sunnuntai 13. heinäkuuta 2014

Keijut: Luojan yltäkylläisyyden välittäminen ihmiskunnalle ja maaäidille

Natalie Glasson
Käännetty lyhennellen alkuperäistä tekstiä, jonka voit nähdä täällä (klik).


Keijukaisten valtakunta tervehtii teitä rakkaudella tänä maapallon pyhänä luojatietoisuuden kehittymisen aikakautena. Me keijut tuemme teitä ja maapalloa. Me välitämme Luojan viestejä, tietoisuutta ja siemeniä,  erityisesti kaikkea maapallolle, maaäitiin ja luonnon luomakuntiin liittyvää.

Haluamme kertoa teidän luontaisesta kyvystänne käyttää Luojatietoisuuttanne kaikkeen siihen, mihin keskitätte huomiokykynne. Te pystytte antamaan, ankkuroimaan ja jakamaan Luojan tietoisuutta, valoa, rakkautta ja värähtelyjä mille tahansa olennolle, olipa se avoin tai suljettu teidän uskomuksillenne.

Tämä väite on hyvin voimakas, mutta se on totta. Se antaa teille rakastavan voiman kylvää positiivisia ja rakastavia muutoksia maapallolle. Se ei tarkoita, että ihmisen tai sielun pitäisi kohottaa omaa tietoisuuttaan, jotta hän olisi samalla tasolla kuin te, vaan että teillä on kyky jakaa Luoja toisten kanssa ja sitä kautta käynnistää uusi viisauden ja pyhän tietoisuuden herääminen toisten mielessä ja olemuksessa.

Me keijut, jotka työskentelemme maapallon ja ihmiskunnan auttamiseksi, huomaamme teidän ihmisten kantavan itsepäisiä ja jumittuneita energioita. Me kiinnitämme näille alueille paljon huomiota, virratamme sinne paljon valoa ja upotamme ne syvälle valoon. Toivomme, että se auttaa herättämään valon ja rakkauden tietoisuuden. Se ei ole aina mahdollista, koska jotkut energiat muuttuvat ainoastaan Jumalallisen ajoituksen tai valmiuden myötä, mutta toivomme teidän tietävän, että teillä on mahdollisuus käynnistää muutosprosesseja oman valonne avulla ja kylvämällä valon siemeniä.

Tällä ei tarkoiteta energioiden, ihmisten tai tilanteiden jyräämistä tai manipuloimista,vaan sitä että ymmärrätte voivanne luoda tilaa Luojan kauneudelle oman anteliaisuutenne avulla.

Tiedämme, että te kohtaatte elämässänne jumiutuneita energioita. Ne ovat tilaisuuksia käyttää anteliaisuuttanne ja sitä kautta luoda suuresti kaivattuja muutoksia maapallolla. Jos kylvätte kaikkiin kohtaamiinne jumiutuneisiin energioihin Luojan siemenen, niin silloin me pystymme vapauttamaan negatiivisia, epätyydyttäviä ja tiedostamattomia energioita - ja siirtämään ne Luojan valoon muutettaviksi.

Tällaisia energioita voivat olla pelot, negatiivisuus, väärinkäyttö, kontrolli, illuusio, puute - mikä tahansa energia, jota ette tunnista Luojan rakastavaksi totuudeksi ja voimaksi. Saatatte tunnistaa näitä energioita muissa ihmisissä, itsessänne, mediassa, maapallolla, yhteiskunnissa ja tilanteissa. Pystytte löytämään jumiutuneita energioita monilta alueilta. Ne näyttävät olevan piilossa, mutta itse asiassa ne toimivat katalyytteina kaiken suuremmalle luojatietoisuuden heräämiselle.

Tietäkää, että teillä on olemassa runsaasti tilaisuuksia jakaa Luojan rakkautta ja tietoisuutta,  erityisestä maapallolla ja luonnossa,  sillä joillakin alueilla on valtavaa stressiä ihmisten vaikutuksen vuoksi, ihmisten tarpeettomien ja itsekkäiden halujen takia, jotka aiheuttavat kipua ja epätasapainoa maapallolle.

Teidän on aika ymmärtää sanan "anteliaisuus" merkitys jokaisella olemuksenne osasella ja aistilla. Luoja on antelias, vapaasti virtaava ja jatkuvan yltäkylläinen, jatkuvasti energioitaan uudistava.

Teidän on aika ilmaista samaa Luojan anteliasta luonnetta, vaistoa ja olemusta. Täten emme pelkästään herätä jumiutuneita energioita, vaan myös vapautamme puutteen värähtelyt, olemassaolon ja vaikutukset, jotka estävät monia kokemasta Luojaa. Näin me myös pystymme toteuttamaan Luojan täydemmin itsessämme ja ympärillämme.

Teidän anteliaisuutenne ei riipu siitä, mitä annatte fyysisesti. Ei edes siitä, mitä teillä on omassa olemuksessanne. Se riippuu siitä, että jaatte oman todellisen olemassaolonne, totuutenne, rakkautenne ja Luojan läsnäolon, jonka tunnistatte alituiseen itsessänne. 

Tämä on hyvin voimakas väite, koska se ei koske sitä mitä teillä on, vaan mitä te olette. Se vaatii myös halua tunnistaa oma totuutenne, joka kannustaa laajentamaan teidän anteliaisuuttanne.

Anteliaisuus muistuttaa teidän sisältänne virtaavan puhtaan energian lähdettä, joka on hyvin voimakas ja täynnä Luojan elämänvoimaa. Se pulppuaa teidän olemuksestanne ja kohdistuu kaikkialle, missä sitä tarvitaan. Sen virtaus tapahtuu vapaasti ilman että oletettu lopputulos tai vaatimus korvauksesta vaikuttaisi siihen. Juuri tällaista anteliaisuutta haluamme kannustaa ja ylläpitää teidän olemuksessanne.

Toivomme teidän muistavan tämän asenteen sekä sen ajatuksen, että te olette Luojan valon antelias olemus ja tietoisuus. Siten te myös tuette itse itseänne, kun olette yhteydessä Luojan ikuiseen virtaukseen ja sallitte itsenne olla jumalallisessa palvelutoiminnassa tänä valtaisan muutoksen aikakautena. Huomaatte, miten omat energianne muotoutuvat keveämmiksi ja vapautuneemmiksi, kun annatte Luojan toimia kauttanne täällä maassa, ikään kuin kaikki rajoitukset ja pelot häipyisivät pois.


Keijujen kuningaskunta, kutsun teitä rakastavasti ja avoimin sydämin jakamaan kanssani tukenne, rakkautenne, pyhän energianne ja tietoisuutenne. Auttakaa minua aktivoimaan ja kokemaan Luojan luonnollinen anteliaisuus, joka on jo olemassa olemuksessani.
Tiedän ja tunnistan, että olen Luojan anteliaisuuden ilmentymä. Tämän ilmentymän avulla puran pois kaikki jumiutuneet ja sitkeät energiat,  kuten myös puutteen tunteet itsestäni, toisista, tilanteista ja maapallolta.
Minä olen Luojan antelias olemus ja sallin Luojan virrata lävitseni runsaana virtana - valaisten ja muuntaen kaikki tarpeettomat energiat valoksi. 
Keijujen kuningaskunta, opettakaa minua työskentelemään harmoniassa luonnollisen anteliaisuuteni kanssa,  jotta pystyn kylvämään Luojan siemeniä kaikille tarkoituksenmukaisille alueille tarpeen vaatiessa.
Tiedän, että tunnen sydämeni aktivoituvan ja syvän rakkauden tunteen nousevan sisältäni, jotka nousevat sydänchakrani virtauksesta aina kun se on tarpeen.
Jakamani energia kylvää tietoisuutta, koodeja, energiamalleja ja muutoksen valoa sekä herättää aktiivisen ja yltäkylläisen Luojan valon.
Kiitos tästä siunauksesta.

Kertaa tämä pyyntö kolme kertaa, istu rauhassa paikallasi ja anna keijujen ympäröidä sinut sekä työskennellä energioittesi kanssa ja työstää tätä pyyntöä.

Samoin kuin pystyt ilmaisemaan Luojan anteliaisuutta, olet myös kuin kohtu. Kannat olemuksessasi erittäin voimakkaita valon värähtelyjä ja kun Luojasta lähtöisin oleva muutoksen tai inspiraation siemen asetetaan olemukseesi, pystyt vaalimaan ja ravitsemaan tätä energiaa täyteen loistoonsa.

Tämän kyvyn vuoksi pyydämme sinua auttamaan meitä Maaäidin kohdun hoivaamisessa ja vaalimisessa - pyhän tilan hänen olemuksessaan, jossa Luojaa hoivataan ja valmistellaan toteutumiseensa maapallolla Maaäidin sisimmän olemuksen avulla.

Maaäiti on muuttumassa korkeimpaan olemukseensa ja itseensä. Hänen energiansa,  samoin kuin sinunkin, muuttuvat jatkuvasti, mikä saattaa tehdä maadoittumisen vaikeaksi. Maadoittumista tarvitaan Maaäidin kohdun tai luomiskammion hoivaamis- ja toteuttamisprosesseissa. Fyysisenä olentona sinullakin on samanlainen kohtu sielussasi, tila jossa Luoja voi valmistautua toteutumistaan.

Haluamme kannustaa sinua jakamaan anteliaisuuttasi Maaäidille, jotta voit auttaa uudistamaan ja kohottamaan hänen kohtunsa värähtelyjä sekä maadoittamaan hänen energioitaan kun hän on muuttumassa Luojan kauneuteen.

Kun useat ihmiset lähettävät anteliasta energiaansa ja rakkauttansa Maaäidille sekä yhdistyvät hänen kohtuunsa, jokainen ihminen itse asiassa kylvää Luojan tietoisuuden siemeniä Maaäidin kohtuun. Vaikka et pystyisikään omakohtaisesti tuntemaan Luojan siementen tietoisuutta, ne sisältävät rakkauden uuden aikakauden uuden tietoisuuden, joka syntyy Maaäidin kautta, maapallon ja luonnon luomakuntien avulla,  ja toteutuu jopa syvällä ihmiskunnan solutasolla.

Istu siis rauhallisesti meditaatiossa, kutsu keijuja auttamaan ja opastamaan itseäsi. Kutsu meitä avustamaan Luojan anteliaisuuden aktivoimisessa olemukseesi.

Olen nyt Luojan anteliaisuuden ilmentymä.
Kuten Luojan tietoisuuden siemen suuren totuuden ja rakkauden tilasta olemuksessani minä ilmaisen energiaa, tietoisuutta, rakkautta ja värähtelyjä, joita tarvitaan ylläpitämään Maaäidin kohtua sekä toteuttamaan Luojan tietoisuutta rakkauden uuden aikakauden luomiseksi syvällä kaikkien olentojen ja maapallon solutasolla.
Pyydän teitä auttamaan minua, jotta voin palvella. Kiitos.


Tunne jatkuva yhteys Maaäitiin ja tiedä, että jaat kaiken tarvittavan hänen kanssaan Luojan anteliaana ilmentymänä.

Me olemme täällä auttamassa kaikkia maapallon ylösnousemuksen toimia.

Keijujen valtakunta

http://higherdensity.wordpress.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti