tiistai 12. marraskuuta 2013

Älkää vähätelkö tai aliarvioiko omien rakastavien aikomustenne voimaa

Jeesusta kanavoinut John Smallman 11.11.2013

Ihmiskunta on heräämässä. Tämän henkisessä kehityksessänne ihmeellisen edistyksen merkit voidaan nähdä selvästi suuntaattepa katseenne minne tahansa. Olkaa tietoisia kärsimyksestä, jota monet kokevat, mutta keskittäkää huomionne lähettämään heille rakkautta, parannusta ja myötätuntoa pikemminkin kuin että myötäilisitte heidän kurjuuttaan ja pelkoaan. He tarvitsevat paljon apua, joten monet ihmiset ja organisaatiot tekevät nyt parhaansa toimittaakseen sitä. Myös ne teistä, jotka sijaitsette fyysisesti kaukana näistä meneillään olevista koettelemuksista ja kriiseistä, voitte auttaa valtavasti vain aikomalla lähettää rakkautta sitä tarvitseville.

Te olette henkisiä olentoja ja sellaisina teillä on voima lähettää parantavaa, rakastavaa ja myötätuntoista energiaa kenelle tahansa haluattekin. Keskittykää niihin maapallon alueisiin, jotka mielestänne eniten tarvitsevat sitä ja aikokaa lähettää sitä niille, jotka kärsivät ja ovat puutteessa. Isänne kunnioittaa aikomustanne vahvasti ja vahvistaa moninkertaisesti yksilöllisten aikeittenne voiman.

Tiedätte, että kaikki elävä elämä on yhtä Jumalan kanssa, kaiken olemassaolevan lähteen ja kaiken tietoisuuden kanssa, ja siksi tiedätte myös, että aikomuksenne lähettää tarkoituksenmukaista energiaa sitä tarvitseville on äärimmäisen tehokas, sillä mitä Yksi aikoo, kaikki aikovat ja myös kokevat. Jos ette ole fyysisesti läsnä tuhoalueilla, tietäkää että teidän ei ole tarkoitus olla siellä, että se ei ole teidän polkunne, ja että teidän polkunne on auttaa lähettämällä energiaa matkan takaa.

Teidän kolmiulotteisessa, fyysisessä, harhauttavassa maailmassanne on monia erilaisia energiamuotoja. Jokaisella teistä on rajaton pääsy ainakin yhteen niistä - rakkaus, myötätunto, anteeksianto, parannus, materia, raha, vain muutamia mainitaksemme. Kun aiotte jakaa tarvitsevien kanssa vapaasti sitä, mikä on teidän vahvuutenne ja kykynne tai pätevyytenne, vakuutan teille että sellaisen rakastavan aikomuksen vaikutukset ovat erittäin hyödyllisiä ja käyttökelpoisia. Älkää vähätelkö tai aliarvioiko omien rakastavien aikomustenne voimaa, koska sillä ei ole merkitystä, kuinka kaukana olette fyysisesti apua tarvitsevasta alueesta. Aikomuksellanne lähettää tarvittavaa energiaa niihin paikkoihin on hämmästyttävän tehokkaat vaikutukset. Energia menee perille ja sitä arvostetaan välittömästi. Juuri tällaisen, niin monien ihmisten lähettämien rakastavien aikomusten räjähdysmäisen kasvun ansiosta niin paljon on saatu aikaiseksi maan päällä viime vuosina.

Maapallolla on jokaisella oma jumalainen tarkoituksensa. Vaikka teidän omanne ei olisikaan teille heti selvä, vaikka se ei ikinä tulisi teille selväksi, se on silti aktiivinen kaikkina aikoina. Keskittymällä siihen ja pyytämällä sille jumalaista ohjausta voitte kasvattaa sen vaikutusta huomattavasti, mutta vaikka ette tekisikään niin, koska asetitte aikomuksenne ennen kuin synnyitte tähän nimenomaiseen elämään, se aikomus jatkaa itsensä ilmaisemista teidän kauttanne kaikkien hyväksi. Te olette Rakkaudessa ja Rakkaudesta luotuja olentoja, jumalainen energiakenttä jossa kaikki olemassaoleva lepää ikuisesti, ja sen vuoksi te täytätte aina oman osanne ihmiskunnan parantamisen jatkuvassa tehtävässä. Kun aiotte olla tietoinen siitä elämäntarkoituksesta, jota tulitte maan päälle toteuttamaan elämällä ihmiselämäänne, vaikka näyttäisitte olevan epätietoinen siitä, niin siitä huolimatta toteutatte sitä koko ajan. Ennen kuin inkarnoiduitte nykyiseen elämäänne maapallolle, teitte sitoumuksen auttaa ihmiskunnan heräämisprosessissa eikä mikään voi estää teitä auttamasta suunnitelman mukaan. Jos kuitenkin pystytte tulemaan tietoisiksi tästä sitoumuksesta vielä eläessänne ihmiselämää tässä illuusiossa, erilaisten näennäisten häiriötekijöiden pommituksessa, pystytte toteuttamaan sitoumustanne paljon tehokkaammin ja voimakkaammin.

Kun menette päivittäin omaan hiljaiseen sisäiseen tilaanne kommunikoidaksenne oppaiden, mentorien, enkeleiden ja pyhimysten kanssa, jotka olette valinneet seuralaisiksenne ja avustajiksenne tämän maanpäällisen elämän ajaksi, muistuttakaa itseänne, että olette "saappaat maan päällä", ensisijainen voimavara, joka on tullut maapallolle tänä sen evoluutiolle kaikkein otollisimpana aikana tuodaksenne ihmiskunnalle jumalaisen suunnitelman käyttöön. Teille annetaan jatkuvasti kaikki se, mitä tarvitsette tehdäksenne niitä jumalaisia tehtäviä, joita synnyitte tekemään, joten älkää antako tämän harhauttavan ympäristön häiriötekijöiden saada itseänne luulemaan mitään muuta. Jumala äärettömässä viisaudessaan valitsi joka ikisen teistä erityisesti niihin tehtäviin, joissa te toimitte, ja jos Hän valitsi teidät näihin tehtäviin, niin kukaa muu ei ole niihin pätevämpi.

Älkää salliko vääränlaisen nöyryyden tunteen saada teitä uskomaan, että ponnistelunne muiden auttamiseksi pelkästään rukouksillanne eivät ole kovin tehokkaita. Ne ovat tehokkaita,  erittäin tehokkaita. Nöyryyden tunne, joka väittää toisin, on vain yksi hämäävistä häiriötekijöistä, jotka yrittävät rikkoa teidän keskittymisenne käsillä olevaan tehtävään, jotta tehokkuutenne vähenisi merkittävästi. Älkää antako näiden tai muiden samanlaisten väärien tunteiden johtaa teitä harhaan, vaikka ne yrittävät vakuuttaa, että ette ole tarpeeksi hyviä ettekä tarpeeksi tehokkaita, ja että teidän pitäisi mennä pois tieltä, niin että muut, jotka saattavat vaikuttaa teistä paljon kyvykkäimmiltä ja tehokkaimmilta, voivat korvata teidät. Kukaan ei voi koskaan korvata teitä, koska teidät asetettiin asemaan, tähän tiettyyn asemaan, Jumalan - teidän rakastavan isänne - toimesta, joka ymmärtää teitä täydellisesti ja joka asetti teidät, ei ketään muuta, tarkalleen sinne missä voitte olla kaikkein tehokkain.

Hyväksykää elämä kun se virtaa teidän lävitsenne ja ohitsenne, ja muistuttakaa itseänne että olette kaikkina aikoina jumalallisesti ohjattu. Kaikki näennäisesti riittämättömät puolenne otettiin täydellisesti huomioon kun elämänpolkuanne suunniteltiin, ja te itse tiesitte sekä hyväksyitte sen täydellisesti. Te olette aina tarkalleen siinä mihin Jumala teidät tarkoitti. Rentoutukaa tämän totuuden edessä ja nauttikaa matkastanne.

Rakastava veljenne Jeesus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti