevia lakeja, jotka säädettiin jo ennen maapallon luomista.

Tästä huolimatta, kun aika on kulunut, te olette katsoneet rakasta luomustanne ja te olette kokeneet kipua, jota teidän omat sielunne eivät ole koskaan ennen ymmärtäneet. Te olette kokeneet kipua, koska ette ole pystyneet laskeutumaan alas ihmisruumiiseen voidaksenne valaista tien kokonaisuudessaan ihmiskunnalle, tuodaksenne lapsenne ja omat itsenne takaisin kotiin, jumalallisen itsenne kotiin, siellä asuvien voimien kotiin, heidän omien voimiensa ymmärryksen kotiin, universaalien lakien sekä yhden ja kaikkien esille tuomien lakien ymmärrykseen.

Ja niin,  se mitä yritämme nyt sanoa teille rakkaille - syvästi rakastetuille, jotka olette olleet tarpeeksi rohkeita laskeutumaan alas ihmisruumiiseen, tarpeeksi rohkeita kätkemään oman viisautenne ja ymmärryksenne elämästä sekä totuuden kosmisista yhdyskäytävistä - on se, että nyt on tullut aika,  aika on nyt tullut, jotta te voitte hyödyntää täysin sen mitä te olette,  manifestoida täysin sen mitä te haluatte kokea maapallolla.

Helpottaaksenne näitä manifestaatioita te olette vastaanottaneet meiltä ja teidän omalta korkeammalta itseltänne useita viestejä niistä erilaisista tapahtumista, joita tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa. Siihen haluamme lisätä, että se on todellakin totta, nämä tapahtumat tulevat tapahtumaan ja ne ovat todellakin kaikkien teidän itsenne ennalta määräämiä. Haluamme kuitenkin muistuttaa teista jokaista siitä, että teidän ei tule odottaa mitään,  vaan mennä syvälle sisimpäänne ja löytää sieltä totuus vetovoiman kosmisesta laista, manifestaation kosmisesta laista sekä rakkauden, rauhan, harmonian, terveyden, ilon ja yltäkylläisyyden kosmisesta laista.

Niinpä teidän täydenkuun päivänänne teidän tulee löytää tasapaino. Teidän tulee mennä meditaatiotilaan ja ilmoittaa itsellenne, että olette todellakin valmiina, valmiina rakentamaan sen mitä haluatte nähdä,  tehostamalla energioitanne, tekemällä tämän ryhmissä, tehostamalla tätä energiaa keskittymällä siihen, mitä toivotte tapahtuvan ja manifestoimalla omassa päivittäisessä elämässänne sekä kaikkien maailmanlaajuisessa elämässä.

Ymmärtäkää, että te ette ole täällä saadaksenne ketään toista seuraamaan omaa päätöstänne. Te olette täällä vain näyttääksenne, että ON MAHDOLLISTA olla voimakas olento ihmiskehossa;  että ruumis johon olette inkarnoituneet, ei ole rajoittava tekijä vaan päinvastoin se on voima, joka auttaa teitä luomaan sen mitä haluatte nähdä. Se on suurenmoinen väline, joka on suunniteltu universaalin totuuden mukaisesti. Väline, joka auttaa teitä todella kokemaan jumaluuden itsenne sisällä kun olette fyysisessä ruumiissa.

Koskaan ennen ei yhdelläkään sielulla ole ollut mahdollisuutta ylittää kaksinaisuutta muistamattomuuden olotilassa. Löytäkää oma tienne sisältänne. Löytäkää tienne takaisin kotiin todelliseen itseenne. Ymmärtäkää, että ei ole mitään eikä ketään, mitä teidän tulee odottaa. Ymmärtäkää, että vaikka me olemme täällä auttamassa teitä etsimään tietoa, etsiessänne tapaa päättää olemuksenne kaksinaisuus, etsiessänne tietoa siitä kuka te olette, TE OLETTE NE, JOTKA OVAT TÄÄLLÄ MUUTTAMASSA TÄTÄ MAAILMAA JA VAIKUTTAMASSA SIIHEN, MIHIN SUUNTAAN TE KAIKKI HALUATTE SEN MENEVÄN.

Te kannatte valoa ja voimaa sisällänne. Se on jotain, mitä me emme voi tehdä teidän puolestanne. Sillä ennen kuin te löydätte oman olemuksenne, ennen kuin te löydätte oman totuutenne sekä ymmärrätte täysin ja aidosti mitä te olette ... me voimme vain odottaa, kuunnella teidän sydämenne lyöntejä, kun se lähettää koodeja universumiin ilmoittaen meille hetken, jolloin te todella olette valmiita löytämään portaalin sisältänne ja lopultakin näette tämän maailman sellaisena kuin se todella on,  upeana kokemuksena, maagisena matkana mysteereista LÄHTEEN täydelliseen ymmärrykseen.

Teistä jokaikisellä on suora pääsy energioihin, joita lähetetään teille alas Alcyonen ja Seulasten (Plejadien) tähdistä teidän aurinkonne kautta. Niinpä kaksi päivää ennen teidän täysikuutanne,  kaksi päivää aikaisemmin te tulette kokemaan energioiden lisäyksen ja tietämään syvällä sisimmässänne, että olette valmiina astumaan omaan todelliseen voimaanne.

Tarkkailkaa ajatuksianne, tarkkailkaa sitä minkä ajattelette manifestoituvan nopeasti ympärillänne. Tarkkailkaa ympäristöänne ja nähkää, miten energiat aktivoivat tietoisuuden kerroksia ympärillänne olevissa. Katsokaa ja nähkää, miten tähdet asettautuvat taivaalla. Ymmärtäkää, että te olette nyt muuttumassa kokonaan. Ymmärtäkää, että te itse hallitsette omaa todellisuuttanne. Ymmärtäkää, että te kaikki olette voimakkaita olentoja.

Ymmärtäkää, tietäkää ja sulauttakaa tämä tieto omaan itseenne. Ymmärtäkää, että teillä on suora pääsy totuuteen, Akaasiseen arkistoon. Jokaikinen teistä pystyy pääsemään tähän yltäkylläiseen tiedonlähteeseen, juuri siihen mitä tämäkin kanavoija tekee juuri tällä hetkellä.

Ymmärtäkää, että te ette kuvittele mitään, vaan te kaikki todellakin näette sen, mitä ette nähneet aikaisemmin. Nyt tällä hetkellä me voimme kertoa teille, että todellakin verho on nostettu teidän edestänne!

Tästä huolimatta sitä ei ole täysin vielä nostettu joidenkin edestä. Tästä syystä on tärkeää, että te levitätte omaa valoanne. Teidän ympärillenne säteilemä valon voima ja valon energia muuttaa muiden ymmärryksen elämästä. Sen ymmärryksen, että jokainen hetki on suurenmoinen hetki nähdä. Sen ymmärryksen, että te luotte sen mitä te näette, tunnette ja koette. Sen ymmärryksen, että teidän ei enää tarvitse kärsiä sen puolesta mitä te haluatte nähdä. Sillä maailmassa ei ole kärsimystä, mitä te kaikki olette täällä luomassa. Ymmärtäkää, tietäkää ja toteuttakaa - toteuttakaa, rakkaat - sillä nyt on tullut aika laittaa kaikki tähän mennessä oppimanne uuteen viitekehykseen, uuteen oman matkanne luomukseen, uuteen maapalloon, rauhan palauttamiseen, harmonian palauttamiseen, palauttamaan yhteys teidän jumaluuteenne ja YHTEYDEN ymmätämiseen.

Tässä kaikki mitä haluamme sanoa tällä kertaa. Rakastamme teitä. Olemme teidän kanssanne. Näkemiin tältä kertaa.
Andromedan neuvosto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti