torstai 10. huhtikuuta 2014

Ylösnousemusprosessi on jokaisella ihmisellä yksilöllinen eikä koske kaikkia

Yhdeksän neuvostoa kanavoinut Elizabeth Ayres Escher 26.3.2014


Tervehdys. Me olemme Yhdeksän neuvosto.

Kerromme tänään niiden ihmisten nopeasta kehityksestä, jotka käyvät läpi ylösnousemuksen kehittyneempiä tasoja. Tämä tapahtuu valokoodeja vastaanottavien ihmisten valtavien ponnistelujen ansiosta sekä värähtelypäivitysten vuoksi, joita teidän planeettanne ja yksilölliset ihmisruumiinne imevät itseensä, kun kosmiset aallot lyövät voimalla teidän sinivihreän planeettanne rannoille.

Yhä enemmän ihmisiä herää koko ajan, mikä on selvää niille, jotka ovat olleet heräämispolulla jo vuosikymmeniä. Äkkiä sellaiset ihmiset, joiden ei olisi koskaan voinut olettaa tutkivan ristiriitaisia aiheita, tonkivat kaikenlaisia polkuja, etsivät vastauksia sekä kyseenalaistavat kaiken elämässään ja maailman tapahtumissa.

Vaikka TE olette olleet polulla kauan aikaa,  on tärkeää, että te ette anna valmiita vastauksia näille yksilöille. Sallikaa heidän etsiä itse omat vastauksensa. Muistutamme teitä, että uudessa maailmassa ei ole opettaja/oppilas -suhteita. Jokainen yksilö on vastuussa omasta oppimisestaan ja häntä rohkaistaan etsimään erilaisia tapoja tutkia ilman että kukaan "asettuu tielle", sillä jokaisella ihmisellä on erilainen polku kuljettavanaan. Ainoastaan Sielu ja Kaikkivaltias Läsnäolo tietävät, mikä tämän ihmisen elämän tarkoitus on ja miten kyseinen yksilö pystyy täyttämään sen. Ajoitus ja suuntaus ovat jokaisella erilaisia, joten on parasta pidättäytyä vertailemasta omaa "edistystään" muihin.

Te tunnette, kun olette saapuneet henkilökohtaisen kehityksenne uuteen vaiheeseen. Harvemmin kuljettu polku sopii usein paremmin joillekin, kun taas toiset viihtyvät paremmin ryhmissä. Vain te itse pystytte määrittelemään sen, mikä sopii teille parhaiten. Ja huomatkaa, että teidän valintanne saattavat vaihdella siitä riippuen, kenen kanssa te kehitätte yhteyksiä sekä teidän omien sisäisten aavistustenne ja tuntemustenne perusteella, kun teidän intuitionne "puhuu" teille.

Kannustamme kaikkia valotyöntekijöitä, sekä kokeneita että vasta aloittelevia, käyttämään omaa arvostelukykyänne sekä opettelemaan vahvaa luottamusta omaan intuitioonne sen suhteen, minne astua seuraavaksi.

Tietäkää, että Galaktinen Liitto,  ylösnousseet mestarit ja muut valon olennot eivät pysty kertomaan teille etukäteen, mitä tulee tapahtumaan, sillä tuo tieto vaikuttaisi lopputulokseen ja muuttaisi tuloksen. Ymmärrättekö tämän, rakkaat? Teidän tiedemiehenne ovat todistaneet tämän ilmiön omien kokeittensa aikana. Osallistujien ajatukset voivat muuttaa kokeen odotetun tuloksen. Tulevien tapahtumien paljastaminen, vaikkapa huomisten, merkitsee myös samaa kuin että annettaisiin etukäteen ilmoitus niille, jotka vastustavat edelleen Valon joukkojen saapumista tällä kauan pimennettynä olleella planeetalla. Joten opetelkaa olemaan kärsivällisiä, kuuntelemaan sisimpäänne, tunnustelemaan maaperää, kokeilemaan sekä oppimaan luottamusta omaan intuitioonne ja sisäiseen opastukseenne, jotka näyttävät teille tien askel askeleelta.

Tie vaatii sopeutumiskykyä, joustavuutta, sitkeyttä ja päättäväisyyttä, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, luottamusta, uskoa, myötätuntoa sekä suurta halua rakastaa ehdoitta. Ylösnousemusta ei ojenneta teille lautasella kuin palasta suklaakakkua. Mutta jos teidän sydämenne ja mielenne ovat avoinna, te ALATTE nähdä synkronismeja ja käyttää eteenne ilmaantuvia mahdollisuuksia sillä ehdolla että olette valppaita JA halukkaita astumaan ulos laatikosta, jossa olette leikkineet kauan aikaa eläessänne kolmannessa ulottuvuudessa.

Ymmärtäkää myös, että yksikään tie ei sovi kaikille. Lahjakkaat ja kokeneet valotyöntekijät ovat valmistaneet "ylösnousemuksesta" materiaalia muiden ohjeiksi, mutta se ei aina sovi ... kuten meidän kirjurimme havaitsi omaksi hetkelliseksi harmikseen. Hän on kuitenkin tottunut kulkemaan omaa tietään ja sen vuoksi odottaa sitä myös muilta, jotka seuraavat hänen jalanjäljissään.

Te saatatte nähdä nämä yksilöllisellä perusteella otetut askeleet keinona erotella tälle prosessille todella omistautuneet ihmiset niistä, jotka ovat ihastuneita hengellisiin saavutuksiin ja ovat hengellisen ylpeyden sokaisemia. Polulla on monia sudenkuoppia, jotka on suunniteltu testaamaan kokelaan kykyä ruumiillistaa syvällisesti mestaruuteen vaadittavia ominaisuuksia sekä sen mukana tulevaa vastuuta.

Tietäkää myös, että jos näytätte kompuroivan, se ei ole maailmanloppu. Te ette välttämättä ole "epäonnistuneet". Nouskaa ylös, miettikää "virheenne" lopputulosta ja menkää eteenpäin. Henkisissä ulottuvuuksissa kasvaminen näyttää usein kaoottiselta, kun sitä tarkastellaan sellaisen henkilön silmin, joka on tottunut järjestelmälliseen oppimisympäristöön. Lisäksi tämä kaaos ja sen seurauksena oleva hämmennys kasvavat, jos yksilö ei pysty siirtymään itse luomiensa ymmärryksen rajojen yli eikä kykene sopeutumaan.

Viides ulottuvuus ja korkeammat värähtelymaailmat ovat olemukseltaan vaihtelevampia. Asiat eivät aina pysy samoina ja ovat vähemmän "konkreettisia" kuin mitä te olette kokeneet alemmissa värähtelyissä, kolmannen ulottuvuuden hidastetussa tiheydessä, etenkin sillä tavalla kuin se on olemassa maaplaneetalla useimmille ihmisille. Kun teidän värähtelynne nousee, te muututte - se on väistämätöntä. Te muututte odottamattomilla ja ennustamattomilla tavoilla, kun pyritte seuraamaan henkilökohtaista "tähteänne" kohti korkeampia olemassaolon tasoja. Te ette pysty luokittelemaan itseänne miksikään, etenkin jos sulaudutte yhteen oman korkeamman itsenne energioiden kanssa, sillä te olette moniulotteinen olento. Itsen erilaiset "aspektit" ottavat määräysvallan riippuen olosuhteista. Tällaiseen elämänasenteeseen tarvitsee vähän totutella, joten ylösnousemus tai hengen laskeutuminen alas fyysiseen ruumiiseen, mikä on parhaillaan tapahtumassa maaplaneetalla, toteutetaan pienin askelin, jotta ruumis ja mieli pystyvät sopeutumaan siihen.

Jos teidän pitäisi vaihtaa valokehoon huomenaamulla herätessänne, ette mahdollisesti olisi enää ruumiissanne. Tällaista mallia käytettiin useimmille kokelaille "menneiden" aikakausien kuluessa, kun ylösnousemuksia tapahtui sekä yksilö- että massatasolla. Fyysinen ruumis jätettiin jälkeen ja valoruumis katosi näkymättömille tasoille. Tällä hetkellä Gaialla on tapahtumassa fyysisen ylösnousemuksen alku, taivaan tuominen maan päälle, jossa sallitaan korkeamman itsen sulautua täydellisesti fyysiseen kulkuneuvoon JA jäädä siihen ottamaan vastuu elämänvirran tarkoituksesta. Tämä prosessi on monimutkainen, herkkä ja pitkällinen - etenkin niille, jotka menevät ensimmäisinä. He ovat yleensä valmistautuneet tätä tilaisuutta varten useiden elämänaikojen ajan ja useiden vuosikymmenien ajan tässä elämässä.

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden ajan tähän maailmaan syntyneet sielut alkavat parhaillaan huomata, että kun he heräävät, prosessi on varsin nopea. Yhtenä päivänä he työskentelevät yritysmaailmassa - seuraavana he opiskelevat reikiä Maui-saaren rannalla tai ovat rakentamassa osuustoimintakommuunia Keski-Amerikassa. Tämä voi tapahtua ja tapahtuu myös vanhemmille ihmisille, joilla on ollut menestyksekäs ura, mutta äkkiä he huomaavat että heidän elämästään puuttuu jotain suurta. Jokaiselle yksilölle herätyssoitto ja prosessi on hieman erilainen, kuten on myös heidän täällä olon tarkoituksensa. Jokaisen yksilön oma tehtävä on löytää nämä asiat,  "miksi" ja "minkä takia" itsenäisesti.

Ylösnousemuksen polulla yksilö päästää irti kaikesta, mikä ei enää toimi hänellä, kokee puhdistumisjakson tai -jaksoja, tulee sisältä voimaantuneeksi ja hankkii sekä käyttää tarvittavia työkaluja selvittääkseen matkalla ilmaantuvat haasteet. Ja haasteita tulee olemaan. Jokaista kokelasta haastetaan päivittäin jollakin tapaa, jotta nähdään, osaavatko he käyttää luovuuttaan ylittääkseen kaikki esteet.

Monet niistä, jotka ovat inkarnoituneet tälle planeetalle tällä hetkellä ja suunnilleen viimeisten kuuden vuosikymmenen aikana, ovat toimineet halustaan auttaa vapauttamaan tämä planeetta pimeydestä, joka on pitänyt sitä takapajuisena ja eristäytyneenä paikkana sekä erossa muusta galaksista ja universumista. Tähän tehtävään ryhdyttiin alun perin rakkaudesta, mikä on inkarnaation prosessissa unohtunut monilta. Nyt ihmiset alkavat muistaa, joskus hämärästikin, että heidän tulisi tehdä jotain muuta kuin mitä he tekevät juuri nyt. Kun planeetan värähtelytasot nousevat, useammat heräävät - mutta heräämisen ajankohta riippuu jokaisesta yksilöstä itsestään. Ylösnousemuksen mukana,  kun jokainen ihminen tunnustaa halunsa ylösnousemukseen, heidän tulee myös tunnustaa tarve ottaa vastuu omasta polustaan ja hyväksyä itsemääräämisoikeus, jota vaaditaan kaikilta korkean aseman henkisissä todellisuuksissa saavuttavilta.

Ylösnousemus ei ole tapa paeta maailmaa, jos olette tyytymätön. Jos toivotte sellaista, teitä tullaan koettelemaan kipeästi siihen asti, että ymmärrätte sielunne olevan oman maailmanne luoja, ei "ihmis"-itsenne. Teidän sielunne tietää varsin hyvin, mitä tarvitaan, jotta päästetään irti ihmisille ominaiset ehdollistumiset, halut ja tarpeet, niin että yksilö todella nöyrtyisi tekemään ylösnousemusprosessissa vaadittavat työt.

Vihkimys (ylösnousemus) merkitsee itsensä hallitsemista eikä se ole äkillistä. Kun saavutatte todellisen itsenne hallitsemisen, avaudutte sellaiselle mitä on nimitetty taikuudeksi, kyvylle välittömästi luoda kaikkea mitä tarvitsette juuri sillä hetkellä. Tämä voi kuitenkin tapahtua VASTA sitten kun aika on oikea eikä ihmisego enää käskytä fyysistä ruumista. Silloin ja vasta silloin kun sielunne on sulautunut yhteen "sinuksi" ja olette valmis, teidän on mahdollista kokea "ihmeitä", sillä olette tullut todelliseksi pyhäksi alkemistiksi. Nämä lahjat on sinetöity siihen asti kunnes jokainen kokelas on valmis ja hänet on perusteellisesti testattu, sillä Valon veljes- ja sisaruskunta ei halua toistaa luovien voimien väärinkäyttöä, kuten tapahtui Atlantiksella ja Lemurialla.

Korkeammilla maailmoilla on paljon tarjota, mutta juuri täällä Gaialla teiltä testataan yksilöllisesti omaa henkilökohtaista aloitekykyänne, luovuuttanne, päättäväisyyttänne sekä tahtoanne liikuttaa omia vuorianne (haasteitanne), jotta pystytte todella palvelemaan ihmiskuntaa. Tämä palveleminen alkaa itsestänne, itsekunnioituksen oppimisesta, itsearvostelun lopettamisesta, henkilökohtaisen voimaantumisen hyväksymisestä, sen irtipäästämisestä mikä ei enää (eikä ehkä koskaan aikaisemminkaan) palvele teitä sekä teihin "ulkopuolelta" syntyneen ehdollistumisen irtipäästämisestä. Toisin sanoen te luotte itse oman oppimisympäristönne sielun tasolla, kun kuljette polkua. Herkkä taito kuunnella omaa sisäistä johdatustanne on välttämätön ja oppitunnit toistuvat yhä uudelleen siihen asti, kunnes tajuatte ne ja olette halukkaita hyväksymään hyvin välttämättömän antautumisen omalle korkeammalle itsellenne ihmispersoonallisuutenne sijaan.

Ylösnousemus on haastava mutta hyvin palkitseva prosessi. Tämän fyysisen ylösnousemisen mahdollisuuden myötä te olette nostaneet rimaa itsellenne. Jokainen ihminen, jonka onnistuu luoda ja ruumiillistaa valokeho tällä planeetalla, tekee sen helpommaksi perässä seuraajille, mutta aina tulee olemaan haasteita, jotka on ylitettävä. Ne valotyöntekijät, jotka ovat lähellä tai ovat jo kokeneet omassa ylösnousemusprosessissaan sen askelman, missä he voivat tahdonalaisesti kokea muita ulottuvuuksia ja todellisuuksia, luovat mallia tai polkua, jolla toiset voivat seurata heidän jalanjälkiään. He uudelleenasettavat tarvittavia värähtelytasoja saavuttaakseen samat tulokset. Jokainen tässä onnistunut yksilö ei välttämättä alenna riman tasoa, mutta auttaa nostamaan koko planeetan värähtelytasoa.Sen tuloksena ne ihmiset, jotka pystyvät sopeutumaan kohoaviin värähtelytasoihin, ovat tehneet niin, pääasiassa oman valmistautumisensa vuoksi, useimmiten tiedostomattomasti ja sisäisillä tasoilla (eetteritasoilla unen aikana).  Ne jotka eivät ole valmistautuneet (siitä syystä, että heidän sielunsa ei ole valinnut ylösnousemusta tämän elämän aikana) tulevat yksinkertaisesti vain lähtemään ja huomaamaan elävänsä toisessa maailmassa. Henki ei lopeta olemista, sillä kaikki on energiaa.

Jotkut ovat kutsuneet tätä prosessia maailmojen eroamiseksi ja niin se on, vaikkakaan ne eivät eroa fyysisesti ensi alkuun. Eroaminen tapahtuu pikemminkin värähtelytasoilla ja yhteydessä energioihin. Hyvin pitkän aikaa kaksi maailmaa (tai useammat) tulevat olemaan rinnakkain yhtä aikaa. Tämä ilmiö voi hämmentää ihmisiä suuresti, jos he eivät ole tietoisia ja halukkaita näkemään sekä erityisesti tuntemaan mitä tapahtuu. Jotkut ihmiset ovat jo joutuneet sellaiseen tilaan ja he huomaavat pian, että on liian vaikeaa jatkaa, joten he löytävät jonkin keinon lähteä tältä planeetalta. Ei ole syytä tuomita näitä yksilöitä, sillä heidän sieluntarkoituksensa on erilainen kuin teidän. He tulevat syntymään uudestaan Uudessa maailmassa jos ja kun se on heidän sielunsa ja Korkeimman itsensä tahto, uudessa ja sopeutuvammassa fyysisessä kulkuneuvossa, joka on viritetty siellä oleviin korkeampiin energioihin.

Kannustamme kaikkia niitä, jotka tuntevat olevansa ylösnousemusprosessissa, päästämään pois kaiken väärän ylpeyden tai vertaamaan itseään muihin, jotka saattavat näyttää olevansa vielä unessa. He saattavat hyvinkin yllättää teidät ja ohittaa teidät vauhdissa kun he heräävät, sillä jokaisella sielulla on kyky sopeutua ja saattaa voimaan muiden elämien aikana, sekä täällä että muilla planeetoilla, ansaitut lahjat ja armon. Kun teidän värähtelytasonne nousee, nämä lahjat "puretaan esiin" ja paljastetaan jokaiselle teistä, jotta voitte käyttää niitä kehittyessänne kaikkien korkeimmaksi hyväksi, itsenne mukaanlukien. Kun itseluottamuksenne ja aloitekykynne kohoaa, tulette pian huomaamaan että olette todellakin varteenotettava voimavara.

On paljon sanottavaa, mutta lopetamme nyt, koska kirjurimme tarvitsee hyvin ansaitun levon ja rentoutumisen tälle päivälle. Muistakaa kuitenkin, että olemme täällä auttamassa jokaista teistä, kuten ovat myös teidän Valon veljenne ja sisarenne, Ashtarin joukot, Valon Galaktisen yhtymän joukot, Gaian ylösnousseet mestarit, arkkienkelit ja legioonat enkeliolentoja, elementaalit ja muodottomat voimat, kaikki jotka haluavat nähdä tämän kauniin maailman ottavan paikkansa Kristuksen tähtivaltioiden joukossa.

Lähetämme teille siunauksemme ja lainaamme vapaasti energioitamme helpottaaksemme ja ohjataksemme teitä, mikäli saamme siihen luvan, sillä tämä on vapaan tahdon planeetta. Teistä jokainen on riippumaton yksilö ja sellaisena me kunnioitamme, ihailemme ja rakastamme jokaista, kun kuljette eteenpäin upealla löytöretkellä.

Lähetämme rakkautemme jokaiselle teistä. Odotamme sitä aikaa, kun voimme kulkea rinnakkain läpi kukkasten kirjomien kauniiden laaksojen uudessa maailmassa ja katsella suurenmoisia kultaisia valokaupunkeja, joita rakennetaan sinne juuri nyt. Nyt toivotamme teille hyvää päivää. Odottakaa meidän tervehdyksiämme eetteritemppeleissä unienne aikana, rakkaat.

Namasté

http://bluedragonjournal.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti