perjantai 2. toukokuuta 2014

Vahvistakaa omaa aikomustanne ja tahtoanne herätä!

John Smallman kanavoi Jeesusta 27.4.2014


Teidän epäilyksistänne ja huolistanne riippumatta teidän suuren heräämisenne hetki tulee yhä lähemmäksi. Näyttää siltä kuin olisimme kertoneet sen teille jo vuosien ajan, ja itse asiassa olemmekin, mutta se on yhä totta. Näin ollen muistutamme teitä yhä uudestaan ja vahvistamme ajatusta sen lähenemisestä, sillä juuri teidän kollektiivinen aikomuksenne ja tahtonne saavat sen aikaiseksi.

Te olette tehneet kollektiivisen päätöksen herätä, mutta monet teistä hidastelevat, koska ovat huolissaan siitä, mitä herääminen itse asiassa tarkoittaa. Monet ovat myös tottuneet illuusioon ja kaikkiin niihin ongelmiin, joita illuusio jatkuvasti esittelee teille. Monet myös pelkäävät, että mukavuudet, joihin olette tottuneet viimeisten kuuden- tai seitsemänkymmenen vuoden aikana, eivät enää tule olemaan saatavilla energiapulan vuoksi, kun käytätte loppuun maapallon energiaresurssit kestämättömällä kulutuksella. Yksi illuusion puolista on voimakas vastenmielisyys muutoksiin, koska muutos on usein tuonut mukanaan sekaannusta, kipua ja kärsimystä. Niinpä te valitsette liikkuvanne eteenpäin varovasti, koska kiihkeys on niin usein johtanut konfliktiin ja sotaan. Jopa nyt monet teistä ovat huolissaan uuden sodan mahdollisuudesta Ukrainassa.

Vahvistakaa omaa aikomustanne ja tahtoanne herätä! Sen tekeminen voimistaa ja laajentaa ihmisyksilöiden rakkauden kenttää, joka ympäröi teistä jokaista. Ja kuten niin hyvin tiedätte, rakkaus on ratkaisu jokaiseen ongelmaan, jotka tulee eteenne. Mutta yksi suurimmista ongelmista on se, että suurimman osan aikaa te ette usko siihen! Ja kuitenkin voitte nähdä selvästi, että mikään rakkauden kanssa vastakohtainen asia ei koskaan voi onnistua ratkaisemaan yhtään teidän moninaisista - ja tällä hetkellä näennäisesti ratkaisemattomista - ongelmistanne.

Muistakaa, että te kaikki olette rakkauden olemuksia. Siitä ei ole yhtään poikkeusta! Ja kyllä, monet käyttäytyvät päinvastaisesti, mikä johtuu pelosta ja uskonpuutteesta. Mutta tuollaisten asenteiden ylläpitäminen vain korostaa pelkoa ja uskonpuutetta. Kaikki teidän kanavointinne, kaikki teidän mystikkonne ja kaikki teidän viisaat henkiset opettajanne kertovat teille jatkuvasti, että kun teitä vastaan hyökätään, teidän ei pidä puolustautua.

Koska te olette rakkauden olemuksia, rakkaus on sitä mitä te etsitte. Mutta aikaisempien konfliktien syvään juurruttaneet pelot ja ahdistukset yleensä rohkaisevat teitä lähestymään jokaista uutta tapaamista tai vuorovaikutusta epäilevällä tai jopa vihamielisellä asenteella. Jos päästäisitte irti noista peloista ja lähestyisitte jokaista tilannetta rakkaudella, hämmästyisitte miten rauhoittava vaikutus teillä olisi kaikkiin mukanaoleviin ihmisiin, erityisesti kun saavutatte jopa enemmän kuin mitä olette toivoneet.

Monet ihmiset ovat kuitenkin jatkuvasti puolustuskannalla, joten he ympäröivät itsensä epäluulon energiakentällä, joka lisää väkivallan uhkaa ja jonka pystyvät tuntemaan kaikki, kenen kanssa he ovat tekemisissä. Tämä osoittaa, että puolustusasenne on yksi hyökkäyksen muoto tai hyvin epäviisas reaktio odottaa hyökkäystä - tai jopa itsessään pelon aikaansaama ennakkohyökkäys - mikä pikemminkin lisää jännitystä, kun ihmiset tapaavat ja valmistautuvat vuorovaikutukseen. Melkein jokainen teistä on kokenut tällaisia jännityksiä. Ne eivät ole koskaan miellyttäviä, vaan johtavat melkein aina kyyneliin.

Te keskitytte kovin usein omiin henkilökohtaisiin huoliinne ja ongelmiinne. Keskittymällä niihin vedätte niitä puoleenne ja tällä tavalla järkytätte rakastavaa tasapainoa, joka tasapainottaa teidän omaa energiakenttäänne. Keskittykää mielummin rakkauteen! Jos teette näin, huomaatte elämänne muuttuvan paremmaksi. Silloin myös rauhan ja tasapainon aura ympäröi teidät. Muutkin tuntevat sen, kun he koskettavat teidän nyt rakastavaa energiakenttäänne. Teidän energiakenttänne ovat hyvin voimakkaita, mutta teidän kehonne määräämien rajoitusten vuoksi hyvin harvat pystyvät itse asiassa näkemään tai tuntemaan ne. Siksi te ette pysty tiedostamaan omaa voimaanne, jota te heijastatte joka hetki. Te työskentelette käytännössä pilkkopimeässä.

Ne jotka pystyvät tuntemaan ja/tai näkemään nämä energiakentät, ovat puhuneet niistä, kuvailleet niitä, kirjoittaneet niistä ja käyttäneet niitä parantamiseen, mutta yleensä ottaen on hyvin vaikea hyväksyä niiden olemassaolo, jos ei itse pysty kokemaan näitä energioita. Teidän tieteenne on edennyt merkittävästi tällä alalla viime aikoina, mutta suurimmalle osalle ihmisiä se on edelleen yhtä vieras alue kuin elektroniikka, tietokoneteknologia tai ydinfysiikka. Teillä on taipumus välttää sellaisia aiheita, joita ette pysty näkemään tai ymmärtämään.

Tämä asia alkaa muuttua, kun uusi sukupolvi - pääasiassa alle 35-vuotiaat - alkaa laajentaa omia tietoisuuden rajojaan ja tuntea energioita, joista monet ovat kirjoittaneet ja puhuneet, mutta joita harvat ovat tunteneet. Tämä kasvava tietoisuus on yksi syy siihen, miksi niin monet alkavat nyt hyväksyä sen tosiasian, että kaikki on yhteydessä toisiinsa, mikään ei ole erillistä tai yksin tai täysin irrallaan kokonaisuudesta. Siksi jokainen ajatus, sana tai teko vaikuttaa kokonaisuuteen.

Tämä uusi tietoisuus kaikenkattavasta yhteydestä on kehittynyt hitaasti viimeisten kahden tai kolmen vuosisadan aikana ja se on muuttunut lisääntyvässä määrin havaittavaksi viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana. Lisääntynyt tietoisuus ekologiasta,  ilmaston lämpenemisestä ja tarpeesta kunnioittaa planeettaa, jotta ihmiskunnan olemassaolo voisi jatkua, on johtanut liikkeisiin ja organisaatioihin, joiden päämääränä on kannustaa ja sen jälkeen myös vaatia yksilöitä ottamaan vastuuta omasta käytöksestään ja valinnoistaan.

Voidaan helposti havaita, että teidän planeettanne pystyy tuottamaan yltäkylläisesti teille kaikille, jos käyttäydytte viisaasti ja maltillisesti sen sijaan että jatkaisitte ahneita toimianne, jotka syntyivät teollisen vallankumouksen jäljissä ja sen luomalla monikansallisten yritysten rajoittamattomalla toiminnalla. Teidän teknologiset kykynne ovat viime aikoina kasvaneet nopeammin kuin teidän viisautenne ja älynne. Tämä asia on nyt muuttumassa, kun nuoremmat ja viisaammat teidän joukostanne siirtyvät päättäviin asemiin tuomaan muutoksia, jotka ovat välttämättömiä ihmiskunnan selviytymisen ja planeetan hyvinvoinnin kannalta.

Muutos on tapahtumassa hyvin nopeasti nyt ja hyvin harvat teistä jäävät ainakin siitä tietämättömiksi. Kollektiivinen valinta ja päätös heräämisestä on tehty eikä sitä voi peruuttaa. Teidän tehtävänne on pitää kiinni tästä aikomuksesta ja pidellä koko ajan kirkastuvaa valoanne korkealla, niin että kaikki voivat nähdä sen. Te toteutatte tämän asian olemalla rakastava kaikessa mitä ajattelette, sanotte tai teette. Se ei tarkoita, että teidän pitää lähteä ulos käännyttämään ihmisiä, kertomaan ihmisille että he ovat väärässä, että heidän pitää korjata tekonsa. Se tarkoittaa vain, että osoitatte rakkautta sanoillanne ja teoillanne sekä jakamillanne ajatuksilla.

Se on hyvin yksinkertaista, mutta saattaa vaikuttaa hieman pelottavalta, jos olette pitäneet itseänne hiljaisena ja henkisenä ihmisenä, joka elää hiljaista ja ehkä yksinäistä elämää. Teistä monet ovat todellakin olleet varsin yksinäisiä, kun olette seuranneet omaa henkistä polkuanne, ja nyt teidän tulee olla valmiina siirtymään eteenpäin Valon kirkkauteen, jota olette kantaneet niin vakaasti jo niin kauan. Päivittäinen meditaatio on elintärkeä osa teidän elämäänne, nyt vielä enemmän kuin ennen, joten älkää antako yhdenkään päivän mennä ohi ilman sitä. Ja kun te pyydätte apua, pyytäkää rakastavaa halausta, ja nauttikaa sen tuomasta rauhan ja ilon tunteesta - tietäen että te olette mitä parhaimmin tekemässä tarkalleen sitä mitä te tulitte tekemään maan päälle.

Teidän rakastava veljenne Jeesus
Jesus through John, Guidance from an elder brother

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti