torstai 12. joulukuuta 2013

12:12 portaali - MerKaBa-valokehon aktivointi

Rakkaat, ikuisesti sisällänne elävän jumalallisen hengen armosta avautuu uusi portaali joulukuun 12. päivänä ja tarjoaa valon uuden vihkimyksen. Kun 12.12. värähtelytaajuus resonoi, teidän merkaba-kenttänne aktivoituu. Merkaba on teidän ylösnousemuksellenne väline, koska olette valo-olentoja ihmismuodossa. Tetraedrin tähden loistava pyhä geometria aktivoituu teidän ympärillänne 12.12. portaalin koodien voimasta. Tämä tähti luo voimakkaasti loistavan valon tähtikilven, joka sisältää teidän sielunsuunnitelmanne jumalaisen resonanssin. Teidän Merkabanne rakentaminen tulee olemaan valmis talvipäivänseisauksena, 21.12.2013. Noiden taianomaisten 9 päivän aikana yhä lisääntyvä värähtelytaajuus on läsnä teidän energiajärjestelmässänne. Te tulette tuntemaan kirkkaita ja selkeitä hetkiä aivan kuin teidän solunne säteilisivät valoa - ja tämä todellakin tapahtuu.

Teidän Merkabanne (Mer - valo, Ka - henki, Ba - ruumis) sisältää uuden rakenteen heräävää tietoisuuttanne varten. Se antaa teidän valokehonne voimaannuttaa teidän fyysisen elämänne, niin että voitte kasvaa täydellisen voimakkaaksi jumalalliseksi ihmiseksi tämän uuden maailman heräämisen aikana. Teidän Merkaba-kenttänne sisältää jumalallisen sinikopion teidän sielunne korkeimmaksi kohtaloksi. Kun luotte tämän uuden rakenteen olemuksenne perusteisiin, avaatte uusia väyliä kohtalonne toteuttamiseksi.

Viime vuosien aikana 12.12. -aktivaatiot ovat ankkuroineet uusia rakenteita teidän energiajärjestelmiinne. 12.12.2011 tapahtunut vihkimys toi mukanaan syvän yhteyden ykseystietoisuuteen Kristuksen valon kautta. 12.12.2012 aktivaatio loi uuden 12-osaisen DNA:n teidän soluihinne ja avasi tien 12 chakrajärjestelmälle. Tänä vuonna 12.12. -aktivaatio rakentaa lisää voimakkaita yhteyksiä ja tuo esiin uuden voimaannuttamisen tason kaikille niille, jotka ovat heräämässä tähän laajenevaan aikaan. Tämän uuden vihkimyksen avaamat mahdollisuudet teidän valokehollenne auttavat teitä yhdistymään fyysisessä olemuksessanne olevan kaikkein aidoimman, ikuisen jumalallisen itsenne kanssa eli tulemaan Homo Luminukseksi - jumalalliseksi valon olennoksi ihmishahmossa.

Monet ovat puhuneet tästä Merkabasta vuosien saatossa, joten teidän olisi hyvä etsiä siitä lisää tietoa. Sen periaate on lomittain olevat tetraedrit, jotka muodostavat voimakkaan rakenteen ankkuroiden täydellisen tasapainon kun ne kohtaavat solar plexuksen ja sydämen liittymäkohdassa. Tähti yhdistää olemuksenne kaikki aspektit täydelliseen jumalaiseen liittoon.

Koodien aktivointi

Kun kello näyttää 12:12 kaikkialla ympäri planeetan, ihmissydänten yhdistyminen ykseystietoisuuteen alkaa muodostua. Jos voisitte nähdä enkelien silmin, näyttäisi siltä kuin ihmiset muuttuisivat ukkosenjohdattimiksi kun he vastaanottavat tämän valtavan kultaisen Kristus-valon latauksen ja maadoittavat sen maahan.

Kun vastustamista ei ole, avaudutte tälle armon täyttämälle olemukselle ja sädehditte jumalaisuutta jokaisella olemuksenne solulla. Teitä kehotetaan varaamaan aikaa 12 minuuttia kello 12:12 joulukuun 12. päivänä  ja keskittymään tietoisesti tähän voimakkaaseen jumalallisen valon aktivointiin sekä sallimaan sen työskennellä teidän sisällänne ykseyden tilassa Kaiken Mitä On kanssa.

Visualisointi

Visualisoinnit ovat usein avuksi. Kristus-valon impulssi on kuin sädehtivä kultainen joki, joka virtaa energialähteestä päänne yläpuolelta maahan ja luo valosillan taivaasta maahan yhdistäen teidät Kaikkeen Mitä On. Pyytäkää, että tämä kultainen valo täyttäisi teidän sydämenne eheydellä sekä toisi jumalallista rakkautta  olemuksenne jokaiseen soluun ja ruumiinosaan. Sallikaa sen laajentua ulospäin energiakenttäänne ja nähkää itsenne samalla tavalla kuin enkelit näkevät teidät - säteilevänä valona, joka ilmentyy maailmassa jumaluutena. Tetraedri-tähti on muoto, jota sielunne resonoi. Pitäkää mielessänne kuvaa uudesta Merkabastanne, joka täydessä valon hehkussaan ympäröi teidän fyysistä,  mentaalista ja henkistä olemustanne. Kun luotte voimakkaan mielikuvan tästä tähdestä, 12:12 koodien valorakenteiden uudet energiataajuudet aktivoivat teidän energiakeskuksenne aivan uudella tavalla. Kun maadoitatte tämän energian, luotte syvän elinvoimaisen yhteyden maahan.

Teillä on näkymättömiä tovereita, joiden työ sisältää teidän kehittämisenne. He auttavat luomaan täysin toimivan maailman, joka toimii korkeammalla valon ja jumalaisen rakkauden taajuudella. Hengittäkää tätä voimauttamista oman olemuksenne ytimeen saakka ja sallikaa sen ankkuroitua sinne. Tuntekaa voimakas uusi tasapainon keskus sisällänne, solar plexuksenne ja sydämenne välissä. Tässä kohdassa sisäinen gyroskooppinne tulee toimimaan pitääkseen teidät neutraalissa ja mieleltänne tyynessä tilassa, jotta voitte kasvaa moniulotteisiksi olennoiksi.

Ymmärtäkää miten tärkeitä te olette linkkeinä uuden maailman tietoisuuden evoluutiolle, missä rauha ja harmonia voivat elää ihmissydämessä. Kun maapallo pyhitetään, tasapaino, elinvoima ja rakkaus valtaavat jälleen planeetan sekä kaikki siellä elävät olennot.


Jumalainen ykseys

12.12. portaalin avulla teidän kaikki osanne tulevat tuntemaan olevansa uudestisyntyneitä ykseyteen. Tervehtikää itseänne uudella kunnioituksen tasolla ja kunnioittakaa sitoumustanne tälle elämälle. Teidän halukkuutenne jatkaa valon polulla läpi ajan on tuonut teidät oman sielunmatkanne yhden osan päätökseen. Uusi MerKaBa-valokehonne käynnistää nyt evoluutionne seuraavan vaiheen.

Valo ei pysty yksinään luomaan yhteyttä vaikka jumalainen älykkyys on valon voimien mukana. Jumalaista rakkautta vaaditaan herättämään teidän sielujenne liiton koodaus kahdentoista luontaisten ominaisuuksien päättämiseksi. Yhdistyminen Kristusenergian kultaiseen valoon herättää sisällänne olevan jumalallisen rakkauden. Sallikaa Kristusvalon tunkeutua jokaiseen soluunne ja luoda uuden parantavan voiman, joka täyttää tietoisuutenne. Kun sisäistätte tämän virityksen, energiakentässänne oleva jumalallinen rakkaus aktivoi DNA:tanne ympäröivät magneettikentät ja tulee niin läpitunkevaksi, että teidän maailmanne alkaa kirjaimellisesti muuttua ympärillänne. Tämä yhteys Kristustietoisuuteen koodattiin 12.12.2011 ja on nyt saatavilla aina kun näette 12.12. kellotaulujenne digitaalinäytössä.

Lisääntyvä evoluutio planetaarisella tasolla luo uusia portteja, joista sielut pystyvät astumaan sisään. Ne, joiden valokoodattu DNA sallii heidän energiataajuutensa nousevan, työskentelevät nyt moniulotteisessa maailmassa magnetoiden samanaikaisesti muita sieluja. Energiataajuudet alkavat sekoittua kun teidän omat sisäiset koodauksenne pommittavat resonanssillaan muita ja houkuttelevat niitä, jotka ovat valmiita heräämään.

Te synnyitte tätä varten. Nyt on teidän aikanne. Liittykää muiden seuraan 12.12. -ajoituksiin auttamaan uusien energiakoodien matriisin synnyttämisessä. Pidelkää ja voimaannuttakaa mielikuvaanne kauniista MerKaBa-valokehostanne, tetraedri-tähdestä, joka säteilee yhteyden kultaista valoa - todellista ykseystietoisuutta. Se on rakenne, joka auttaa teitä kehittymään kun luotte uutta maapalloa - sellaista, missä henkeä arvostetaan kaikissa asioissa sekä kauneus ja harmonia ovat pyhiä.

Hengityksenne ja rukousten käyttäminen energiavärähtelynne kohottamiseksi ovat parhaita keinoja. Tässä on yksi ehdotus aikomustenne voimistamiseksi:

Hengittäkää sisään Yhdistymistä jumalalliseen liittoon - Hengittäkää ulos Tasapainoa
Hengittäkää sisään Jumalallisen valon aktivointia - Hengittäkää ulos Säteilyä
Hengittäkää sisään Jumalallisen rakkauden ankkurointia - Hengittäkää ulos Eheyttä


Jumalallinen olemus,

Tämän 12.12. aktivaation aikana kutsun Jumalallisen rakkauden ja Kristustietoisuudessa aktiivisen Kultaisen valon virtaamaan sulavasti lävitseni ja ankkuroitumaan maahan. Pyydän nyt, että DNA:ni yhdistyy korkeimpaan mahdolliseen Jumalalliseen rakkauteen, myötätuntoon ja valoon, jotka voin vastaanottaa. Pyydän saada yhdistyä sieluni korkeimpaan kohtaloon oman kehitykseni ja maapallon evoluution hyväksi tänä aikana. Kutsun enkeleitä, arkkienkeleitä, mestareita ja kaikkia valon olentoja, jotka työskentelevät auttaakseen minun ylösnousemustani, olemaan läsnä tässä prosessissa. Pyydän saada yhdistyä korkeimpaan itseeni, jotta voin luoda enemmän tietoista läsnäoloa omaan evoluutioprosessiini.

Tämän yhdistymisen luoman voiman avulla luon nyt ympärilleni täydellisen MerKaBa-valokehon, joka tukee eniten minun tietoisuuteni kehitystä ja sieluni kohtalon täyttymistä maapallolla tämän elämän aikana. Tiedän, että tämä kaunis tetraedri-tähti saa voimansa minun yhteydestäni Kaikkeen Mitä On.

Herätköön kaikki olennot omaan jumalalliseen potentiaaliinsa ja tuokoon jumalallisen rakkauden olemuksen sydämeensä. Virratkoon yhä lisääntyvä määrä armoa meidän kaikkien lävitse siunatakseen maapalloa ja kunnioittaakseen häntä uudella tavalla, jotta kaikki voi kukoistaa. Tuntekoon jokainen sydän tämän rakastavan voiman lahjat sisällään, jotta jumalallinen rakkaus voi täyttää maan.

Kiitos Jumala. Ja näin on.

Shanta Gabriel arkkienkeli Gabrielin puolesta
linkki alkuperäiseen artikkeliin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti