tiistai 24. kesäkuuta 2014

Celia Fenn: Aikamatkustus 102 - aikajanoilla navigointia

kuva: Jean-Luc Bozzoli www.eyewithin.com

Elämä aika-alus Maapallolla on viime viikkojen aikana ollut varsin jännitteistä ja intensiivistä.Yllättäen auringon aktiivisuus on ollut suhteellisen vähäistä, joten voidaan turvallisesti todeta, että tämä intensiivisyys tulee jostain toisesta lähteestä. Se lähde on meidän uusi suhteemme aikaan ja meidän työmme "henkilökuntana" aika-alus Maapallolla. Viime viikkojen aikana ajasta on tullut merkittävä ristiriitojen aiheuttaja, kun maapallon kollektiivinen tietoisuus tekee päätöstä siitä, kääntyykö se kulkemaan takaperoisesti menneessä ajassa aikajanojen manipulaation avulla, vai tulemmeko me siirtymään eteenpäin yhä korkeampaan tietoisen evoluution spiraaliin, joka yhdistää meidät Jumalan suunnitelmaan ja Jumalan luovaan älykkyyteen.

Koska olemme jo siirtyneet viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen, on tärkeää ymmärtää ajankulun neljäs ulottuvuus sekä tapa, jolla toteutamme ja luomme uuden maailman verkostossa. Tämän taidon mestareita kutsutaan "aikajanan insinööreiksi". He tietävät, ettei aika ole lineaarista eikä yksisuuntaista. He tietävät, että aika on joustavaa ja että se liikkuu useaan suuntaan,  myös eteenpäin ja taaksepäin. Henkilö, joka ymmärtää todellisuuden kvanttiluonteen, pystyy siten manipuloimaan aikaa ja luomistyötä,  niin että ne palvelevat hänen omia tarkoituksiaan mikäli hän niin haluaa.  Valoa palveleva tietoinen luoja työskentelee yhdessä jumalaisen älykkyyden kanssa sekä tietoisuuden ja manifestaation ylöspäinsuuntautuvien virtauksien kanssa. Se on helppo prosessi, joka luo iloa ja keveyttä, kun vain löytää Jumalan valon virtauksen,  tai timanttivalon virtauksen, ja sallii itsensä olla osa tuota virtausta.

Mutta tässä nykyisen todellisuutemme hetkessä monet haluavat vastustaa Jumalan virtausta oman etunsa vuoksi. He käyttävät taitojaan yrittääkseen pidätellä aika-alus Maapalloa siirtymästä eteenpäin ja itse asiassa he pyrkivät kääntämään ajankulun takaperoiseksi, niin että tulevaisuus muuttuisikin menneisyydeksi. Silloin me jäisimme kiertoradalle, jossa meidän tulisi elää menneisyys yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä ei vaadi aikakonetta, koska me olemme jo aikakoneessa. Se vaatii ainoastaan kontrollin tietoisuudesta ja kyvyn pyörittää aikajanaa tai vääristää massatietoisuutta.

Olette saattaneet viime aikoina huomata tiedotusvälineissä monia viittauksia Venäjän, USA:n ja Euroopan väliseen kylmään sotaan,  kun media yrittää suunnata meidän tietoisuuttamme takaisin 1970-luvulle sekä saada meidät kertaamaan tarinoita ja tunteita menneisyydestä. Mediassa on puhuttu myös "uudelleensyntymisestä" ja "fasismista", joiden avulla meitä suunnataan takaisin toiseen maailmansotaan - sen ajan tunteisiin, usein ilman mitään todellista historiallista ymmärrystä, usein pelkästään retorisesti ja tunnetasolla. Juuri tällä tavalla ajankulun kääntäminen tapahtuu. "Päättymätön" aikajana voidaan uudelleenaktivoida uusilla tunne-elämyksillä, jolloin kollektiivinen tietoisuus pystytään suuntaamaan pois ajankulun eteenpäin ja ylöspäin suuntautuvasta virtauksesta taaksepäin ja ympäripyörivään liikkeeseen.

Tämäntyyppinen ajankulun käänteinen muuttaminen palvelee niiden tarkoitusperiä, jotka eivät halua siirtyä eteenpäin,  koska he eivät näe omaa tulevaisuuttaan ja elämäänsä maailmassa, jota eivät hallitse pelko, konfliktit ja puute. Niinpä he suuntaavat huomion takaisin ajassa sellaisiin paikkoihin, joissa pelko, konfliktit ja puute olivat kaikkein näkyvimmin esillä. Ja sen vuoksi media pyrkii ohjaamaan meitä menneisyyden pelkoon, konflikteihin ja puutteeseen, vaikka ne olivat pääasiassa illuusiota.

Tästä syystä yhteiskunnassa - niissä ihmisissä, jotka eivät tiedosta olevansa manipuloinnin kohteena - nousee syvällistä sisäistä huolestuneisuutta ja stressiä. Ne, jotka eivät vielä ole heränneet, kuvittelevat ajan olevan lineaarista eikä heillä ole todellista käsitystä siitä, miten aikajanoja ja aikaspiraaleja voidaan manipuloida kontrollin saavuttamiseksi massatietoisuudesta ja tapahtumien suuntaamiseksi sinne, minne "insinöörit" haluavat.

Tänä aikana monet käsittelevät myös tunteitaan ja pelkojaan, jotka nousevat esiin historiasta. Tämäkin asia saa tunteita ja pelkoja ilmaantumaan ihmisen menneisyydestä,  samoin kuin aikajanojen kääntäminen takaperoisiksi saa myös ihmisen henkilökohtaisen elämän suuntautumaan takaisin menneisyyteen, niin että ihminen yhdistyy takaisin vanhojen pelkojen ja puutteiden synnyttämiin pelkoihin, huoliin ja traumoihin.

Tästä syystä saatat tuntea kulkevasi ympyrää - ja ehkä todellakin olet kulkenut!

Aikajanan murtumat sekä sen fyysiset, emotionaaliset ja mentaaliset vaikutukset

Olen viime aikoina työstänyt arkkienkeli Mikaelin kanssa tietoista luomista sekä tietoa siitä, millä tavalla aika on tärkeä osa luomista. Äskettäin Siriuksen mestarit ottivat minuun yhteyttä ja pyysivät, että auttaisin ihmisiä ymmärtämään selvemmin yhteyden ajan ja luomisen välillä maapallolla. He kannustavat meitä ymmärtämään, että tietoisuuden viidennessä ulottuvuudessa aika on olennainen osa kaikkea, mitä siellä luodaan. Me emme enää voi olla naiveja tässä asiassa, vaan meidän pitää käsittää miten meidän tietoisuuttamme ja luovuuttamme voidaan manipuloida, jos sallimme itsemme tulevan osaksi vääristeltyä takaperoista aikajanaa, joka estää meitä liikkumasta eteenpäin niin että se suuntaa meidät takaisin menneisyyteen ja vanhojen kokemusten kertaamiseen.

Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa meidän aikajanamme on pirstoutumassa ja rakoilemassa. Monet meistä ovat yhä keskittyneitä evoluution ja luomisen nousevaan spiraaliin, mutta jotkut alkavat keskittyä taaksepäin manipuloitua aikajanaa kohti. Ajan luomisen termein ilmaistuna se aiheuttaa hämmennystä, stressiä ja kireyttä, kun kaksi vastakkaista elementtiä vetää eri suuntiin.

Kvanttitodellisuudessa nämä elementit näyttävät kahdelta valoenergian spiraalilta, jotka "kilpailevat" samasta tilasta. Kuvitelkaa, millaista turbulenssia ja kaaosta nämä kaksi toisiaan vastaan törmäilevää ja kiertyilevää spiraalia saavat aikaan. Ne saavat aikaiseksi kaaosta kaikilla tasoilla. Nämä spiraalit sisältävät myös elementaalien energiat, sillä me emme luo yksin maapallolla, vaan elementaalit ovat myös osa prosessia.

Niinpä olemme nyt myllerryksessä, jonka aikajanojen kaoottiseen törmäilyyn ovat tempautuneet mukaan jopa elementaalien energiat, kun teemme päätöstä siitä, lähdemmekö liikkumaan eteenpäin ja ylöspäin vai taaksepäin ja kiertämään ympyrää. Juuri tästä syystä näemme niin paljon kaaosta ja epäjärjestystä luonnossa,  kuten myös omassa elämässämme tällä hetkellä.

Aikajanan pirstoutumisen selkein vaikutus fyysiseen ruumiiseemme on väsymys, joka johtuu siitä, että ihmistä vedetään kahteen eri "suuntaan". Se kuluttaa energiaa sekä aiheuttaa ahdistusta ja masennusta. Se saattaa aiheuttaa uniongelmia, kun ruumis on kireä ja stressaantunut. Ihminen saattaa myös tuntea olevansa jumissa, ikään kuin ei pystyisi kulkemaan eteenpäin - ja näinhän juuri tapahtuu. Henkilökohtaisella tasolla ihminen saattaa käsitellä vanhoja pelkoja ja ahdistuksia, jotka näyttävät tulleen taas takaisin.

Ja tietenkin nuoremmat ihmiset, jotka eivät muista kylmää sotaa tai toista maailmansotaa tai sen jälkiseurauksia, ovat hämmentyneitä, koska he eivät oikein ymmärrä mitä energioille tapahtuu "siellä jossain".

Tästä seuraa, että kun tulet tietoiseksi siitä, mitä ajankulun muokkaaminen pitää sisällään ja miltä se tuntuu, otat ensimmäisen askeleen oman voimasi takaisinottamiseksi ja tietoisen luomisen aloittamiseksi Jumalan luovan älykkyyden mukaisesti.
Ylöspäin kohoava spiraali valoa kohti:  uuden maailman luomista

Ajan "luonnollinen" virtaus kohdistuu ylöspäin kun valo ja energia kulkevat spiraalina ylös kohti jumalallista valoa. Valokoodit, joiden sisältämät impulssit ja informaatio ylläpitävät meitä Jumalan voiman kanssaluojina, sykähtelevät jatkuvasti jumalallisesta kosmisesta sydämestä ja galaksimme keskuksen läpi meidän aurinkoomme. Nämä valokoodit sykähtelevät sen jälkeen meitä kohti, jolloin ne sallivat meidän korkeamman tietoisuutemme yhdistää meidän ruumiimme ja valoruumiimme jumalallisen valon ja evoluution jatkuvaan ylöspäinvirtaukseen.

Tätä ylöspäin suuntautuvaa virtausta voi häiritä "alaspäin" suuntautuva liike, joka vie meitä päinvastaiseen suuntaan pois jumalallisesta valosta ja evoluutiosta. Tässä tapauksessa me saatamme jäädä tietylle tasolle, mikä tarkoittaa että me vain kierrämme kehää samalla tasolla,  emme liiku eteen- emmekä taaksepäin, vaan olemme jumissa eräänlaisessa paitsiossa,  koko ajan samassa aikataskussa, jota luomme yhä uudelleen ja uudelleen.

Olen varma, ettei yksikään meistä halua tämän tapahtuvan elämälleen maapallolla. Haluamme liikkua eteenpäin yhdessä Jumalan luovan älykkyyden kanssa ja kulkea ylöspäin kohti myötätunnon ja Jumalan rakkauden valoa. Tämän saavuttaaksemme meidän tulee varmistaa, että olemme yhdistyneinä ja resonanssissa jumalallisen virtauksen kanssa. Meidän pitää säilyttää omat aikomuksemme ja luomuksemme keskittyneinä uuteen maailmaan ja sen luomiseen.

Uusi maailma on Jumalan tahdon toteutuma maan päällä. Se on valon ja myötätunnon luomus, jossa kaikki olennot elävät yhdessä rakkaudessa ja harmoniassa. Se on paikka, jossa ihmiskunta ja luonto elävät yhdessä harmoniassa ja rakkaudessa. Se on olemassa tulevaisuudessa ja se luodaan nykyisessä hetkessä meidän avullamme, valon soturien ja valon työntekijöiden avulla.

Jotta pystyisimme toteuttamaan tuon tulevaisuuden, meidän pitää säilyttää omat aikomuksemme ja tahtomme tässä luomisen suunnassa. Meidän tulee myös tarkkailla ajatuksiamme, tunteitamme ja toimiamme. Meidän on varmistettava, että elämme tässä hetkessä ja ettei meitä ole manipuloitu mihinkään menneeseen energiaan, joka saattaa synnyttää sotia ja konflikteja.

Arkkienkeli Mikael puhuu usein "uudesta shamanismista" tai 2000-luvun shamanismista. Se tarkoittaa aikaa, jolloin valotyöntekijät tulevat tietoisiksi tarpeesta läheisempään yhteyteen maapallon, luonnon ja elementtien kanssa. Kun ihminen luo ja toteuttaa asioita harmoniassa luonnon kanssa, häntä ei voida vetää sellaisiin aikajanoihin, joita ovat luoneet ja joita hallitsevat ihmiset haluavat käyttää ja kontrolloida luontoa ainoastaan omaksi taloudelliseksi hyödykseen. Elementaalit ja luonnonhenget ovat valmiina auttaakseen meitä luomaan rikkaan ja yltäkylläisen maailman juuri nyt. Meidän tulee alkaa kuunnella ja työskennellä heidän kanssaan,  olimmepa sitten missä tahansa tällä hetkellä,  kun luomme aikaa harmoniassa jumalallisen tahdon kanssa.

Kun keskustellaan ihmisten kanssa ja jopa valotyöntekijöiden kanssa, usein suurin ongelma näyttää olevan epätoivo ja apatia. "Miten minä voin saada aikaan muutoksen?"  No, meidän tulee todellakin laittaa alulle omat aikaspiraalimme, jotka toteuttavat lähempää yhteyttä luontoon ja syvempää tietoisuutta siitä, miten elämämme kukoistavat ja menestyvät, kun työskentelemme yhdessä luonnon kanssa.

Arkkienkeli Mikael kannustaa teitä meditoimaan tästä aiheesta sekä alkaa tuntea ja nähdä, miten voitte muuttaa oman elämänne osaksi jumalallisen valon ylöspäinsuuntautuvaa spiraalia riippumatta siitä, missä elätte. Muistakaa, että olette tietoisia luojia ja siten teitä ei voida vetää eikä sekoittaa manipuloituihin aikajanoihin, joissa teitä halutaan pitää yhdessä ja samassa ajassa. Te voitte liikkua eteenpäin hyvin erilaiseen toteutukseen ja alkaa kokea uuden maailman. Muistakaa, että indigolapset ja kristallilapset, sekä uudet timanttikristallilapset, ovat aikamatkustuksen mestareita. He ovat täällä auttaakseen meitä murtautumaan ulos aikajanojen manipulaatiosta ja yhdistymään valon jumalallisen virtauksen kanssa.

Tässä on joitakin kuvia, jotka auttavat teitä näkemään miten muutos uuteen maailmaan voi tapahtua.

http://www.starchildglobal.com/Timetravel102.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti