maanantai 4. marraskuuta 2013

Sallikaa itsellenne elintilaa siirtymäkausia varten

Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Julie Miller 28.10.

Monet ovat kertoneet teille lukuisia kertoja aikaisemmin tämänpäiväisen viestimme siitä, että muutos on osa elämää. Vaikka pystyisittekin vastustamaan tätä näkökantaa, muutokset ovat väistämättömiä ja niistä aiheutuvat siirtymäkaudet ovat yhtä luonnollisia kuin yön ja päivän vaihtelu.

Kun seuraatte luontoa, pystytte näkemään selvästi vuodenaikojen vaihtelut. Kun yksi vuodenaika loppuu, muutoksen vauhti kiihtyy ja näyttää vievän sen seuraavaan vaiheeseen ja uuteen vuodenaikaan. Näette tämän kun keväällä lehdet puhkeavat ja alkavat kasvaa, kukat alkavat kukkia, sato kypsyy. Sitten kun vuodenajat johtavat keväästä kesän kautta syksyyn, pystytte huolella havaitsemaan miten jokainen kasvi, puu, jopa olento kasvaa ja muuttuu jokaisena kuukautena ja jokaisena vuodenaikana tuoden ne syksyyn ja sitten talveen. Jokaisen vuodenajan muutoksen sisällä on päättymisten ja uusien alkujen kierto - ja tämä koskee myös teidän omaa matkaanne.

Elämän siirtymäkaudet ja muutokset voidaan helposti nähdä ennustettavina, koska ne ovat teidän avaimenne jonkin menneisyyden asian päätökseen sekä uusien ja jännittävien kokemusten vastaanottamiseen, jotka ovat elintärkeitä teidän oppimisellenne ja kehittymisellenne. Jokaisen kohtaamanne muutoksen myötä on ymmärrettävä, että teidän tulee luopua jostakin. Joskus se, mistä luovutte, saattaa tuntua miellyttävältä, vaikka se ei enää palvele teitä hyvin ja on saanut enemmän negatiivista tuntua. Kun päästätte irti jostakin vanhasta, sallitte itsellenne tilaa ottaa vastaan jotain uutta elämäänne ja ymmärrätte, että tämä uusi asia vie teidät uudelle alueelle, joka saattaa hyvinkin vihjata olevansa haavoittuvainen uuden siirtymäkauden ensi vaiheissa. Muutokset voivat olla häiritseviä, ne voivat luoda epäjärjestystä teidän järjestäytyneeseen maailmaanne, mutta henkisen ja tunnepuolenne tietoisen tarkastelun ja kontrollin kautta pystytte nopeasti saamaan hallintaanne omat sisäiset resurssinne ja alatte tajuta, mitä teille esitetään opittavaksi. Jokainen uusi siirtymäkausi ja muutos antaa teille mahdollisuuden saada syvempi ymmärrys siitä, mitä rehellisesti ja todella haluatte elämältänne ja siitä matkasta, jolla olette. Kun kuljette yhden muutoksen läpi toiseen, löydätte itsenne miettimästä ja ymmärtämästä sen minkä sallitte lähtevän, ja annatte itsellenne aikaa uudistaa hienovaraiset energianne, jotta pystytte tuomaan sisään kaikkien siirtymäkausien ja muutosten positiiviset tulokset.

Tiedämme kyllä, että teihin ovat iskeneet odottamattomat haasteet, ehkä elämäänne muuttaneet onnettomuudet, terveys, työpaikan vaihto, muutto, ihmissuhdeongelmat ja niin edelleen, mutta jokaisen täällä opitun tapahtuman ja tilanteen myötä te jätätte jotain taaksenne, jotta parantuisitte, ja saatte uuden suunnan elämällenne sinne minne sydämenne johtaa teitä. Säätöjä tarvitaan ja me tiedämme, että te teette vaadittavat säädöt jokaisessa tilanteessa, jolloin elintilanne kasvaa vahvistaakseen kaikkia tunne-elämän traumoja ja tuodakseen teidät ulos kaikista muutoksista onnistuneesti ja voitokkaasti. Me näemme usein monien rakkaitten sielujen taistelevan lähestyvää siirtymäkautta vastaan. He eivät pidä muutoksista, mutta muutokset ovat välttämättömiä ja hyödyllisiä. Ensimmäisillä askelmilla on kasvukipuja, mutta ajan kanssa ne luisuvat pois ja te tulette tietoisemmiksi muutoksen taustalla olevista läksyistä sekä ymmärrätte, että teille on todella parempi siirtyä eteenpäin.

On ymmärrettävää, että siirtymäkaudet voivat tapahtua milloin tahansa elämässänne. Teidän päässänne saattaa nalkuttaa ääni, joka muistuttaa siitä mikä on väärin ja että teidän tulee tehdä muutoksia. Varsin usein te sivuutatte tämän äänen ja elämä jatkuu entisellään kunnes te todella sisäistätte sen, miksi muutoksen kuuluu tapahtua. Ja kuten suurin osa siirtymäkausista, nekin näyttävät tapahtuvan kriisin tai vaikeiden olosuhteiden kautta, jotka vaativat teidän täydellistä huomiotanne.

Kuten mainitsimme aikaisemmin, kaikilla siirtymäkausilla on loppu, mutta niissä on myös keskikohta, joka johtaa teidät uuteen alkuunne. Kun päätätte vanhan kappaleen, monta kertaa viivähdätte keski- tai neutraalilla alueella keräten tietoa, asettuen aloillenne ilman sitä mistä päästitte irti, mikä valmistelee teitä tuomaan sisään uuden alun. Yhteyden katkeaminen on yleistä kun käytte läpi eri muutoksen hyväksymisen vaiheita, jotka tuovat sisään uusia ja parempia tapoja elää ja olla. Älkää lannistuko kun tunnette olonne yhteydettömäksi, epävarmaksi siitä minne polkunne johtaa teitä. Käyttäkää tämä aika miettiäksenne mitä opitte siitä, mitä tapahtuu sisällänne,  päästäksenne enemmän yhteyteen sen energian kanssa, joka liikkuu ympärillänne, sekä antaaksenne itsellenne ansaitsemanne lohdutuksen ja virkistyksen. Kun olette 100% valmis, jätätte keskellä olevan neutraalin alueen ja siirrytte uuteen elämäntapaan innostuneena, itseenne luottaen ja polullanne sinne minne teitä johdetaan, joka on aina korkeinta hyvää.

Koska monet rakkaat sielut ovat täynnä tuntemattoman pelkoa, he myös pelkäävät uuvuttavien tilanteiden ja elämäntapojen loppumista. Kauniit Jumalan lapset, teidät elämänsyklinne koostuu lopuista ja uusista aluista. Muutos on yksi kaikkein yleisimmistä tapahtumista, jonka rohkaisemme teitä ottamaan halukkaasti vastaan useammin, tehdäksenne siirtymänne helpommin. Ymmärtäkää, että irtipäästämisen prosessi tarkoittaa luopumista siitä, mikä on vanhaa eikä enää palvele teitä parhaalla tavalla,  ei siitä johon takerrutte kiinni kuin tarpeelliseen tilanteeseen tuodaksenne itsenne uudistumisen ja parantumisen tilaan. Tarrautumalla kiinni siihen mistä teidän kuuluu päästää irti, ette todella pysty päästämään siitä irti tai parantumaan kun yksi sykli tulee loppuunsa. Tästä saattaa seurata ristiriitoja ja hämmennystä, vain koska ymmärsitte väärin sen mitä irtipäästäminen todella tarkoittaa. Menneisyys opettaa teille monia asioita ja me kannustamme teitä opettelemaan kaiken mitä voitte, jotta pystytte kasvamaan ymmärtäen nykyiset haasteenne ja elämän matkanne, se tasoittaa teidän tulevaisuutenne. Päästäkää menneisyys irti kun olette keränneet viimeisetkin muruset olennaisesta tiedosta ja siirtykää eteenpäin. Tarrautumalla vanhaan tapahtumaan tai tilanteeseen ette salli itsenne muuttua ja kasvaa. Tarvitaan suurta rohkeutta hyväksyä muutokset kun ne lähestyvät. Tiedämme, että kyyneleet ovat usein tuloksena kun todella päästätte irti jostakin sellaisesta, joka esti teidän edistymistänne ja elämänmatkaanne. Kyyneleet eivät ole paha asia. Ne osoittavat teidän voimanne, jonka löydätte haavoittuvuuden hetkellä. Kyyneleidenne kautta alatte tietää sydämenne kaipuusta, joka on totta ja välttämätöntä; alatte tietää että valinnat, joita teette tuodaksenne sisään uudet muutokset, ovat korkeinta hyvää.

Jotta siirtymäkausi olisi onnistunut, on tärkeää irrottautua kaikista rooleista tai tehtävistä, joihin osallistuitte ja jotka pitelivät teitä siinä mistä olette päästäneet irti. Pyyhitte pöydän puhtaaksi kaikista siteistä, joista piti irtautua, jotta voitte tuoda sisään uudet tehtävät ja roolit. Ne auttavat hoivaamaan teidän uusia alkujanne, jotka saattavat usein olla vaikeita. Vaikka teille ei olisikaan mahdollista fyysisesti muuttaa tehdessänne elämää muuttavaa siirtymää, voitte harjoittaa mieltänne päästämään irti niistä siteistä, jotka olisivat sitoneet teidät kiinni irti päästämäänne tilanteeseen. Saatte uusia näkökulmia ja ymmärrätte objektiivisesti, miksi siirtymäkausi oli välttämätön, sen sijaan että katsoisitte tilannetta raskaiden tunteiden läpi, joilla on taipumus peittää totuus.

Kun päätätte vanhan syklin ja siirrytte uutta alkua kohti, saatatte tuntea muuttuvanne pettyneeksi. Monet rakkaat sielut havaitsevat useita asioita itsestään tämän kauniin prosessin aikana, kun he oppivat kyseenalaistamaan sen, mitä he etsivät, mitä he toivovat löytävänsä. Monet kysyvät, mikä on todella totta heidän elämässään ja mihin he uskovat. Mitä enemmän kyseenalaistatte sitä, minne olette menossa, sitä enemmän vapaudutte tilanteesta tai menneisyydestä, jonka olette valinneet jättävänne taaksenne. Kyseenalaistamalla omat olettamuksenne, rakkaat, sallitte oven avautua. Se johtaa teidät terveen siirtymäkauden kautta ja pystytte näkemään maailman ympärillänne aivan uudessa valossa.

Rakkaat, on täysin luonnollista, että saatatte tuntea olevanne eksyksissä ja olonne epämukavaksi, kun siirrytte uudesta lopusta uuteen alkuun. Muistakaa, että Jumala ei anna teille sellaisia haasteita, joita ette pysty käsittelemään. Jatkakaa matkaanne eteenpäin, yksi askel kerrallaan, luottaen siihen minne sydämenne johtaa teitä. Ottakaa aikaa antaaksenne itsellenne rakkautta ja myötätuntoa ja olkaa hellävaraisesti siinä. Olette menossa uudelle reviirille ja hämmennys on normaalia. Älkää kuitenkaan hätäilkö, menkää rauhallisesti ja sallikaa hämmennyksen muuttua selvyydeksi kun olette pohtineet jokaisen keräämänne informaatiopalasen. Aika on teidän ystävänne ja ajan kanssa ilmestyy kaikki mitä teidän tulee tietää siirtyäksenne uuteen ja parempaan elämäntapaan. Ette pysty tuomaan sisään uutta ennen kuin olette tyhjentäneet vanhan.

Ottakaa kunnon sisäänhengitys; nähkää rehellisesti ja totuudenmukaisesti, että todelliset uudet alut toteutuvat, kun olette säätäneet omaa tapaanne katsoa elämäänne ja maailmaa, uudistamalla omaa energiaanne. Saatatte tuntea, että ulkopuoliset vaikutteet häiritsevät teitä siirtymäkauden aikana. Menkää sisäänne ja sallikaa sieltä löytämänne tiedon olla oppaananne siihen, mitä teette seuraavaksi. Toiset saattavat hyvinkin tarjota teille neuvoja, mutta tekemienne valintojen tulee perustua teidän omaan ymmärrykseenne. Minne olette menossa, on teidän omalla vastuullanne. Luottakaa sisäiseen itseenne, siihen hiljaiseen hienovaraiseen ääneen, joka yrittää usein puhua teille kun olette lopulta onnistuneet tyhjentämään mielenne sen kaikesta äänekkäästä sekasotkusta. Sisäinen itsenne on paikka, josta löydätte kaiken omaa kasvuanne koskevan informaation, mikä suunta on parasta ottaa ja se ohjaa teitä siihen, mitä tarvitsette eniten elämänne jokaisella askelmalla.

Kun teidän ohjeenne ovat selvät, huomaatte olevanne motivoitunut ja optimistinen kaikista siirtymäkausista ja muutoksista, joita ne tuovat. Tiedätte, miten yksilöidä jokainen uusi kurssi ja suunta kun opitte luottamaan itseenne tietäen, että tulette päättämään onnistuneesti jokaisen prosessin askel askeleelta. Kannustamme teitä, että ette laita aikarajoituksia sille, milloin siirtymäkausienne ja muutostenne tulee olla valmiita. Sallikaa jokaisen askeleen ja vaiheen tapahtua kun olette valmis. Kuunnelkaa ruumistanne, virittäytykää sisäiseen itseenne ja rakastakaa sitä missä olette, vaikka olisittekin keskellä neutraalia aluetta.

On tärkeää ymmärtää, että kun päästätte irti jostakin menneisyyden tapahtumasta, sen muisto voi vielä palata takaisin tiettyjen laukaisimien kautta, mutta kun se tekee niin, se ei enää tuo mukanaan kipua ja epämukavuutta;  se vain on muistuttamassa jostakin mitä on tapahtunut. Löytäkää ilo kun tiedätte olevanne siirymävaiheessa,  se tarkoittaa että muutoksia on tulossa. Älkää taistelko niitä vastaan, ottakaa ne vastaan kiitollisina siitä, että olette edistymässä, kasvamassa ja muuttumassa. Muutos on aina hyvä.

Ja niin se on...

Minä olen arkkienkeli Gabriel,  kanavoijana Julie Miller
http://spiritualconnectedness.wordpress.com/2013/10/31/allow-breathing-room-for-your-transitions-to-take-effect/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti