tiistai 13. elokuuta 2013

Taryn Crimi: Olette nyt valmiita kitkemään henkisestä puutarhastannene ne rajoittavat uskomukset, jotka eivät enää palvele teitä

Tänään haluaisimme kiinnittää huomionne rajoittaviin uskomuksiin. Tämä viesti liittyy jollakin tapaa edelliseen viestiimme On nopeutumisen aika ja integroitumisen aika - kumpikin on tarpeellinen kasvullenne. Monet teistä alkavat tuntea energian nousevan jälleen ja alatte liikkua eheyttämisen jakson läpi vain kohdataksenne rajoittavia uskomuksia, jotka nostavat esiin haastavia kokemuksia. Ne näyttävät estävän teitä luomasta sitä, mitä haluatte. Haluaisimme jakaa kanssanne oman mielipiteemme siinä toivossa, että se voisi auttaa teitä navigoimaan tämän energian läpi rauhanomaisesti.

Olemme toistaneet monta kertaa ja se on toistamisen arvoista,  ette voi muuttaa sitä mitä ette tiedä. Monien mielestä on tänä aikana varsin vaikeaa manifestoida toiveitanne ja halujanne. Tunnette, että olette kylväneet tarpeelliset siemenet, mutta ette ole kuitenkaan saaneet korjata valmista satoa. Kerromme teille omasta näkökulmastamme, miksi näin on.

Aloitetaan. Tämän ajan energia tukee liikkumista. Sitä ei kuitenkaan välttämättä koeta eteenpäin suuntautuvana liikkeenä, vaan pikemminkin pystysuorana. Selitetäänpä. Juuri kun monet teistä tunsivat, että törmäsitte äkkiä "tiilimuuriin" ja riippumatta siitä kuinka kovasti yrititte, ette pystyneet löytämään motivaatiota tai kykyä liikkua eteenpäin unelmianne kohden,  niin nyt olette eräällä tapaa siirtyneet "tiilimuurin" taakse vain huomataksenne, että siellä on esteitä, jotka pitää ensin poistaa ennen kuin voitte jatkaa matkaanne. Sanalla "esteet" tarkoitamme rajoittavia uskomuksia, joita monet löytävät ja jotka estävät teidän kykynne luoda mitä eniten haluatte.

Ymmärtäkää, että ette ole yksin. Vaikka olette ainoa omalla polullanne, on rinnallanne monia, jotka kävelevät omaa polkuaan ja luovat samanlaisia kokemuksia. Näin oli odotettavissa, koska juuri sitä tämän ajan energia tukee. Mainitsimme, että tämä energia tukee pystysuuntaista liikettä, mihin on syynä se että on monia alitajuntaan syöpyneitä uskomuksia, jotka nousevat nyt "ylös" pintaan. Monet nyt pinnalle nousevista uskomuksista ovat itse asiassa hyvin syvälle alitajuntaan juuttuneita asioita, jotka ovat pysyneet piilossa,  joissakin tapauksissa ei vain useita vuosia vaan useita elämiä. Se, mitä te kaikki olette tekemässä tässä prosessissa, on sitä mitä haluamme kutsua "henkiseksi rikkaruohojen kitkemiseksi".

Olette varmasti tehneet väsymättä työtä vapauttaaksenne ja puhdistaaksenne monia rajoittavia uskomuksia, joita olette tietoisesti käsitelleet jo jonkin aikaa,  ja tämä on auttanut teitä nostamaan yleistä värähtelytasoanne. Kuitenkin samalla kun värähtelynne on noussut, kaiken mikä ei enää resonoi korkeamman värähtelynne kanssa on noustava pintaan, jossa voitte tulla tietoisiksi siitä. Tämän tuloksena näette nyt näitä rajoittavia uskomuksia, joita olette säilöneet alitajuisesti, ja näette niiden ilmaantuvan tietoisuuteenne.

Nyt kun olette nousseet integraation ajan yläpuolelle ja kuljette läpi heijastumisen kauden, olette nyt valmiit aloittamaan "henkisten rikkaruohojen kitkemisen". Voimme vakuuttaa, että olette huomattavasti paremmissa asemissa saavuttamaan tavoitteet ja unelmat, joiden siemeniä olette huolellisesti kylväneet monien kuukausien ajan. Aivan kuin maanviljelijä, joka kylvää siemenet eikä näe välitöntä satoa samalla hetkellä kun hän asettaa siemenet maahan, myös te tarvitsette aikaa huolehtia kylvämistänne siemenistä kitkemällä energiapuutarhaanne. Mitään uutta ei pysty kasvamaan puutarhassa, jonka rikkaruohot tukahduttavat. Ne pitää poistaa ennen kuin voitte odottaa saavanne runsasta satoa. Vasta kun annatte paljon rakkautta ja huomiota, voitte saada hyötyä sadostanne. Sama koskee kaikkia teitä itseänne. Tästä syystä sanomme, että nyt on henkisen rikkaruohojen kitkemisen aika.

Ymmärrämme, että tämä nopeutumisen, eheytymisen, heijastuksen ja kitkemisen aika voi olla uuvuttava. Mutta kuten olemme maininneet useasti aikaisemmin, nyt on ensimmäinen kerta kun olemukset ovat päättäneet vapauttaa "manuaalisesti" kaikki rajoittavat uskomukset yksitellen käyttämättä kuolemisen prosessia apunaan. Tätä ei ole tehty koskaan aikaisemmin. Aikaisemmin olemukset yksinkertaisesti valitsivat jättävänsä fyysisen ruumiinsa kun ne olivat oppineet kaiken haluamansa niistä kokemuksista, joita tiheä todellisuus saattoi tarjota. He eivät poistaneet jokaista rajoittavaa uskomusta ollessaan maan päällä inkarnoituneena!

Kuten kaikki tässä universumissa, myös nopeutumisen, eheytymisen, heijastuksen ja kitkemisen prosessi on jaksoittainen. Tulette pian taas saapumaan energiaan, joka tukee nopeutumista,  joten jälleen kerran tulette tuntemaan ikään kuin tekisitte edistystä eteenpäin. Tulette kiistatta keräämään lisää tietoa ja ymmärrystä, joiden tuloksena jälleen tarvitsette aikaa sulattaaksenne tuon tiedon, heijastaaksenne sen mitä haluatte muuttaa ja kitkeäksenne pois sen mikä estää teitä kokemasta haluamanne luomukset.

Olette käyneet läpi tätä prosessia jo vuosia ja joka kerta parannatte kykyänne sallia energian kulkea lävitsenne sen sijaan että loisitte vastustusta. Mikä aikaisemmin vei teiltä viikkoja, jopa kuukausia puhdistaa, olette nyt kykeneviä huomaamaan sen, mistä ette enää halua pitää kiinni ja liikkumaan tämän prosessin läpi paljon nopeammin kuin koskaan ennen. Ja niin tulette jatkamaan. Teistä jokainen on matkallaan omassa yksilöllisessä kohdassaan;  jotkut ovat pidemmällä kuin toiset, mutta monet teistä tietävät jo nyt että tämä ei ole kilpailu. Maaliviivaa ei ole, se on itsensä toteuttamisen jatkuva matka. Kun teidän sielunne ei enää halua oppia uutta, teidän olemassaolonne loppuu.

Näitä uskomuksia kuoritaan pois kuin sipulin kerroksia. Kaikkien kerrosten poistaminen yhdellä kerralla olisi liian dramaattista;  sen tuloksena ilmentyvät tapahtumat voisivat usein olla liian haastavia käsiteltäviksi kerralla, joten sen sijaan uskomukset nousevat pinnalle kerroksittain. Juuri tätä olette nyt prosessoimassa.

Vaikka usein näyttää helpommalta "olla huomioimatta" alitajuisia uskomuksia ja jättää ne piiloon, mikään ei ole tosiasiassa koskaan piilossa. Jotta voitte saavuttaa unelmanne, tavoitteenne ja halunne teidän tulee vapauttaa ne uskomukset, jotka estävät teitä luomasta kaiken mihin olette tosiasiassa kykeneviä. Tämä kausi menee ohi ja tulette jälleen kerran tuntemaan ikään kuin olisitte takaisin raiteilla puhtain paperein. Kaikessa energiassa on vuoksi ja luode.

Kun nämä rajoittavat uskomukset alkavat luoda kokemuksia todellisuuteenne, tietäkää että se ei ole rangaistus eikä takaisku. Pikemminkin se on mahdollisuus paljastaa uskomus, jota on pidetty usein aikoja tietoisuuden ulkopuolella, ja kuitenkin se on estänyt teitä luomasta mitä todella haluatte. Kun olette tietoisia tästä uskomuksesta, voitte tietoisesti tarkastella sitä ja päättää mikä uskomus sopisi paremmin teidän olemukseenne ja auttaisi paremmin luomaan haluamianne kokemuksia.

Vaikka tämä on jatkuva prosessi, monet teistä voisivat myöntää, että olette varmasti edistyneet valtaisan määrän toteuttaessanne unelmianne monissa elämänne aspekteissa. Jotkut teistä ovat onnistuneet saamaan lisää rauhaa, lisää sisäistä iloa, lisää vaurautta, lisää menestystä, lisää rakkautta; ja lisää on varmasti tulossa. Sallikaa itsenne tuntea menestymisenne ja edistymisenne, joita olette saavuttaneet hyvin lyhyessä ajassa.

Rikkaruohojen kitkeminen on runsaan sadon korjaamiseksi aivan yhtä tärkeää kuin istuttaminen, kasteleminen ja siemenistänne huolehtiminen. Olette työskennelleet niin kovasti päästäksenne tähän pisteeseen asti, yrittäkää olla unohtamatta sitä valtavaa työmäärää, jonka olette tehneet. Siemenenne ovat juuri puskemaisillaan maan päälle ja tulette pian nauttimaan työnne hedelmistä. Tavoitteistanne luopuminen tällä hetkellä merkitsisi sitä, että olette nähneet kaiken vaivan turhaan. Niin monet ovat kulkeneet vaivalloista polkua vain kääntyäkseen takaisin vain muutaman askeleen päässä maalista.

Tietäkää, että me olemme täällä "juurruttamassa" teitä jokaisella solullamme, koska pystymme näkemään puutarhanne kukoistuksen pian puhkeavan esiin. Teillä on kokonainen joukkio olemuksia korkeammissa todellisuuksissa;  valmiina, halukkaina ja kyvykkäinä auttamaan teitä. Hurraamme teille, kannustamme teitä innokkaina kaivamaan vähän syvemmälle ja käyttämään sitä sisäistä voimaa, jota olette epäilemättä kasvattaneet lukemattomissa kokemuksissanne.

Lähetämme teille lakkaamatta ehdottoman rakkautemme ja jos koskaan tunnette, että ette pysty löytämään voimaa päästä eteenpäin,  kutsukaa meitä. Autamme teitä näkemään meidän näkökulmastamme ne ihanat tapahtumat, jotka odottavat teitä.

Toivomme, että olemme jollakin tapaa palvelleet teitä.

Rakkaudessa ja valossa, me olemme teidän enkelioppaitanne.

Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin saa kopioida ja jakaa edellyttäen että sisältö kopioidaan täydellisesti ja muuttumattomana, jaetaan ilman korvausta, sekä tämä tekijänoikeuslauseke ja linkit julkaistaan. http://AngelicGuides.wordpress.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti