keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Ylösnousemuksen portit lähestyvät ja teidän tulee tehdä omat päätöksenne NYT!

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Marc Gamma 20.11.2013

Rakkaat ihmiset, teille puhuu arkkienkeli Mikael. Minulla on taas uusi viesti teille ja aivan kuin aikaisemmin Rafael, myös minun kanssani on meidän taivaallinen isämme.

Tästä lähtien meidän taivaallinen isämme tulee aina tuomaan viestejä minun kanssani ja välittää teille oman energiansa sekä tietonsa ylösnousemuksesta.

Rakkaat ihmiset, olen tietoinen siitä, että tällä hetkellä teille ei ole lainkaan helppoa kerätä niitä valtavia energioita, jotka loimuavat alas teidän päällenne. Minun kanavani on itse tuntenut, mitä näiden energioiden sulattaminen tarkoittaa sen jälkeen kun on hyväksynyt ja omaksunut ne.

Itse asiassa on kyse erittäin voimakkaista energioista, jotka kerääntyvät nyt ja joiden avautumisen laukaisi viime täysikuu. Nämä energiat virtaavat nyt maata kohti. Siten jokaisena uutena päivänä vähän enemmän ja enemmän kunnes ne lopulta saavuttavat maksimimääränsä.

Sen lisäksi ne kantavat mukanaan jonkinlaista uutta kaavaa, jonkinlaista mahdollisuutta muutokseen ja rakkauteen, jota ei ole ennen nähty eikä tunnettu ollenkaan.

Te tulette kylpemään näissä energioissa, kokonaan peittymään niihin ja huuhtoutumaan pois jos unohdatte maadoittaa itsenne tiukasti maaäitiin. Kuinka monta kertaa aikaisemmin olemme pyytäneet teitä muistamaan maadoittumisen ja silti on vielä jäljellä joitakin ihmisiä, jotka lukiessaan meidän viestejämme eivät halua tai pysty ymmärtämään mitä tarkoitamme.

Pyydämme teitä uskomaan mitä kerromme teille, sillä se on pelkästään totuus! Uskokaa meidän sanoihimme, kun haluamme auttaa teitä! Älkää koskaan salliko tietämättömyytenne johtaa teitä sinne, missä ette pysty vastaanottamaan meidän viestejämme. Ainoastaan teidän välinpitämättömyytenne pystyy tuhoamaan teidät, sillä nyt on tullut juuri oikea aika, kun teidän tulee tehdä oma päätöksenne!

Suurin osa teistä on jo päättänyt ja siten määritellyt oman tiensä eteenpäin, jonne haluatte kääntyä nyt tässä risteyksessä. Silti on vielä jäljellä varsin paljon ihmisiä, jotka eivät ole tehneet omaa päätöstään. Sille osalle ihmiskuntaa on aika loppumassa kesken ja he kaikki tulevat kohtaamaan valtavia ongelmia. Meillä ei ole enempää mahdollisuuksia odottaa teitä loputtomiin. Me tarvitsemme teidän päätöksenne ja se on tehtävä jollakin yksinkertaisella ja selkeällä tavalla.

Jätämme tämän aiheen nyt, koska olemme käsitelleet sitä useita kertoja aikaisemmin emmekä halua toistaa sitä enää samalla tavalla. Jos te ymmärrätte meidän viestimme, olette jo tehneet päätöksenne.

Jos ette ole vielä päättäneet tähän mennessä, me myös ymmärrämme ja hyväksymme teidän käytöksenne, mutta siinä tapauksessa teidän ylösnousemusjunanne on jo lähtenyt asemalta.

Tämän viestin seuraavasta aiheesta vastaa meidän taivaallinen isämme ja luovutan nyt hänelle puhemiehen nuijan.

Rakkaat lapseni täällä maan päällä, tässä puhun minä, teidän taivaallinen isänne.

Minulle on jälleen mahdollista informoida teitä yhdessä yhden lapseni kanssa ja jälleen pystyn kurottamaan syvälle teidän sydämeenne kertoen tulevaan aikaan liittyvät päivitykset. 

Kerron nyt teille virallisesti, mitä teillä on edessänne pian. 

"Super-portaali" on aukeamassa ja minä haluan painottaa, että avautuminen tapahtuu askel askeleelta, sillä täydellinen avautuminen yhdellä kerralla musertaisi teidät ja olisi liikaa teidän ihmisruumiidenne kestävyydelle. Te palaisitte karrelle, ette pystyisi selviämään siitä. Kaikki nyt tuleva kantaa mukanaan niin vahvaa ja voimakasta energiaa, että se hajottaa kaikki osat ja asiat, jotka vielä kuuluvat vanhaan kaksinaisuuden muottiin. 

Kaikkiin näihin energioihin vaikutetaan eri tasoilla. Jokainen on jo tuntenut nämä energiat ja ne, jotka kysyvät itseltään mitä nyt tapahtuu, ovat käsittäneet että valtava muutos on saapunut luoksenne.

Tämä on se muutos, joka niin suunnaton ja valtava, niin voimakas ja vaikuttava, että kysytte itseltänne muutaman päivän kuluttua, mikä teihin iski suoraan sydämeenne. Ja minä kerron teille, että se on minun rakkauteni - teidän jumalaisen Luojanne puhdas rakkaus - joka on tunkeutunut teihin kaikkiin. Kerron myös teille, että se oli muutoksen ja transformaation energia, joka iski teitä aivan ytimeenne asti, sekä - kun katsotte taaksepäin, tulette kysymään itseltänne: 

"Onko tämä vielä se sama ihminen seisomassa tässä - olinko se todella minä?"

Te katsotte taaksepäin ja huomaatte, että vanhaa egoanne ei enää pysty pitämään yllä siinä uudessa  energiassa, joten te joudutte jättämään vanhan egonne jälkeenne. Puhun nyt kuvakielellä, jotta pystytte ymmärtämään mitä tarkoitan. 

Annan nyt puheenvuoron takaisin pojalleni, jotta hän jatkaa kaikesta siitä, mitä vielä pitää kertoa teille.

Valtavalla rakkaudellani teitä kohtaan, 
teidän taivaallinen isänne


Nyt kun saitte kylpeä Isämme rakkausenergiassa, maadoittakaa itsenne jälleen pikaisesti ennen kuin vastaanotatte lisää tietoa minulta.

Seuraava asiani tulee hämmästyttämään ja kannustamaan teitä, mutta se myös osoittaa teille, että teidän haastetaan jälleen kerran. Te olette vähän ennen tulossa tietoisiksi ylösnousemuksen portaaleista. Tulette - hyvin pian - havaitsemaan omilla silmillänne ylösnousemuksen portaalit, niin että pystytte valmistautumaan kaikkeen mitä nyt seuraa.

Tulee olemaan täysin helppoa havaita nämä ylösnousemuksen portaalit. Seuraavien päivien aikana teidän uniinne kaapataan joitakin kuvia ja nämä kuvat tulevat olemaan erilaisia jokaisella ihmisellä, koska jokainen teistä kuvittelee nämä ylösnousemusportaalit hyvin yksilöllisellä ja erilaisella tavalla. Se on täysin hyvä niin. Jotain yhteistä näillä ylösnousemusporteilla kuitenkin on. Kaikki ne johdattavat teidät jokaisen omaan henkilökohtaiseen ja yksilölliseen ylösnousemukseen!

Tässä on ylläolevan tulkinta: "Kukaan täällä maapallolla ei koe yhtäläistä ja samanlaista ylösnousemusta eikä ole ketään, joka pystyisi vertailemaan omaa yksilöllistä kokemustaan jonkun toisen ihmisen kokemuksen kanssa. Kaikki on ainutlaatuista ja jokaiselle ihmiselle eriteltyä. Tämä kokemus tulee määrittelemään ja muokkaamaan teistä jokaisen, se tulee myös aukaisemaan teidän silmänne ja siirtämään teidät juuri niihin paikkoihin, joihin olitte suunnanneet silmänne hyvin kauan sitten. Ylösnousemus on lähestymässä nyt, mutta se on prosessi, joka kestää tietyn ajan."

Tällainen yksilöllinen ylösnousemus voidaan suorittaa muutamassa päivässä joidenkin ihmisten kohdalla kun taas toisilla se saattaa kestää muutaman viikon. Niiden, jotka tarvitsevat enemmän ja pidemmän aikaa, tulee vielä toteuttaa joitakin tiettyjä tehtäviä tällä planeetalla, kuten tämän kanavoijan, ja heidän pitää osoittaa vielä vähän kärsivällisyyttä loppuajan. He ovat niitä, jotka sammuttavat valon - niin sanoaksemme - näyttääkseen selvästi kaikille täällä jäljellä oleville, että ylösnousemus on lyöty lukkoon silloin. Kaikki ne, jotka ovat täällä vielä jäljellä vanhassa kaksinaisuuden ulottuvuudessa joutuvat tekemään täysin erilaisen käännöksen seurauksena omasta valinnastaan jonka he ovat tehneet tai jättäneet tekemättä.

Yrittäkää ymmärtää minun sanojeni sisäinen merkitys, koska rakastamme työskentelyä ja ilmaisua kuvakielellä tai vertauksina, jotta pystytte ymmärtämään vielä paremmin mitä kerromme teille.

Päätän tämän viestin ja haluan osoittaa kiitollisuuteni teille kaikille. Kiitos siitä mitä olette tehneet tähän mennessä. Jälleen kerran voitte taputtaa itseänne hartioillenne ja tunnustaa itsellenne, että olette edistyneet valtavasti. Askel askeleelta me seuraamme teitä ja samoin askeleittain te lähestytte aivan omaa ylösnousemusportaalianne. Tarttukaa omaan tilaisuuteenne, tulkaa vain tietoisiksi siitä ja antakaa palaa!

Teidän arkkienkeli Mikaelinne
http://soul4free.wordpress.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti