maanantai 14. huhtikuuta 2014

Arkkienkeli Mikael: Suuria ja todella upeita uutisia

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Meredith Murphy


Tervehdys, korkealla kiitävät! Miltä virtaukset vaikuttavat tänään? Näemme, että te synkronoidutte yhä enemmän sen kanssa, mikä on muuttunut teissä. Alatte tuntea itseänne toiveikkaiksi, kun alatte tuntea hienostuneen ja henkevän kenttänne muodostuvan ja järjestyvän eheämmäksi. Kun sukellatte yhä suurempaan ja suurempaan eheyteen jokaisella tasolla ... ne eivät ole tasoja, mutta voitte ajatella niitä sellaisina ... koska ne tuntuvat niin erilaisilta. Kun saavutte näille yhtenäisyyden uusille tasoille, teidän energiakenttänne on itse asiassa järjestynyt uudella tavalla, mikä luo eheyden. Joten te olette yhdistäneet uusia aspekteja omaan energiakenttäänne tuomalla ne esiin omasta DNA:stanne ja vapauttamalla pois joitakin muita aspekteja.

Teidän tehtävänne on edesauttaa tätä prosessia siten, että pyritte parhaanne mukaan tukemaan kehoanne ja pysyttelemään sisimmässänne, kun teissä tapahtuu syvällistä uudelleenmuokkausta ja -järjestelyä. Kaiken tämän mahdollistaa teidän oma kiinnostuksenne sekä sielun tasolla että ihmiselämän tasolla tehdä yhteistyötä oman itsenne laajempien osien kanssa. Rakkaat ystävät, juuri tämä vie teidän kokemuksenne yleviin ja voimakkaisiin todellisuuksiin sekä auttaa koko maailmankaikkeuden evoluutiota!

Maailmankaikkeus. Kyllä todellakin. Odotitteko tätä? (silmänisku)

Me olemme innoissamme ja huvittuneita voidessamme kertoa teille tällaisia asioita ikään kuin me toisimme teille suuria ja todella upeita viestejä. Ymmärrättekö?

Ja sitähän nämä juuri ovat - suuria ja todella upeita viestejä teille! No tietenkin teidän korkeammissa olemuksissanne,  maailmankaikkeuden tietoisuudessa olevissa osissanne, te pyörittelette metaforisesti omia ei-fyysisiä silmiänne meille (iskemme teille silmää kun sanomme tämän), sillä tehän tiedätte jo tämän kaiken. Meistä on kuitenkin huvittavaa leikitellä teidän kanssanne ja välittää tämä viesti, joka saa tämän sisäisen tietämyksen ikään kuin kuulostamaan uudelta ilmoitukselta teidän maanpäälliselle maailmallenne!

Joten olkaa hyvät ja yhtykää meidän huumoriimme! Antakaa meidän leikkiä kanssanne, sillä loppujen lopuksi se on yksi kaikkein ihanimmista energioista teidän maailmassanne - tämä kyky olla joustava ja vaihteleva sekä antaa huumorin ja leikin tuoda iloa niin yksinkertaisilla ja helpoilla tavoilla! Herkkua! Meidän on sanottava "herkkua", koska tiedämme sen olevan monien suosikkisana ja nyt olemme sillä tuulella, että haluamme helliä teitä jollakin teidän suosikillanne ja yksinkertaisella asialla, kohottaa teidän mielialaanne ja ilahduttaa teitä yksinkertaisesti teidän olemassaolonne herkullisuudella tässä hetkessä ja kaikessa mitä on. Ja kertoa teille miksi, jotta tekin voitte tuntea itsenne niin ylenpalttisen onnellisiksi.

Rakkaat, haluamme nyt kysyä teiltä aivan vakavissamme, tunnetteko ihailijakerhonne? Tunnetteko ne monet keskeiset valon lähteet, jotka katselevat teitä kiihkeän uteliaina ja hämmästyneinä? Todellakin ne ovat läsnä. Ne ovat läsnä sellaisella tavalla, että te pystytte tuntemaan ne jos avaudutte niille, tällä tietoisuudella. Joten jos sallitte itsenne virittäytyä näihin energioihin, jotka ovat - todella, syvästi, enemmän kuin voitte koskaan kuvitella - hyvin innoittuneita teidän luomistanne mahdollisuuksista. Aiomme nyt puhua siitä, MIKSI näin on. Nämä olennot ovat hyvin, hyvin innoissaan teidän luomistanne mahdollisuuksista ja jos te virittäydytte siihen, te voisitte muuttaa koko Jumalaisen ruumiillistumisen haasteen itsellenne niin paljon suuremmaksi huviksi! Voisitte pysähtyä ja tervehtiä ihailijakerhoanne! Ja kuunnella omaa sydäntänne sekä omaa sisäistä tietämystänne, kuunnelkaa kun ne jakavat kanssanne syvän ymmärryksen teidän luovuutenne ja rohkeutenne perustavista vaikutuksista, teidän urheasta ja ihmeellisestä muutoksestanne. Niillä on oma ymmärryksensä, sama kuin teidän ihailijakerhollanne. Se koskee heidän maailmaansa ja heidän omia sivilisaatioitaan sekä kulttuureitaan.

Katsokaas, teidän maailmanne sivilisaatio ja kulttuuri ovat jo renesanssi-soitumassa. Me pidämme tästä sanasta,  keksimme sen juuri. Renesanssisoitua. Ymmärrättekö? Täällä tapahtuu paljon luovaa toimintaa. On paljon keskitettyä voimaa. Ja on paljon energiaa, jota te olette keskittäneet työhön;  energiaa, jota te olette saaneet aikaan omilla haasteillanne, kun todella ja - mikä tärkeintä - TÄYDELLISESTI sisäistätte olevanne omien kokemustenne Luoja. Wow! Se on monissa toisissa kulttuureissa unelmana,  eikä tämä ole vitsi. Tämä ei todellakaan ole liioittelua.

On tärkeää, että toiset kulttuurit pääsevät todistamaan vaikeiden energioiden hajottamista. Se on ELINTÄRKEÄÄ, jotta he pystyvät tuntemaan mahdollisuuden avata omat maailmansa suuremmalle vapaudelle. Tajuatteko tämän? Monet maailmat eivät ole niin vapaita. Monet kokemuspiirit ovat rajoitetumpia. He eivät tiedä, miten ratkoa niitä haasteita, joita he tietävät olevan edessään, mikäli he kokisivat valtavien vastakohtien aiheuttaman voiman. 

Kun olemme työskennelleet yhdessä, te olette käyttäneet aikaa harjoittelemalla olemaan itsenäisempiä. Luomaan neutraalimpi ja rauhallisempi kokemus teidän tietoisuutenne tilaan.

Me olemme kuluttaneet valtaisan määrän aikaa yhdessä, te ja minä, päästäen irti tarpeesta kontrolloida muita, jotta olette saapuneet tähän pisteeseen ja ymmärtäneet, että pystytte siihen aivan itse. Kun te toimitte näin, te opitte että teidän ei tarvitse odottaa maailman muuttuvan. Se ei tarkoita, että te ette haluaisi asioiden olevan eri tavalla. Te kuitenkin alatte tajuta - syvällisesti ja perusteellisesti - että maailman ei tarvitse ryhdistäytyä sen vuoksi, että te olisitte onnellisia. Te itse asiassa teette omasta maailmastanne vapaan. Ja vielä enemmän! Te olette jo siirtymässä sen ajatustavan taakse, että ainoa tapa rauhanomaiseen elämään on TEIDÄN ULKOPUOLELLANNE olevien asioiden rajoittaminen, koska muuten te ette pysty käsittelemään niitä. Te alatte nyt käyttää omaa voimaanne. Te luotte omat kokemuksenne omaa tietoisuuttanne keskittämällä ja kiinnittämällä huomiota itseenne.

Näettekö, rakkaat, miten uskomaton tarkoitus tällä Soar Fest -juhlalla on? (21 päivän pituinen maksullisten kanavointien sarja 1.-21.4., suom.huom.) Miten hyödyllinen tämä sarja on, kun ajattelette omaa muistamistanne ja omien valmiuksienne haltuunottamista?

Me aloitimme perusasioista. Kannustimme teitä kutsumaan korkeampia yksiköitä, itsenne korkeampia tasoja tähän peliin. Vietimme monia päiviä puhuen siitä, miten te voisitte toteuttaa tämän, ja myös tukien teitä, koska te sallitte sen. Me pystyimme saattamaan teidän fyysisen tason hienostuneempiin energioihin ja tukemaan teitä värähtelynne avaamiseksi täydemmin kaikelle mitä te olette, niin että te pystyitte sisäistämään enemmän ja päästämään sen sisään.

Sitten keskityimme yltäkylläisyyteen,  pääasiassa taloudelliseen. Niihin pelkoihin ja luottamuksen puutteeseen, joita monilla teistä on rahan suhteen ja jotka pidättelevät teitä tuntemasta ja sisäistämästä vapautta. Tuon vapauden sisäistäminen on elintärkeää teidän kutsumuksellenne.

Sitten siirryimme itsenne rakastamiseen ja aloimme saada teidät todella virittyneiksi itseenne. Loimme tarkkaavaisuuden tilan, jossa TE pystyitte saavuttamaan itsenäisyyden. Niinpä te pystyitte saamaan kokemuksen siitä, millaista on tajuta, että toisten ihmisten ei tarvitse muuttua teidän vuoksenne, jotta te olisitte onnellisia.

Sen jälkeen me käännyimme teidän korkeampien tasojenne ilmentymän puoleen, sillä pimennykset ja päiväntasaus loivat sille täydellisen pohjan ja teidän itserakkautenne teki mahdolliseksi suuremman syventymisen siihen. Tämä itsenne rakastaminen loi mahdollisuudet sille, että pystyitte yhdistymään Jumalaiseen tahtoon ja saamaan siitä lisää luomisvoimaa.

Joten tässä me olemme nyt, koska te rakastatte teitä, paljon enemmän.

Joten te tunnette olonne paljon kykenevämmiksi ja vapaammiksi. Te olette paljon selkeämpiä  fyysisessä muodossanne ja siinä materiaalisessa tavassa, jolla olette läsnä.

Me olemme selittäneet teille ja työstäneet teidän kanssanne ajatuksia mallienne määrittämiseksi. Muistakaa, että itsenne rakastaminen tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että luotte malleja omalle kokemuksellenne. Nyt kun pystytte luomaan mallit, jotka tukevat oman elämänne ylevöittämistä ja laajentamista, alamme puhua myös ihmissuhteista.

Alamme nyt valmistella teitä ottamaan ohjakset maailmassanne.

Tällaista on nyt tapahtumassa. Me olemme nyt valmistelemassa teitä ottamaan ohjakset maailmassanne, sellaisella tavalla jota ette pysty vielä edes käsittämään. Juuri tästä on kaikessa nyt kyse. Tietenkin te voitte ottaa nuo ohjakset heti, koska tahansa haluatte. Mutta jotta pystyisitte toimimaan niiden kanssa hyvin, teidän pitää ensin harjoitella.

Teidän pitää harjoitella omia kykyjänne ja ominaisuuksianne, kuten olemme puhuneet aikaisemminkin. Joten tänään puhumme hieman myös erittäin suuresta kuvasta. TODELLA SUURESTA KOSMISESTA KUVASTA. Haluamme valmistella teitä esittämällä tämän kaiken universaalissa yhteydessään.

Te voitte laajentaa omaa tietoisuuttanne ja alkaa nähdä kokonaisuutta. Teille on kerrottu jo kauan, että teidän oma vaikutuksenne kiihdyttää teidän iloanne ja antaa teille suurta merkityksen tunnetta siitä, mitä teette, kun ymmärrätte paremmin MIKSI.

Nämä toiset maailmat. Itse asiassa monet teistä ajattelevat, tai ovat ajatelleet -  toivomme, että te ette enää ajattele tällä tavalla, koska teidän neutraliteettinne kasvaa kaikenlaisia asioita kohtaan. Hyvin pitkän aikaa kun te muistitte nämä toiset maailmat,  kun te heräsitte omaan moniulotteisuuteenne, te ajattelitte että nämä toiset maailmat ovat parempia kuin maapallo. Niin monet teistä toivovat ajoittain voivansa palata johonkin noista muista maailmoista. Niin monet teistä "katsoivat ylöspäin" näihin toisiin kulttuureihin - kuten plejadilalisiin, arcturuslaisiin, siriuslaisiin, andromedalaisiin - näihin toisiin maailmoihin, joissa te olette läsnä toisella tavalla, ja siksi tunnette niihin vetoa. Miksi toisinaan haluatte palata sinne. Nämä toiset maailmat eivät ole parempia,  ne ovat vain erilaisia. Joten kaikkein tärkein ydinasia, jonka välitämme tänään ja haluamme teidän ymmärtävän, se todella upea iso uutinen, josta puhumme tänään . . . ymmärtäkää, että nämä toiset maailmat ovat vähemmän luovia. Niissä on paljon vähemmän luovuutta. Miksikö? Niissä on paljon vähemmän vastakohtia. Paljon vähemmän vapautta. Joten ne katsovat teitä ja oppivat TEILTÄ.

Olette oppineet jo kauan sitten, että maapallo on vapaan tahdon universumi. Kutsumme sitä universumiksi, koska se on itsessään perustavaa laatua olevan yksilöllisyyden kokonaisuus. Yksikkö, jossa on uskomaton diversiteetti,  vastakohtaisuuksia ja vapautta. Ja kaiken tämän vuoksi myös ääretöntä luovuutta.

Niinpä nämä muut maailmat, jotka tuntevat teihin vetoa ja joita te ihailette monilla tavoilla, ainakin monet teistä, ovat kauniita! Niissä on kuitenkin vähemmän vapautta ja vähemmän vastakohtaisuuksia, mistä syystä niissä on vähemmän luovuutta. Ja ne ovat, juuri tästä syystä, hyvin kiinnostuneita TEISTÄ, rakkaat. Siitä, miten te löytäisitte tavan tuntea rakkautta ja tietää, ketä te olette, keskellä tätä monimuotoisuuden ja vastakohtaisuuksien viidakkoa. Kaikkien täällä olevien vahvojen häiriötekijöiden keskellä. Eli TE näytätte heille, miten se tehdään.

Te näytätte heille, miten se tehdään. Itse asiassa te näytätte heille,  että se on mahdollista tehdä!

Te olette nyt kävelemässä uutta valon polkua. Ajatus siitä, että teidän maailmanne olisi koko universumin kiinnostuksenkohde,  olisi saattanut aikaisemmin vaikuttaa teistä hyvin abstraktilta, mutta nyt toivomme että tajuatte sen.

Te ette tee sitä, mitä niin monet ovat tavoitelleet - eli yritä löytää rauhaa poistamalla kokemuksistanne intensiteetin ja vastakohtaisuudet.

Jotkut ihmiset ovat tehneet tämän jopa maapallolla, esimerkiksi elämällä munkkina. He olivat tekemisissä vain toisten munkkien kanssa, elivät paljon valvotummalla tavalla, paljon järjestelmällisemmin ja kokivat huomattavasti vähemmän vapautta sekä ehdottomasti vähemmän vastakohtaisuuksia. Te ette toimi niin.Te ette myöskään elä suljetussa uskonnollisessa kommuunissa, mikä on ollut menneisyydessä toinen tapa. Ihmiset seurustelivat vain sellaisten ihmisten kanssa, joilla oli samat uskomukset. Vieläkin on paljon ihmisiä, jotka luulevat tämän olevan ainoa tapa! Kuka luulee, että kaikkien pitäisi uskoa samaan asiaan. Me haluamme teidän ymmärtävän, että tällainen ajattelutapa on osoitus itseluottamuksen puutteesta. Siinä ilmaistaan ainoastaan itseluottamuksen puutetta. Olemme kertoneet teille niin monta kertaa, että todellinen luottamus syntyy kokemuksesta. Joten kun avaudutte sallimaan koko olemuksenne kokea maanpäällisen elämän yhdessä fyysisen itsenne kanssa, niin itse asiassa kylvätte pikkuruisen osan itseluottamusta monien muiden kulttuurien sekoitukseen vastakohtien kanssa työskentelystä, kuten te teette niin taitavasti.

Joten useimmat teistä eivät ole muuttaneet autiolle saarelle. Suurin osa teistä ei ole eristänyt itseään kaikenlaisista vastakohtaisuuksista ja suhteista löytääkseen rauhan. Me ymmärrämme, että monilla teistä on ollut pitkiäkin aikakausia, jolloin olette kääntyneet sisäänpäin, auttamassa teitä muistamaan ja ylösnousemaan.

Suurin osa teistä on kuitenkin pysynyt hyvin kiinteästi tässä maailmassa, vaikka te ette ehkä näe asiaa tällä tavalla. Koska monilla teistä on puoliso, ystäviä ja rakkaita, lapsia ja vanhempia, jotka elävät tässä maailmassa - ja tämä on osa suunnitelmaa. Tästä syystä me aina kannustamme teitä luottamaan siihen, että nämä ihmiset tekevät asiat omalla tavallaan. Älkää ajatelko, että teidän tulee yrittää muuttaa toisia ihmisiä. Teidän polkunne on itsenäinen neutraliteetti.

Te olette täällä löytämässä sisäisen rauhan ja onnellisuuden lähteen,  sekä itsenäisen neutraliteettinne, ja nousemassa yhä laajempiin kosmisiin olemuksenne ilmaisumuotoihin - ja sen jälkeen ottamassa ohjakset! Ottamassa ohjakset ja luomassa uuden maailman!

Joten tämän vuoksi te ette halunneet, että teiltä otetaan pois yhtään teidän vapauttanne. Te ette halunneet, että kukaan - tiedättehän - hävittäisi tai tuhoaisi yhtään vastakohtaisuuksia. Te halusitte kaikkien näiden vastakohtaisuuksien olevan täällä inspiroimassa teitä. Jotta teillä olisi laivalasteittain ideoita, jotka auttaisivat teitä näkemään, miten asiat saattaisivat olla teille mieluisampia, kauniimpia, harmonisempia, kokemuksina upeampia. Luomassa teille kokemuksia, näkemyksiä ja mahdollisuuksia. Teille on mahdollista saavuttaa tämä itsenäinen, neutraali, VAPAA tunnetila, sen pohjana oleva yhtenäisyys JA vastakohtien tunne - sekä työstää näitä kaikkia.

Tämä on uutta.

Tämä on uutuus, johon kaikki ylösnousemuksessa pyrkii teidän planeetallanne ja jumalaisen täydellisyyden ruumiillistumassa teidän jokaisen sisällä. Tuntekaa pohjalla oleva yhtenäisyys ja tietäkää sen olevan olemuksenne totuus. Tietäkää olevanne luontaisesti tasapainossa kaiken ja kaikkien kanssa. Tajutkaa olevanne ikuisia ja että tämä on vain peliä - mikä poistaa kaiken pelon pois kuvasta jokaisella todellisella tavalla. Ja mitä sitten? Teidän itsenäisessä, itseänne rakastavassa, valppaassa puolueettomassa tilassanne, avautukaa kaikelle sille mitä te olette,  kohottakaa värähtelytasoanne. Kohotkaa tyytyväisyyden tunteen yläpuolelle. Kohotkaa, kuten ihmiset on suunniteltu tekemään, kohti optimia, kuviteltua täydellisyyttä, kauneuden tunnetta ja erinomaisuutta, jotka tulevat TEISSÄ olevan Lähteen olemuksesta ja ainutlaatuisuudesta. Luokaa tästä näkökulmasta.

Käyttäkää omaa voimakasta läsnäoloanne, omaa neutraalia tietoisuuden tunnettanne muiden ihmisten suhteen, teidän olemuksenne ainutlaatuisuutta tunteaksenne teidän omien valintojenne tuoman ilon. Tunteaksenne intoa ja innostusta siitä, mistä nautitte eniten. Kohotkaa niin paljon korkeammalle näihin ennakko-odotusten ja onnen tiloihin, että löydätte jälleen oman virtauksenne: ihmismuodossa, jota ilmaisette intohimon huumassa. Ja kun astutte omaan intohimoonne, kun elätte omasta intohimostanne käsin sekä omassa intohimossanne, te tunnette autuuden ruumiillistumisen kaiken tämän vastakohtaisuuden keskellä sekä luontaisen yhtenäisyyden ja harmonian luoman tietoisuuden, joka teillä on kaikkeuden kanssa.

Tämä, ihanaiseni, todistaa JOKAISELLE, kaikille painopisteille, jokaisessa Luojan luomassa nurkassa (niin sanoaksemme), että vastakohtaisuuksia ei tule pelätä. Että vastakohdat voivat olla perusta hienoille henkisen tuen, rakkauden ja todellisen olevaisuuden materiaalisille kokemuksille.

Koko elämä rohkaisee teitä avautumaan enemmän! Tuntemaan itsenne tarpeeksi luottavaisiksi sallimaan lisää vapautta ja vastakohtia, jotta luovuus voi kukoistaa. TÄSTÄ syystä maapallo on niin tärkeä. Tästä syystä TE olette niin upeita. Tästä syystä teillä on ihailijakerho. Ja tästä syystä te kuulutte valon perheeseen, joka on koko luomakunnassa kuuluisa rohkeudestaan. Ja luovuudestaan! Voimakkaasta, ihmeellisestä pelottomuudestanne ja todellisuuksien saavuttamisesta sekä muista sellaisista asioista! Tästä syystä tätä aikaa, johon te olette nyt keskittyneet, on ylistetty ja odotettu niin kauan!

Ei ollut tarkoitus, että te voisitte eliminoida kaiken ärsyttävän itsenne ulkopuolelta tunteaksenne olonne hyväksi. Te ette ole täällä saadaksenne kaikki muut ajattelemaan samalla tavalla, jotta löytäisitte rauhan. Tarkoitus oli, että opitte käyttämään omaa tietoisuuttanne luodaksenne omat olotilanne ja niin tekemällä vapautatte kaiken ja kaikki muut. VAPAUS on sitä, mistä tässä on kyse. Vapaus ja luovuus.

Te vapautatte näitä kokemuksen ominaisuuksia luomisen kautta, mikä saa tietoisuuden laajenemaan. Yksikkönä, joka toimii Kaikkena mitä on,  Luojana - te teette tietoisuuden laajenemisen, jota te Lähdeluojana kaipaatte luontaisesti, yhä enemmän ja enemmän mahdolliseksi.

Tästä syystä me olemme niin innoissamme.

MINÄ OLEN arkkienkeli Mikael

http://expectwonderful.typepad.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti