lauantai 31. elokuuta 2013

Tietäkää elämänne tarkoituksen aikomukset

Julie Miller kanavoi ylösnoussutta mestaria Serapis Bey´ta, 30.8.2013


Teidän päivänne ovat kiireisiä ja haastavia, joten on ymmärrettävää että puhtaiden aikomusten asettaminen ja sen oppiminen, miten voitte jalostaa elämänne tarkoitusta, saattaa olla hieman hankalaa. Mikäli kuitenkin pystytte löytämään ja ymmärtämään sen, mikä on elämänne tarkoitus ja keskeiset tavoitteenne, se voi auttaa teitä siirtymään eteenpäin tarkkaavaisemmin ja ymmärtäen paremmin nykyisen elämänne jokaisen päivän.

Kun olette valmiita tutkimaan niitä mahdollisuuksia, mitkä tarkoituksenne ja puhdassydämiset aikomuksenne ovat, on tärkeää ottaa askel taaksepäin muutamaksi minuutiksi ja kysyä itseltänne: "Mikä on kaikkein tärkeintä elämässäsi juuri nyt?" sekä "Mitkä ovat syvimmät arvosi ja uskosi, joita pidät lähinnä sydäntäsi?". Nämä kysymykset vaativat teitä katsomaan itseänne syvälle ja totuudella, olemaan rehellinen siitä mikä todella koskettaa sydäntänne tai inspiroi teitä eniten. Äkillisiä sanoja tulee mieleenne vastauksena näihin ajatuksia herättäviin kysymyksiin. Kirjoittakaa ne ylös ja siitä mitä keksitte, käyttäkää niitä ensisijaisena alkuna rakentaa ja luoda elämäntarkoituksenne ja -aikomuksenne. Muistakaa, että ette ole koskaan yksin. Etsikää opastusta luotetusta korkeammasta lähteestä, joka näyttää teille, miten voitte kaivaa esiin oman sisäisen viisautenne.

Elämäntarkoituksen ja elämän aikomusten tietäminen on yhtä tärkeää, mutta ne ovat eri asiat. Niiden välisen eron ymmärtäminen on tärkeää. Rakkaat,  ymmärtäkää että elämänne tarkoitus on pääasiassa yksittäinen tehtävä, joka liittyy siihen perussyyhyn ja vastaukseen, miksi olette täällä. Elämänne tarkoituksen voi löytää kysymällä esimerkiksi: "Mikä muu on tarkoituksesi paitsi elossa oleminen?" tai "Miksi ylipäätään olet täällä?". Silloin kun puhumme elämän aikomuksista, voitte hahmottaa ne kertomalla miten haluatte elää elämänne, miten haluatte olla ja elää juuri nyt siinä maailmassa jossa elätte. Kun kohtaatte vaikeita haasteita, mitä periaatteellisia arvoja käytätte perusteena tekemillenne päätöksille? Näiden molempien käyttäminen - elämänne tarkoituksen ja elämänne aikomusten - antaa teille ainutlaatuisen tietämyksen, jonka ovat synnyttäneet teidän omat ponnistuksenne parantaa elämänne laatua ja auttaa teitä siirtymään vaikeiden haasteiden ohi samalla pysytellen tarkkaavaisena ja selkeänä.

Kun opitte, mikä tuo merkitystä ja tarkoitusta elämäänne, voitte myös oivaltaa sen voiman, joka on kanssanne jokaisen tekemänne valinnan mukana. Jokainen teistä alkaa tehdä valintoja siitä hetkestä kun heräätte ja siihen hetkeen asti kun nukahdatte. Rakkaat, jokainen tekemänne valinta vaikuttaa elämäänne. Jokainen tekemänne valinta, kaikkein vaatimattominkin;  kaikki vaikuttavat siihen mitä koette sekä siihen mitä tunnette ja ajattelette. Miettikää, miltä teistä tuntuu keskellä päivää;  oletteko väsynyt, vähän nälkäinen? Nappaatteko terveellisen välipalan;  juotteko lasin kylmää virkistävää vettä? Nämä ovat valintoja, joita tehdään monesti paljon miettimättä - ne ovat automaattisia. Jos pysäyttäisitte itsenne ja ajattelisitte enemmän sillä hetkellä kun tunnette itsenne väsyneeksi tai nälkäiseksi,  olisivatko valintanne erilaisia?

Koska tekemillänne valinnoilla on niin paljon voimaa, on elintärkeää ymmärtää millä tavalla teette niitä joka päivä. Ennen kuin teette valintanne, mietittekö tietoisesti etukäteen mikä olisi parasta teille ja ympärillänne oleville valintanne hetkellä? Mietittekö etukäteen, miten valintanne saattavat vaikuttaa toisiin, jos olette kodissanne ja perheessänne vastuussa valinnoista? On ymmärrettävää, että haluatte elää tyydyttävämpää elämää ja kannustamme teitä tietämään valintojenne perusteet sekä sen, mistä nämä toiminnat tulevat. Ennen kuin teette päätöksen, kannustamme teitä miettimään mikä olisi paras tapa - auttamaan valinnan tai päätöksen tekemistä on ajatella mikä on parasta, mikä tapa on paras ja tuo kaikkein korkeinta hyvää kaikille niille, jotka ovat suoraan tai edes epäsuorasti asianosaisia.

Jos teidän on vaikea tehdä valintoja ja olette epävarma niistä valinnoista, joita olette tekemässä, kysykää itseltänne: "Miten voit tietää mikä on todella paras ratkaisu?". Se on rehellinen kysymys ja se antaa teille rehellisen vastauksen, joka auttaa määrittämään valintanne. Muistakaa, että riippumatta siitä minkä valinnan teette, kaikkein tärkeintä on aikomus joka johtaa valintaanne. Vaikka tekemänne valinta tai päätös tuo mukanaan kivisemmän tien tai pettymyksen polun, niin jos valitsitte sen mikä oli parasta tai korkeinta hyvää, niin päästäkää irti syyllisyydestä, sillä valinnan tehdessänne teitte parhaan kykynne mukaan. Muistakaa, että se mikä usein näyttää huonolta valinnalta, on usein kokemus joka antaa teille uskomattomia elämänkokemuksia. Kaikista kokemuksista opitut läksyt, erityisesti kaikkein  vaikeimmat, auttavat teitä ymmärtämään itseänne paremmin, auttavat saamaan selkeämmän ymmärryksen ja merkityksen siitä mikä tarkoituksenne on. Oppikaa tekemistänne valinnoista ja olkaa sitä viisaampi seuraavalla kerralla. Mikään tekemänne ei ole koskaan ollut menetys, koska kaikki tilanteet tuovat tärkeää tietoa, joka on vapauttavaa kun sitä katsoo positiivisesti sen sijaan että aina katsoisi huonojen tilanteiden negatiivista puolta. Aina voi nähdä ja oppia jotain myönteistä, rakkaat, jopa kaikkein hirveimmistäkin olosuhteista.

Kun teette valintoja, jotka ovat usein toisia ihmisiä varten, muistakaa ottaa itsenne mukaan kun valitsette sitä mikä on kaikkien asianosaisten korkeimmaksi hyväksi. Ei ole itsekästä ajatella itseään päätöstä tehdessään; loppujen lopuksi te itse olette tekemässä valintaa. Kun opettelette oman elämänne tarkoitusta ja saatte tietää enemmän elämänne aikomuksista ja kun teidän pitää tehdä valinta siitä, mihin suuntaan jatkaa uskomatonta matkaanne,  olkaa ystävällisiä itsellenne ja antakaa itsellenne se kunnioitus, jonka ansaitsette.

Jos missään vaiheessa tarvitsette henkistä ohjausta, varmistakaa että sydämenne ja mielenne ovat auki ja vapaita mielen pulinasta. Ymmärrettävästi henkinen ohjaus on jokaisella ihmisellä erilaista ja se riippuu jokaisen uskomuksista sekä siitä, ketä ihminen rukoilee tai keneltä pyytää henkistä ohjausta. Tiedämme, että osa teistä saa lohtua erilaisilta enkeleiltä, tietyiltä mestareilta ja jotkut teistä kääntyvät tiettyyn kulttuuriin tai uskontoon liittyvän jumalakäsityksen puoleen. Mikäli ette seuraa mitään näistä konsepteista tai usko niihin, niin muistakaa että teissä itsessänne on osa, joka on erittäin viisas. Yhteyden ottaminen syvempään ja viisaampaan itsenne osaan on hyvin voimaannuttavaa ja auttaa saamaan vastauksia tilanteeseenne. Rakkaat,  etsiessänne henkistä ohjausta on kaikkein tärkeintä se, että aikomuksenne ovat puhtaat ja että olette avoimia sille henkiselle olemukselle, jonka olette valinnut.

Tiedämme, että matkanne on ollut täynnä vaikeita elämäämullistavia tapahtumia. Kaikkien näiden kokemusten avulla, joita olette kokeneet tähän mennessä, olette täyttäneet itsenne arvokkaalla tiedolla, joka auttaa selvittämään vastaukset siihen kysymykseen, mikä on elämänne tarkoitus. Teidän tarvitsee vain tarkastella sitä mitä löydätte ja kirjoittaa se selvästi paperille. Sitten voitte nähdä mielessänne minne elämänne tarkoitus vie teidät kuin asettaisitte maaleja ja toimintasuunnitelmia, jotka tuovat teille ymmärryksen tästä tärkeästä ja olennaisesta itsenne osasta. Älkää unohtako, rakkaat, muistakaa että olette kauniita, olette aina rakkauden ja kunnioituksen arvoisia. Ennen kuin juoksette ympäriinsä rakastamassa ja kunnioittamassa ympärillänne olevia ihmisiä, muistakaa rakastaa ja kunnioittaa itseänne ensimmäiseksi.

Olkaa voimakkaita ja innostuneita kun teette työtä tietääksenne oman elämänne tarkoituksen ja aikomukset. Nämä ajat ovat teille jännittäviä ja kulkevat nopeasti. Tiedämme, että teistä on mukavaa katsoa mitä toiset tekevät ja usein yrittää jäljitellä heitä -  olkaa vain itsenne, koska ette voi olla kukaan muu. Koska teidän omilla valinnoillanne on vahva voima, teillä on voima tuoda valtavasti muutoksia omaan elämäänne ja auttaa tuomaan muutoksia ympärillänne olevien muiden ihmisten elämään sekä vaikuttamaan suuresti ja myönteisesti niihin ihmisiin, jotka eivät ole niin läheisiä. Rakkaat, omistautukaa paitsi tuntemaan oman elämänne tarkoituksen, vaan myös toteuttamaan sen käytännössä, saamaan sen toimimaan itsellenne. Tuntekaa omat aikomuksenne, olkaa niille uskollisia ja itsellenne myös. Tiedämme, että te voitte olla parasta mitä voitte olla, koska olette tehneet tätä jo koko ajan, joskus vain te unohdatte.

Ja niin se on . . .

Minä olen ylösnoussut mestari, Serapis Bey,  kanavoinut Julie Miller

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti