sunnuntai 3. elokuuta 2014

Miten luoda yltäkylläisyyttä sen kaikissa muodoissa

Enkeleitä kanavoinut Taryn Crimi 30.6.2014


Tänään haluamme puhua yltäkylläisyyden luomisesta. On tärkeää huomata, että emme tarkoita nimenomaan taloudellista yltäkylläisyyttä, sillä se on vain yksi yltäkylläisyyden muoto, vaan puhumme pikemminkin siitä, miten voitte luoda yltäkylläisesti mitä tahansa haluamaanne asiaa. Aloitetaan. Sanomme usein, että te kaikki luotte aina kaikkina aikoina yltäkylläisyyttä, mutta ette ehkä erityisemmin pidä niistä asioista, joita elämässänne on yltäkylläisesti. Muistakaa, että teillä saattaa olla yltäkylläisesti ongelmia, puutetta, sairauksia ja haasteita -  aivan yhtä helposti kuin taloudellista turvaa, iloa, rakkautta, onnea ja ystävyyttä. Tästä syystä sanomme, että te kaikki luotte aina yltäkylläisyyttä,  vaikkakin haluamme nyt selvittää teille, miten pystytte tietoisesti suuntaamaan yltäkylläisyyden haluamaanne suuntaan. Ne teistä, joita tämä viesti vetää puoleensa, tietävät jo hyvin, että te luotte itse oman todellisuutenne. Miksi siinä sitten on puutetta, tauteja, kärsimystä ja sydänsuruja?

Tähän vastaamme, että vaikka olette jo tulleet tietoisiksi siitä, että olette itse oman todellisuutenne luojia, niin alatte vasta nyt muistaa, miten voitte suunnata tietoisesti luomiskykyänne. Vertaamme tätä tietoisesti luomisen kykyä usein muihin ihmisruumiin lihaksiin. Aivan kuin mikä tahansa lihas, joka on käyttämättömänä pitkän aikaa, sekin alkaa heikentyä ja ajan kanssa se surkastuu. Teidän kykynne ei ole koskaan mennyt pois, se on vain näivettynyt käytön puutteessa. Mutta kun käytätte sitä ja kehitätte tätä kykyä tietoisesti, saavutatte jälleen kyvyn suunnata sitä tahdonvoimanne avulla. Te olette edelleen sidottuja lineaarisen ajankulun illuusioon, joten todennäköisesti saavutatte tämän kyvyn ajan kanssa sen sijaan että se heräisi äkillisesti.

Nyt te mietitte, miten kehitätte itsellenne kyvyn luoda tietoisesti kaiken haluamanne. Miten voitte alkaa luoda rikkauksia elämäänne? Tähän vastaamme, että ensimmäiseksi ja ennen kaikkea teidän tulee sallia niiden päästä sisälle elämäänne päästämällä irti itse luomistanne rajoituksista ja muureista, jotka ovat estäneet rikkauksien sisäänvirtauksen. Kuten sanoimme,  raharikkaudet eivät ole ainoita yltäkylläisyyden muotoja, mutta ne ovat yksi kaikkein yleisimmin toivotuista. Vaikka emme tässä keskity pääasiassa taloudellisen yltäkylläisyyden luomiseen, niin teidän tulee tietää, että minkä tahansa yltäkylläisyyden muodon luominen on täysin teidän kykyjenne saavutettavissa sekä myös teidän jumalainen syntymäoikeutenne sillä perusteella, että olette luojaolentoja. Kerromme nyt muutamasta yleisimmästä rahan luomiseen liittyvästä pelosta, jotka elävät edelleen massatietoisuudessa. Puutteen pelko on hyvin yleinen, samoin tunne siitä ettei ansaitse rahaa. Samoin yleisesti vallitsee uskomus siitä, että ette voi olla henkisiä ja rikkaita samaan aikaan. Tässä vain pari yleisintä pelkoa ja uskomusta, joita monet teidän maailmassanne yhä kantavat mukanaan riippumatta kansalaisuudesta, kulttuurista, rodusta tai uskosta.

Syvennytäänpä hetkeksi näihin pelkoihin. Kuten olemme monesti kertoneet, te ette pysty pelkäämään puutetta ja vetämään puoleenne yltäkylläisyyttä samaan aikaan. Se uskomus näistä kahdesta, jolle annatte suuremman osan energiastanne, toteutuu omassa todellisuudessanne.

Te elätte universumissa, joka muodostuu yksinomaan energiasta. Te itse olette energiaa. Universumi on loputtoman yltäkylläinen eikä energia voi koskaan "kulua siitä loppuun". Se, mitä te valitsette luovanne, on täysin teistä itsestänne kiinni. Universumi, jossa te olette olemassa, on äärettömän rikas. Te voitte valita haluavanne vähän tai paljon - sillä ei ole mitään merkitystä. Ja tämän lisäksi voimme vakuuttaa teille, että teidän henkilökohtainen päätöksenne luoda itsellenne yltäkylläisyyttä ei millään tavalla vähennä toisten ihmisten kykyä luoda itselleen omia rikkauksia.

Erittäin monet myös kyseenalaistavat sen, ansaitsevatko he saada rikkauksia. Heitä pidättelevät monet syyllisyydentunteet ja vanhat katumukset, joiden vuoksi he pelkäävät, etteivät ansaitse haluamaansa yltäkylläisyyttä. Suoraan sanottuna yltäkylläisyys ei koskaan perustu ansaitsemiselle. Maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä, mutta heidän kuuluisi ansaita rikkauksia. Yltäkylläisyyden luominen perustuu teidän uskomuksiinne, aikomuksiinne ja odotuksiinne. Teidän maailmassanne on edelleen monia, jotka uskovat, että on henkisempää elää puutteessa kuin materiaalisen hyvän yltäkylläisyydessä. Me hymyilemme tälle uskomukselle. Muistakaa, että te olette jumalallisia olentoja, jotka ovat valinneet elävänsä fyysisen elämän. Ja jumalallisena olentona teillä on aina etuoikeus äärettömään yltäkylläisyyteen.

Me näemme usein väärinkäsityksen siitä, että materiaalinen hyvä vähentäisi ihmisen henkistä kasvua. Se että vedätte puoleenne rikkauksia fyysisessä todellisuudessanne, ei tee teistä yhtään "vähemmän henkistä" kuin sellaisesta ihmisestä, joka valitsee kieltäytyvänsä rikkauksista ja kokevansa puutetta. Henkisyys ei ole asia, jonka te voitte saavuttaa tai menettää - se on se mitä te olette. Vaikka te olette saattaneet hetkiseksi unohtaa jumalallisen alkuperänne, teidän henkisyytenne on ikuista. Sanontaa, että on henkisempää eristää itsensä materiaalisista rikkauksista kuin kokea yltäkylläisyyttä, voidaan verrata toiseen sanontaan, jonka mukaan on henkisempää kokea sairauksia kuin yltäkylläistä terveyttä. Tämä sanonta kuulostaa monista oudolta, mutta silti monista on vaikea uskoa, että materiaalinen yltäkylläisyys on yhtäläisesti heidän jumalallinen oikeutensa. Jos teidän todellinen halunne on elää puutteessa, niin silloin me taatusti kannustamme teitä, mutta jos teidän halunne on elää yltäkylläisyydessä, niin silloinkin me varmasti kannustamme teitä tekemään sen. Me emme näe kumpaakaan valintaa "virheenä", sillä molemmat valinnat tukevat sielunne kehitystä. Me emme kuitenkaan halua teidän tuntevan, että teidän tulisi eristää itsenne rikkauksista ja elää puutteessa sen vuoksi, että pystyisitte kasvamaan henkisesti.

Te olette luojaolentoja ja vapaita luomaan mitä tahansa haluattekin kokea. Jokainen teistä on jumalallinen luojaolento, joka ilman mitään epäilystä ansaitsette ja pystytte luomaan yltäkylläisyyttä sen jokaisessa muodossa. Teidän on tarkoitus luoda runsaasti rakkautta, energiaa, terveyttä, rahaa, ystäviä, rauhaa ja onnea. Haluamme kertoa teille omat suosituksemme, miten pystytte toivottamaan yltäkylläisyyden sen kaikissa muodoissa tervetulleeksi elämäänne, mikäli se on teidän oma halunne. Emme kannusta teitä määrittelemään tarkasti, millä tavalla yltäkylläisyyden tulisi virrata teidän elämäänne esimerkiksi keskittymällä kuvittelemaan tulojanne, tilinauhaanne, asiakkaitanne, ihmissuhteitanne tai asiakkaitanne. Tällä tavalla te suljette sen mahdollisuuden, että yltäkylläisyyden rajattomat virrat tulisivat teille jollakin toisella tavalla. Universumi on äärettömän yltäkylläinen ja se etsii aina mahdollisuuksia palvella.

Sallikaa sydämenne avautua kaikille mahdollisille tavoille, joilla yltäkylläisyys voi tulla teidän luoksenne. Se saattaa olla lahja tai idea, se voi olla täysin vieras ihminen tai se voi jopa tulla kaupankäynnin muodossa. On ääretön määrä tapoja, joilla kaikki haluamanne asiat pystyvät ilmaantumaan. Jos huomaatte jumiutuneenne uskomuksiin, jotka eivät enää palvele teitä,  kutsukaa meitä enkeleitä ja me autamme teitä mielellämme muuttamaan nämä rajoittavat uskomukset sellaisiksi, jotka tukevat teidän sisäistä jumaluuttanne. Muistakaa, että me emme pysty muuttamaan näitä uskomuksia teidän puolestanne, mutta autamme mielellämme teitä muistamaan, miten te itse pystytte muuttamaan kaikki uskomukset helposti, mikäli se on teidän tahtonne. Tietäkää, että me emme opeta teille mitään  uutta, vaan pikemminkin muistutamme teitä siitä minkä jo tiedätte sisimmässänne.

Toivomme, että olemme voineet palvella teitä jollakin tapaa.
Rakkaudessa ja valossa, me olemme teidän enkelioppaitanne.

http://www.Angelic-Guides.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti