perjantai 21. maaliskuuta 2014

Ylösnousemuksen vauhti kiihtyy

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Marc Gamma 19.3.2014


Tervehdys, tässä puhuu arkkienkeli Mikael. Minulla on teille tänään uusi viesti.

Yksi viikko on taas kulunut ja on aika näyttää teille, mihin suuntaan kuljemme, sekä mitä uutta on tapahtunut ja miten asiat ovat kehittyneet.

Kuten tiedätte, on kaksoisliekkien yhdistyminen kiihtynyt viime aikoina. Haluan sanoa, että se on ollut täydellinen menestys. Se on ollut menestys, koska siinä on kehitetty niin paljon energiaa - energiaa, joka on välttämätöntä ruokkimaan portaalia - portaalia, joka on kiireellisesti hyvin tarpeellinen tuomaan energioita maapallolle ja ihmisille.

Kaksoisliekkien yhdistyminen tulee päätökseensä pian, mikä tarkoittaa että kaikki kaksoisliekit ovat suorittaneet yhdistymisensä. Täten on tämä tärkeä osa ylösnousemusta ohi. Tämä oli ja on ollut virstanpylväs,  erittäin tärkeä ydinasia ylösnousemuksen prosessissa.

Nyt kysytte tietysti: Miten tästä eteenpäin? Ja minä sanon teille: Kyllä, tästä jatketaan eteenpäin.

Askel askeleelta kuljemme kohti ylösnousemusta.

Askel askeleelta tulee yhä enemmän ihmisiä heräämään.

Askel askeleelta ihmiset tuntevat, että elämällä, yhteiselämällä sellaisena kuin se on tänään, ei ole enää tulevaisuutta.

Tulevaisuuden pitää muuttua!

Tulevaisuuden pitää tuoda ihmisille toivoa.

Tulevaisuus, joka antaa unohtaa sodan, surun, nälän ja rahan.

Ymmärrättekö, ne sanat jotka olen maininnut teille, ne sanat joilla on niin paljon valtaa,
voiman, asioiden pitää muuttua;  voiman, asioiden pitää tulla kauniiksi.

Voimaa, jotta ihmiset tulevat onnellisiksi.

Voima on teillä - teillä on valta käsissänne.

Me emme ole niitä, joiden pitää toteuttaa tämä. Te olette niitä, joiden tulee tehdä tämä.

Te olette ne, jotka voitte toteuttaa nämä muutokset.

Me pystymme vain tukemaan teitä. Me voimme ohjata, johdattaa ja olla vieressänne ohjaamassa, kun teidän pitää tehdä oikeat päätökset.

Mutta itse tekeminen, se on aina teidän ihmisten käsissä.

Yhä edelleen on maapallolla ihmisiä, jotka tuntevat, että joku arkkienkeli tai ylösnoussut mestari, tai avaruusolento tulee maan päälle ja toteuttaa ylösnousemuksen teidän puolestanne.

Ei, asia ei kerta kaikkiaan ole niin, eikä koskaan tule olemaan.

Te tunnette vapaan tahdon lain, me emme saa sekaantua.

Me voimme ohjata ja johdattaa teitä,  sen me voimme tehdä, mutta itse tekeminen on aina ollut ja tulee aina olemaan teidän oma tehtävänne.

Tiedän, että toistan itseäni, ja minun tulee tehdä niin, koska yhä edelleen on ihmisiä, jotka eivät ole vieläkään ymmärtäneet tätä.

Herätkää jo ja ymmärtäkää, että te itse olette niitä, joiden pitää tehdä muutokset. Vain te pystytte siihen. Tämän pitää olla teille jo viimeinkin selvä. Vain sillä tavalla me kaikki voimme kulkea yhdessä eteenpäin.

Nyt jätämme tämän asian ja menemme eteenpäin.

Mitä tulee seuraavaksi, te kysytte.

No, ylösnoussut mestari Saint Germain on jo ilmoittanut sen. Hän on informoinut teitä ja tulee jatkamaan sitä edelleen.

Nesara, Nesarasta en tule puhumaan. Nesara on kokonaan ylösnousseen mestari St.Germainin harteilla.

Mutta Nesara on yksi tärkeistä avainelementeistä, josta kaikki alkaa. Sen mukana alkaa muutos. Ja kyllä, tämän muutoksen tekevät aikaiseksi ihmiset, emme me ylösnousseet mestarit tai arkkienkelit.

Yksin ihminen pystyy saamaan aikaan sen asian, että muutos alkaa viimeinkin teillä. No niin, mitä Nesaran jälkeen tapahtuu? Tämän osan pystyn kertomaan teille, koska sillä ei ole mitään tekemistä Nesaran kanssa.

Kuvitelkaa, että kaikki on murskattuna maassa, kaikki ympärillänne on pelkkää kaaosta. Mikään ei enää toimi. Mitä mietitte tällaisessa tilanteessa - miten pystytte menemään tästä eteenpäin?

Mitä ihmisten pitäisi tehdä rakentaakseen uudelleen yhteiskunnan tuollaisesta rojukasasta?

Nyt ehkä haluatte pysäyttää tämän viestin kuuntelun vähäksi aikaa ja miettiä ennen kuin jatkatte kuuntelua.

Muutaman minuutin mietiskelyn jälkeen tulette ehkä huomaamaan, että tämä ei ole mikään helppo ja nopea asia. Rakentaa jotain aivan perusteista asti, kaikki välttämättömät elementit mukaan lukien, jotta ihmiskunta voi elää yhdessä rauhanomaisesti. Se ei ole yksinkertaista. Se on erittäin suuri haaste.

Te tiedätte varmasti maassa luotuja erilaisia strategiapelejä. On olemassa mainioita tietokonesimulaatioita, joissa voi rakentaa kaupungin tai pienen kylän. Voitte pelata niitä saadaksenne kokemusta. Jo näiden pienten pelien avulla saa ymmärryksen siitä, miten monimutkaista on rakentaa yhteiskunta, kylä, kaupunki, ja varustaa ne kaikella tarvittavalla. Miettikääpä todella, mitä kaikkea niihin tarvitaan, millaisia ihmisiä niihin tarvitaan, millaisia ominaisuuksia ja pätevyyksiä. Tarvitaan niin monia eri elementtejä. Kun olette miettineet koko asian läpi, tulette lopuksi siihen tulokseen, että tämä tulee olemaan erittäin monipuolinen projekti. Projekti, jonka ohjaamiseen ja johtamiseen tarvitaan paljon ihmisiä.

Näiden ihmisten pitää oppia työskentelemään yhteiskunnan hyväksi,  ei oman itsensä hyväksi, vaan työskentelemään kaikkien edestä, ja tämä on avainasia, rakkaat ihmiseni.

Vain yhdessä te pystytte rakentamaan yhteiskunnan. Individualismi on jotain sellaista, jonka voitte unohtaa. Kun teette työtä vain oman itsenne puolesta, se ei tule toimimaan. Se ei voi toimia, koska silloin tulee vallitsemaan uusi energia, joka ei enää salli tällaista.

Vain yhdessä te voitte rakentaa ja muuttaa kaiken, muokata kaiken niin, että teillä on kultainen tulevaisuus. Tulevaisuus, joka voi tarjota kaikille kaiken, olipa se sitten koulutus, elintarvikkeet, viihde, ystävät, rakkaus. Kyllä, on niin monta välttämätöntä aspektia, joita ihminen tarvitsee ollakseen onnellinen.

Te tiedätte Maslowin tarvehierarkia-pyramidin. Tämä hierarkia näyttää, mitä elementtejä ihminen tarvitsee ollakseen onnellinen, tyytyväinen, luova ja rakastava. Kun nämä perusasiat ovat saatavilla, silloin ihminen voi olla ja on onnellinen. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Tässä jälleen kaikki jätetään teidän harteillenne, sillä te itse olette perusta kaikelle, kaikelle mikä on tarpeellista, mitä rakennatte, jotta te voitte yhteiskuntana ja ihmiskuntana olla onnellisia.


Nyt siirryn tämänpäiväisen viestimme viimeiseen asiaan. Me olemme puhuneet yhteiskunnasta.Yhteiskunnasta, joka pitää rakentaa aivan perusteista asti uudelleen. Siinä on paljon muutakin: rakennukset, rakenteet, rautatieliikenne, erilaiset tiet kuljetuksia varten. Kaikki tarpeelliset välineet, jotta toimiminen yhteiskunnassa olisi ylipäätään mahdollista.

Nykyään ovat niin monet yhteiskunnan tukielementit vapauttaneet teidät ihmiset hankaluuksista. Niitä ovat mm. jätehuolto, jäteveden poisto- ja uudelleenkäsittelylaitokset, elintarvikkeiden tuotanto. Nämä kaikki ovat palveluja, joita tarvitaan yhteiskunnan toiminnan takaamiseksi.

Samanlaisia ovat seuraavatkin aspektit, joiden kanssa teidän pitää selviytyä. Myös ne vaativat jokaiselta teistä uskomattoman paljon sitoutumista,  sitoutumista kaikkien edestä, ei vain omaksi hyväksenne, vaan aina kaikkien puolesta. Miettikääpä taas parin minuutin ajan, mitä kaikkea tarvitaan yhteiskunnan rakentamiseksi aivan perusteista asti. Nyt tarkoitan tukitoimintoja - niitä elementtejä, jotka ovat välttätättömiä, jotta ihmisellä on kaikki tarvittava, jotta hän saa ruokaa, suojaa kylmältä, jätehuollon jne. Niin monia erilaisia osa-alueita pitää ottaa huomioon. Ja niin monien ihmisten pitää antaa oma panoksensa näihin toimintoihin. Tunnistatteko jälleen, miten pelataan sitä peliä, joka näyttää mikä kaikki on tarpeellista, kun jotain aloitetaan aivan alusta. Kyllä, tänään meillä kaikilla on kokemus siitä, miten tällaista peliä tulee pelata, jotta saadaan täysin toimivia tuloksia.

Oletteko koskaan kysyneet itseltänne, oletteko tyytyväisiä siihen, miten asiat ovat nykyään? Kaikki viranomaisbyrokratia, kaikki monimutkaiset käsittelyprosessit, jotta voi saada jotain - olipa se sitten sairaskassasta, viranomaisilta tai jostain muualta. Kaikki on erittäin monimutkaista ja monipuolista, niin että ihminen menettää yleiskuvan. Kaikkia näitä asioita ihminen voisi yksinkertaistaa, vähentää organisaatiota, vähentää monimutkaisuutta, mutta kuitenkin tarjoten tarpeeksi tukea, jotta ihmiset voivat elää elämänsä tyytyväisinä. Se on todellinen haaste niille, joiden tulee ylösnousemuksen jälkeen rakentaa kaikki alusta asti uudelleen. Ja te olette osa sitä, te olette osa niitä, jotka rakentavat, laativat, yhdistävät, jne. kaikki nämä elementit.

Tietäkää, että elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Joka puolella alkaa kuitenkin pioneerihenki nousta mahdollisuudesta rakentaa kaikki uudelleen alusta asti. Kaikki virheet, jotka ihminen on tehnyt, voidaan nyt yrittää korjata.

Ja nyt tullaan siihen osaan, jossa teitä tukevat ja ohjaavat korkeammin kehittyneet olennot, joilla on hyvin paljon kokemusta tällaisista tilanteista. He tuovat teille uusia impulsseja, ideoita, ajatuksia, menettelytapoja, prosesseja, yksinkertaistuksia, jotta teidän olisi helpompi sopeutua.

Te päätätte, mitä toteutatte - eivät ne, jotka antavat teille neuvoja. Teidän ihmisten pitää päättää. Me emme saa vaikuttaa mitenkään, muuten se olisi sama, jos vieras hallitus tulisi sanomaan teille, mitä teidän pitää tehdä. Me olisimme taas samassa tilanteessa kuin ennenkin.

On siis hyvin tärkeää nähdä meidän roolimme oikein: Me neuvomme, me näytämme, me selitämme.

Mutta itse tekeminen jää teidän tehtäväksenne, teidän pitää toteuttaa kaikki. Tietäkää ja muistakaa tämä. Jos joku sanoo teille jotain muuta - antaa neuvoja tai ohjeita - niin älkää uskoko tätä tietoa tai kanavointia, sillä tällainen ei ole sallittua.

No niin, rakkaat ihmiset. Tämänpäiväinen viestimme tulee loppuunsa, ja minä haluaisin vakuuttaa teille, että me olemme valmiina tekemään kaikkemme, jotta asiat sujuisivat joustavasti. Muistakaa kuitenkin, että meidän pitää noudattaa universumin lakeja. Se tarkoittaa, että meidän tulee odottaa, että tietyt asiat ovat toteutuneet teidän puoleltanne ja pantu täytäntöön.

Kun nämä virstanpylväät on saavutettu ja tämä prosessi on saatu päätökseen, voimme me taas puuttua asiaan ja tukea teitä. Tämän pelin nimi on "syy ja seuraus". Syy ja seuraus - tietäkää, että koko universumissa ja samoin teidän luonanne tämä on aina sama peli. Syy ja seuraus. Ensin ihmisen pitää suorittaa jotain, toteuttaa, realisoida, ohjata ja käyttää, ja sen jälkeen tulevat seuraukset, mikä tarkoittaa että ihminen näkee, tunnistaa tulokset ja voi sitten jatkaa eteenpäin.

Ja tästä syntyy seuraus,  siis syy ja seuraus.

Ottakaa tämä asia sydämellenne, sillä se on tärkeä ymmärtää. Näin sen pitää aina tapahtua. Ja tästä syystä meidän pitää aina katsoa omalta puoleltamme, millainen vaikutus tulee olemaan. Ja vasta sen jälkeen kun olemme tunnistaneet, että vaikutus on saavuttanut toivotut tulokset, saamme luoda uuden syyn yhdessä teidän, ihmisten kanssa. Ymmärrättekö nyt, miten tämä prosessi menee, ymmärrättekö miten se toimii? Tähän asti se on aina toiminut näin, mutta sitä eivät monet ihmiset ole vielä käsittäneet. Minä toivon, että tämän loppulauselman, tämän loppuhuomautuksen avulla, olen saanut tehtyä kaiken teille selväksi.

Rakastan teitä koko sydämestäni. Olen arkkienkeli Mikael.

http://illuminations2012.wordpress.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti