keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Hilarionin viikkoviesti 26.1.-2.2.2014

Kanavoinut Marlene Swetlishoff


Rakkaat,

Monet teistä tuntevat ruumiissaan kuumenemista, kun teidän fyysiset ruumiinne alkavat aktivoida DNA/RNA -koodeja. Tämä ajanjakso saattaa olla teille varsin epämiellyttävä, joten on tärkeää pitää kehon nestetasapaino kunnossa ja levätä paljon. Luottakaa siihen, että kaikki on hyvin ja että teidän eetterioppaanne huolehtivat teistä kun käytte läpi tätä prosessia. Kuunnelkaa omaa opastustanne ja tehkää mitä teille ehdotetaan. Tämä prosessi on alku kiihdytetylle muodonmuutokselle, joka jättää taakseen kaikki aikaisemmat rajoitukset. Menneisyys hajoaa ja liukenee pois kun te opitte elämään nykyhetkessä. Tämä johtaa suurempaan mielen selkeyteen ja sisäiseen tietämykseen siitä, että tietoisuutenne ja käsityskykynne on noussut. Se johtaa teidät myös prosessiin, jossa saatte takaisin pyhät kykynne juuri teille ominaisella tavalla. Me, teidän oppaanne ja tiiminne jäsenet, avustamme monilla tavoilla auttaaksemme teitä matkan seuraavalle askelmalle. Rakkaat, ette ole koskaan yksin, sillä me kuljemme teidän kanssanne nyt alkavien intensiivisten ja peruuttamattomien muutosten ajan.

Te olette päässeet tähän pisteeseen, koska teillä on syvä kaipaus täyttää se kohtalo, jonka te olette valinneet omaksi osuudeksenne tässä pyhässä suunnitelmassa. Tämä kohtalo on nyt alkanut avautua suuremmalla nopeudella. Tulette ihmettelemään, miten pitkälle olette päässeet lyhyessä ajassa. Olemuksenne solut elvytetään ja nuorennetaan. Tunnette syklisten energia-aaltojen nousevan sisältänne, jotka voivat aiheuttaa huimausta. Olkaa tyyniä, hengittäkää syvään ja pysytelkää rauhallisen sallimisen tilassa niille uusille tuntemuksille, jotka täyttävät teidät ja ympäröivät teitä. Teidän ihmiskäyttöjärjestelmässänne ja morfogeenisessä kentässänne tapahtuu paljon uudelleenkalibrointia, joka luultavasti sekoittaa teidän hermoratojanne väliaikaisesti, mutta palautuu myöhemmin takaisin. Te tulette kokemaan monia jaksoja, jolloin olette väsyneitä ja uneliaita kun teitä viritetään vielä korkeampiin taajuuksiin sitä mukaan kun ne tulevat sisään.

Katsokaa taivaan merkkejä, kun ne ilmoittavat teidän sisällänne sekä teidän planeettanne sisällä ja päällä tapahtuvista muutoksista. Kaikki liikkuu nopeammalla tahdilla ja lineaarista aikaa seurataan ainoastaan aikaisemmin luotujen laitteiden ja välineiden vuoksi. On aika yhdistyä sisällänne olevaan Lähteeseen säännöllisesti, jotta saatte tarvitsemaanne opastusta ja jotta pysytte tietoisina omasta jumalaisesta ajoituksestanne. Jokaisella on oma sisäinen kello, jonka hienosäätöprosessi on parhaillaan menossa. Siksi on tärkeää seurata intuitiivisia kehoituksia, sillä juuri niiden avulla todellinen opastus tulee teille. Kaikki elämä on heräämässä sellaisille olemuksen tasoille, jotka ovat olleet horrostilassa aikakausien ajan.

Ne, jotka ovat virittäytyneitä korkeampiin taajuuksiin, ovat sopeutuneet moniin tapahtuviin muutoksiin, joten he toimivat katalyytin roolissa minne he menevätkin. Samalla kun he liikkuvat ympäriinsä päivittäisessä elämässään, he aktivoivat ympärillään olevien ihmisten heräämiskoodeja, tietoisesti tai tietämättään. He toimivat kosmisen energian kanavina kun he säteilevät sitä omasta energiakentästään. Se koskettaa jokaista ja sytyttää heidän oman yksilöllisen prosessinsa. On mitä tärkeintä, että nämä muutosagentit säilyttävät jokaisen ajatuksensa, sanansa ja tekonsa tasapainossa, sillä ne voivat vaikuttaa ympärillä oleviin. Siinä on valtava vastuu kun joku tulee tietoiseksi olevansa kyseisessä roolissa planeetalla.

Pysytelkää positiivisina, tasapainoisina ja iloisina, koska se auttaa ylläpitämään harmonista tasapainoa niihin energioihin, jotka nousevat esiin muilta ihmisiltä kun puhdistusprosessi jatkuu. Tämä on teidän roolinne valonsäteinä. Suurin osa teistä on oppinut, miten pystytte palautumaan nopeasti. Puhdistakaa energianne joka päivä ennen kuin lähdette kodistanne ja jälleen kun palaatte takaisin kotiinne. Puhdistakaa ja tasapainottakaa kaikki chakranne, niin että teidän elinvoimanne virtaa esteettä joka hetki. Jos tietoisuuteenne ilmestyy ajatuksia, jotka vetävät keskittymistänne ja energiaanne alaspäin, opetelkaa automaattisesti muuttamaan ne elämänlaatua parantaviksi ja vahvistaviksi. Päivät, jolloin te omistatte oman voimanne, ovat nyt edessänne.

Ensi viikkoon,
MINÄ OLEN Hilarion

http://www.therainbowscribe.com/hilarion2014.htm

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti